Guidewire PartnerConnect

Sukces: Efekt partnerskiej współpracy

Guidewire PartnerConnect™ to sieć wyselekcjonowanych firm partnerskich, które świadczą usługi doradcze i dostarczają rozwiązania mające na celu wzmocnienie, rozszerzenie i uzupełnienie możliwości produktów Guidewire. Globalna sieć partnerska pomaga nam przyczyniać się do sukcesu naszych wspólnych klientów w branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych, dostarczając implementacje oprogramowania Guidewire, wartość dodaną w postaci własnych rozwiązań i technologii oraz wiedzę dotyczącą najlepszych praktyk w branży ubezpieczeniowej.

W większości wypadków, sieć PartnerConnect obejmuje trzy szczeble (poziomy) relacji partnerskich: Select, Advantage i Premier/Global Premier. Celem zróżnicowania poziomów relacji jest nagradzanie osiągnięć i wkładu partnerów, np. ich poziomu znajomości branży ubezpieczeniowej, liczby pracowników posiadających certyfikaty Guidewire, liczby dostarczonych akceleratorów integracyjnych,oraz (od 2019 r.) uzyskania specjalizacji przez partnerskie spółki konsultingowe.

Spółki konsultingowe

Spółki konsultingowe objęte programem partnerskim Guidewire PartnerConnect świadczą usługi doradcze dotyczące przekształceń spółek i ich strategii, realizacji, a także związanych z nimi usług znajdowania i dostarczania rozwiązań. Obecnie na całym świecie usługi doradcze Guidewire świadczone są przez około 10.000 konsultantów, posiadających kwalifikacje formalne lub doświadczenie praktyczne w pracy z produktami Guidewire.

Spółki programistyczne

Spółki programistyczne uczestniczące w programie partnerskim Guidewire PartnerConnect dostarczają oprogramowanie, technologie i rozwiązania bazodanowe, jak również usługi wsparcia dla firm sektora ubezpieczeniowego. Nasze partnerskie spółki programistyczne wspierają pomnażanie wartości biznesowej firm poprzez opracowywanie i dostarczanie dodatkowych integracji, rozszerzeń i innych komplementarnych rozwiązań dla oprogramowania Guidewire.

Stowarzyszenia branżowe

Guidewire utrzymuje z wieloma stowarzyszeniami branżowymi relacje przynoszące korzyści naszym klientom.

Spółki infrastrukturalne

Nasi partnerzy infrastrukturalni oferują naszym wspólnym klientom infrastrukturę technologiczną oprogramowania i sprzętu.

PartnerConnect | Consulting

Spółki konsultingowe objęte programem partnerskim Guidewire PartnerConnect świadczą usługi doradcze dotyczące przekształceń spółek i ich strategii, realizacji oraz związanych z nimi usług znajdowania i dostarczania rozwiązań. Obecnie na całym świecie usługi doradcze Guidewire świadczone są przez około 8.000 konsultantów, posiadających kwalifikacje formalne lub doświadczenie praktyczne w pracy z produktami Guidewire.

Program współpracy ze spółkami konsultingowymi (PartnerConnect) obejmuje trzy poziomy współpracy (Select, Advantage i Global Premier), które stanowią nagrodę i wyraz uznania dla partnerów za osiąganie celów sprzedażowych, uczestniczenie w aktywnych wdrożeniach, rozwijanie umiejętności rynkowych specyficznych dla regionu i osiągnięcie wysokiego poziomu specjalizacji.

Specjalizacje mają charakter specyficzny dla regionu i wymagają od partnerów zademonstrowania umiejętności, wiedzy i kompetencji odnoszących się do konkretnego produktu lub rozwiązania Guidewire. Uzyskanie specjalizacji przez spółkę partnerską umożliwia zarówno klientom, jak i Guidewire uzyskanie większej przejrzystości i klarownej informacji na temat tego, którzy partnerzy dysponują zweryfikowanymi możliwościami w konkretnym regionie.Ponadto spółki partnerskie posiadające konkretną specjalizację mogą lepiej promować swoje możliwości dotyczące produktów i rozwiązań Guidewire.

