Sukces: Efekt partnerskiej współpracy

Partnerzy Guidewire świadczą usługi wdrożeniowe oraz dostarczają produkty i rozwiązania uzupełniające

Guidewire funkcjonuje w ugruntowanym „ekosystemie” partnerów, którzy zapewniają spółkom ubezpieczeń majątkowych i osobowych szeroki zakres usług konsultingowych i rozwiązań uzupełniających. Niezależnie od tego, czy wybrany model oparty jest na rozwiązaniach stacjonarnych czy na chmurze, mamy do pomocy doświadczonych, autoryzowanych partnerów. Nasza społeczność partnerska działa w ramach dwóch programów partnerskich: PartnerConnect i InsuranceCloud Solutions.

PartnerConnect

Guidewire PartnerConnect™ to sieć wyselekcjonowanych firm partnerskich, które świadczą usługi doradcze i dostarczają rozwiązania mające na celu wzmocnienie, rozszerzenie i uzupełnienie możliwości produktów Guidewire. Globalna sieć partnerska pomaga nam przyczyniać się do sukcesu naszych wspólnych klientów w branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych, dostarczając implementacje oprogramowania Guidewire, wartość dodaną w postaci własnych rozwiązań i technologii oraz wiedzę dotyczącą najlepszych praktyk w branży.

Dowiedz się więcej

Program partnerski InsuranceCloud Solutions

Program partnerski Guidewire InsuranceCloud™ Solutions upoważnia wybrane spółki doradcze uczestniczące w programie PartnerConnect Consulting do dostarczania spółkom ubezpieczeń majątkowych i osobowych rozwiązań chmurowych łączących produkty Guidewire z własnymi zróżnicowanymi treściami i usługami oraz dostarczania uzupełniających systemów firm trzecich w środowiskach hostowanych. Partnerzy biorący udział w programie wdrażają i utrzymują oprogramowanie Guidewire wraz z produktami innych firm, dopełniającymi ich oferty.

Dowiedz się więcej