Polityka prywatności

Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 23 grudnia 2019 r.

unable to show content

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat danych, które zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy, a także nasze zobowiązanie do wykorzystywania danych osobowych, które zbieramy, z poszanowaniem praw osób, których te dane dotyczą.

 1. Zakres obowiązywania tej Polityki

 2. Porozumienie UE-USA Privacy Shield (Tarcza prywatności)

 3. Jakie dane osobowe zbieramy?

 4. Jak zbieramy dane osobowe?

 5. Jak wykorzystujemy dane osobowe?

 6. Czy udostępniamy informacje stronom trzecim?

 7. Co z bezpieczeństwem?

 8. Czy umożliwiamy użytkownikowi dostęp do jego danych?

 9. Wykorzystywanie danych osobowych do kontaktów z użytkownikami.

 10. Jak wypisać się z naszej bazy danych?

 11. Pliki cookies (ciasteczka) i inne technologie śledzenia.

 12. Targetowanie/retargetowanie behawioralne.

 13. Blog.

 14. Widgety mediów społecznościowych.

 15. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”)

 16. Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów. (CCPA)

 17. Aktualizowanie Polityki prywatności.

 18. Postanowienia ogólne.

1. Zakres obowiązywania niniejszej Polityki

Niniejsza Polityka prywatności przedstawia nasze zasady i praktyki dotyczące zbierania, wykorzystywania, przechowywania i udostępniania danych osobowych na portalu www.guidewire.com, posiadanym i prowadzonym przez spółkę Guidewire Software, Inc. (zwaną również dalej „Guidewire”, „Guidewire Software” i „My”). Opisuje ona również dostępne użytkownikom możliwości wykorzystywania, uzyskiwania dostępu, aktualizowania i korygowania własnych danych osobowych. Chcemy, aby użytkownicy czuli się bezpiecznie odwiedzając naszą witrynę internetową i czujemy się zobowiązani do poszanowania prywatności odwiedzających. Witryna Guidewire Software może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Guidewire Software nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności ani za zawartość takich witryn. Poniższa informacja stanowi przegląd naszych zasad ochrony prywatności użytkowników.

2. Porozumienie UE-USA Privacy Shield (Tarcza prywatności)

Guidewire Software uczestniczy w realizacji porozumień ramowych w sprawie ochrony prywatności, tzw. Tarcza Prywatności (Privacy Shield) między UE a USA oraz Szwajcarią a USA i wydał oświadczenie o przestrzeganiu ich zasad. Firma Guidewire jest zobowiązana do przestrzegania zasad porozumień ramowych Tarcza Prywatności w odniesieniu do wszystkich danych osobowych otrzymanych z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz Szwajcarii. Więcej informacji o porozumieniu ramowym Tarcza Prywatności można znaleźć na stronie internetowej Privacy Shield List amerykańskiego Departamentu Handlu.

Zgodnie z porozumieniem ramowym Tarcza Prywatności firma Guidewire odpowiada za przetwarzanie danych osobowych otrzymanych, a następnie przekazanych stronie trzeciej, działającej jako jej przedstawiciel lub w jej imieniu. Guidewire przestrzega zasad ochrony prywatności określonych w Tarczy Prywatności w odniesieniu do dalszego przekazywania danych osobowych pochodzących z UE i Szwajcarii, w tym przepisów o odpowiedzialności za dalsze przekazywanie danych.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z Tarczą Prywatności, Guidewire podlega przepisom wykonawczym amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu. W niektórych sytuacjach firma Guidewire może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych na prawomocne żądanie organów administracji publicznej, m.in. w celu realizacji krajowych przepisów bezpieczeństwa lub ochrony porządku publicznego.

W razie wątpliwości dotyczących ochrony prywatności lub wykorzystania danych osobowych, których nie udało nam się rozwiać w sposób wystarczający, prosimy o (nieodpłatny) kontakt z naszym niezależnym amerykańskim doradcą ds. rozstrzygania sporów w USA pod adresem ​https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Pod pewnymi warunkami, bardziej szczegółowo opisanymi na witrynie internetowej ​Privacy Shield, po wyczerpaniu innych metod rozstrzygania sporów można skorzystać z wiążącej prawnie procedury arbitrażowej.

3. Jakie dane osobowe zbieramy? Są sytuacje, w których możemy potrzebować danych użytkownika, obejmujących jego adres internetowy, dzięki czemu możemy śledzić jego wizyty na naszych stronach w celach analitycznych. Dodatkowo, możemy potrzebować danych osobowych użytkownika, obejmujących jego imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail w celu przyznania mu prawa dostępu do stron chronionych i zabezpieczonych lub umożliwienia mu rejestracji jako uczestnika wydarzenia, zrealizowania jego próśb o udzielenie informacji, w tym przekazanie Białej Księgi, pobrania aktualizacji naszych produktów, lub umożliwienia mu udziału w badaniu online. W innych przypadkach możemy poprosić o podanie informacji o zainteresowaniu konkretnymi produktami, dzięki czemu możemy wysłać użytkownikowi tylko informacje mu przydatne, w tym artykuły, alerty dotyczące produktów i usług, ogłoszenia dotyczące nowych produktów i usług oraz zaproszenia na imprezy.