Uzyskanie poniższych specjalizacji stanowi dowód posiadania przypisanych do nich możliwości i wiedzy o produktach:

 • Specjalizacja w zakresie Guidewire InsuranceSuite pozwala wdrożyć najważniejsze, podstawowe systemy wspierające cykl życia ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w tym wycenę ryzyka, obsługę polis, rozliczenia i zarządzanie szkodami.
  Systemy te stanowią scentralizowane źródło wszystkich kluczowych danych klientów i danych finansowych, definicje stawek i produktów ubezpieczeniowych, przepływów pracy i reguł biznesowych dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń.
 • Specjalizacja w zakresie Guidewire PolicyCenter pozwala wdrożyć system do zarządzania wycenami ryzyka, polisami i produktami, który wspiera pracowników zajmujących się wyceną ryzyka na potrzeby agentów i ubezpieczających.
 • Specjalizacja w zakresie Guidewire ClaimCenter pozwala wdrożyć rozwiązanie do kompleksowego zarządzania szkodami, w tym przyjmowaniem zgłoszeń szkodowych, procesami likwidacji szkód i tworzeniem raportów operacyjnych.
 • Specjalizacja w zakresie Guidewire BillingCenter pozwala wdrożyć przyjazny dla użytkownika system rozliczeń i zarządzania gotówką, zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności i zapewnieniu doskonałych wyników całej spółki ubezpieczeń majątkowych i osobowych.
 • Specjalizacja w zakresie integracji Guidewire InsuranceSuite pozwala zintegrować produkt Guidewire z aplikacjami zewnętrznych dostawców, korzystając z podstawowych technologii, takich jak wtyczki, technologie wymiany wiadomości i usługi internetowe.
 • Specjalizacja w zakresie aplikacji cyfrowych (Guidewire Digital) pozwala zapewnić użytkownikom z działów marketingu, sprzedaży, obsługi klienta i obsługi szkód łatwość obsługi systemu, jak również wdrożyć aplikacje Guidewire Digital™ w ramach platformy Guidewire Insurance Platform™ w celu zwiększenia koncentracji na potrzebach klientów, elastyczności oferty i rentowności działań.
 • Specjalizacja w zakresie Guidewire DataHub pozwala umożliwić pozyskiwanie, unifikację, standaryzację i przechowywanie danych pochodzących z własnych aplikacji spółki ubezpieczeniowej oraz ze źródeł zewnętrznych.
 • Specjalizacja w zakresie DataHub+ pozwala wspierać zarówno moduł Guidewire DataHub™, jak i hurtownię BI danych ubezpieczeniowych, taką jak Guidewire InfoCenter™, dostarczającą dane w formatach przydatnych dla celów Business Intelligence, analizy i ulepszenia procesu decyzyjnego.
 • Specjalizacja w zakresie Guidewire Cloud pozwala realizować wdrożenia Guidewire Cloud™.
 • Specjalizacja w zakresie Premier Go-to-Market (GTM) dla regionu Ameryki Północnej i Premier Go-to-Market (GTM) dla regionu EMEA pozwala wspierać ekspansję technologii oprogramowania Guidewire w nowych kontaktach z ubezpieczycielami z odpowiedniego regionu.
  Te spółki partnerskie wspierają również wdrażanie technologii Guidewire poprzez udane realizacje projektów i dokonują niezbędnych inwestycji w szkolenia i uzyskiwanie certyfikatów Guidewire, co pozwala im świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze. Uwaga:Specjalizacja Premier-to-Market (GTM) dla regionu Ameryki Północnej zastępuje specjalizację Premier dla regionu obu Ameryk, uruchomioną w 2018 r.
 • Specjalizacja uzupełniająca w zakresie cyfrowego UX oznacza udowodnioną interoperacyjność lub integrację z produktami Guidewire w zakresie doświadczeń użytkownika (User Experience – UX).
  Spółki partnerskie muszą ubiegać się o tę specjalizację.
 • Firmy posiadające specjalizację w zakresie Premier Services Engagement opracowały szeroki zakres funkcji usprawniających usługi wdrożeniowe Guidewire. 
  Udowodniły one również swoją zdolność do wykorzystywania sprawdzonego, elastycznego modelu zaangażowania do skutecznego partnerstwa z klientami Guidewire i dostarczania niezbędnych kompetencji w strategicznej współpracy z zespołem Guidewire ds. usług specjalistycznych w ramach usług serwisowych świadczonych przez Guidewire.

Nasze partnerskie spółki konsultingowe mogą być wyszukiwane według regionu (Ameryka Północna, region EMEA, Azji i Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej), według poziomu współpracy (Select, Advantage, Global Premier) oraz według specjalizacji (w drugiej połowie 2019 r.).

