Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 24 lutego 2017 r.

TRUSTe

 

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat danych, które zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy, a także nasze zobowiązanie do wykorzystywania danych osobowych, które zbieramy, z poszanowaniem praw osób, których te dane dotyczą.

 • Zakres obowiązywania tej Polityki
 • Porozumienie UE-USA Privacy Shield (Tarcza prywatności)
 • Jakie dane osobowe zbieramy?
 • Jak zbieramy dane osobowe?
 • Jak wykorzystujemy dane osobowe?
 • Czy udostępniamy informacje stronom trzecim?
 • Co z bezpieczeństwem?
 • Czy umożliwiamy użytkownikowi dostęp do jego danych?
 • Wykorzystywanie danych osobowych do kontaktów z użytkownikami.
 • Jak wypisać się z naszej bazy danych?
 • Pliki cookies (ciasteczka) i inne technologie śledzenia.
 • Targetowanie/retargetowanie behawioralne.
 • Blog.
 • Widgety mediów społecznościowych.
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”)
 • Aktualizowanie Polityki prywatności.
 • Postanowienia ogólne.

Zakres obowiązywania niniejszej Polityki

Niniejsza Polityka prywatności przedstawia nasze zasady i praktyki dotyczące zbierania, wykorzystywania, przechowywania i udostępniania danych osobowych na portalu www.guidewire.com, posiadanym i prowadzonym przez spółkę Guidewire Software, Inc. (zwaną również dalej „Guidewire”, „Guidewire Software” i „My”). Opisuje ona również dostępne użytkownikom możliwości wykorzystywania, uzyskiwania dostępu, aktualizowania i korygowania własnych danych osobowych. Chcemy, aby użytkownicy czuli się bezpiecznie odwiedzając naszą witrynę internetową i czujemy się zobowiązani do poszanowania prywatności odwiedzających. Witryna Guidewire Software może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Guidewire Software nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności ani za zawartość takich witryn. Poniższa informacja stanowi przegląd naszych zasad ochrony prywatności użytkowników.
 

Porozumienie UE-USA Privacy Shield (Tarcza prywatności)

Guidewire Software uczestniczy w realizacji porozumienia ramowego między UE a USA w sprawie ochrony prywatności, tzw. Privacy Shield (Tarcza prywatności) i wydał oświadczenie o przestrzeganiu jego zasad.   Firma Guidewire jest zobowiązana do przestrzegania zasad  porozumienia ramowego Privacy Shield w odniesieniu do wszystkich danych osobowych otrzymanych z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE).   Więcej informacji o porozumieniu ramowym Privacy Shield można znaleźć na stronie internetowej Privacy Shield List amerykańskiego Departamentu Handlu.

Zgodnie z porozumieniem ramowym Privacy Shield, firma Guidewire odpowiada za przetwarzanie danych osobowych otrzymanych, a następnie przekazanych stronie trzeciej, działającej jako jej przedstawiciel. Guidewire przestrzega zasad ochrony prywatności Privacy Shield w odniesieniu do dalszego przekazywania danych osobowych pochodzących z UE, w tym przepisów o odpowiedzialności za dalsze przekazywanie danych.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z Privacy Shield, Guidewire podlega przepisom wykonawczym amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu.  W niektórych sytuacjach firma Guidewire może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych na prawomocne żądanie organów administracji publicznej, m.in. w celu realizacji krajowych przepisów bezpieczeństwa lub ochrony porządku publicznego.

W razie wątpliwości dotyczących ochrony prywatności lub wykorzystania danych osobowych, których nie udało nam się rozwiać w sposób wystarczający, prosimy o (nieodpłatny) kontakt z naszym niezależnym amerykańskim doradcą ds. rozstrzygania sporów w USA pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Pod pewnymi warunkami, bardziej szczegółowo opisanymi na witrynie internetowej Privacy Shield, po wyczerpaniu innych metod rozstrzygania sporów można skorzystać z wiążącej prawnie procedury arbitrażowej.

