Rozwiązania dla underwritingu

Rozwiązania dla underwritingu

Rozwój kunsztu i praktyk underwritingu

Lepsze wyniki underwritingu dzięki rozwiązaniom analitycznym Guidewire

Zamów prezentację
PL---top-of-page-content-for-Underwriting---one-row--v2

Akceptuj dobre ryzyko, a unikaj złego

Uzyskuj informacje o nieruchomościach i firmach używając danych z serwisów zewnętrznych. Wykorzystujanalitykę do przewidywaniaryzyka, które powoduje wzrost szkodowości. 

 • Popraw portfolio klientów, aktywnie wybierając dobre ryzyko i ograniczając niekorzystne wybory

 • Wykorzystuj największy zbiór danych o ryzyku w branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych, uwzględniający ponad 1400 czynników ryzyk

 • Ujawniajukryte, nieoczywiste aspekty ryzyka

„Często wykorzystujemy dane HazardHub. Kontaktując się z nimi na wczesnym etapie procesu, możemy znacznie wcześniej podjąć dokładną i kompletną decyzję o akceptacji klienta”. 

Sean Harper
CEO/
Współzałożyciel
KIN Insurance

Dowiedz się więcej w serwisach HazardHub and Predict.

Usprawnij ocenę ryzyka ubezpieczeniowego dzięki automatyzacji

Zwiększaj przetwarzanie bezpośredniepoprzez automatyzację. Szybko twórz, wdrażaj i monitoruj modele predykcyjne.

 • Dostarczaj underwriterom predykcji na bazie specjalistycznych danych i analiz

 • Włączaj wskazówki predykcyjne do przepływówpracy w czasie rzeczywistym, bez tworzenia kodu

 • Obserwuj bieżącą wydajność dzięki testom A/B, monitorowaniu dryfu modeli oraz solidnym narzędziom analitycznym

„Embedded Analytics Framework jest łatwy w użyciu i tworzy abstrakcje wszystkich informacji między PolicyCenter i modelami SAS. Bez tego frameworku musielibyśmy tłumaczyć modele na kod Gosu.” 

Mike Curchin
Zastępca wiceprezesa
The Co-operators

Dowiedz się więcej w serwisach HazardHub i Predict.

Dostosowuj ceny do rzeczywistego narażenia

Zdobywaj nowych klientów poprzez automatyzuję oferty, odmowy i wyceny.

 • Zwiększaj dokładności ratingu wyspecjalizowanej analityce predykcyjnej wykorzystującej dane

 • Uzupełnij tradycyjne metody wyceny GLM/GAM o nowoczesne techniki modelowania 

 • Zwiększ moc predykcyjną modeli aktuarialnych bez szkody dla przejrzystości i zgodności z przepisami

„Dzięki modelom predykcyjnym mogliśmy prawidłowo wycenić nasze umowy i poprawić charakterystykę nabywców ubezpieczeń pojazdów i nieruchomości. Te modele sugerują, że wciąż możemy ulepszać proces ratingu.” 

Brian Poole
Dyrektor i główny aktuariusz
Indiana Farm Bureau Insurance

Dowiedz się więcej w serwisach HazardHub i Predict.

Utrzymuj rentownych klientów

Używaj danych i analityki do ciągłego underwritingu.

 • Zmniejsz ryzyko rezygnacji, angażując ubezpieczonych we właściwych punktach cyklu życia polisy

 • Szczegółowo wyceniaj i segmentuj ryzyko, aby poprawić wskaźnik długookresowej wartości klienta (CLTV)

 • Zapewniaj klientom lepsze doświadczenia dzięki obsłudze wielokanałowej

„Zauważamy znaczną poprawę w zakresie zawierania nowych umów i wzrostu składek, a także zmniejszenie współczynnika szkodowości i utrzymywanie lojalności. Planujemy wdrożenie podobnych nowych planów ratingowych dla zwiększenia dokładności wyceny innych linii biznesowych.”

Robert Bornhorst
Dyrektor ds. underwritingu 
Buckeye Insurance Group

Dowiedz się więcej w serwisach HazardHub i Predict.

Avvia campagne di marketing basate sui dati

Znajduj dochodowe segmenty klientów i nowe rynki. 

 • Wykorzystuj wiedzę operacyjną i znajomość swojego portfolio do identyfikacji bezpiecznych segmentów rynku i klientów

 • Skup się raczej na jakości niż na ilości, aby nie brać udziału w wyścigu prowadzącym na dno 

 • Zwiększ moc predykcyjną modeli aktuarialnych bez szkody dla przejrzystości i zgodności z przepisami

„Prośba działu marketingu o stworzenie przewodnika do znajdowania obszarów rentownego rozwoju i połączenie tych danych ze strategiami wyboru agencji, to przykład tego, jak cała organizacja docenia korzyści z używania analityki do zdobywania informacji umożliwiających podejmowanie lepszych decyzji”. 

Vincent Franz
Były wiceprezes, dyrektor operacyjny
Celina Insurance Group

Dowiedz się więcej w serwisach HazardHub i Predict.

Zaplanuj prezentację już dzisiaj, aby dowiedzieć się, jak Guidewire może pomóc w zwiększeniu rentowności underwritingu

Kontakt