Wyszukiwanie Partnerów

Region:
Tier:
Specialization:

Capgemini

 • BillingCenter - Ameryka
 • ClaimCenter - Ameryka
 • ClaimCenter - Azja i Pacyfik
 • ClaimCenter - Europa, Bliski Wschód i Afryka
 • Cloud - Ameryka
 • Cloud - Azja i Pacyfik
 • Cloud - Europa, Bliski Wschód i Afryka
 • InsuranceSuite - Ameryka
 • InsuranceSuite Integration - Ameryka
 • PolicyCenter - Ameryka
 • PolicyCenter - Europa, Bliski Wschód i Afryka
 • Premier Go-to-Market - Ameryka

Capgemini, jeden z największych na świecie dostawców usług doradczych, technologicznych i outsourcingu, umożliwia swoim klientom przekształcanie się i osiąganie doskonałych wyników dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii. Capgemini oferuje swoim klientom wiedzę i umiejętności, które zwiększają zdolność klientów do osiągania lepszych wyników poprzez wyjątkową metodologię pracy, zwaną „Collaborative Business Experience". Grupa korzysta z własnego, globalnego modelu wdrożeń zwanego Rightshore®, którego celem jest zatrudnianie we właściwych proporcjach utalentowanych fachowców pochodzących z wielu miejsc, którzy pracując jako zespół tworzą i wdrażają rozwiązania optymalne dla klientów. Dzięki obecności w ponad 30 krajach, Capgemini mogła ogłosić globalne przychody za 2010 rok w wysokości 12,6 mld USD i zatrudnia łącznie ponad 108 tys. osób.

Zatrudniając ponad 600 doświadczonych specjalistów ds. Guidewire i mając na koncie 30 wdrożeń, Capgemini posiada ogromne globalne doświadczenie wspierania wdrożeń oprogramowania Guidewire, jego modernizacji oraz hostingu. Spółka Capgemini była pierwszym partnerem Guidewire, który przeprowadził uaktualnienie systemu w trybie produkcyjnym, zrealizował wdrożenie Guidewire PolicyCenter i podpisał wieloletnią umowę o usługowe zarządzanie aplikacjami Guidewire. Doświadczenie Capgemini z aplikacjami Guidewire zapewnia klientom Guidewire spójną, globalną metodologię dostarczaną z zagranicznych centrów usługowych, zlokalizowanych w Ameryce Północnej, Europie i Indiach. Dojrzały globalny model świadczenia usług przez Capgemini oferuje elastyczną, spójną, efektywną kosztowo metodologię z możliwością redukcji całkowitych kosztów wdrożenia i ciągłego wsparcia platformy Guidewire. www.capgemini.com

Cognizant

 • BillingCenter - Ameryka
 • BillingCenter - Azja i Pacyfik
 • ClaimCenter - Ameryka
 • ClaimCenter - Azja i Pacyfik
 • InsuranceSuite - Ameryka
 • InsuranceSuite - Azja i Pacyfik
 • PolicyCenter - Ameryka
 • PolicyCenter - Azja i Pacyfik
 • Premier Go-to-Market - Ameryka
 • Premier Services Engagement - Ameryka
 • Premier Services Engagement - Azja i Pacyfik
 • Premier Services Engagement - Europa, Bliski Wschód i Afryka
 • Premier Services Engagement - Latin America

Działalność Cognizant to połączenie pasji do osiągania zadowolenia klienta, innowacyjnych technologii, głębokiej znajomości branży i procesów biznesowych, a także globalnej, chętnej do współpracy załogi, która uosabia przyszłość firmy. Spółka Cognizant mająca siedzibą w Teaneck, New Jersey, na dzień 30 czerwca 2014 roku posiadała ponad 50 centrów usługowych i zatrudniała około 187.400 pracowników. Spółka jest notowane na listach NASDAQ-100, S & P 500, Forbes Global 2000 i Fortune 500 oraz jest zaliczana do najskuteczniejszych biznesowo i najszybciej rozwijających się firm na świecie.

Dedykowana Guidewire praktyka Cognizant o nazwie Guidewire Practice obejmuje zarządzanie i wspieranie projektów transformacyjnych, które zapewniają naszym klientom dostęp do naszych zróżnicowanych zasobów i osiągnięcie korzyści biznesowych. Nasze Centrum Kompetencji Guidewire świadczy szeroki zakres usług, od pełnoskalowych wdrożeń po tworzenie strategii, systemów raportowania, prowadzenie testów, aktualizację i zarządzanie aplikacjami. Doświadczenie Cognizant obejmuje całość pakietu Guidewire InsuranceSuite™„ - ClaimCenter, PolicyCenter i BillingCenter. Dzięki zespołowi doświadczonych analityków biznesowych, specjalistów ds. konfiguracji, integracji i testowania produktów Guidewire, oryginalne podejście Cognizant do wdrożeń jest wspierane przez akceleratory zadań projektowych, najlepsze praktyki oraz globalny zasięg świadczonych usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cognizant.com/insurance.

