Skip navigation

Guidewire Risk Insights - Nowe możliwości wzrostu

Risk Insights

Nowe możliwości wzrostu

Uwzględnij i staw czoła nowym i ewoluującym ryzykom ubezpieczeniowym dzięki rozwiązaniu Risk Insights – opartemu na Cyence.

Skontaktuj się z nami

Cyence jest częścią procesu modelowania ekonomicznego, łączącego w sobie najlepsze doświadczenia zarówno firmy Marsh, jak i jej partnerów na całym świecie, który ma pomóc w opracowaniu najlepszych modeli ekonomicznych tak, by klienci potrafili zrozumieć specyfikę własnych cyberzagrożeń.

Tom Reagan

Lider ds. cyberubezpieczeń na rynku USA
Marsh

Określaj opłacalne polisy ubezpieczenia od ryzyka cybernetycznego

Kwantyfikowanie ryzyka cybernetycznego w kategoriach szkód i prawdopodobieństw dzięki Cyence for Cyber Risk Management – najbardziej wszechstronny produkt do modelowania ryzyka, stworzony dla branży ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

  • Projektowanie najnowocześniejszych produktów w zakresie cyberbezpieczeństwa, zapewniających zyskowny wzrost.

  • Wyszukiwanie, szacowanie i wycena ryzyka cyfrowego oraz zarządzanie akumulacją ryzyka w portfelu z wykorzystaniem pojedynczego produktu.

  • Uzyskaj informacje predykcyjne pochodzące z rzeczywistych danych o ekspozycji – 45+ czynników ryzyka i sześciu zdarzeń akumulacji.

Zdobądź rynek małych firm

Rozwijaj swoją tradycyjną działalność ubezpieczeniową na rynku małych firm, wykorzystując predykcyjne dane dzięki Cyence for Small Business.

  • Różnicowanie ryzyka i automatyzacja jego szacowania, z wykorzystaniem sygnałów behawioralnych, społecznych i środowiskowych.

  • Bardziej inteligentne decyzje dotyczące wyceny i doboru ryzyka dzięki sprawdzonym analizom predykcyjnym.

  • Zyskowny rozwój firmy dzięki czerpaniu korzyści z rynku MŚP.

Rozwijaj ubezpieczenia osobowe

Wyróżnij się dzięki Cyence for Personal Cyber, oferując oceny bezpieczeństwa cybernetycznego na żądanie, obejmujące standardowe zalecenia dotyczące redukcji ryzyka

  • Tworzenie wyjątkowej oferty dla właścicieli domów, najemców, małych firm i posiadaczy dużych polis komercyjnych.

  • Wsparcie utrzymania istniejących i przyciągania nowych klientów dzięki ofercie usługi autodiagnozy ryzyka cybernetycznego.

  • Zwiększony zasięg rynkowy, angażujący w nowy i interaktywny sposób potencjalnych klientów.

Guidewire logo

Navigate what's next.