Jeśli użytkownik zechce ubiegać się o pracę w dziale ofert pracy na naszym portalu, będziemy zbierać takie jego dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Poprosimy również o przesłanie nam listu motywacyjnego i CV. Wykorzystujemy takie informacje do skontaktowania się z użytkownikiem w sprawie interesującej go oferty pracy w celu ustalenia, czy posiada kwalifikacje wymagane na danym stanowisku i ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli użytkownik zechce powiedzieć nam, kto poinformował go o ofercie dostępnej w dziale ofert pracy, poprosimy go o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail osoby polecającej. Automatycznie wyślemy tej osobie jednorazową wiadomość e-mail z informacją, że zgłosiła się osoba, której przekazano polecenie. Możemy przechowywać te informacje wyłącznie w celu wysłania takiej jednorazowej wiadomości e-mail i(lub) w celu monitorowania skuteczności naszego programu polecającego. Użytkownik lub osoba, która przekazała polecenie mogą skontaktować się z nami pod adresem info@guidewire.com, aby poprosić o usunięcie tych informacji z naszej bazy danych.

4. Jak zbieramy dane osobowe? Zbieramy informacje bezpośrednio poprzez formularze wypełniane przez użytkowników. Możemy również zbierać informacje pośrednio, poprzez stosowanie plików cookies (ciasteczek). Plików tych używamy do identyfikacji użytkownika tylko jako przypisany mu numer. Ciasteczka „trwałe"" są zapisywane na komputerze użytkownika i wykorzystywane podczas kolejnych wizyt na naszych witrynach. Ciasteczka „sesyjne" istnieją tylko dla konkretnej wizyty. Użytkownik może wyłączyć na swoim komputerze opcje akceptowania jednego lub obu rodzajów ciasteczek poprzez zmianę ustawień w menu Ustawienia lub zmianę opcji w swojej przeglądarce. Po wyłączeniu akceptacji obu rodzajów ciasteczek, większość witryny .com będzie działać, ale użytkownik nie będzie mógł zalogować się do niektórych części jej pomocy technicznej (Pliki do ściągnięcia lub Baza wiedzy). Po wyłączeniu akceptacji ciasteczek „trwałych”, lecz nie „sesyjnych"", korzystanie z tych stron powinno być możliwe. Nie łączymy informacji przechowywanych w postaci ciasteczek z jakimikolwiek danymi osobowymi przekazywanymi przez użytkownika w trakcie pobytu na naszej stronie.

5. Jak wykorzystujemy dane osobowe? Gromadzone przez nas informacje są wykorzystywane do stwierdzenia, które elementy naszej witryny internetowej są najbardziej skuteczne, co pomaga nam zidentyfikować sposoby ulepszenia witryny, spersonalizować kolejne odwiedziny użytkownika dzięki zastosowaniu „trwałych” ciasteczek, jeśli użytkownik pozwala na ich stosowanie, a także ustalić, jak możemy zmienić naszą witrynę internetową, aby uczynić ją bardziej efektywną. Możemy również wykorzystywać dane do innych celów, które zawsze przedstawiamy w momencie zbierania informacji (np. jeśli użytkownik zostaje zaproszony do uczestnictwa w imprezie lub zadania pytania o dalsze informacje na temat jednego z naszych produktów). Jeśli użytkownik przekaże Guidewire Software swoje dane osobowe, możemy je wykorzystać do dowiedzenia się więcej o użytkowniku po to, by ulepszać nasze produkty i usługi, lub podzielić się nimi z naszymi partnerami biznesowymi, którzy mogą wówczas przekazywać informacje o nowych produktach i usługach oraz oferty, które mogą być interesujące dla tego użytkownika.

Informacje gromadzone przez nas na stronie Praca naszej witryny internetowej są wykorzystywane do stwierdzenia, na ile profil użytkownika pasuje do aktualnych ofert zatrudnienia w Guidewire. Możemy również użyć tych danych do analizy statystycznej – np. do monitorowania różnorodności lub do oceny skuteczności naszych kampanii reklamowych. Wszelkie informacje przekazywane nam w ramach składania podania o pracę mogą podlegać weryfikacji. Może to oznaczać weryfikację kwalifikacji albo nawiązanie kontaktu z osobami podanymi w referencjach. Nie będziemy kontaktować się z obecnym pracodawcą bez zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Poprosimy o zgodę użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z jego danych w jakimkolwiek celu nie wymienionym w niniejszej Polityce prywatności.

