Skip navigation

Guidewire Cyence - Zdobądź supermoce przewidywania i kształtowania przyszłości ubezpieczeń

Cyence

Cyence - Introduction Image

Zdobądź supermoce przewidywania i kształtowania przyszłości ubezpieczeń

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki Cyence, silnikowi BI wbudowanemu w Guidewire Data Platform i Guidewire Analytics w celu zwiększenia wydajności.

Odkryj ukrytą wiedzę

Odkryj ukryte możliwości, analizując petabajty nieoczywistych danych przechwyconych przez Cyence Data Listening ze źródeł publicznych, prywatnych i zastrzeżonych.

  • Błyskawiczne uzyskiwanie zróżnicowanych informacji, pozwalających zrozumieć zagrożenia i opracować konkurencyjne produkty.

  • Stosowanie wyodrębnionych informacji do właściwych osób, we właściwym momencie i w całym cyklu życia ubezpieczenia.

  • Przyspieszenie przekształcenia całego przedsiębiorstwa za sprawą najbardziej wszechstronnego na świecie, doborowego źródła danych dotyczących ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Uprość złożone operacje

Pozwól zaawansowanym systemom uczącym się i sztucznej inteligencji wykonać ciężką pracę, polegającą na przekształcaniu surowych danych w gotowe do użycia fragmenty modelu.

  • Wzrost produktywności analityków danych dzięki automatycznemu czyszczeniu, walidacji i przetwarzaniu danych.

  • Osadzanie analiz, narzędzi i wytycznych biznesowych bezpośrednio w przepływach pracy, co pozwala błyskawicznie uzyskiwać wartościowe dane.

  • Optymalizacja analizy danych daje analitykom czas na skupienie się na złożonych wyzwaniach ubezpieczeniowych.

Przewiduj przyszłość

Zdobądź praktyczną wiedzę dzięki modelom predykcyjnym, zbudowanym na podstawie wieloletniego doświadczenia w branży ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz przez długi czas szkolonym na ogromnych ilościach danych.

  • Rozszerzone możliwości modelowania predykcyjnego, wykorzystujące naszą wiedzę w dziedzinie aktuariatu, nauki o danych, polis i szkód.

  • Tworzenie precyzyjnych prognoz z wykorzystaniem dostępnych danych ze źródeł wewnętrznych, zewnętrznych i od stron trzecich.

  • Generowanie inteligentnych opracowań, odpowiadających na kluczowe pytania w kwestii ubezpieczeń, polis i zarządzania szkodami.

Okazało się, że możliwości Cyence w zakresie nauki o danych i wiedzy inżynierskiej składają się na najlepsze dla nas rozwiązanie, pozwalające sprostać wyzwaniom dzisiejszego świata, opartego na danych.

Adam Rich

Kierownik ds. technologii szacowania ryzyka
Beazley

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Guidewire logo

Navigate what's next.