1. Jakie dane osobowe zbieramy? Zasadniczo, odwiedzenie witryny internetowej Guidewire Software jest możliwe bez podawania nam jakichkolwiek własnych danych. Są jednak sytuacje, w których możemy potrzebować danych użytkownika, obejmujących jego adres internetowy, dzięki czemu możemy śledzić jego wizyty na naszych stronach w celach analitycznych. Dodatkowo, możemy potrzebować danych osobowych użytkownika, obejmujących jego imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail w celu przyznania mu prawa dostępu do stron chronionych i zabezpieczonych lub umożliwienia mu rejestracji jako uczestnika wydarzenia, zrealizowania jego próśb o udzielenie informacji, w tym przekazanie Białej Księgi, pobrania aktualizacji naszych produktów, lub umożliwienia mu udziału w badaniu online. W innych przypadkach możemy poprosić o podanie informacji o zainteresowaniu konkretnymi produktami, dzięki czemu możemy wysłać użytkownikowi tylko informacje mu przydatne, w tym artykuły, biuletyny, alerty dotyczące produktów i usług, ogłoszenia dotyczące nowych produktów i usług oraz zaproszenia na imprezy.

Jeśli użytkownik chce ubiegać się o pracę w dziale ofert pracy na naszym portalu, będziemy zbierać takie jego dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Będziemy również prosić o przesłanie nam listu motywacyjnego i CV. Wykorzystujemy takie informacje do skontaktowania się z użytkownikiem w sprawie interesującej go oferty pracy w celu ustalenia, czy posiada kwalifikacje wymagane na danym stanowisku i ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Jak zbieramy dane osobowe? Zbieramy informacje bezpośrednio poprzez formularze wypełniane przez użytkowników. Możemy również zbierać informacje pośrednio, poprzez stosowanie plików cookies (ciasteczek). Plików tych używamy do identyfikacji użytkownika tylko jako przypisany mu numer. Ciasteczka „trwałe"" są zapisywane na komputerze użytkownika i wykorzystywane podczas kolejnych wizyt na naszych witrynach. Ciasteczka „sesyjne"" istnieją tylko dla konkretnej wizyty. Użytkownik może wyłączyć na swoim komputerze opcje akceptowania jednego lub obu rodzajów ciasteczek poprzez zmianę ustawień w menu Ustawienia lub zmianę opcji w swojej przeglądarce. Po wyłączeniu akceptacji obu rodzajów ciasteczek, większość witryny .com będzie działać, ale użytkownik nie będzie mógł zalogować się do niektórych części jej pomocy technicznej (Pliki do ściągnięcia lub Baza wiedzy). Po wyłączeniu akceptacji ciasteczek „trwałych”, lecz nie „sesyjnych"", korzystanie z tych stron powinno być możliwe. Nie łączymy informacji przechowywanych w postaci ciasteczek z jakimikolwiek danymi osobowymi przekazywanymi przez użytkownika w trakcie pobytu na naszej stronie.

3. Jak wykorzystujemy dane osobowe? Gromadzone przez nas informacje są wykorzystywane do stwierdzenia, które elementy naszej witryny internetowej są najbardziej skuteczne, co pomaga nam zidentyfikować sposoby ulepszenia witryny, spersonalizować kolejne odwiedziny użytkownika dzięki zastosowaniu ""trwałych” ciasteczek, jeśli użytkownik pozwala na ich stosowanie, a także ustalić, jak możemy zmienić naszą witrynę internetową, aby uczynić ją bardziej efektywną. Możemy również wykorzystywać dane do innych celów, które zawsze przedstawiamy w momencie zbierania informacji (np. jeśli użytkownik zostaje zaproszony do uczestnictwa w imprezie lub zadania pytania o dalsze informacje na temat jednego z naszych produktów). Jeśli użytkownik przekaże Guidewire Software swoje dane osobowe, możemy je wykorzystać do dowiedzenia się więcej o użytkowniku po to, by ulepszać nasze produkty i usługi, lub podzielić się nimi z naszymi partnerami biznesowymi, którzy mogą wówczas przekazywać informacje o nowych produktach i usługach oraz oferty, które mogą być interesujące dla tego użytkownika.