Publikujemy na naszej witrynie internetowej opinie klientów / filmy wideo, które mogą zawierać dane osobowe. Przed opublikowaniem takiej opinii lub filmu uzyskujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodę klienta na opatrzenie takiej publikacji jego nazwiskiem. Żądanie usunięcia swoich danych osobowych z publikowanych przez nas opinii klientów lub filmów wideo należy kierować na adres info@guidewire.com. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć danych osobowych klienta – w takim przypadku poinformujemy go, czy i dlaczego nie jesteśmy w stanie tego zrobić.

6. Czy udostępniamy informacje stronom trzecim? Będziemy udostępniać dane osobowe użytkowników osobom trzecim tylko w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników osobom trzecim.

Wszelkie informacje przekazywane Guidewire Software będą przechowywane z największą starannością i nie będą wykorzystywane w sposób, na który użytkownik nie wyraził zgody. Możemy przekazać dane osobowe użytkownika usługodawcom, którzy w naszym imieniu umożliwiają użytkownikom składanie podań o pracę, rejestrację uczestnictwa w imprezach czy wysyłanie e-maili. Firmy te mają prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług na naszą rzecz.

Guidewire zawarł umowę z zaufanym usługodawcą zewnętrznym w sprawie zarządzania w naszym imieniu procesem rekrutacji pracowników online. Usługodawca Guidewire zgodził się przestrzegać wszelkich przepisów mających na celu ochronę prywatności użytkowników portalu. Będzie on wykorzystywać dane kandydatów wyłącznie do rozpatrywania podań o pracę w Guidewire, a nie dla własnych celów. Nie będzie on ujawniać żadnych danych identyfikacyjnych osobom trzecim. Podczas procesu rekrutacji, dane kandydatów będą dostępne tylko wewnętrznie dla tych pracowników Guidewire, którzy są bezpośrednio zaangażowani w proces rekrutacji.

W niektórych sytuacjach firma Guidewire może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych na prawomocne żądanie organów administracji publicznej, m.in. w celu realizacji krajowych przepisów bezpieczeństwa lub ochrony porządku publicznego. Możemy również ujawnić dane osobowe użytkowników tam, gdzie jest to wymagane prawem, np. na wezwanie sądu do złożenia zeznań lub w ramach podobnej procedury sądowej, jeśli uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie takie jest niezbędne dla ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa użytkowników lub bezpieczeństwa innych osób, prowadzenia śledztwa w sprawie oszustwa lub udzielenia odpowiedzi na wniosek instytucji publicznej.

Jeśli będziemy stroną fuzji, przejęcia lub sprzedaży całości lub części naszych aktywów, użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wyraźnie widocznego ogłoszenia na naszej witrynie internetowej o każdej zmianie posiadacza lub możliwości wykorzystania danych osobowych użytkownika, a także o dostępnych użytkownikowi opcjach w odniesieniu do własnych danych osobowych.

Niniejsza witryna internetowa zawiera linki do innych portali, które nie są naszą własnością ani nie są kontrolowane przez nas. Prosimy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności ani za zawartość takich portali.

Zalecamy zwracanie uwagi na opuszczanie naszej witryny oraz zapoznawanie się z polityką prywatności każdego serwisu WWW, który zbiera dane osobowe.

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do informacji zebranych przez naszą witrynę internetową.

7. Co z bezpieczeństwem? Guidewire Software przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i podejmuje odpowiednie kroki w celu utrzymania bezpieczeństwa tych danych. Otwarty charakter Internetu polega na tym, że dane mogą przepływać przez sieci bez zabezpieczeń i mogą być dostępne i wykorzystywane przez osoby inne niż te, dla których dane te są przeznaczone. Chociaż jest to poza naszą kontrolą, staramy się zawsze stosować odpowiedni poziom zabezpieczeń. Używamy standardowych technologii branżowych i przestrzegamy aktualnych standardów bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe są chronione przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, niepożądaną zmianą lub użyciem.

Zarządzamy naszymi serwerami w sposób prawidłowy, a wymagania odnośnie naszej infrastruktury ścian ogniowych są ściśle porzestrzegane. Rutynowo stosujemy nowoczesne technologie, aby nie dopuścić do zagrożenia poufności i prywatności danych.

Aby zabezpieczyć użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem do ich kont, wymagamy od użytkowników logowania się za pomocą identyfikatora użytkownika i hasła do niektórych zabezpieczonych obszarów witryny internetowej www.guidewire.com/pl. Zarówno identyfikator użytkownika, jak i hasło są przesyłane przez Internet w postaci zaszyfrowanej. Jeśli użytkownik nie jest w stanie podać prawidłowego hasła, nie będzie w stanie uzyskać dostępu do tych części witryny internetowej. Pomimo wszystkich naszych wysiłków, Internet jest z natury słabo zabezpieczony i nie możemy zagwarantować, że informacje podawane online będą bezpieczne przez cały czas. Wystarczy powiedzieć, że ochrona danych osobowych jest dla nas ważna i będziemy wykorzystywać wszelkie stosowne środki, aby zachować bezpieczeństwo danych na możliwie najwyższym poziomie.

