Skip navigation

HazardHub | Make Unknown Risks Known

HazardHub

Najbardziej kompleksowy zbiór danych o ryzykach szkód majątkowych i osobowych

Popraw selekcję ryzyk, zoptymalizuj ceny i zmaksymalizuj rentowność ubezpieczeń. Uzyskaj informacje o ponad 1000 czynników ryzyka dotyczących szkód majątkowych i osobowych związanych z daną lokalizacją lub działalnością gospodarczą w ciągu kilku sekund.

Zamów prezentację

Dla Mercury dokładne dane są niezbędne do właściwej oceny ryzyka związanego z daną nieruchomością. Przeprowadziliśmy wnikliwe badanie alternatywnych rozwiązań dotyczących szacowania ryzyka i wybraliśmy HazardHub ze względu na jego najlepszą dokładność i ogólną wartość.

Jonathan Kisler

Specjalista ds. analizy ryzyka i zarządzania portfelem
Mercury Insurance

Wykorzystuj więcej danych

Optymalizuj sztuczną inteligencję i rozwiązania Workflow w działalności ubezpieczeniowej z uwzględnieniem ponad 1200 czynników ryzyka szkód majątkowych i osobowych. Zyskaj wzbogacone dane potrzebne do bardziej inteligentnego szacowania ryzyka, lepszego i trafniejszego modelowania oraz bezproblemowego przetwarzania.

 • Przy ocenie ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych uwzględniaj czynniki ryzyka wywołane przez żywioły takie jak: ziemię, wiatr, ogień, zagrożenia spowodowane działalnością człowieka oraz cechami nieruchomości.

 • Przy ocenie ryzyka w ubezpieczeniach osobowych uwzględniaj czynniki ryzyka z takich kategorii, jak: charakterystyka obszaru, rodzaj działalności gospodarczej, przestępczość, otoczenie prawne, wydarzenia w przeszłości, bliskość, wartość sentymentalna i ubezpieczenia społeczne.

 • Uwzględnij w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje o nieruchomościach i firmach w celu optymalizacji procesu podejmowania decyzji

 • HazardHub jest dostępny dla każdej firmy, która potrzebuje danych o szkodach majątkowych i osobowych w USA.

Wypróbuj bezpłatnie

Ubezpieczaj z przekonaniem

Przyspiesz i skaluj procesy underwritingowe dzięki danym HazardHub. Pozwól underwriterom korzystać z lepszej inteligencji przy rozpatrywaniu wniosków.

 • Wstępne wypełnianie podstawowych pól w celu usprawnienia procesu przesyłania danych i wyeliminowania ręcznego wprowadzania

 • Pokazywanie czynników ryzyka oznaczonych "czerwoną flagą" przed zawarciem wiążącej polisy

 • Podawanie wskazówek w procesie podejmowania decyzji odnośnie pokrycia ubezpieczeniowego i wyceny w celu zwiększenia rentowności

 • Dostęp do danych i ocen ryzyka bezpośrednio w Guidewire PolicyCenter lub w wybranym przez Ciebie systemie zarządzania polisami

Skontaktuj się z nami

Popraw lift w modelowaniu

Odkryj ukryte czynniki ryzyka powodujące straty i dostosuj ceny dla klientów o wysokim ryzyku. Dane HazardHub są specjalnie opracowane w celu zapewnienia trafności prognozy i sprawdzone pod względem składek i roszczeń o wartości miliardów dolarów.

 • Wykorzystywanie danych HazardHub do tworzenia lepszych i trafniejszych modeli cenowych

 • Dostosowywanie cen do potrzeb klientów i wprowadzanie stawek odpowiednich na pokrycia ryzyka

 • Tworzenie własnego modelu danych obejmującego zagrożenia, korzystając z danych HazardHub

Skontaktuj się z nami

Wstępne wypełnianie i łatwe przetwarzanie

Wprowadź adres, aby uzyskać wiele informacji o danej firmie lub nieruchomości. Wykorzystaj dane HazardHub do wstępnego wypełniania wniosków i automatyzacji przetwarzania.

 • Wstępne wypełnianie wniosków ubezpieczeniowych w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta

 • Ustawianie zautomatyzowanej akceptacji, odrzucania i zasad przekierowania na podstawie wzbogaconych danych, czynników ryzyka i statusów ryzyka

 • Skrócenie czasu oczekiwania na ofertę i zawarcia umowy ubezpieczeniowej; obniżenie kosztów akwizycji

Skontaktuj się z nami

Załóż bezpłatne konto HazardHub Property i przetestuj API.

Zarejestruj się teraz
Guidewire logo

Navigate what's next.