Skip navigation

Guidewire InsuranceNow

InsuranceNow

InsuranceNow - Introduction Image

Rozwiązanie dla ubezpieczycieli takich jak Twoja firma

W przypadku ograniczonych zasobów IT potrzebny jest system podstawowy, który zwiększy sprawność, nie zwiększając złożoności.

Zwiększanie sprawności biznesowej

Szybkie wykorzystywanie okazji i reagowanie na potrzeby rynku.

  • Szybsze rozpoczynanie nowej działalności dzięki większej funkcjonalności gotowych produktów.

  • Szybkie projektowanie nowych produktów przy użyciu niewielkiej ilości kodu.

  • Bieżące utrzymanie systemów dzięki publikowanym dwa razy do roku aktualizacjom.

Kompletność, nie komplikacja

Angażowanie klientów i wspieranie podejmowania decyzji za sprawą platformy, która łączy system podstawowy, komunikację internetową, obsługę i analizę danych.

  • Eliminacja trudności z integracją dzięki zastosowaniu ujednoliconego systemu podstawowego.

  • Zwiększanie zainteresowania klientów i agentów dzięki zintegrowaniu komunikacji internetowej.

  • Podejmowanie właściwych decyzji w odpowiedniej chwili dzięki wbudowanym mechanizmom analitycznym.

Bezpieczny sukces

Pewność, że narzędzia używane w podstawowej działalności są bezpieczne, zgodne z przepisami i zawsze dostępne.

  • Wysoka dostępność systemu z dynamicznym skalowaniem i automatycznym przełączaniem awaryjnym.

  • Zapobieganie naruszeniom bezpieczeństwa za pomocą kompleksowych środków ochrony informacji.

  • Utrzymywanie zgodności z przepisami przez coroczną weryfikację mechanizmów kontroli bezpieczeństwa i prywatności.

Dzięki InsuranceNow możemy o połowę, a nawet o trzy czwarte skrócić czas poświęcany na opracowywanie i przygotowywanie produktów. Jesteśmy sprawniejsi i możemy się szybko poruszać.

Branden Sorensen

Dyrektor ds. rozwoju działalności biznesowej
Farmers Union Mutual Insurance
Guidewire logo

Navigate what's next.