8. Czy umożliwiamy użytkownikowi dostęp do jego danych? Guidewire dostarczy użytkownikowi na życzenie wszelkich informacji na temat przechowywania lub przetwarzania w imieniu osoby trzeciej jakichkolwiek jego danych osobowych. Prośby o takie informacje należy kierować na adres info@guidewire.com.

Użytkownik ma prawo mieć dostęp do tych informacji i domagać się ich usunięcia lub poprawienia, jeśli są niedokładne. Można to zrobić kontaktując się z nami na adres info@guidewire.com lub kontaktując się z nami z wykorzystaniem naszego adresu do korespondencji, podanego poniżej. Reagujemy na wszelkie żądania dostępu do danych w ciągu 30 dni.

Będziemy przechowywać dane użytkownika tak długo, jak długo jego konto jest aktywne lub jak długo jest to niezbędne dla świadczenia usług na jego rzecz. Jeśli użytkownik chce zlikwidować swoje konto na portalu lub zrezygnować z przechowywania przez nas jego danych w celu świadczenia mu usług, prosimy o kontakt na adres ​ info@guidewire.com lub na podany poniżej adres do korespondencji. Będziemy przechowywać i wykorzystywać tylko dane niezbędne do przestrzegania przez nas naszych obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

Wprowadzając swoje dane osobowe na stronie Praca portalu Guidewire, użytkownik wyraża zgodę na zachowanie przez nas tych danych i ich przechowywanie przez Guidewire lub dowolną spółkę zewnętrzną, która przetwarza je w naszym imieniu. Wszelkie informacje przekazywane nam w ramach składania podania o pracę będą przechowywane. W trakcie procesu rekrutacji możemy zapisywać dalsze informacje o kandydacie. Zbieramy i przetwarzamy wrażliwe dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z wymogami prawa, np. przepisów o równości praw kandydatów. Będziemy przechowywać te dane osobowe przez okres co najmniej 6 miesięcy od ostatniej aktualizacji, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Jeżeli kandydat zostanie zatrudniony przez Guidewire, jego dane osobowe zostaną zachowane w ramach jego historii zatrudnienia. W razie pytań na temat naszego postępowania z danymi osobowymi, prosimy skontaktować się z zespołem ds. rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ​info@guidewire.com.

9. Wykorzystywanie danych osobowych do kontaktów z użytkownikami. Jeśli użytkownik złożył prośbę o przesyłanie mu komunikatów lub dostarczył dane kontaktowe w celu pobierania oficjalnych dokumentów lub dostępu do innych zasobów, jego nazwisko i podany adres e-mail będą wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu powiadomienia go o innych informacjach, które mogą go interesować.

10. Jak wypisać się z naszej bazy danych? Status subskrypcji można zmienić w dowolnym momencie poprzez odwiedzenie naszej strony subskrypcji i wpisanie swojego adresu e-mail. Jeżeli użytkownik zarejestrował kilka swoich adresów e-mail, trzeba będzie wprowadzić każdy adres, którego dotyczy rezygnacja z subskrypcji. Na podany adres zostanie wysłana wiadomość e-mail w celu uzyskania potwierdzenia, że rezygnacja z subskrypcji pozostaje aktualna. Jeśli użytkownik nie jest w stanie wejść na naszą stronę subskrypcji, można wysłać e-mail na adres unsubscribe@guidewire.com, a my powiadomimy wówczas użytkownika o statusie jego subskrypcji. Prosimy pamiętać o wysłaniu rezygnacji z adresu e-mail, którego ona dotyczy, lub o wyraźnym podaniu go w treści wiadomości e-mail. Można również zrezygnować z otrzymywania biuletynu lub wiadomości promocyjnych postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym biuletynie lub wiadomości.

Jeśli użytkownik podał nam swój adres pocztowy on-line, może on okresowo otrzymywać od nas informacje o nowych produktach i usługach lub o nadchodzących wydarzeniach. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich przesyłek, należy poinformować nas o tym telefonicznie na numer 650.357.9100 lub wysłać list do Guidewire Software na adres 2850 South Delaware St., Suite 400, San Mateo, CA 94403. Prosimy o podanie pełnego imienia i nazwiska oraz adresu. Będziemy wówczas mieć pewność, że nazwisko użytkownika zostanie usunięte z list dzielonych z innymi organizacjami.

