Skip navigation

GFT, EY I Guidewire Oferują Usługi Wspierające Włoskie Firmy Ubezpieczeniowe W Tworzeniu Analiz Do Przekształceń Przedsiębiorstw

GFT, EY I Guidewire Oferują Usługi Wspierające Włoskie Firmy Ubezpieczeniowe W Tworzeniu Analiz Do Przekształceń Przedsiębiorstw

Wyjątkowa metodologia podstawą analizy biznesowej dla projektów obejmujących systemy centralne
STUTTGART Niemcy; LONDYN Wielka Brytania; FOSTER CITY Kalifornia USA, 16 marca, 2015

GFT, wiodący dostawca rozwiązań informatycznych dla sektora usług finansowych, EY, globalny doradca w zakresie przekształceń dla branży ubezpieczeniowej oraz Guidewire Software (NYSE: GWRE), dostawca oprogramowania dla segmentu ubezpieczeń majątkowych/wypadkowych, zorganizowali w Mediolanie pierwsze warsztaty poświęcone przekształceniom przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. W spotkaniu, zatytułowanym „How to Build a Value Case to Justify Core Insurance Replacement“ (Jak opracować studium wartości uzasadniające zastąpienie centralnego systemu ubezpieczeniowego), wzięli udział przedstawiciele wiodących włoskich firm ubezpieczeniowych. Spotkali się oni, aby przedyskutować temat obsługi szkód i wziąć udział w warsztatach, które obejmowały opracowanie hipotetycznego przypadku korzystnej zmiany systemu centralnego.

Organizatorzy warsztatów skupili się na tym, jak ważne jest właściwe zdefiniowanie i skuteczne komunikowanie korzyści ze zmiany systemu centralnego w całej organizacji, co spowodowane jest tempem zmian technologicznych w branży ubezpieczeniowej. Warsztaty oparte były na metodologii doradztwa w zakresie wartości dostosowanej przez Guidewire, wspólnie z partnerami – GFT i EY, do szczególnych potrzeb rynku włoskiego.

„To było bardzo ciekawe wydarzenie”, zauważył Visigalli Giancarlo, szef działu operacyjnego i IT w ACE Group Italia. „Metodologia doradztwa w zakresie wartości Guidewire, dzięki możliwościom jasnego pomiaru korzyści biznesowych, jest niezwykle cenna. Warto podkreślić, że uwzględnia ona wyzwania, z jakimi zmagają się ubezpieczyciele, planując wprowadzenie rozwiązań obsługi szkód, a także konieczność silnego zaangażowania wewnątrz organizacji na wszystkich etapach projektu, również po uruchomieniu systemu.”

Metodologia doradztwa w zakresie wartości Guidewire koncentruje się na zdefiniowaniu i pomiarze korzyści danej inicjatywy oraz na wykorzystaniu uzyskanych definicji wartości, by zapewnić informacje wymagane w procesie decyzyjnym przez cały cykl trwania projektu. Wykracza ona również poza etap ukończenia projektu. Umożliwiają na przykład ocenę uzyskanych wartości dla ubezpieczyciela już po implementacji systemu. Określając wyraźnie korzyści dotyczące celów strategicznych, metodologia ta okazała się skutecznym narzędziem pomagającym w pomyślnym przeprowadzeniu zmiany centralnego systemu ubezpieczeniowego.

„Rozumiemy, że dobrze opracowany system korzyści może okazać się inspiracją dla zainteresowanych stron, zwiększyć wartość firmy, usprawnić proces decyzyjny w projekcie oraz wspomagać proces weryfikacji korzyści”, powiedział Zachary Gustafson, dyrektor ds. doradztwa w zakresie wartości w Guidewire. „To podejście, którego skuteczność zweryfikowaliśmy w zastosowaniu do ubezpieczycieli z całego świata i bardzo cieszymy się, że możemy zaoferować je na włoskim rynku we współpracy z partnerami – GFT i EY. Nasza metodologia w połączeniu z ich znajomością lokalnego rynku to idealne połączenie oferujące realną wartość i wiedzę specjalistyczną włoskim ubezpieczycielom planującym przekształcenie swojego przedsiębiorstwa.”

Informacje o GFT Group

„emagine” oferuje przedsiębiorstwom możliwość szybkiego i sprawnego zaangażowania odpowiednich ekspertów do ich strategicznych projektów technologicznych. Aby to umożliwić, „emagine” dysponuje międzynarodową siecią wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny IT i inżynierii.

GFT Group, mająca swoją siedzibę w Niemczech, już od 25 lat utożsamiana jest z wiedzą ekspercką, potencjałem innowacyjnym i niezrównaną jakością. Założona w 1987 r. GFT Group działa w 11 krajach, gdzie zatrudnia ponad 3200 pracowników. GFT Group jest notowana na giełdzie frankfurckiej (TecDAX – od 23 marca 2015 r.). www.gft.com.

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami

E-mail: pr@guidewire.com

Guidewire logo

Navigate what's next.