Predict: Guidewire Predictive Analytics for P&C Insurance

Predict

Wykorzystuj sztuczną inteligencję w całym cyklu życia ubezpieczeń

Predict to zaawansowana platforma uczenia maszynowego dla sektora ubezpieczeń P&C, która umożliwia ubezpieczycielom podejmowanie inteligentnych, opartych na danych decyzji w całym cyklu życia ubezpieczenia.

Kontakt

Popraw rentowność umów

Unikaj niekorzystnej selekcji dzięki precyzyjnej wycenie ochrony ubezpieczeniowej i utrzymywaniu rentownych ubezpieczonych w celu poprawy wskaźników szkodowości.

  • Bardziej zaawansowane i szczegółowe kalkulacje wysokości składek

  • Identyfikacja i eliminacja nieścisłości przy wyznaczaniu cen

  • Obniżenie kosztów underwritingu

Przeczytaj teraz

Optymalizacja likwidacji szkód

Uzyskaj większe zadowolenie klientów, a jednocześnie popraw wydajność i obniż koszty likwidacji szkód.

  • Zwiększenie produktywności dzięki inteligentnej selekcji zgłoszeń szkodowych, w celu przypisywania odpowiednich szkód do odpowiedniego likwidatora

  • Obniżka kosztów likwidacji szkód dzięki częstszemu stosowaniu przetwarzania bezpośredniego

  • Maksymalizacja wyników subrogacji przy jednoczesnym ograniczeniu zbędnych wydatków związanych z likwidacją szkód i ryzyka sporów sądowych

Przeczytaj teraz

Dodaj wskazówki na podstawie danych do procesów bazowych

Przestań polegać wyłącznie na ocenie specjalistów. Operacjonalizuj rozwiązania z zakresu modelowania i analizy, udostępniając rekomendacje w procesach bazowych.

  • Udostępnianie w czasie rzeczywistym predyktywnych wskazówek w procesach bazowe, przy użyciu konfiguracji, która nie wymaga kodowania

  • Szybkie przekształcanie dowolnych danych i modeli w wartość biznesową dzięki dostarczaniu użytecznych informacji osobom podejmującym decyzje na pierwszej linii frontu

  • Sterowanie adaptacyjnym przepływem pracy w oparciu o wyniki modelu

Przeczytaj teraz

Zastosowanie Predictive Analytics ulepszyło nasz proces przygotowywania ofert ubezpieczeniowych dla właścicieli firm, zapewniając rentowny rozwój oraz wzrost satysfakcji klientów i agentów.

Kristi Altshuler

Starszy wiceprezes, główny analityk
Donegal Insurance Group

Zamów prezentację już dzisiaj, aby dowiedzieć się jak Predict umożliwia stosowanie sztucznej inteligencji w całym cyklu życia ubezpieczeń.

Kontakt