EY

 • BillingCenter - Ameryka
 • BillingCenter - Europa, Bliski Wschód i Afryka - Global Delivery
 • ClaimCenter - Ameryka
 • ClaimCenter - Europa, Bliski Wschód i Afryka - Global Delivery
 • Cloud - Ameryka
 • Cloud - Azja i Pacyfik
 • Cloud - Europa, Bliski Wschód i Afryka
 • Cloud - Latin America
 • DataHub - Ameryka
 • InsuranceSuite - Ameryka
 • InsuranceSuite - Europa, Bliski Wschód i Afryka - Global Delivery
 • InsuranceSuite Integration - Ameryka
 • InsuranceSuite Integration - Europa, Bliski Wschód i Afryka
 • PolicyCenter - Ameryka
 • PolicyCenter - Europa, Bliski Wschód i Afryka - Global Delivery
 • Premier Go-to-Market - Ameryka

Firma Ernst & Young jest światowym liderem w zakresie usług audytorskich, podatkowych, transakcyjnych i doradczych. Oferowana przez nas wiedza i jakość usług pomagają w budowaniu zaufania do rynków kapitałowych i gospodarek na całym świecie. Szkolimy wybitnych liderów, którzy łączą siły przy realizacji naszych obietnic kierowanych do wszystkich naszych interesariuszy. Czyniąc to, odgrywamy kluczową rolę w budowaniu lepszego środowiska pracy dla naszych pracowników, naszych klientów i naszych społeczeństw.

Jako wiodący dostawca usług przekształcania i wdrażania systemów zarządzania szkodami, rozliczeniami, polisami i systemami motywacyjnymi dla przedsiębiorstw oraz usług wdrożeniowych dla ubezpieczycieli na całym świecie, oferujemy zainteresowanym kompleksowe rozwiązania transformacyjne, zaspokajające potrzeby naszych klientów w zakresie podstawowej działalności ubezpieczeniowej. Wykorzystując akceleratory projektów opracowane z myślą o aplikacjach Guidewire oraz nasze silne zespoły fachowców w kraju i za granicą, zapewniamy wysoką jakość po konkurencyjnej cenie. Prowadzimy na całym świecie Centra Kompetencji Ubezpieczeniowych, zatrudniające doświadczonych specjalistów wyszkolonych przez Guidewire. Nasze sprawdzone usługi obejmują cały cykl życia projektów, od opracowania strategii poprzez realizację, a nasi klienci korzystają z naszego szerokiego doświadczenia w sektorze ubezpieczeń, głębokiej wiedzy merytorycznej i zintegrowanych usług w takich dziedzinach, jak audyt, usługi aktuarialne, wycena ryzyka, zwiększanie wyników finansowych, ulepszanie działalności operacyjnej, zarządzanie transakcjami, usługi podatkowe, księgowość i wdrożenia systemów księgowych, sprawozdawczość finansowa, nowoczesne technologie, Business Intelligence i analityka, co pozwala im na zwiększenie skuteczności działalności gospodarczej i zwiększanie zdolności swoich firm do sprostania wyzwaniom konkurencji. www.ey.com/us/insurance

PwC

 • BillingCenter - Ameryka
 • ClaimCenter - Ameryka
 • ClaimCenter - Azja i Pacyfik
 • Cloud - Ameryka
 • Cloud - Azja i Pacyfik
 • Cloud - Europa, Bliski Wschód i Afryka
 • Cloud - Latin America
 • DataHub - Ameryka - Global Delivery
 • Digital - Ameryka
 • InsuranceSuite - Ameryka
 • InsuranceSuite Integration - Ameryka - Global Delivery
 • PolicyCenter - Ameryka
 • PolicyCenter - Azja i Pacyfik
 • Premier Go-to-Market - Ameryka

PricewaterhouseCoopers świadczy dostosowane do potrzeb branżowych usługi w zakresie audytu, podatków i doradztwa. Ponad 180 tys. pracowników w 153 krajach objętych siecią PwC służy swoim doświadczeniem klientom potrzebującym świeżego spojrzenia i porad praktycznych. PwC obsługuje około 90% ubezpieczycieli należących do Fortune 1000 i posiada bogatą wiedzę o problemach swoich klientów i całych branż.

