Dane ryzyka HazardHub do oceny i ubezpieczenia

Dane HazardHub o ryzyku

Popraw ocenę ryzyka i zarządzanie portfelem w kilka sekund. Zobacz, jakie są dostępne dane o ryzyku powstania szkód majątkowych i osobowych.

HazardHub jest dostępny do nabycia na całym świecie. Zawarte w nim dane dotyczą jednak adresów amerykańskich i podane są tylko w języku angielskim.

Hazard-Hub-Right-Facing
InsuranceSuite background

Lepsze dane, to lepsze decyzje

Podejmuj szybsze i dokładniejsze decyzje dzięki najbardziej wszechstronnym danym o ryzyku majątkowym, jakie kiedykolwiek stworzono.

Z ponad 1400 polami danych o ryzyku mienia i zagrożeniami dla ofiar, dostępnymi dla dowolnej lokalizacji w USA, możesz uzyskać stopnie ryzyka literami od A do F i liczbowe oceny ryzyka dla wielu zagrożeń, w tym pożarów, wiatru, ziemi i katastrof spowodowanych przez człowieka.

HazardHub umożliwia ocenę ryzyka ubezpieczeniowego za pomocą kompleksowych zestawów danych o ryzyku.

What is risk Data image

Ryzyko pożaru

W wysokiej rozdzielczości scoring dzikich pożarów, który spełnia nowe California Wildfire Regulation 2644.9.

HazardHub Fire Risk-Wildfire-1

Ulepszony model do oceny dzikich pożarów

Uzyskaj dokładniejsze wyniki dotyczące dzikich pożarów poprzez określenie lokalnego ryzyka wystąpienia dzikich pożarów dzięki naszemu ulepszonemu modelowi do oceny dzikich pożarów. Dzięki 26-akrowym sześciokątom, zastosowanym jako jednostki miary geograficznej, nowy model dzikich pożarów jest 7 razy bardziej szczegółowy niż dotychczas. Więcej informacji na temat ulepszonego modelu do oceny dzikich pożarów można znaleźć w tym wpisie na blogu poświęconemu modelowaniu zagrożeń dzikim pożarem.

HazardHub Fire Risk-Wildfire-1

Ulepszony model do oceny dzikich pożarów

Uzyskaj dokładniejsze wyniki dotyczące dzikich pożarów poprzez określenie lokalnego ryzyka wystąpienia dzikich pożarów dzięki naszemu ulepszonemu modelowi do oceny dzikich pożarów. Dzięki 26-akrowym sześciokątom, zastosowanym jako jednostki miary geograficznej, nowy model dzikich pożarów jest 7 razy bardziej szczegółowy niż dotychczas. Więcej informacji na temat ulepszonego modelu do oceny dzikich pożarów można znaleźć w tym wpisie na blogu poświęconemu modelowaniu zagrożeń dzikim pożarem.

HazardHub Fire Risk Property–2

Wynik tłumienia ognia

Dokładniejsze zróżnicowanie klasy ochrony przeciwpożarowej dzięki Wynik tłumienia ognia. Wynik tłumienia ognia to uogólniony model strat (Generalized Loss Model - GLM) sprawdzony na podstawie rzeczywistych historycznych danych dotyczących strat. Umożliwia on lepszy wgląd w informacje o ryzyku pożaru nieruchomości, lepsze zróżnicowanie ryzyka i bardziej granularną wycenę. Dowiedz się więcej o wyniku tłumienia ognia, czytając podsumowanie funkcji oceny tłumienia ognia HazardHub.

HazardHub Fire Risk Hydrant-3

Hydranty przeciwpożarowe

HazardHub posiada największy zbiór danych o hydrantach przeciwpożarowych w Stanach Zjednoczonych. Hydranty przeciwpożarowe mają kluczowe znaczenie w gaszeniu pożarów domów i dzikich pożarów. Wiedza o tym, gdzie znajdują się te hydranty, jest kluczową zmienną potrzebną do dokładnego określenia ryzyka pożarowego dla nieruchomości. Hydranty przeciwpożarowe są zestawem danych oferowanym wyłącznie przez HazardHub.

HazardHub Fire Risks Staitons-4

Sieć jednostek straży pożarnej

Dane HazardHub o jednostkach straży pożarnej zawierają ponad 54 000 lokalizacji remiz - każda z nich została ręcznie sprawdzona pod kątem dokładności położenia oraz wyposażenia i wydajności sprzętu. Czas, a nie odległość, ma większe znaczenie podczas reagowania na pożar. HazardHub podaje odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej pod względem czasu jazdy wraz z informacją, gdzie znajdują się kolejne najbliższe 3 jednostki.