Jeśli użytkownik podał nam swój numer telefonu on-line, może on okresowo otrzymywać od nas informacje telefoniczne o nowych produktach i usługach lub o nadchodzących wydarzeniach. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich połączeń telefonicznych, należy poinformować nas o tym dzwoniąc na numer podany powyżej lub wysyłając do nas e-mail na podany powyżej adres.

11. Pliki cookies (ciasteczka) i inne technologie śledzenia. Guidewire Software I jej partnerzy marketingowi wykorzystują takie technologie jak pliki cookies (ciasteczka) do analizy trendów, administrowania portalem, śledzenia ruchów użytkowników na portalu i zbierania danych demograficznych na temat naszej bazy użytkowników jako całości. Dzięki wykorzystaniu tych technologii możemy uzyskiwać raporty tworzone przez spółki marketingowe zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i zagregowanym.

Jak większość portali internetowych, automatycznie zbieramy pewne dane i przechowujemy je w plikach logów. Dane te mogą obejmować adres IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony źródłowe i docelowe nawigacji użytkownika, system operacyjny, znaczniki daty i czasu i/lub dane strumienia kliknięć. Te automatycznie zebrane dane łączymy z innymi informacjami o użytkowniku.

12. Targetowanie / retargetowanie behawioralne. Współpracujemy z firmami zewnętrznymi przy wyświetlaniu reklam na naszej witrynie internetowej lub zarządzaniu naszymi reklamami na innych witrynach. Nasi partnerzy zewnętrzni mogą używać takich technologii, jak pliki cookies, do zbierania informacji o działaniach użytkowników na tej i innych witrynach w celu dopasowania wyświetlanych reklam do aktywności internetowej i zainteresowań użytkownika. Jeśli użytkownik nie życzy sobie wykorzystywania tych danych dla celów doboru reklam na podstawie jego zainteresowań, może z tego zrezygnować, klikając tutaj (lub – jeśli znajduje się na obszarze Unii Europejskiej – tutaj). Prosimy pamiętać, że nie spowoduje to całkowitego zaniechania wyświetlania reklam. Reklamy generyczne będą nadal przekazywane.

13. Blog. Nasza witryna internetowa zawiera publicznie dostępne blogi lub fora społecznościowe. Użytkownik powinien być świadomy, że wszelkie informacje podawane w tych obszarach mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez osoby mające do nich dostęp. Żądanie usunięcia swoich danych osobowych z publikowanych przez nas blogów lub forów społecznościowych należy kierować na adres info@guidewire.com.  W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć danych osobowych użytkownika – w takim przypadku poinformujemy go, czy i dlaczego nie jesteśmy w stanie tego zrobić.

14. Widgety mediów społecznych. Nasza witryna internetowa zawiera funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski i widgety Facebooka i Twittera, np. przycisk Udostępnij czy interaktywne mini-programy działające na naszej witrynie. Funkcje te mogą zbierać dane typu adres IP użytkownika czy odwiedzane przez niego strony naszej witryny, mogą też tworzyć pliki cookie umożliwiające poprawne działanie tych funkcji. Funkcje i widgety mediów społecznościowych są dostarczane przez firmę zewnętrzną lub umieszczone bezpośrednio na naszej witrynie. Korzystanie z tych funkcji przez użytkownika jest objęte polityką prywatności firmy dostarczającej.

15. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”). Guidewire zobowiązuje się do przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  RODO rozszerza zakres prawa do prywatności osób fizycznych zamieszkujących Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) i nakłada nowe obowiązki na wszystkie organizacje, które zajmują się danymi osobowymi tych osób.  W tym punkcie przedstawiamy przydatne informacje dotyczące praw osób fizycznych, które zamieszkują EOG oraz sposobu i powodów wykorzystywania przez nas ich danych osobowych.

Prawa użytkownika wynikające z RODO

Użytkownik mieszkający na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) może, jako osoba, której dane dotyczą, korzystać z następujących praw, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej i adresu pocztowego podanego w punkcie 14 poniżej:

 • Prawo dostępu – może zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz udzielenia informacji o sposobie ich przetwarzania przez nas

 • Prawo do sprostowania – może poprosić o poprawienie swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne i/lub nieaktualne oraz o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.

 • Prawo do wycofania zgody – może w dowolnym momencie zgodę, która została wcześniej udzielona na określone przetwarzanie danych osobowych (np. wycofać wcześniej udzieloną zgodę na przesyłanie informacji marketingowych).

 • Prawo do usunięcia danych (znane również jako prawo do bycia zapomnianym) – użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, w określonych przypadkach (np. jeżeli dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zebrane/przetworzone).

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w określonych przypadkach (np. w przypadku zakwestionowania dokładności danych osobowych) użytkownik może ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.

 • Prawo do przenoszenia danych – użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych drogą elektroniczną, w standardowym formacie, w celu przekazania ich, w stosownych przypadkach, innemu administratorowi danych (np. jeżeli przetwarzanie odbywa się za jego zgodą).