Doświadczenie PwC z oprogramowaniem Guidewire opiera się na współpracy datującej się od 2003 roku i wspólnej realizacji ponad 75 projektów Guidewire. Gdy BearingPoint stawał się częścią PwC w czerwcu 2009 roku, wniósł do firmy swoje doświadczenie praktyczne z aplikacjami Guidewire, w tym konsultantów, akceleratory realizacji projektów i najlepsze praktyki wdrożeniowe. PwC nadal wykorzystuje i rozwija swoje Centrum Kompetencyjno-Doświadczalne Guidewire, które umożliwia konsultantom wymianę informacji, zapewnia ciągłe szkolenia i doskonalenie szablonów PwC dedykowanych Guidewire. PwC ma bogatą gamę doświadczeń z aplikacjami przeznaczonymi do zarządzania polisami, rozliczeniami i szkodami, modeli funkcjonalności, architektur referencyjnych, wymogów biznesowych i technicznych, przepływów procesów i artefaktów opracowanych dla Guidewire w oparciu o ich oprogramowanie. PwC może zapewnić swoim klientom bieżące utrzymanie aplikacji i wsparcie techniczne infrastruktury w miarę potrzeb. Doświadczenie PwC pozwala skupić się na ogólnej transformacji działalności i technologii, dokładnie oszacować te projekty i zbalansować realizację projektu z zarządzaniem zmianą w obrębie organizacji klienta w celu uzyskania zwrotu z inwestycji w trakcie realizacji tych złożonych projektów. www.pwc.com

Blackcomb Consultants

Blackcomb Consultants to jedna z największych firm konsultingowych współpracujących ze spółkami ubezpieczeń majątkowych i osobowych, która koncentruje się na wdrażaniu produktów i rozwiązań Guidewire.Blackcomb oferuje usługi doradcze, planistyczne i wsparcia technicznego, które pomagają spółkom ubezpieczeń majątkowych i osobowych w zarządzaniu i ulepszaniu ich podstawowych systemów, kluczowych procesów i platform technologicznych.

Jesteśmy idealnym partnerem dla dowolnej wielkości spółek ubezpieczeń majątkowych i osobowych, gdyż nasi sprawdzeni specjaliści mają wcześniejsze doświadczenia w zarządzaniu systemami informatycznymi w branży ubezpieczeń i dogłębną wiedzę w zakresie doradztwa, planowania, wdrożeń i testowania systemów.Z powodzeniem zrealizowaliśmy ponad 40 projektów wdrożeniowych Guidewire na rzecz ponad 30 klientów.Poza siedzibą w Warrenville w stanie Illinois posiadamy też centra rozwojowe w Teksasie (Plano), Indiach (Bangalore) i Wietnamie (Ho Chi Minh City).

Zakres możliwości Blackcomb obejmuje wdrożenia systemów Guidewire, polepszanie ich wydajności, zarządzanie zmianami w organizacji, aktualizacje systemów Guidewire, rozwiązania zarządzane / hostowane w chmurze oraz wsparcie środowisk produkcyjnych dla wszystkich linii produktowych Guidewire.Hostowane w chmurze usługi Blackcomb mogą pomóc klientom w zapewnianiu rzeczywistych korzyści z ich podstawowej działalności.Kluczowym aspektem naszej oferty usług chmurowych jest ich elastyczność, pozwalająca klientom dobrać odpowiedni poziom zarządzania przy zachowaniu dostępu do środowiska.Dodatkowo, nasza wyjątkowa biegłość w aktualizowaniu systemów Guidewire pozwala spółkom ubezpieczeń majątkowych i osobowych na korzystanie z najnowszych rozwiązań technologii Guidewire.Nasze wiodące w branży możliwości realizacji projektów modernizacyjnych opierają się na praktycznym i szczegółowym podejściu, które zapewnia naszym klientom osiąganie doskonałych efektów.

W zakresie podstawowych systemów ubezpieczeń, firma Blackcomb z powodzeniem dostarcza rozwiązania dla całego cyklu cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa (opracowanie strategii, selekcja, ocena, przygotowanie, wdrożenie, stabilizacja, wsparcie techniczne i aktualizacja).Nasze krajowe i zagraniczne centra programowania i hostingu pozwalają nam dostarczać przełomowe, nisko-kosztowe rozwiązania dla celów planowania i wdrażania aplikacji Guidewire  w spółkach ubezpieczeniowych dowolnej wielkości.Więcej informacji można uzyskać odwiedzając naszą witrynę www.blackcombconsultants.com/guidewire.

