Oklahoma Farm Bureau Mutual Insurance Company

GW Customer Logo - Oklahoma Farm Bureau Mutual Insurance Company

Oklahoma Farm Bureau Mutual Insurance Company

Zwiększenie wydajności personelu IT i utrzymanie przewagi konkurencyjnej

  • Lepsza jakość obsługi agentów i ubezpieczających.

  • Wyprzedzanie konkurencji i trendów rynkowych.

Jesteśmy przekonani, że przejście na Guidewire Cloud pomoże zwiększyć wydajność naszych pracowników IT i uwolni ich od konieczności ciągłego kontrolowania naszych systemów

Stephanie Helling

wiceprezes ds.
usług informacyjnych
OKFB Insurance

Jako największy lokalny dostawca usług ubezpieczeniowych, Oklahoma Farm Mutual Insurance (OKFB) buduje swoją reputację na znakomitej obsłudze ubezpieczonych w całym stanie Oklahoma. OKFB oferuje ubezpieczenia domów i mieszkań, ubezpieczenia komunikacyjne i na życie, a także ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i hodowlanych – za pośrednictwem swoich biur i agentów we wszystkich 77 hrabstwach Oklahomy. 

Siedziba: Oklahoma City, Oklahoma 
Obszar działania: Oklahoma
Rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia dla klientów indywidualnych i firm