 • Prawo do sprzeciwu – użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych

 • Prawa dotyczące automatycznego, indywidualnego podejmowania decyzji, w tym profilowania – użytkownik ma prawo nie podlegać podejmowaniu decyzji opartemu wyłącznie na automatycznym, indywidualnym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 • Prawo do złożenia skargi – użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, jeśli uważa, że niewłaściwie zarządzamy jego danymi osobowymi w świetle wymagań RODO.

W zależności od rodzaju relacji użytkownika z Guidewire, możemy pełnić rolę administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe.  Administrator określa cele i środki przetwarzania danych osobowych, natomiast podmiot przetwarzający dane przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.   Jeżeli otrzymaliśmy dane użytkownika od naszego klienta, prosimy o bezpośredni kontakt z takim klientem w celu uzyskania dostępu do danych.  Ponieważ działamy jako podmiot przetwarzający dane na rzecz naszych klientów, są oni lepiej przygotowani do obsługi takich żądań.  Udzielamy naszym klientom rozsądnie uzasadnionej pomocy przy ich realizacji.

Cel użytkowania i udostępniania danych osobowych użytkownika

Zgodnie z RODO możemy wykorzystywać i udostępniać dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy dla tego odpowiednie powody.  Do tych powodów, znanych jako podstawa prawna, należą:

 • Realizacja umowy – dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy.  Na przykład, po zakupie naszego produktu, Guidewire może użyć imienia i nazwiska oraz adresu e-mail użytkownika do skonfigurowania konta Guidewire.

 • Zgoda - możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli uzyskaliśmy zgodę użytkownika.  Przykładowo, po wyrażeniu zgody możemy wysyłać użytkownikowi informacje marketingowe. 

 • Prawnie uzasadniony interes - wykorzystanie danych osobowych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu pomaga Guidewire w usprawnianiu procesów, doskonaleniu produktów i usług oraz zapewnianiu komfortowej obsługi przy jednoczesnej ochronie danych osobowych.

 • Obowiązek prawny – możemy ujawniać dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo.  Może to obejmować udostępnianie informacji użytkowników dla celów egzekwowania prawa.

 • Ochrona podmiotu danych i/lub innych osób – możemy ujawnić dane osobowe, jeśli takie ujawnienie leży w ważnym interesie użytkownika lub innych osób.

16. Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów. (CCPA) Użytkownik, który jest mieszkańcem Kalifornii („Konsument”), może korzystać z pewnych praw wynikających z ustawy CCPA.  Oprócz innych informacji zawartych w niniejszej Polityce, CCPA wymaga od nas dostarczenia użytkownikom niżej wymienionych informacji. W szczególności, nasz serwis internetowy mógł w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zbierać następujące kategorie danych osobowych Konsumentów:

Należy pamiętać, że nie zbieramy wszystkich danych osobowych, które są wymienione powyżej jako przykłady.  Zostały one wymienione, aby dostarczyć więcej informacji na temat zawartości każdej kategorii.

Ponadto, CCPA nie dotyczy:

 • Publicznie dostępnych informacji z rejestrów rządowych;

 • Informacji o konsumentach, które zostały pozbawione możliwości identyfikacji lub zagregowane;

 • Informacji wyłączonych z zakresu CCPA, takich jak: informacje zdrowotne lub medyczne objęte ustawą o przenośności ubezpieczeń zdrowotnych i odpowiedzialności ubezpieczycieli z 1996 r. (HIPAA) i kalifornijską ustawą o poufności informacji medycznych (CMIA) oraz dane dotyczące badań klinicznych; dane osobowe objęte niektórymi sektorowymi przepisami o ochronie prywatności, w tym ustawą o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (FRCA), ustawą Gramm-Leach-Bliley (GLBA) lub kalifornijską ustawą o ochronie prywatności informacji finansowych (FIPA) oraz ustawą o ochronie prywatności kierowców z 1994 r.

Wymienione powyżej kategorie danych osobowych uzyskujemy z następujących kategorii źródeł:

 • Bezpośrednio od użytkownika. Przykładowo, gdy użytkownik przekazuje nam informacje, zamawiając prezentację naszych rozwiązań.

 • Bezpośrednio i pośrednio w wyniku działań użytkownika w naszym serwisie internetowym. Na przykład, ze zgłoszeń za pośrednictwem naszego serwisu internetowego lub informacji na temat użytkowania serwisu zbieranych automatycznie za pomocą technologii śledzenia (np. plików cookies).

Udostępnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika zewnętrznemu dostawcy usług w celach biznesowych.  Ujawniając dane osobowe w celach biznesowych, zawieramy umowę z odpowiednimi dostawcami usług, aby zapewnić, że będą zachowywać poufność danych osobowych i nie będą ich wykorzystywać w żadnym celu, za wyjątkiem celów określonych w takiej umowie.

