Co-Operative Insurance Companies

Co-operative Insurance Companies Customer Logo

Co-Operative Insurance Companies

Rozwiązanie chmurowe zwiększa wydajność operacyjną

  • Wzrost liczby nowych umów.

  • Większa sprawność operacyjna i produktywność dzięki zastosowaniu zintegrowanej platformy opartej na chmurze.

Od czasu wdrożenia InsuranceNow odnotowaliśmy wzrost sprzedaży powiedział

Eric Rhoades

wiceprezes ds. IT
Co-Operative Insurance
Companies

Towarzystwo ubezpieczeniowe Co-Operative Insurance Companies (Co-Op) od 1915 r. ma w ofercie ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe, obejmujące gospodarstwa rolne, domy, samochody, a także ubezpieczenia działalności gospodarczej dla mieszkańców stanów Vermont i New Hampshire.

Siedziba: Middlebury, Vermont
Obszar działania: Vermont i New Hampshire
Rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia dla osób fizycznych i firm