Nasze rozwiązania

Nasze rozwiązania

Ucząc się od prawie 450 firm ubezpieczeniowych, takich jak twoja firma, Guidewire oferuje rozwiązania, które pomagają w realizacji celów strategicznych przez zwiększanie zaangażowania, innowacyjność i efektywny rozwój.

Dzięki rozwiązaniom Guidewire użytkownicy końcowi, tacy jak Alyssa Johnson, specjalistka ds. oceny ryzyka w Grinnell Mutual, mogą spędzać więcej czasu z agentami.

Zwiększanie zaangażowania

Dzięki Guidewire klienci, tacy jak Aviva Italy, są lepiej przygotowani do wprowadzania innowacji i do szybkiego reagowania na wymagania rynku.

Innowacyjność

 • Our Solutions - Accelerate product launch

  Szybsze wdrażanie produktów

  Wykorzystaj lepiej możliwości rynkowe dzięki błyskawicznemu wdrażaniu produktów.

  Przygotuj się do startu
 • Our Solutions - Empower business users

  Większe możliwości użytkowników biznesowych

  Łatwo wprowadzaj zmiany w produktach i dostosowywuj reguły biznesowe.

  Bądź elastyczny
 • Our Solutions - Harness open ecosystem

  Zalety otwartego ekosystemu

  Zwiększ swój zasięg dzięki sieci partnerów, konslutantów oraz dostawców rozwiązań i podnieś poziom swojej innowacyjności.

  Połącz się z nami
Klienci, tacy jak FRIDAY, zwracają się do Guidewire w celu uzyskaniu wsparcia przy identyfikowaniu możliwości rozwoju i podejmowaniu odpowiednich działań.

Efektywny rozwój

 • Our Solutions - Reduce IT complexity

  Zmniejszanie złożoności IT

  Stymuluj innowacje i usprawnianie działalności.

  Uprośćmy razem
 • Our Solutions - Achieve profitable growth

  Osiąganie rentownego rozwoju

  Usprawnij proces oceny ryzyka, wyceniaj inteligentnie i szybko wykorzystuj możliwości rynkowe.

  Podnieś swój wynik
 • Our Solutions - Drive process improvements

  Udoskonalanie procesów

  Optymalizuj ubezpieczenia dzięki automatyzacji i uproszczonemu przetwarzaniu.

  Zwiększ wydajność
Dzięki Guidewire klienci, tacy jak Caixa Seguradora, mogą lepiej analizować dane oraz podejmować decyzje o lokalnym tworzeniu nowych produktów i różnicowaniu oferowanych usług.

Analizy dostępne w każdym miejscu

 • Our Solutions - Leverage analytics insights

  Wykorzystywanie wyników analiz

  Skorzystaj z potencjału analizy, żeby przyspieszyć swoją działalność biznesową.

  Odkryj możliwości