Produkty Guidewire

Produkty Guidewire

Platforma zorientowana na sukces

Funkcjonująca w chmurze lub lokalnie platforma Guidewire zawiera trzy elementy, które współpracują ze sobą, wspierając cykl ubezpieczenia:

  • Aplikacje podstawowe: przetwarzanie podstawowe
  • Dane: dane i analizy
  • Cyfryzacja: obecność w świecie cyfrowym

Pakiet Guidewire InsuranceSuite™ zawiera aplikacje transakcyjne i rejestrujące, wspierające cały cykl życia ubezpieczenia,

Produkty bazodanowe i analityczne Guidewire pozwalają ubezpieczycielom na bardziej efektywne zarządzanie danymi i analizę informacji podnoszącą trafność decyzji.

Aplikacje Guidewire Digital zapewniają w czasie rzeczywistym samoobsługowe, transakcyjne usługi ubezpieczeniowe dla ubezpieczających, agentów i brokerów, pracowników obsługi klienta i warsztatów naprawczych - z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu.

Korzyści

Szybkość wprowadzenia na rynek

Zwiększenie szybkości wprowadzania produktów na rynek ze zdolnością do efektywnego opracowywania i wdrażania zmian w zakresie produktów i wycen.

Zwiększona produktywność

Zapewnienie specjalistom ds. ubezpieczeń informacji i narzędzi niezbędnych do zwiększenia produktywności.

 

Obecność w świecie cyfrowym

Prowadzenie bardziej intensywnej współpracy z klientami dzięki obecności w świecie cyfrowym i komunikacji wielokanałowej.

Zróżnicowane produkty

Tworzenie zróżnicowanej oferty produktów, dzięki czemu można zapewnić szeroki wybór produktów, jak również ofert dostosowanych do konkretnych segmentów rynku.

Podejmowanie lepszych decyzji

Organizowanie i zarządzanie danymi umożliwia podejmowanie lepszych decyzji przez pracowników, agentów i klientów.

Podnoszenie kompetencji agentów

Automatyzacja interakcji w celu poprawy komunikacji agentów z klientami.

Poznaj nasze produkty

Cyfryzacja