Ryzyko wiatru

Szczegółowy i dokładny scoring do oceny ryzyka wiatru oraz dane historyczne.

HazardHub Wind Risk Hurricane-1

Huragany

Huragan to zjawisko silnego wiatru, który może mieć niszczący wpływ na nieruchomości i ich właścicieli. Huragany często powodują uszkodzenia dachów, podtopienia, erozje, złomy i wywroty drzew oraz zerwania linii energetycznych. HazardHub zapewnia szczegółowy scoring i gradację ryzyka wystąpienia huraganu, w tym ciśnienie atmosferyczne, prędkość wiatru, liczbę huraganów na danym obszarze w przeszłości.

HazardHub Wind Risk Hurricane-1

Huragany

Huragan to zjawisko silnego wiatru, który może mieć niszczący wpływ na nieruchomości i ich właścicieli. Huragany często powodują uszkodzenia dachów, podtopienia, erozje, złomy i wywroty drzew oraz zerwania linii energetycznych. HazardHub zapewnia szczegółowy scoring i gradację ryzyka wystąpienia huraganu, w tym ciśnienie atmosferyczne, prędkość wiatru, liczbę huraganów na danym obszarze w przeszłości.

HazardHub Wind Risk Tornadoes–2

Tornada

Tornada wzbudzają w kraju największe obawy przed zagrożeniami związanych z występowaniem silnego wiatru. Mogą tworzyć się i uderzać w sposób nieprzewidywalny, pozostawiając po sobie ogromne zniszczenia. HazardHub zapewnia szczegółowy scoring i ocenę ryzyka tornada, w tym informacje o historycznych zdarzeniach tornad, promieniach oddziaływania tornada i szkodach majątkowych dotyczących najbliższego miejsca wystąpienia tornada.

HazardHub Wind Risk Hail-3

Grad

Grad to jeden z największych powodów wymiany dachu. Grad może powodować szkody majątkowe zarówno w domach, jak i pojazdach, a jego zniszczenia sięgają od wgnieceń na oknach i dachach po rozbite szyby. HazardHub zapewnia szczegółowy scoring i klasyfikację ryzyka gradu, w tym historyczne zdarzenia występowania opadów gradu, zasięg gradobicia i szkody majątkowe spowodowane w najbliższym miejscu wystąpienia gradobicia.

HazardHub Wind Risk Windstorms-4

Wichury

Wiatry prostoliniowe o prędkości powyżej 58 mph są jednymi z najczęstszych zagrożeń wiatrem. Te wichury typu „derecho” mogą powalać drzewa i linie energetyczne, powodując znaczne szkody materialne. HazardHub zapewnia szczegółowy scoring i klasyfikację ryzyka wiatru, w tym historyczne zdarzenia występowania wiatru, zasięg wiatru i szkody majątkowe spowodowane w najbliższym miejscu wystąpienia wiatru.

Lepsze dane o ryzyku powstania szkód majątkowych to lepsze decyzje

HazardHub oferuje stopnie ryzyka i punktową ocenę ryzyka dla wielu rodzajów zagrożeń, w tym ziemi, wiatru, ognia, wody oraz katastrof w wyniku działalności człowieka. HazardHub zapewnia również kompleksowy zestaw cech nieruchomości, w tym wartość nieruchomości, informacje o dachu i koszty wymiany. Poniżej znajduje się wykaz naszych rodzajów ryzyka związanych z nieruchomościami wraz z przykładami podanymi w polach danych dla każdej kategorii.

HazardHub Data Risk Earth-1

Ziemia

Trzęsienia ziemi
Trzęsienia ziemi spowodowane szczelinowaniem
Uskoki stwierdzone
Osuwiska
Zapadliska
Wulkany
Lawa
Szkody górnicze
Ukształtowania terenu
Poziomy radonu

HazardHub Data Risk Earth-1

Ziemia

Trzęsienia ziemi
Trzęsienia ziemi spowodowane szczelinowaniem
Uskoki stwierdzone
Osuwiska
Zapadliska
Wulkany
Lawa
Szkody górnicze
Ukształtowania terenu
Poziomy radonu

