Skip navigation

Affiliation Partners

Jesteśmy z Wami

Nie postrzegamy siebie tylko jako producenta oprogramowania, ale również jako równoprawnego uczestnika branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Podstawowe informacje

Jesteśmy przekonani, że ze względu na wykonywane zadania i zapewniane bezpieczeństwo globalna branża ubezpieczeń majątkowych i osobowych ma kluczowe znaczenie dla społeczeństwa. Dlatego niezwykle cenimy ponad 450 klientów Guidewire, którzy codziennie działają w tak ważnej dziedzinie. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z tymi stowarzyszeniami z branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych – pomaganie im w zapewnianiu edukacji, reprezentowaniu branży i udzielaniu wsparcia ubezpieczycielom na całym świecie.

Learn about the PartnerConnect program
Guidewire logo

Navigate what's next.