Canvas: Analityka Guidewire w procesach likwidacji szkód dla sektora ubezpieczeń

800x600--hero--canvas

Canvas

Canvas jest kluczem do optymalizacji zarządzania katastrofami. Rozbudowana analityka w procesach likwidacji szkód pomaga ubezpieczycielom sprawnie działać, aby jak najlepiej wspierać posiadaczy polis w przypadku katastrofy. Umożliw swoim pracownikom zarządzającym likwidacją szkód i zespołom reagowania w terenie, geowizualizację lokalizacji roszczeń i polis w aspekcie danych wewnętrznych i zewnętrznych przy pomocy Canvas.

800x600--hero--canvas
InsuranceSuite background

Interaktywna geowizualizacja zagrożeń z możliwością wyszukiwania i podejmowania działań

Wizualizuj na mapie informacje dotyczące szkód i polis z nałożonymi na nie obszarami występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, przedstawionych w formie heatmapy. Dotrzyj do szczegółowych danych w odniesieniu do lokalizacji.

GRAD
canvas-perils-hail--1280x720
WIATR
HazardHub Risks-Wind–2
TORNADO
canvas-perils-tornado--1280x720
UDERZENIE PIORUNU
canvas-perils-lightning--1280x720
DZIKIE POŻARY
HazardHub Risks-Fire–3
WODA
HazardHub Risks-Water–4
TRZĘSIENIE ZIEMI
HazardHub Risks-Earth–1
SZTORM
canvas-perils-hurricane--1280x720

Dowiedz się więcej o Canvas. Poproś o telefon, zamów prezentację lub zadaj nam pytanie.

Niezrównane zaangażowanie na rzecz naszych klientów

„Dzięki Canvas możemy przedstawić w formie graficznej lokalizację ubezpieczonych nieruchomości w odniesieniu do pożaru i proaktywnie dotrzeć do posiadaczy polis, aby poinformować ich o zakresie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku konieczności tymczasowego opuszczenia domów. Ludzie naprawdę to cenią.”

James Kaufmann, Starszy wiceprezes ds.roszczeń, California Casualty Insurance

Text with CTA Background

Canvas: Zgłąb swoją wiedzę dzięki tym zasobom