HazardHub Data Risk Wind–2

Wiatr

Huragan
Burze tropikalne
Depresje tropikalne
Tornado
Uderzenie piorunów
Grad
Burza konwekcyjna
Maksymalna siła wiatru
Przedmioty przenoszone przez wiatr
Parametry pogodowe

HazardHub Data Risk Fire-3

Pożar

Dziki pożar
Susza
Punkty spalania roślinności
Region wietrzny
Ochrona przeciwpożarowa
Wynik tłumienia ognia
Klasa ochrony AAIS
Wody stale zasilane
Hydranty przeciwpożarowe
Straż pożarna

HazardHub Data Risk Water-4

Woda

Powódź
Parametry powodzi
Roszczenia zgłaszane do FEMA
Tsunami​
Odległość do wybrzeża
Podnoszenie się poziomu morza
Fala sztormowa
Indeks pleśni
Zamarznięta rura
Obciążenie śniegiem

HazardHub Data Risk ManMade-5

Działalność człowieka

Zbiorniki magazynowe podziemne
Zakłady uwalniające substancje toksyczne
PFA​
Szkody górnicze
Superfund (Superfundusz na usuwanie skutków działalności na terenach skażonych)
Tereny poprzemysłowe
Azbest
Obiekty jądrowe
Radon​
Przestępstwa

HazardHub Data Risk Property–6

Nieruchomość

Właściciel
Kod użytkowania nieruchomości
Rok budowy
Powierzchnia
Konstrukcja zewnętrzna
Kominek wewnętrzny
Samochody garażowane
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
Rodzaj dachu
Wartość nieruchomości

HazardHub Data Risk Replacements-7

Wartość odtworzeniowa

Wartość odtworzeniowa
Styl architektoniczny
Jakość wykonania
Rodzaj konstrukcji
Zewnętrzna powierzchnia ścian budynku
Zewnętrzne pokrycie dachu
Powierzchnia
Wynagrodzenie architekta i opłaty za zezwolenia
Materiały budowlane i robocizna
Koszty stałe

HazardHub Data Risk Permits-8

Zezwolenia

Adres
Liczba zezwoleń
Wycena ogółem
Rodzaj zezwolenia
Data wydania zezwolenia
Wycena
Opis prac
Imię i nazwisko wnioskodawcy
Imię i nazwisko/Nazwa właściciela
Nazwa wykonawcy

Dane wbudowane w Twoje procesy przepływu pracy

Dane HazardHub są dostarczane za pośrednictwem błyskawicznego API, zintegrowanego z aplikacjami Guidewire oraz za pośrednictwem naszych produktów internetowych.

HazardHubRisk API 1280x720 1

API

Dzięki API możesz używać produktu samodzielnie lub podłączyć dane do swojego systemu administrowania polisami. Większość programistów jest w stanie wdrożyć i uruchomić API w ciągu 15 minut. Dzięki temu możesz dostarczyć dane do swoich wewnętrznych zespołów w ciągu minut, a nie tygodni.

HazardHubRisk Apps 1280x720 2

Aplikacje Guidewire

Dzięki integracji Guidewire PolicyCenter i InsuranceNow Twoi underwriterzy mogą bezpośrednio korzystać z danych w rozwiązaniach workflow Guidewire. Nie ma potrzeby wykonywania niestandardowych prac programistycznych. Wystarczy poprosić nas, żebyśmy włączyli te dane.

HazardHubRisk AgentViewRisk 1280x720 3

Podgląd ryzyk dla agenta

Potrzebujesz łatwych do odczytania raportów o ryzykach, które można wysyłać do klientów? Chcesz pomóc swoim klientom w identyfikacji zagrożeń wokół ich nieruchomości? Uzyskaj firmowane szczegółowe raporty dotyczące ryzyka na stronie agentriskview.com.

HazardHubRisk FreeHomeRisk 1280x720 4

Bezpłatna lista rodzajów ryzyka dla domu

Ciekawi Cię, na jakie ryzyko narażony jest Twój dom i co biorą pod uwagę ubezpieczyciele przy ustalaniu ryzyka powstania szkód majątkowych? Uzyskaj dostęp do bezpłatnej oceny ryzyka związanego z nieruchomością na stronie freehomerisk.com.

Wypróbuj bezpłatną wersję próbną HazardHub

  • Podczas rejestracji użyj firmowego adresu e-mail
  • Hasło powinno mieć minimum 8 znaków
  • Użyj kombinacji co najmniej jednej dużej litery, jednej cyfry i jednego symbolu