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy, ujawniliśmy następujące kategorie danych osobowych w celach biznesowych:

Kategoria A:             Identyfikatory.
Kategoria B:             Dane osobowe objęte kalifornijską ustawą o danych klientów
Kategoria I:               Informacje dotyczące sfery zawodowej lub zatrudnienia.

Ujawniamy dane osobowe użytkowników w celach biznesowych następującym kategoriom stron trzecich:

 • Dostawcy usług.

Prawa i wybory użytkowników

Ustawa CCPA zapewnia mieszkańcom Kalifornii określone prawa dotyczące ich danych osobowych. W zależności od tego, w jakim charakterze użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe, może korzystać z praw określonych w Ustawie CCPA w sposób opisany poniżej:

Dostęp do określonych informacji i prawa do przenoszenia danych

Użytkownik może zażądać, abyśmy ujawnili mu określone informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania jego danych osobowych w ciągu minionych 12 miesięcy. Po otrzymaniu i sprawdzeniu możliwego do zweryfikowania wniosku użytkownika, ujawnimy użytkownikowi:

 • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy w odniesieniu do użytkownika.

 • Kategorie źródeł danych osobowych, które zebraliśmy w odniesieniu do użytkownika.

 • Biznesowy lub handlowy cel gromadzenia lub sprzedaży tych danych osobowych.

 • Kategorie osób trzecich, którym udostępniamy te dane osobowe.

 • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy w odniesieniu do użytkownika (dotyczy wniosku o przeniesienie danych).

 • Jeśli sprzedaliśmy lub ujawniliśmy dane osobowe użytkownika w celach biznesowych, dwie osobne listy ujawniające:​

  • W przypadku sprzedaży – kategorie danych osobowych, które zakupiła każda z kategorii odbiorców, oraz

  • W przypadku ujawnień informacji w celach biznesowych – kategorie danych osobowych, które otrzymała każda z kategorii odbiorców.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych

Użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia wszelkich danych osobowych, które zostały od niego zebrane i zachowane, z zastrzeżeniem określonych wyjątków. Gdy tylko otrzymamy i potwierdzimy weryfikowalny wniosek konsumenta, usuniemy (i polecimy naszym usługodawcom usunięcie) danych osobowych użytkownika z naszych rejestrów, chyba że zastosowanie ma wyjątek.

Możemy odrzucić wniosek o usunięcie danych, jeśli zachowanie tych informacji jest niezbędne dla nas lub naszych dostawców usług w celu:

 • Zakończenia transakcji w związku z którą zostały zebrane dane osobowe, dostarczenia zamówionego produktu lub usługi, podjęcia działań racjonalnie przewidywanych w kontekście ciągłej relacji biznesowej z użytkownikiem lub w inny sposób wykonania naszej umowy z użytkownikiem.

 • Wykrywania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, ochrony przed złośliwymi, wprowadzającymi w błąd, oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami, lub ścigania osób odpowiedzialnych za takie działania.

 • Sprawdzania prawidłowości działania produktów w celu identyfikacji i naprawy błędów, które ograniczają ich istniejącą i zamierzoną funkcjonalność.

 • Korzystania z wolności słowa, zapewnienia innemu konsumentowi prawa do korzystania wolności słowa lub z innego prawa przewidzianego przez ustawodawstwo.

 • Przestrzegania kalifornijskiej ustawy o prywatności komunikacji elektronicznej (Cal. Penal Code § 1546 seq.).

 • Zaangażowania w publiczne lub recenzowane badania naukowe, historyczne lub statystyczne prowadzone w interesie publicznym, które są zgodne ze wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi etyki i prywatności, jeśli usunięcie informacji może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celu badań, a użytkownik wyraził uprzednio świadomą zgodę.

 • Umożliwiania wyłącznie zastosowań wewnętrznych, które są racjonalnie dostosowane do oczekiwań konsumenta w oparciu o relację z nami.

 • Wypełniania obowiązku prawnego.

 • Innego wewnętrznego i zgodnego z prawem wykorzystywania tych informacji, które jest zgodne z kontekstem, w którym informacje zostały dostarczone przez użytkownika.

Korzystanie z praw dotyczących dostępu do danych, ich przenoszenia i usuwania

Aby skorzystać z opisanych powyżej praw dostępu, przenoszenia danych i usuwania danych, prosimy o przesłanie do nas weryfikowalnego wniosku konsumenta:

 • Pocztą elektroniczną na adres​ 

 • Przesyłką listową na adres pocztowy podany w punkcie 16 (Postanowienia ogólne)

Tylko użytkownik lub osoba zarejestrowana przez Sekretarza Stanu Kalifornia, którą użytkownik upoważnia do działania w jego imieniu, może złożyć możliwy do zweryfikowania wniosek konsumenta dotyczący jego danych osobowych. Użytkownik możesz również złożyć możliwy do zweryfikowania wniosek konsumenta w imieniu swojego niepełnoletniego dziecka.

