Skip navigation

Guidewire PolicyCenter - Wejdź szybko na rynek i wyprzedź konkurencję

PolicyCenter

PolicyCenter - Introduction Image

Wejdź szybko na rynek i wyprzedź konkurencję

Dostarczaj produkty ubezpieczeniowe, których potrzebują ubezpieczający tam, gdzie chcą i kiedy tego chcą.

Ustal priorytety ubezpieczających

Zapewnij ubezpieczającym kanały komunikacji, jakich chcą.

  • Wielokanałowa komunikacja z ubezpieczającymi i partnerami, przede wszystkim cyfrowa

  • Strategiczna automatyzacja pozwala wykorzystać talenty specjalistów ds. szacowania szkód

  • Przewidywanie potrzeb ubezpieczających za pomocą analiz predykcyjnych i sztucznej inteligencji

Ottimizzare le offerte

Dopasuj klientów do odpowiednich typów ubezpieczeń i przedziałów cenowych.

  • Reagowanie na szybko zmieniające się potrzeby klientów poprzez błyskawiczne wprowadzanie nowych produktów na rynek

  • Wyszukiwanie informacji potrzebnych do optymalizacji nowych i istniejących produktów

  • Tworzenie innowacyjnych produktów w elastycznej, specjalnie zaprojektowanej architekturze

Przyj do przodu

Twórz nowe produkty, analizuj wydajność i dotrzymuj kroku zmianom na rynku.

  • Wprowadzanie nowych produktów w ciągu tygodni, a nie miesięcy, dzięki narzędziom przyjaznym dla użytkowników biznesowych

  • Mikrousługi, interfejsy API i integracje pomagają tworzyć nowe produkty i linie biznesowe dla rynków wschodzących

  • Pomiar i monitoring wydajności za pomocą narzędzi analitycznych (Business Intelligence), które dostarczają przydatnych informacji

Guidewire stanowi platformę umożliwiającą nam szybkie wprowadzanie zmian i innowacji w zakresie naszego portfolio produktów.

Jules Christmas

Dyrektor grupy ds. informatyki,
Saga Service
Guidewire logo

Navigate what's next.