ProducerEngage

Udostępnij swoim agentom, brokerom i partnerom samoobsługowe narzędzia cyfrowe do wykorzystania w całym cyklu życia sprzedaży i serwisu

Guidewire ProducerEngage™ jest częścią rodziny aplikacji Guidewire Digital™ i stanowi integralną część Guidewire InsurancePlatform™. ProducerEngage * zapewnia agentom i brokerom wielokanałowy dostęp cyfrowy do niezawodnych narzędzi samoobsługowych oraz aktualnych informacji na temat polis, rozliczeń i szkód, dzięki czemu mogą nawiązać produktywne relacje z klientami ubezpieczeniowymi.

Wyposażenie agentów i brokerów umożliwia wzrost sprzedaży

ProducerEngage ułatwia agentom, brokerom i partnerom biznesowym rozszerzanie działalności – własnej i spółek ubezpieczeniowych - poprzez stale dostępną samoobsługę cyfrową i pulpit, który zapewnia wszechstronny ogląd ubezpieczających i ich aktywności ubezpieczeniowej w zakresie sprzedaży, polis, rozliczeń i szkód. Mogą wykorzystywać tę aplikację do:

 • Podglądu bieżącej aktywności ubezpieczającego w kontekście ofert cenowych, polis, powiązanych kont, rozliczeń i szkód
 • Przeglądania całej historii ubezpieczeniowej ubezpieczającego – w tej samej przeglądarce, z której korzystają ubezpieczający i pracownicy obsługi klienta, dzięki czemu wszyscy mają te same dane
 • Informowania ubezpieczających i potencjalnych klientów o zakresie oferowanego ubezpieczenia
 • Tworzenia ofert cenowych, inicjowania nowych transakcji i zarządzania rozliczeniami z ubezpieczającymi
 • Zgłaszania nowych szkód, wyznaczania warsztatów do naprawy na podstawie map, identyfikujących aktualną lokalizację ubezpieczających i śledzenia postępu obsługi szkód
 • Obsługiwania dużych firm ubezpieczających z wykorzystaniem kreatora zmian w polisach, który upraszcza przedłużanie i wprowadzanie zmian w polisach dla dużych klientów, oraz intuicyjnego narzędzia "przeciągnij i upuść" do obsługi zgłoszeń szkód (FNOL) komunikacyjnych i w nieruchomościach, dokonywanych przez firmy
 • Śledzenia wyników swojej działalności z wykorzystaniem niestandardowych raportów analitycznych oraz przeglądania podsumowań prowizji, jeśli ProducerEngage współpracuje z Guidewire InfoCenter™ 9.2  

Umożliwienie działom IT wspierania strategii cyfryzacji

Działy IT mogą wspierać cyfrowe strategie ubezpieczycieli za pomocą elastycznych, łatwych w utrzymaniu aplikacji, które bezproblemowo integrują się z Guidewire InsuranceSuite™. Dzięki ProducerEngage mogą one:

 • Wspierać strategie wielokanałowej cyfryzacji
 • Rozszerzać możliwości pakietu InsuranceSuite zamiast prostego powielania kodu
 • Wdrażać spójne reguły szacowania ryzyka i standaryzowane przepływy pracy
 • Wyposażać agentów i brokerów w atrakcyjne wizualnie, łatwe w obsłudze aplikacje i zapewniać spójność wszystkich kanałów komunikacji
 • Dostosować interfejs użytkownika do marki ubezpieczyciela
 • Wykorzystać przyszłe wydania Guidewire, efekty współpracy z osobami trzecimi i bieżące innowacje

* Dawniej „Gateway Portal for Agents"