Informacje gromadzone przez nas na stronie Praca naszej witryny internetowej są wykorzystywane do stwierdzenia, na ile profil użytkownika pasuje do aktualnych ofert zatrudnienia w Guidewire. Możemy również użyć tych danych do analizy statystycznej – np. do monitorowania różnorodności lub do oceny skuteczności naszych kampanii reklamowych. Wszelkie informacje przekazywane nam w ramach składania podania o pracę mogą podlegać weryfikacji. Może to oznaczać weryfikację kwalifikacji albo nawiązanie kontaktu z osobami podanymi w referencjach. Nie będziemy kontaktować się z obecnym pracodawcą bez zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Poprosimy o zgodę użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z jego danych w jakimkolwiek celu nie wymienionym w niniejszej Polityce prywatności.

Publikujemy na naszej witrynie internetowej opinie klientów / filmy wideo, które mogą zawierać dane osobowe. Przed opublikowaniem takiej opinii lub filmu uzyskujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodę klienta na opatrzenie takiej publikacji jego nazwiskiem. Żądanie usunięcia swoich danych osobowych z publikowanych przez nas opinii klientów lub filmów wideo należy kierować na adres info [at] guidewire.com. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć danych osobowych klienta – w takim przypadku poinformujemy go, czy i dlaczego nie jesteśmy w stanie tego zrobić.

4. Czy udostępniamy informacje stronom trzecim? Będziemy udostępniać dane osobowe użytkowników osobom trzecim tylko w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników osobom trzecim. Od czasu do czasu dzielimy się nimi z naszymi partnerami biznesowymi, którzy mogą wówczas przekazywać informacje o nowych produktach i usługach stanowiących uzupełnienie posiadanego przez użytkownika rozwiązania Guidewire Software. Wszelkie informacje przekazywane Guidewire Software będą przechowywane z największą starannością i nie będą wykorzystywane w sposób, na który użytkownik nie wyraził zgody. Możemy przekazać dane osobowe użytkownika usługodawcom, którzy w naszym imieniu umożliwiają użytkownikom składanie podań o pracę, rejestrację uczestnictwa w imprezach czy wysyłanie e-maili. Firmy te mają prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług na naszą rzecz.

Guidewire zawarł umowę z zaufanym usługodawcą zewnętrznym w sprawie zarządzania w naszym imieniu procesem rekrutacji pracowników online. Usługodawca Guidewire zgodził się przestrzegać wszelkich przepisów mających na celu ochronę prywatności użytkowników portalu. Będzie on wykorzystywać dane kandydatów wyłącznie do rozpatrywania podań o pracę w Guidewire, a nie dla własnych celów. Nie będzie on ujawniać żadnych danych identyfikacyjnych osobom trzecim. Podczas procesu rekrutacji, dane kandydatów będą dostępne tylko wewnętrznie dla tych pracowników Guidewire, którzy są bezpośrednio zaangażowani w proces rekrutacji.

Możemy również ujawnić dane osobowe użytkowników tam, gdzie jest to wymagane prawem, np. na wezwanie sądu do złożenia zeznań lub w ramach podobnej procedury sądowej, jeśli uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie takie jest niezbędne dla ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa użytkowników lub bezpieczeństwa innych osób, prowadzenia śledztwa w sprawie oszustwa lub udzielenia odpowiedzi na wniosek instytucji publicznej.

Jeśli będziemy stroną fuzji, przejęcia lub sprzedaży całości lub części naszych aktywów, użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wyraźnie widocznego ogłoszenia na naszej witrynie internetowej o każdej zmianie posiadacza lub możliwości wykorzystania danych osobowych użytkownika, a także o dostępnych użytkownikowi  opcjach w odniesieniu do własnych danych osobowych.

