Skip navigation

Wyprzedź konkurencję dzięki Guidewire Analytics

Analytics

Wyprzedź konkurencję dzięki Guidewire Analytics

Odkrywanie ukrytych możliwości i zawieranie zyskownych umów dzięki bezproblemowemu przejściu od danych do wartości biznesowej z wykorzystaniem Guidewire Data Platform i Cyence.

Skontaktuj się z nami

Guidewire Live pomogło nam poprawić rentowność naszej działalności, Towarzyszące temu zmiany zachowań spowodowały wzrost składki przypisanej o 20% w ciągu czterech lat.

Daniel Sorensen

Aanalityk aktuarialny 2. stopnia
Mountain West Farm Bureau Mutual Insurance Company

Wyprzedź konkurencję dzięki Guidewire Analytics

Odkrywanie ukrytych możliwości i zawieranie zyskownych umów dzięki bezproblemowemu przejściu od danych do wartości biznesowej z wykorzystaniem Guidewire Data Platform i Cyence.

Analytics hero image - PL

  • Działanie

    Optymalizacja procesu obsługi szkód i zwiększanie rentowności szacowania ryzyka dzięki automatycznym, standardowym rekomendacjom, wbudowanym w kluczowe procesy za pośrednictwem Predictive Analytics

  • Rozwój

    Wykorzystanie danych wewnętrznych i pochodzących od podmiotów zewnętrznych do odkrywania nowych możliwości, zrozumienia pojawiających się ryzyk, tworzenia nowych produktów i wchodzenia na nowe rynki dzięki rozwiązaniu Risk Insights.

  • Osiąganie celu

    Wyposażenie pracowników w narzędzia do podejmowania lepszych decyzji i szybkiego rozwiązywania problemów, dostosowywania się do zmian rynkowych i uzyskiwania wydajności wyższej niż konkurenci dzięki Business Intelligence.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Guidewire logo

Navigate what's next.