ESG i zrównoważony rozwój firmy

Zrównoważony rozwój Nasze wybory i podejście

Guidewire Image
Przesłanie od naszego CEO

Z dumą wspieramy sektor ubezpieczeń P&C, który odgrywa istotną rolę społeczną przez ograniczanie ryzyka i przywracanie sprawności ludziom i przedsiębiorstwom po wystąpieniu szkody. Dzisiaj ubezpieczenia są jeszcze ważniejsze ze względu na rosnącą częstotliwość i dotkliwość niekorzystnych zjawisk pogodowych i powiązane straty ekonomiczne. Oferujemy ubezpieczycielom wyjątkową, wydajną, chmurową platformę umożliwiającą sprostanie temu wyzwaniu. Naszym celem jest stworzenie firmy i kultury, z której ludzie mogą być dumni i wspieranie branży, która ma kluczowe znaczenie dla przyszłego dobrobytu świata. Zawsze można zrobić więcej – chcemy współpracować z pracownikami, partnerami i klientami, aby znajdować skuteczne sposoby przyspieszania naszego rozwoju. Zapraszam do zapoznaniasię z moimlistem

Mike Rosenbaum

Przewodniczący i dyrektor generalny
Guidewire Software, Inc.
CEO-Message

Nasze czynniki ESG 

W 2020 r. Guidewire wykonała przeglądy istotności i luk w zakresie ESG przy pomocy Anthesis – globalnych specjalistów od zrównoważonego rozwoju. Celem była identyfikacja wyzwań ESG oraz ocena mocnych stron i szans w każdym obszarze. W ramach przeglądu uwzględniono szereg zagadnień środowiskowych, społecznych, dotyczących ładu korporacyjnego i ekonomicznych, które są ważne dla Guidewire i jej zewnętrznych interesariuszy. 

PL Translation ESG graphics

Więcej

Włączamy ESG do naszej działalności i kultury, aby inspirować pracowników i zwiększyć wartość dla wszystkich interesariuszy. 

Helen Reid

Dyrektor ESG
esg-image-helen-reid-photo-v2-with-arrow
governance-image-800w

Ład korporacyjny

Bezpieczeństwoiprywatnośćdanych  

Guidewire oferuje swoje produkty jako usługę w chmurze, podchodząc kompleksowo do zarządzania bezpieczeństwem informacji i prywatnością danych. Naszym celem – do którego dążymy rozwijając naszą działalność i inwestując w infrastrukturę, personel, najlepsze praktyki i zasady ochrony danych – jest bezpieczeństwo i ochrona prywatności. 

Zaufanieiprawość 

Zaufanie i prawość są podstawą kultury Guidewire. Wspieramy je poprzez budowanie i rozwijanie ładu korporacyjnego i ram zgodności, które wspierają przejrzystość, zarządzanie ryzykiem, etyczne postępowanie i odpowiedzialność. 

Więcej

Powiązane: 

Kodeks postępowania ietyki biznesowej >
Polityka praw człowieka >
Oświadczenie i polityka dotyczące współczesnego niewolnictwa >
Formularz dla osób zgłaszających nieprawidłowości >

Guidewire Image

Społeczna odpowiedzialność

Dobrostan pracowników 

Największym atutem Guidewire są nasi pracownicy. Wzrost i rentowność zależą od przyciągania, zatrzymywania i rozwijania największych talentów. Nasz sukces wynika z orientacji na rozwój, wartości takich jak prawość, racjonalność i wspólne decydowanie oraz przekonania, że różnorodność, integracja i przynależność sprzyjają innowacyjności w branży ubezpieczeń P&C. 


Różnorodność, równość, włączanie 

Wierzymy, że wspieranie kultury różnorodności, włączania i równych szans na wszystkich poziomach naszej organizacji i w społecznościach, w których działamy, jest niezbędne dla naszego sukcesu. 

Naszraport DEI

PL Translation Social

Guidewire Gives Back

GuidewireGivesBack (GGB) to program mający na celu angażowanie pracowników i wywieranie istotnego wpływu przez godziny spędzone na wolontariacie i wpłaty finansowe. Strategia GGB, programy i współpraca partnerska odzwierciedlają pasje pracowników Guidewire, wspierając jednocześnie misję naszej firmy. 

1,5 mln
darowizn
31%
pracowników
~ 6700
godzin wolontariatu
~ 1200
wspieranych organizacji pozarządowych
esg-mock-image--environmental

Środowisko

Nasz cel to zrównoważona, niskoemisyjna przyszłość

Wierzymy, że inwestowanie w środki, które ograniczają wpływ działań Guidewire na środowisko naturalne jest ważne dla dobrego stanu naszej firmy i naszej planety. Dlatego skupiamy się na ekoefektywności operacyjnej i dokonujemy strategicznych inwestycji, które zwiększają odporność, zmniejszają koszty i ślad węglowy. Specyfika naszej działalności polega na tym, że bezpośredni wpływ na środowisko wynika przede wszystkim z funkcjonowania ponad 20 biur na całym świecie oraz z podróży służbowych. 

PL Translation Our 2030 Climate Goals Graphics

Odporność na zmiany klimatu

Doceniamy znaczenie wiedzy o klimacie. Skala i wpływ zmian klimatu stanowią ryzyko dla naszej działalności i dla wielu naszych interesariuszy – zwłaszcza klientów, społeczności i pracowników. Dlatego aktywnie zarządzamy ryzykiem klimatycznym i inwestujemy w działania na rzecz zrównoważenia środowiskowego. 

Odpowiedzialne zaopatrzenie 

Nasi wykonawcy i dostawcy spełniają te same wysokie standardy ESG, które sami stosujemy.

Więcej

Powiązane:  

Polityka ochrony środowiska >

Kodeks postępowania dostawców > 

Guidewire Image

Zrównoważenie produktów

Guidewire oferuje wyjątkowy pakiet produktów dla ubezpieczycieli P&C, którzy mierzą się z istotnymi skutkami zmian klimatu. Chcemy wykorzystywać moc naszej platformy chmurowej, podstawowych aplikacji oraz rozwiązań do przetwarzania i analizy danych, do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ważnych dla naszych klientów i całej branży. Chcemy również wykorzystywać naszą technologię, wiedzę branżową i relacje z klientami do zaspokajania szerszego zapotrzebowania społecznego na technologie i rozwiązania, które łagodzą najgorsze scenariusze klimatyczne. 

Więcej