Niniejsza witryna internetowa zawiera linki do innych portali, które nie są naszą własnością ani nie są kontrolowane przez nas. Prosimy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności ani za zawartość takich portali.

Zachęcamy do świadomego opuszczania naszej witryny oraz do zapoznania się z polityką prywatności każdego serwisu WWW zbierającego dane osobowe.

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do informacji zebranych przez naszą witrynę internetową.

5. Co z bezpieczeństwem? Guidewire Software przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i podejmuje odpowiednie kroki w celu utrzymania bezpieczeństwa tych danych. Otwarty charakter Internetu polega na tym, że dane mogą przepływać przez sieci bez zabezpieczeń i mogą być dostępne i wykorzystywane przez osoby inne niż te, dla których dane te są przeznaczone. Chociaż jest to poza naszą kontrolą, staramy się zawsze stosować odpowiedni poziom zabezpieczeń. Używamy standardowych technologii branżowych i przestrzegamy aktualnych standardów bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe są chronione przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, niepożądaną zmianą lub użyciem.

Zarządzamy naszym środowiskiem serwerowym w sposób prawidłowy, a nasza infrastruktura ścian ogniowych jest ściśle przestrzegana. Rutynowo stosujemy nowoczesne technologie, aby nie dopuścić do zagrożenia poufności i prywatności danych.

Aby zabezpieczyć użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem do ich kont, wymagamy od użytkowników logowania się za pomocą identyfikatora użytkownika i hasła do niektórych zabezpieczonych obszarów witryny internetowej www.guidewire.com. Zarówno identyfikator użytkownika, jak i hasło są przesyłane przez Internet w postaci zaszyfrowanej. Jeśli użytkownik nie jest w stanie podać prawidłowego hasła, nie będzie w stanie uzyskać dostępu do tych części witryny internetowej. Pomimo wszystkich naszych wysiłków, Internet jest z natury słabo zabezpieczony i nie możemy zagwarantować, że informacje podawane online będą bezpieczne przez cały czas. Wystarczy powiedzieć, że ochrona danych osobowych jest dla nas ważna i będziemy wykorzystywać wszelkie stosowne środki, aby zachować bezpieczeństwo danych na możliwie najwyższym poziomie.

6. Czy umożliwiamy użytkownikowi dostęp do jego danych? Guidewire dostarczy użytkownikowi na życzenie wszelkich informacji na temat przechowywania lub przetwarzania w imieniu osoby trzeciej jakichkolwiek jego danych osobowych. Prośby o takie informacje należy kierować na adres info [at] guidewire.com.

Użytkownik ma prawo mieć dostęp do tych informacji i domagać się ich usunięcia lub poprawienia, jeśli są niedokładne. Można to zrobić kontaktując się z nami na adres info [at] guidewire.com lub kontaktując się z nami z wykorzystaniem naszego adresu do korespondencji, podanego poniżej. Reagujemy na wszelkie żądania dostępu do danych w ciągu 30 dni.

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak długo jego konto jest aktywne lub jak długo jest to niezbędne dla świadczenia usług na jego rzecz. Jeśli użytkownik chce zlikwidować swoje konto na portalu lub zrezygnować z przechowywania przez nas jego danych w celu świadczenia mu usług, prosimy o kontakt na adres info [at] guidewire.com lub na podany poniżej adres do korespondencji. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika, aby realizować cele określone w niniejszej Polityce prywatności oraz w zakresie niezbędnym do przestrzegania przez nas naszych obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania umów.

