Skip navigation

Guidewire Predictive Analytics - Uzyskaj lepsze wyniki biznesowe

Predictive Analytics

Uzyskaj lepsze wyniki biznesowe

Predictive Analytics umożliwia optymalizację procesów likwidacji szkód, zwiększenie rentowności zawieranych umów i wspieranie inteligentnego podejmowania decyzji w zakresie podstawowych procesów.

Skontaktuj się z nami

Zastosowanie Predictive Analytics ulepszyło nasz proces przygotowywania ofert ubezpieczeniowych dla właścicieli firm, zapewniając rentowny rozwój oraz wzrost satysfakcji klientów i agentów.

Kristi Altshuler

Wiceprezes i dyrektor ds. analityki
Donegal Insurance Group

Optymalizacja obsługi szkód

Zoptymalizuj bieżące zarządzanie likwidacją szkód.

  • Obniż koszty wyceny szkód dzięki bardziej zaawansowanej selekcji i uproszczeniu przetwarzania.

  • W pełni wykorzystaj regresy ubezpieczeniowe, zmniejsz zbędne koszty likwidacji szkód i ryzyko związane ze sporami sądowymi.

  • Zwiększ wydajność, przydzielając konkretną szkodę do odpowiedniego likwidatora.

Optymalizacja obsługi szkód

Usprawnij procesy przygotowywania ofert cenowych.

  • Uzyskaj lepsze wyniki nowych i przedłużanych umów, wykorzystując szczegółowy, zaawansowany system ratingowy.

  • Zapewnij utrzymanie rentownych ubezpieczonych dzięki dokładnej wycenie.

  • Uzyskaj skalowalność, efektywność i rentowność działalności w zakresie zawierania umów

Dodawaj wskazówki do procesów podstawowych

Szybko przekształcaj dowolne dane lub model w wartość biznesową.

  • Wprowadź, zintegruj i monitoruj dowolny model prognostycznych stworzony przy użyciu narzędzi innych firm.

  • Dostarczaj w czasie rzeczywistym wskazówki prognostyczne, ułatwiające inteligentne podejmowanie decyzji w ramach procesów podstawowych.

  • Kieruj adaptacyjnym przepływem zadań na podstawie wyników modelu.

Guidewire logo

Navigate what's next.