ProducerEngage

Udostępnij swoim agentom, brokerom i partnerom samoobsługowe narzędzia cyfrowe do wykorzystania w całym cyklu życia sprzedaży i serwisu

Guidewire ProducerEngage™ jest częścią rodziny aplikacji Guidewire Digital™ i stanowi integralną część Guidewire InsurancePlatform™. ProducerEngage * zapewnia agentom i brokerom wielokanałowy dostęp cyfrowy do niezawodnych narzędzi samoobsługowych oraz aktualnych informacji na temat polis, rozliczeń i szkód, dzięki czemu mogą nawiązać produktywne relacje z klientami ubezpieczeniowymi.

Wyposażenie agentów i brokerów umożliwia wzrost sprzedaży

ducerEngage ułatwia agentom, brokerom i partnerom biznesowym rozszerzanie działalności – własnej i spółek ubezpieczeniowych - poprzez wyjątkową jakość sprzedaży i obsługi klienta. Mogą oni wykorzystywać tę aplikację do:

 • Sprzedaży i obsługi polis ubezpieczenia osobowego i firmowego, w tym ubezpieczenia pojazdów firmowych, nieruchomości komercyjnych, właścicieli firm i pracowników
 • Szybkiego tworzenia wycen za pomocą wyceny „dwufazowej”, co pozwala ubezpieczycielom na przypisanie kluczowym kwestiom wyceny priorytetów wyższych niż przypisane kwestiom ofertowania, co eliminuje czas tracony na wycenę, która nie może skutkować ofertą.
 • Podglądu bieżącej aktywności ubezpieczającego w kontekście ofert cenowych, polis, powiązanych kont, rozliczeń i szkód
 • Identyfikacji i usuwania błędów i problemów, które pojawiają się w procesie wyceny, z wykorzystaniem przydatnych komunikatów o błędach, ostrzeżeń, przepływów pracy typu „eskaluj do specjalisty ds. wyceny ryzyka” i powiadomień „Knock-Out”, jeśli zgłoszenie nie może zostać powiązane
 • Przeglądania całej historii ubezpieczeniowej ubezpieczającego – w tej samej przeglądarce, z której korzystają ubezpieczający i pracownicy obsługi klienta, dzięki czemu wszyscy mają te same dane
 • Zgłaszania nowych szkód, wyznaczania warsztatów do naprawy na podstawie map identyfikujących aktualną lokalizację ubezpieczających oraz do śledzenia postępu obsługi szkó
 • Podglądu podsumowań prowizji – zarówno na poziomie klienta, jak i polisy – dzięki integracji z Guidewire BillingCenter ™, jak również śledzenia wyników swojej działalności z wykorzystaniem niestandardowych raportów analitycznych, jeśli ProducerEngage współpracuje z Guidewire InfoCenter™ 9.2

Umożliwienie działom IT wspierania strategii cyfryzacji

Działy IT mogą wspierać cyfrowe strategie ubezpieczycieli za pomocą elastycznych, łatwych w utrzymaniu aplikacji, które bezproblemowo integrują się z Guidewire InsuranceSuite™. Dzięki ProducerEngage mogą one:

 • Wspierać strategie wielokanałowej cyfryzacji
 • Rozszerzać możliwości pakietu InsuranceSuite zamiast prostego powielania kodu
 • Wdrażać spójne reguły szacowania ryzyka i standaryzowane przepływy pracy
 • Wyposażać agentów i brokerów w atrakcyjne wizualnie, łatwe w obsłudze aplikacje i zapewniać spójność wszystkich kanałów komunikacji
 • Dostosować interfejs użytkownika do marki ubezpieczyciela
 • Wykorzystać przyszłe wydania Guidewire, efekty współpracy z osobami trzecimi i bieżące innowacje

* Dawniej „Gateway Portal for Agents"