Cyence: Oprogramowanie Guidewire do analizy i modelowania ryzyka cybernetycznego w ubezpieczeniach

hero-cyence--en--690x518

Cyence

Zdobądź wyjątkową wiedzę, jak oceniać i modelować ryzyka cybernetyczne. W oparciu o najnowsze dane dotyczące ekspozycji oraz wzmocnione modele ubezpieczeniowe, Cyence dostarcza analiz ryzyka cybernetycznego, które pomagają ubezpieczycielom w rzetelnym szacowaniu ryzyka, zarządzaniu i przenoszeniu ryzyka cybernetycznego.

hero-cyence--en--690x518
InsuranceSuite background

Przedstawiamy Cyence Model 6

Zrozum najnowsze zagrożenia, popraw podejmowanie decyzji przy szacowaniu ryzyka i uważnie zarządzaj portfelami.

Uzyskaj najbardziej aktualny obraz ryzyka cybernetycznego dzięki Cyence Model 6.

Cyence usprawnia underwriting i zarządzanie portfelem

Używaj jednego modelu dla poszczególnych ryzyk i akumulacji, aby uzyskać ten sam, spójny obraz ryzyka obejmujący Twoją całą organizację.

icon-cyence-insurance-document-white--600x600

Popraw selekcję ryzyk

Wzbogać informacje niezbędne w procesie oceny ryzyka o ponad 40 sygnałów ekspozycji, prawdopodobieństwo incydentów i analizy strat.

icon-cyence-tag-white--600x600

Kształtuj wysokość cen

Wykorzystuj modelowane szacunki strat w celu wyznaczania adekwatnej wysokości cen dla firm i portfeli.

icon-cyence-analytics-graph-white--600x600

Zarządzaj ryzykiem w przedsiębiorstwie

Oceniaj i śledź kondycję portfela w oparciu o bogate dane dotyczące ekspozycji, modelowane analizy strat i ryzyka akumulacji.

icon-cyence-ab-testing-award-white--600x600

Projektuj nowe produkty

Wprowadzaj nowe produkty z zastosowaniem ratingu poprzez zrozumienie wpływu ryzyka cybernetycznego na firmy w wymiarze finansowym.

icon-cyence-organic-plant-grow-white--600x600

Zapewnij wzrost

Zabezpiecz wskaźniki strat i rozwijaj swoją działalność dzięki podejmowaniu bardziej przemyślanych decyzji.

Dowiedz się więcej o Cyence. Poproś o telefon, zamów prezentację lub zadaj nam pytanie.

Zaufali mu najlepsi ubezpieczyciele, reasekuratorzy, brokerzy i podmioty typu MGA zajmujący się ryzykami cybernetycznymi

customer-logo-aegis--350w
customer-logo-aioi-nz-350w
customer-logo-at-bay--350w
customer-logo-cna--350w
customer-logo-hdi--350w
customer-logo-hsb--350w

Zaufali mu najlepsi ubezpieczyciele, reasekuratorzy, brokerzy i podmioty typu MGA zajmujący się ryzykami cybernetycznymi

customer-logo-aegis--350w
customer-logo-aioi-nz-350w
customer-logo-at-bay--350w
customer-logo-cna--350w
customer-logo-hdi--350w
customer-logo-hsb--350w
customer-logo-howden-specialty--350w

Niezrównane zaangażowanie wobec naszych klientów

Text with CTA Background

Cyence: Zgłąb swoją wiedzę dzięki tym zasobom