Guidewire InsurancePlatform

Guidewire InsurancePlatform

Oprogramowanie, usługi i ekosystem partnerów, które pomagają naszym klientom prowadzić działalność, wyróżniać się i rozwijać

Guidewire InsurancePlatform™ to przeznaczona dla sektora ubezpieczeń majątkowych i osobowych platforma, która łączy oprogramowanie, usługi i ekosystem partnerów. InsurancePlatform to standard, dzięki któremu ubezpieczyciele mogą optymalizować swoje działania, korzystać z rozwiązań cyfrowych, używać danych w nowy sposób, wprowadzać nowe technologie i upraszczać obsługę IT.

Oprogramowanie: Aplikacje Guidewire obsługują cały cykl życia ubezpieczenia – od cyfrowego kontaktu z klientami po optymalizację podstawowej działalności operacyjnej i wspieranie podejmowania decyzji. Dowiedz się więcej o naszych​ produktach.

Usługi: Usługi Guidewire dotyczą wdrożeń, pomocy technicznej i usług operacyjnych, w tym upraszczania obsługi IT przez usługi dostępne w chmurze, które pomagają klientom korzystać z naszego oprogramowania. Dowiedz się więcej o naszych usługach w chmurze i usługach specjalistycznych.

Ekosystem partnerski: Nasz ekosystem partnerski zapewnia dostęp do aplikacji i treści od sprawdzonych uczestników rynku i firm nowych technologii, co sprzyja szybkiemu wprowadzaniu innowacji. Dowiedz się więcej o Guidewire Marketplace.

InsurancePlatform można wdrożyć w modelu Guidewire Cloud™, aby przyspieszyć realizację celów biznesowych, zmniejszyć ryzyko i zapewnić odpowiednią bazę techniczną. Guidewire Cloud umożliwia ubezpieczycielom koncentrację na sprawnym prowadzeniu podstawowej działalności, dzięki powierzeniu Guidewire standardowych zadań IT w zamian za opłatę abonamentową. Takie rozwiązanie zwiększa przewidywalność kosztów.

Korzyści

Szybkość wprowadzenia na rynek

Zwiększenie szybkości wprowadzania produktów na rynek ze zdolnością do efektywnego opracowywania i wdrażania zmian w zakresie produktów i wycen.

Zwiększona produktywność

Zapewnienie specjalistom ds. ubezpieczeń informacji i narzędzi niezbędnych do zwiększenia produktywności.

 

Obecność w świecie cyfrowym

Prowadzenie bardziej intensywnej współpracy z klientami dzięki obecności w świecie cyfrowym i komunikacji wielokanałowej.

Zróżnicowane produkty

Tworzenie zróżnicowanej oferty produktów, dzięki czemu można zapewnić szeroki wybór produktów, jak również ofert dostosowanych do konkretnych segmentów rynku.

Podejmowanie lepszych decyzji

Organizowanie i zarządzanie danymi umożliwia podejmowanie lepszych decyzji przez pracowników, agentów i klientów.

Podnoszenie kompetencji agentów

Automatyzacja interakcji w celu poprawy komunikacji agentów z klientami.

Poznaj nasze produkty

Cyfryzacja