VendorEngage

Skróć czas obsługi szkód i zwiększ satysfakcję klienta dzięki wielokanałowemu systemowi obsługi komunikacji cyfrowej dla dostawców usług

​Guidewire VendorEngage™* jest częścią rodziny aplikacji Guidewire Digital™ i stanowi integralną część Guidewire InsurancePlatform™. VendorEngage zapewnia dostawcom usług ubezpieczeniowych wielokanałowy dostęp do informacji o szkodach w czasie rzeczywistym, umożliwiając skuteczne komunikowanie się z likwidatorami, zarządzanie zleceniami serwisowymi, aktualizowanie ofert i szybkie reagowanie na potrzeby ubezpieczających.

Wyposażenie dostawców usług umożliwia lepszą obsługę
 

Zakłady naprawcze i firmy usług budowlanych mają dostęp do VendorEngage w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu, co pozwala im zarządzać otrzymywanymi zleceniami za pomocą atrakcyjnego wizualnie i łatwego w obsłudze interfejsu użytkownika, który umożliwia:

 • Przeglądanie, akceptowanie i odrzucanie zleceń serwisowych
 • Dodawanie i zmienianie ofert cenowych na zlecane prace
 • Podawanie przewidywanych dat ukończenia prac i aktualizowanie ich stanu zaawansowania
 • Dołączanie dokumentów, takich jak zlecenia naprawy, faktury, korekty i prognozy
 • Przeglądanie statusu i historii aktywnej faktury
 • Komunikowanie się z osobami zajmującymi się obsługą szkód i likwidatorami
 • Przyspieszenie procesu obsługi zleceń serwisowych za pomocą silnej platformy współpracy i komunikacji

Umożliwienie działom IT wspierania strategii cyfryzacji

Działy IT mogą wspierać cyfrowe strategie ubezpieczycieli za pomocą elastycznej, łatwej w utrzymaniu aplikacji, która bezproblemowo integruje się z Guidewire InsuranceSuite™. Dzięki VendorEngage mogą one:

 • Wspierać strategie wielokanałowej cyfryzacji
 • Rozszerzać możliwości pakietu InsuranceSuite zamiast prostego powielania kodu
 • Wykorzystywać reguły biznesowe i modele produktów zdefiniowane w InsuranceSuite
 • Zapewniać dostawcom usług spójny interfejs użytkownika
 • Osiągnąć spójność wszystkich kanałów komunikacji dzięki aktualnym, przydatnym, zweryfikowanym informacjom z jednego źródła
 • Wdrażać spójne reguły zarządzania dostawcami usług i standaryzowane przepływy pracy
 • Dostosować interfejs użytkownika do marki ubezpieczyciela
 • Konfigurować i modyfikować w razie potrzeby
 • Wykorzystać przyszłe wydania Guidewire, efekty współpracy z osobami trzecimi i bieżące innowacje

* Dawniej „Claim Portal for Vendors"