Brian Desmond

Brian Desmond

Brian kieruje globalnymi działaniami marketingowymi Guidewire, które obejmują generowanie popytu, wzmacnianie marki i komunikację. Brian dołączył do Guidewire w 2006 roku, a podczas jego kadencji firma została uznana za wiodącą w branży markę, obsługującą klientów w ponad 30 krajach. Wcześniej był wiceprezesem ds. marketingu w pionie łańcucha dostaw w PeopleSoft i zajmował stanowiska kierownicze i związane z marketingiem produktów w firmach Ketera, Aribai Tradex. Brian jest członkiem rady dyrektorów Betterview, firmy ubezpieczeniowej, która dostarcza platformę do prognostycznej analizy geoprzestrzennej w sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych.
Brian Desmond
Lights, Cameras, Connections: Gearing Up For the Greatest Event in P&C Insurance

Lights, Cameras, Connections: Gearing Up For the Greatest Event in P&C Insurance

Expect the Unexpected: 5 Reasons to Attend Connections This Year

Expect the Unexpected: 5 Reasons to Attend Connections This Year

Five Reasons an Industry Platform is the Right Choice for P&C Insurers

Five Reasons an Industry Platform is the Right Choice for P&C Insurers