Użytkownik może złożyć weryfikowalny wniosek konsumenta o dostęp do danych lub ich przeniesienie danych dwukrotnie w okresie 12 miesięcy. Weryfikowalny wniosek konsumenta musi:

 • Dostarczać dostatecznych informacji, które pozwolą nam w rozsądnie uzasadniony sposób sprawdzić, czy składający wniosek jest osobą, odnośnie której zebraliśmy dane osobowe lub jej upoważnionym przedstawicielem.

 • Zawierać opis żądania z wystarczającą ilością szczegółów, które pozwolą nam właściwie zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na ten wniosek.

Jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować tożsamości osoby składającej wniosek, skontaktujemy się z nią w celu uzyskania dodatkowych informacji.  Nie możemy odpowiedzieć na wniosek, ani dostarczyć danych osobowych, jeśli nie jesteśmy w stanie sprawdzić tożsamości lub uprawnień osoby składającej wniosek i potwierdzić, że dane osobowe dotyczą danego użytkownika.  Złożenie możliwego do zweryfikowania wniosku konsumenta nie wymaga utworzenia u nas konta.  Dane osobowe podane w weryfikowalnym wniosku konsumenta będą wykorzystywane wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości składającego wniosek lub jego uprawnień do złożenia wniosku.

Czas i format odpowiedzi

Staramy się odpowiadać na możliwe do zweryfikowania wnioski konsumentów w ciągu 45 dni od ich otrzymania.  Jeśli będziemy potrzebować więcej czasu (do 90 dni), poinformujemy pisemnie o przyczynie i przedłużeniu terminu.  Osobom, które mają u nas konto, dostarczymy naszą pisemną odpowiedź na to konto.  Osobom, które nie mają u nas konta, dostarczymy naszą pisemną odpowiedź pocztą lub elektronicznie, według ich wyboru.  Wszelkie ujawniane przez nas informacje będą dotyczyć jedynie 12-miesięcznego okresu poprzedzającego otrzymanie możliwego do zweryfikowania wniosku konsumenta.  Jeśli będzie to miało zastosowanie w udzielonej odpowiedzi wyjaśnimy również powody, dla których nie możemy zrealizować przedstawionego wniosku.  W przypadku wniosków o przeniesienie danych, wybierzemy format, w którym zostaną udostępnione dane osobowe użytkownika, który jest łatwy w użyciu i powinien umożliwiać bezproblemowe przekazywanie informacji z jednego podmiotu do drugiego.

Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie lub odpowiedź na weryfikowalny wniosek konsumenta, chyba że jest on przesadny, powtarza się lub jest wyraźnie nieuzasadniony.  Jeżeli stwierdzimy, że wniosek wymaga opłaty, poinformujemy użytkownika przed zrealizowaniem wniosku, dlaczego podjęliśmy taką decyzję i przedstawimy kosztorys.

Brak dyskryminacji

Nie będziemy dyskryminować użytkownika, korzystającego z jakichkolwiek praw na mocy CCPA. O ile CCPA nie zezwala na to, nie będziemy:

 • Odmawiać użytkownikowi dostarczania towarów ani świadczenia usług.

 • Stosować wobec użytkownika innych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym poprzez udzielanie rabatów lub innych korzyści, lub nakładanie opłat.

 • Dostarczać produktów lub usług o innym poziomie lub jakości.

 • Sugerować, że użytkownik mógłby uzyskać inną cenę lub stawkę za towary lub usługi albo inny poziom lub jakość towarów lub usług.

17. Aktualizowanie polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana w celu odzwierciedlenia w niej zmian zachodzących w naszych praktykach informacyjnych. W razie dokonania istotnych zmian, przed ich wejściem w życie użytkownik zostanie o nich poinformowany drogą mailową (na adres e-mail podany na koncie użytkownika) lub za pomocą powiadomienia opublikowanego na tej witrynie. Zachęcamy użytkowników do okresowego przeglądania tej strony i zapoznawania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi naszych praktyk ochrony prywatności.

18. Postanowienia ogólne. Mówiąc najprościej, cenimy sobie zaufanie użytkowników. Dlatego pragniemy chronić ich prywatność i współpracujemy z nimi w celu zapewnienia, by nasza witryna oraz dostarczane za jej pośrednictwem informacje i usługi stanowiły cenne zasoby jej użytkowników. Dalsze informacje na temat tej witryny internetowej lub odwiedzania jej można uzyskać pisząc na adres info@guidewire.com. Można również skontaktować się z nami pod adresem podanym poniżej:

Guidewire Software, Inc.
​2850 South Delaware St., Suite 400 
San Mateo, CA 94403 USA