Canvas: Oprogramowanie Guidewire do analizy zgłoszeń szkodowych w ubezpieczeniach

hero-product-icon-respond

Canvas

Wizualizacja działalności na mapie

Canvas umożliwia zespołom, które zajmują się likwidacją szkód i reagowaniem na klęski żywiołowe geowizualizację zgłoszeń szkodowych i objętych ubezpieczeniem nieruchomości w kontekście innych danych wewnętrznych i zewnętrznych w celu optymalizacji zarządzania CAT.

Kontakt
hero-image-guidewire-canvas
Improve Catastrophe Response - product-image-respond-improve-catastrophe-response

Usprawnienie reagowania na katastrofę

Szybkie działanie – pomoc ubezpieczonym w sytuacjach katastrofalnych.

  • Proaktywne docieranie do ubezpieczonych dotkniętych klęskami żywiołowymi

  • Przewidywanie, potwierdzanie i ustalanie priorytetów zgłaszanym szkodom na podstawie rodzaju zagrożenia, położenia geograficznego i natężenia

  • Opracowywanie scenariuszy „co-jeśli” z użyciem warstw map, które dotyczą powszechnie występujących i dotkliwych klęsk żywiołowych, takich jak grad, wichury, tornada, burze z piorunami i pożary

Przeczytaj teraz
Follow a Triage Strategy - product-image-canvas-follow-a-triage-strategy

Stosuj klasyfikację zgłoszeń

Wydajnie i skutecznie zarządzaj likwidatorami i agentami terenowymi.

  • Kieruj likwidatorów i agentów do najbardziej dotkniętych klęską żywiołową obszarów

  • Wykrywaj błędnie skategoryzowane zgłoszenia szkód, aby optymalizować efektywność reasekuracji

  • Wykrywaj potencjalnie oszukańcze zgłoszenia szkód

Przeczytaj teraz
Start Using Instantly - product-image-canvas-start-using-instantly

Dowiedz się więcej

  • Szybkie uzyskiwanie wartości – szybka gotowość do pracy

  • Geowizualizacja danych dotyczących szkód i polis oraz stopnia dotkliwości klęsk żywiołowych

  • Usprawnienie komunikacji pomiędzy biurem a personelem terenowym

Przeczytaj teraz

Dzięki Canvas możemy przedstawić w formie graficznej lokalizację ubezpieczonych nieruchomości w odniesieniu do pożaru i proaktywnie dotrzeć do posiadaczy polis, aby poinformować ich o zakresie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku konieczności tymczasowego opuszczenia domów. Ludzie naprawdę to cenią.

James Kauffman

Starszy wiceprezes ds. likwidacji szkód
California Casualty Insurance
James Kauffman

Już dziś zamów prezentację, aby zobaczyć, w jaki sposób Canvas pomaga w wizualizacji działalności na mapie.

Kontakt