Guidewire | Gartner Report - EMEA

2021 Gartner® Magic Quadrant™ dla platform ubezpieczeń innych niż na życie, Europa

gartner-mq-2021-emea

Guidewire Software uznany przez Gartner za lidera w raporcie Magic Quadrant

Czytaj raport >

Firma Gartner nie prowadzi promocji żadnego dostawcy, produktu ani usługi opisywanych w swoich raportach ani nie rekomenduje użytkownikom technologii wybierania tylko tych dostawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę lub zostali w inny sposób wyróżnieni. Raporty firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenie stanu faktycznego. Gartner nie udziela żadnych gwarancji (również domniemanych) w odniesieniu do wyniku badań ani gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Gartner, Magic Quadrant for Non-Life Insurance Platforms, Europe, James Ingham, Sham Gill, 27 września 2021 r.

Gartner oraz Magic Quadrant są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Gartner, Inc. i/lub jednostek powiązanych na terenie USA oraz na świecie i zostały wykorzystane w niniejszej publikacji za ich zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.