Podając swoje dane osobowe na stronie Praca portalu Guidewire, użytkownik wyraża zgodę na zachowanie przez nas tych danych i ich przechowywanie przez Guidewire lub dowolną spółkę zewnętrzną, która przetwarza je w naszym imieniu. Przechowujemy wszelkie informacje przekazywane nam w ramach składania podania o pracę. W trakcie procesu rekrutacji możemy zapisywać dalsze informacje o kandydacie. Zbieramy i przetwarzamy wrażliwe dane osobowe dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z wymogami prawa, np. przepisów o równości praw kandydatów. Będziemy przechowywać te dane osobowe przez okres co najmniej 6 miesięcy od ostatniej aktualizacji, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Jeżeli kandydat zostanie zatrudniony przez Guidewire, jego dane osobowe będą zachowane w ramach jego historii zatrudnienia. W razie pytań na temat naszego postępowania z danymi osobowymi, prosimy skontaktować się z zespołem ds. rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na info [at] guidewire.com (adres ).

7. Wykorzystywanie danych osobowych do kontaktów z użytkownikami. Jeśli użytkownik złożył prośbę o przesyłanie mu komunikatów lub dostarczył dane kontaktowe w celu pobierania oficjalnych dokumentów lub dostępu do innych zasobów, jego nazwisko i podany adres e-mail będą wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu powiadomienia go o innych informacjach, które mogą być dla niego interesujące.

8. Jak wypisać się z naszej bazy danych? Status subskrypcji można zmienić w dowolnym momencie poprzez odwiedzenie naszej strony subskrypcji i wpisanie swojego adresu e-mail. Jeżeli użytkownik zarejestrował kilka swoich adresów e-mail, trzeba będzie wprowadzić każdy adres, którego dotyczy rezygnacja z subskrypcji. Na podany adres zostanie wysłana wiadomość e-mail w celu uzyskania potwierdzenia, że rezygnacja z subskrypcji pozostaje aktualna. Jeśli użytkownik nie jest w stanie wejść na naszą stronę subskrypcji, można wysłać e-mail na adres unsubscribe [at] guidewire.com, a my powiadomimy wówczas użytkownika o statusie jego subskrypcji. Prosimy pamiętać o wysłaniu rezygnacji z adresu e-mail, którego ona dotyczy, lub o wyraźnym podaniu go w treści wiadomości e-mail. Można również zrezygnować z otrzymywania biuletynu lub wiadomości promocyjnych postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym biuletynie lub wiadomości.

Jeśli użytkownik podał nam swój adres pocztowy on-line, może on okresowo otrzymywać od nas informacje o nowych produktach i usługach lub o nadchodzących wydarzeniach. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich przesyłek, należy poinformować nas o tym telefonicznie na numer 650.357.9100 lub wysłać list do Guidewire Software na adres 2850 South Delaware St., Suite 400, San Mateo, CA 94403. Prosimy o podanie pełnego imienia i nazwiska oraz adresu. Będziemy wówczas mieć pewność, że nazwisko użytkownika zostanie usunięte z list dzielonych z innymi organizacjami.

Jeśli użytkownik podał nam swój numer telefonu on-line, może on okresowo otrzymywać od nas informacje telefoniczne o nowych produktach i usługach lub o nadchodzących wydarzeniach. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich połączeń telefonicznych, należy poinformować nas o tym dzwoniąc na numer podany powyżej lub wysyłając do nas e-mail na podany powyżej adres.

9. Pliki cookies (ciasteczka) i inne technologie śledzenia. Guidewire Software I jej partnerzy marketingowi wykorzystują takie technologie jak pliki cookies (ciasteczka) do analizy trendów, administrowania portalem, śledzenia ruchów użytkowników na portalu i zbierania danych demograficznych na temat naszej bazy użytkowników jako całości. Dzięki wykorzystaniu tych technologii możemy uzyskiwać raporty tworzone przez spółki marketingowe zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i zagregowanym.

Jak większość portali internetowych, automatycznie zbieramy pewne dane i przechowujemy je w plikach logów.  Dane te mogą obejmować adres IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony źródłowe i docelowe nawigacji użytkownika, system operacyjny, znaczniki daty i czasu i/lub dane strumienia kliknięć. Te automatycznie zebrane dane łączymy z innymi informacjami o użytkowniku.

