Analityka predykcyjna

Zaawansowana platforma ucząca się, która zamienia dane w wiedzę praktyczną, umożliwiającą ubezpieczycielom podejmowanie decyzji opartych na danych w całym cyklu ubezpieczenia

We wszystkich aspektach ich działalności, analityka predyktywna Guidewire pomaga spółkom ubezpieczeń majątkowych i osobowych przystosować się i odnosić sukcesy na drodze do stania się organizacją działającą na podstawie danych i analiz. Poprzez budowanie modeli predykcyjnych z wielu zestawów danych, analizowanie wyników modelu i wdrażanie modeli predyktywnych mających dostarczać decydentom wskazówek z pierwszej ręki, ubezpieczyciele mogą osiągać znaczne zmniejszenie szkodowości i kosztów, a jednocześnie zwiększać obroty.

Analityka predyktywna – korzyści
 

Podejmowanie decyzji opartych na danych
Analityka predyktywna umożliwia ubezpieczycielom podejmowanie opartych na danych decyzji w całym cyklu ubezpieczenia:

  • Przedstawia szacunki przyszłej rentowności na etapach wyceny pierwotnej i odnawiania polisy, podnosząc umiejętności i doświadczenie poszczególnych specjalistów ds. szacowania ryzyka​
  • Pomaga działom obsługi szkód kierować szkody do najbardziej odpowiednich likwidatorów, którym z kolei pomaga lepiej wykorzystywać zasoby zarządzania szkodami
  • Identyfikuje cechy agentów osiągających dobre wyniki, dzięki czemu firmy mogą zatrudniać i bez wahania awansować nowych agentów o dużym potencjale

Redukcja kosztów
Modele predykcyjne pomagają ubezpieczycielom zmniejszyć koszty poprzez:

  • Weryfikację przydatności danych zewnętrznych do przewidywania wyników oraz umożliwienie bardziej ukierunkowanego wykorzystania takich danych, jak historia ubezpieczenia pojazdu. wizja lokalna nieruchomości czy historia kredytowa
  • Obniżenie kosztów likwidacji szkód poprzez zmniejszenie konieczności ponownego orzekania i umożliwienie dokładniejszej selekcji szkód

Rentowny wzrost
Analityka predyktywna pozwala ubezpieczycielom poprawić wskaźniki zarówno rentowności, jak i wzrostu:

  • Zwiększenie kompleksowości i szczegółowości ratingów
  • Identyfikacja i likwidacja błędów wyceny
  • Wykorzystywanie nowych możliwości rynkowych i szybsze reagowanie na zmiany rynkowe

Analityka predyktywna – aplikacje

Explore

Predictive Analytics for Claims
Wyspecjalizowana aplikacja do rozwiązywania określonego zestawu problemów szkodowych, takich jak dotkliwość szkody, prawidłowe trasowanie i przypisanie szkody oraz zarządzanie szkodami wykazującymi potencjał postępowania sądowego lub subrogacji
Pobierz Biuletyn

Claim Canvas

Predictive Analytics for Profitability
Aplikacja dostosowana do rozwiązywania istotnych problemów zarządzania portfelem ubezpieczeń, takich jak wycena, selekcja ryzyk ubezpieczeniowych, redukcja kosztów ubezpieczenia, wartość życiowa klienta, optymalizacja portfela i dystrybucja marketingu
Pobierz Biuletyn