Mississippi Windstorm Underwriting Association

Mississippi Windstorm Underwriting Association Customer Logo

Mississippi Windstorm Underwriting Association

Poprawa skalowalności i efektywności kosztowej

  • Wdrożenie pełnego pakietu w ciągu 12 miesięcy, łącznie z migracją i integracją danych.

  • Łatwe połączenie z istniejącymi systemami w celu przyspieszenia i zwiększenia precyzji reagowania.

Dzięki rozwiązaniu opartemu na chmurze nie muszę utrzymywać lokalnych zasobów kadrowych i od razu wiem, do kogo mogę się zwrócić w razie problemów

Joe Shumaker

dyrektor
Mississippi Windstorm
Underwriting Association.

Szczególne wymagania grup samoubezpieczonych, dofinansowywanych przez rząd lub władze lokalne, często obejmują „uzyskiwanie większych efektów mniejszymi środkami”. Tak właśnie jest w przypadku Mississippi Windstorm Underwriting Association (MWUA). Instytucja ta została powołana decyzją ustawodawcy stanowego, aby zapewnić odpowiednią ochronę ubezpieczeniową od skutków huraganów i gradobicia na terenach przybrzeżnych stanu Missisipi. Organizacja nienastawiona na zysk funkcjonuje jako ubezpieczyciel ostatniej szansy dla właścicieli nieruchomości położonych na wybrzeżu stanu, którzy nie są w stanie uzyskać ochrony na otwartym rynku ubezpieczeniowym. MWUA należy do grupy powołanych decyzją władz stanowych ubezpieczycieli od warunków atmosferycznych, znanych jako wind pools. Jego działalność jest prowadzona i zarządzana przez specjalistów agencji stanowej – Mississippi State Rating Bureau.

Siedziba: Flowood, Missisipi
Obszar działania: wybrzeże Missisipi
Rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia dla klientów indywidualnych