Skip navigation

Guidewire Live

Guidewire Live

Każda decyzja może być lepsza dzięki Guidewire Live

Uzyskaj bieżący wgląd w cały cykl życia ubezpieczenia dzięki zestawowi aplikacji analitycznych Live, które wykorzystują sprawdzone i zweryfikowane dane z wielu źródeł. Łącząc własne dane z danymi innych ubezpieczycieli oraz wspólnie gromadzonymi danymi branżowymi, można usprawnić proces decyzyjny i zwiększyć rentowność.

Obejrzyj teraz

Guidewire Live pomogło nam poprawić rentowność naszej działalności, Towarzyszące temu zmiany zachowań spowodowały wzrost składki przypisanej o 20% w ciągu czterech lat.

Daniel Sorensen

Aanalityk aktuarialny 2. stopnia
Mountain West Farm Bureau Mutual Insurance Company

Aplikacje Guidewire Live

Wykorzystuj więcej danych

Uzyskaj łatwy dostęp do własnych danych, a także do danych podmiotów zewnętrznych, danych behawioralnych, pochodzących z sieci społecznościowych i zanonimizowanych danych innych ubezpieczycieli.

Przeczytaj teraz

Stosuj sztuczną inteligencję

Wykorzystuj sztuczną inteligencję w czasie rzeczywistym w procesach oceny ryzyka i likwidacji szkód w celu szybszego podejmowania opłacalnych decyzji.

Obejrzyj teraz

Ucz się ustawicznie

Przeprowadzaj testy A/B, monitoruj modele predykcyjne pod kątem dryfu, udoskonalaj produkty w celu zwiększenia rentowności i obserwuj wyniki.

Obejrzyj teraz

Już dziś zamów prezentację, aby przekonać się, jak Guidewire Live umożliwia uzyskiwanie wskazówek w czasie rzeczywistym i ciągłe uczenie się.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Guidewire logo

Navigate what's next.