Analytics: Rozwiązanie dla sektora P&C

Analytics

Uczyń świat bezpieczniejszym, przekształcając system dokumentacji w system wiedzy.

Produkty Analitycs wspierają podejmowanie decyzji przez specjalistów ds. oceny ryzyka i likwidacji szkód. Pomagają w wyborze ryzyka, wycenie, selekcji zgłoszeń i rozliczaniu.

Kontakt

Underwriting

Pomóż underwriterom uzyskiwać lepsze wyniki w zakresie oceny ryzyka.

 • Oferty cenowe na dobre ryzyko, odrzucanie złego ryzyka

 • Prostsze procesy dzięki automatyzacji

 • Ceny odpowiednie do narażenia

 • Utrzymywanie rentownych klientów

 • Kampanie marketingowe oparte na danych

Poznaj ofertę dla underwritingu

Claims

Proaktywna analiza szkód i zarządzanie nimi dzięki Analytics.

 • Kierowanie zgłoszeń do właściwych likwidatorów

 • Wczesne wykrywanie i eskalacja poważnych szkód

 • Skuteczna subrogacja

 • Unikanie procesów sądowych dzięki rzetelnym odszkodowaniom

 • Szybka identyfikacja I obsługa poszkodowanych z użyciem weryfikacji szkód

Nasze rozwiązania Claims

Cyber Risk Management

Użyj Analytics do oceny, modelowania i obliczania ryzyka w zakresie cyberbezpieczeństwa dla firm i portfeli.

 • Popraw ocenę ryzyka, wykorzystując ponad 40 oznak narażenia

 • Używaj modelowania szkód do wyceny

 • Ulepsz zarządzanie ryzykiem

 • Projektuj i wdrażaj produkty oparte na ratingach

 • Rozwijaj się dzięki lepszym decyzjom opartym o dane

Więcej o Cyence

Guidewire pomogło nam poprawić rentowność naszej działalności, Towarzyszące temu zmiany zachowań spowodowały wzrost składki przypisanej o 20% w ciągu czterech lat.

Daniel Sorensen

Aanalityk aktuarialny 2. stopnia
Mountain West Farm Bureau Mutual Insurance Company

Zamów prezentację i dowiedz się jak aplikacje Guidewire Analytics mogą zmienić system dokumentacji w system wiedzy.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?