Cyence: Oprogramowanie Guidewire do analizy i modelowania ryzyka cybernetycznego w ubezpieczeniach

Cyence Hero Icon

Cyence

Ubezpieczaj w rentowny sposób ryzyko biznesowe

Cyberataki stają się coraz częstsze, bardziej uciążliwe i zróżnicowane. Ubezpieczaj klientów od tych ataków, dokładnie i rentownie wyceniając ryzyko.

Kontakt
Cyence Hero Background Image

Wykonaliśmy przegląd dostępnych na rynku systemów analizy danych i przekonaliśmy się, że potencjał Cyence w tym zakresie oraz zapewniane wsparcie techniczne są najlepszym rozwiązaniem, dzięki któremu możemy odpowiadać na wyzwania współczesnego świata opartego na danych.

Adam Rich

Dyrektor ds. technologii ubezpieczeniowej
Beazley Insurance Services
Adam Rich
Capture Broad Data - product-image-policycenter-analytics-cyence

Wykorzystuj bardzo obszerne dane

Pokonaj wyzwania związane z gromadzeniem danych, uzyskując informacje o technicznych i behawioralnych zagrożeniach z ponad 400 źródeł i ponad 1000 punktów danych w czasie rzeczywistym. Zdobądź pełną perspektywę ekspozycji docelowych spółek, portfeli lub branż na cyfrowe zagrożenia.

  • Zobacz sygnały firmograficzne, technograficzne i dotyczące ekspozycji na zagrożenia cybernetyczne dla dowolnej firmy

  • Agreguj dane za pomocą serwisu nasłuchiwania danych Cyence, który działa w skali całego Internetu

  • Źródła danych to publicznie dostępne dane open-source, dane własne, prywatne i pochodzące od stron trzecich

Kontakt
Improve Risk Modeling - product-image-cy3

Usprawnij modelowanie ryzyka

Modeluj częstotliwość, stopień dotkliwości i prawdopodobieństwo ataków cybernetycznych. Łatwo określaj, które firmy są narażone na ryzyko cyberataków, aby lepiej dobierać ryzyko i zagwarantować adekwatność wyceny w celu ochrony rentowności.

  • Ustalanie prawdopodobieństwa ataku cybernetycznego i związanych z nim strat

  • Uzyskiwanie na żądanie liczbowej oceny ryzyka naruszenia integralności systemów informacyjnych przedsiębiorstwa

  • Modele, które są doskonalone dzięki wieloletniemu doświadczeniu w sektorze ubezpieczeń P&C i cyberbezpieczeństwa

Kontakt
Leverage Granular Insights - product-image-cy1

Wykorzystywanie szczegółowych wskazówek

Uzyskuj spersonalizowane sygnały dotyczące ekspozycji na ryzyko, uwzględniające ponad 45 czynników, aby umożliwić dynamiczną analizę strat dla firm, portfeli, branż i innych zakresów. Wykorzystuj zdobyty wgląd do ustawicznej analizy ryzyka i zarządzania kondycją portfela w celu unikania lub ograniczania strat.

  • Zdobywanie wiedzy o najważniejszych pozytywnych i negatywnych czynnikach ryzyka wystąpienia incydentu cybernetycznego

  • Wykorzystywanie praktycznie użytecznych wskazówek, aby pomóc klientom w ograniczaniu ryzyka związanego z bezpieczeństwem

  • Szacowanie maksymalnej wysokości szkód, średnich szkód rocznych oraz prawdopodobieństwa wypłaty odszkodowania w związku ze zróżnicowanymi scenariuszami ataków

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wideo

Wideo