Do przechowywania informacji o treściach i preferencjach używamy obiektów LSO, takich jak HTML5. Strony trzecie, z którymi współpracujemy, aby zapewnić niektóre funkcje naszego portalu lub wyświetlać reklamy oparte na aktywności internetowej użytkowników, wykorzystują do gromadzenia i przechowywania danych takie obiekty LSO, jak HTML5. Różne przeglądarki mogą być wyposażone w swoje własne narzędzia do usuwania obiektów LSO typu HTML5.

10. Targetowanie / retargetowanie behawioralne. Współpracujemy z firmami zewnętrznymi przy wyświetlaniu reklam na naszej witrynie internetowej lub zarządzaniu naszymi reklamami na innych witrynach. Nasi partnerzy zewnętrzni mogą używać takich technologii, jak pliki cookies, do zbierania informacji o działaniach użytkowników na tej i innych witrynach w celu dopasowania wyświetlanych reklam do aktywności internetowej i zainteresowań użytkownika.  Jeśli użytkownik nie życzy sobie wykorzystywania tych danych dla celów doboru reklam na podstawie jego zainteresowań, może z tego zrezygnować, klikając tutaj (lub – jeśli znajduje się na obszarze Unii Europejskiej – tutaj). Prosimy pamiętać, że nie spowoduje to całkowitego zaniechania wyświetlania reklam.  Reklamy generyczne będą nadal przekazywane.

11. Blog. Nasza witryna internetowa zawiera publicznie dostępne blogi lub fora społecznościowe. Użytkownik powinien być świadomy, że wszelkie informacje podawane w tych obszarach mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez osoby mające do nich dostęp. Żądanie usunięcia swoich danych osobowych z publikowanych przez nas blogów lub forów społecznościowych należy kierować na adres info [at] guidewire.com.  W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć danych osobowych użytkownika – w takim przypadku poinformujemy go, czy i dlaczego nie jesteśmy w stanie tego zrobić.

12. Widgety mediów społecznych. Nasza witryna internetowa zawiera funkcje mediów społecznych, takie jak przyciski i widgety Facebooka i Twittera, np. przycisk Udostępnij czy interaktywne mini-programy działające na naszej witrynie. Funkcje te mogą zbierać dane typu adres IP użytkownika czy odwiedzane przez niego strony naszej witryny, mogą też tworzyć pliki cookie umożliwiające poprawne działanie tych funkcji. Funkcje i widgety mediów społecznościowych są dostarczane przez firmę zewnętrzną lub umieszczone bezpośrednio na naszej witrynie. Korzystanie z tych funkcji przez użytkownika jest objęte polityką prywatności firmy dostarczającej.

13. Aktualizowanie polityki prywatności. Niniejsza polityka prywatności może być aktualizowana w celu odzwierciedlenia w niej zmian zachodzących w naszych praktykach informacyjnych. W razie dokonania istotnych zmian, przed ich wejściem w życie użytkownik zostanie o nich poinformowany drogą mailową (na adres e-mail podany na koncie użytkownika) lub za pomocą powiadomienia opublikowanego na tej witrynie. Zachęcamy użytkowników do okresowego przeglądania tej strony i zapoznawania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi naszych praktyk ochrony prywatności.

14. Postanowienia ogólne. Mówiąc najprościej, cenimy sobie zaufanie użytkowników. Dlatego pragniemy chronić ich prywatność i współpracujemy z nimi w celu zapewnienia, by nasza witryna oraz dostarczane za jej pośrednictwem informacje i usługi stanowiły cenne zasoby jej użytkowników. Dalsze informacje na temat tej witryny internetowej lub odwiedzania jej można uzyskać pisząc na adres info [at] guidewire.com.

Guidewire Software, Inc.
​2850 South Delaware St., Suite 400 
San Mateo, CA 94403 USA