Business Agility

Dzięki wyjątkowej wiedzy specjalistycznej, zespoły Business Agility zrealizowały kompleksowe programy transformacji dla największych światowych firm ubezpieczeniowych. Business Agility jest uznanym partnerem Guidewire w Europie, który wdrożył pierwszy system ClaimCenter poza Ameryką Północną, a następnie uczestniczył w wielu projektach Guidewire na całym świecie. Odnosząc 100% sukcesu w realizacji projektów w przewidzianym terminie i zgodnie z budżetem, zdobywaliśmy nagrody Guidewire Innovation Awards i odegraliśmy kluczową rolę w realizacji „najlepszych w swojej klasie” projektów transformacji, kompleksowych aktualizacji wersji oraz niezależnych, globalnych audytów jakości. W naszej pracy opieramy się na praktycznym podejściu, które umożliwia klientom wdrażanie ich docelowych modeli operacyjnych.

Nasza relacja z Guidewire znajduje wyraz we wspólnym rozwijaniu produktów, uczestniczeniu we wprowadzaniu nowych funkcji w kolejnych wydaniach InsuranceSuite, a także w znajomości planów zmian produktów Guidewire, w tym rozwoju analizy predykcyjnej i cyfrowej obsługi klientów. Stosujemy metodologię zwinną, realizację projektów u klienta i – co najważniejsze – najlepsze praktyki Guidewire. Udostępniamy doświadczonych specjalistów, certyfikowanych przez Guidewire, którzy pracują w pełnym wymiarze czasu w takich dziedzinach jak zarządzanie projektami, analityka biznesowa, konfiguracja, integracja i testy. Współpracujemy z działami IT i zespołami biznesowymi naszych klientów w celu optymalizacji procesów obsługi roszczeń i polis. www.business-agility.com

CastleBay Consulting

Spółka Castlebay oferuje spółkom ubezpieczeń majątkowych i osobowych sprzedaż najlepszego w swojej klasie oprogramowania, usługi zarządzania programami, projektami i jakością oraz usługi integracyjne. Wartość oferty Castlebay opiera się na głębokiej znajomości branży ubezpieczeń, doświadczeniu w realizacji skomplikowanych projektów technologicznych i wykorzystywaniu zgromadzonego kapitału intelektualnego. www.castlebayconsulting.com

Deloitte Consulting, LLP

 • BillingCenter - Ameryka
 • ClaimCenter - Ameryka
 • Digital - Ameryka
 • InsuranceSuite - Ameryka
 • InsuranceSuite Integration - Ameryka
 • PolicyCenter - Ameryka
 • Premier Go-to-Market - Ameryka

Sojusz Deloitte i Guidewire owocuje połączeniem ogromnego doświadczenia Deloitte w przekształcaniu firm ubezpieczeniowych z pakietem aplikacji Guidewire służącym transformacji systemów podstawowych. Wspólnie pomagamy ubezpieczycielom wykorzystać potencjał ich podstawowych systemów poprzez przekształcanie procesów biznesowych w celu skorzystania z elastycznych funkcji oprogramowania Guidewire.

Deloitte wynosi swoje wieloletnie doświadczenie wspierania ubezpieczycieli w transformacji procesów biznesowych i systemów informatycznych. Przez lata doświadczeń w dostarczaniu wielkoskalowych aplikacji biznesowych, Deloitte opracował i wykorzystywał nie tylko sprawdzone metodologie tworzenia aplikacji, ale też opracował narzędzia i artefakty dedykowane aplikacjom Guidewire, które pomagają przyspieszyć wdrożenie i zmniejszyć jego koszty i ryzyko. Deloitte jest jedną z największych firm technologicznych na świecie, z dostępem do sieci ponad 26 tys. specjalistów w ponad 30 krajach. Więcej informacji można uzyskać odwiedzając nasz portal http://www.deloitte.com/us/guidewire.

GFT

 • BillingCenter - Europa, Bliski Wschód i Afryka
 • ClaimCenter - Europa, Bliski Wschód i Afryka
 • Digital - Europa, Bliski Wschód i Afryka
 • InsuranceSuite - Europa, Bliski Wschód i Afryka
 • InsuranceSuite Integration - Europa, Bliski Wschód i Afryka
 • PolicyCenter - Europa, Bliski Wschód i Afryka

Będąc doświadczonym partnerem technologicznym, GFT zatrudnia w 13 krajach ponad 5000 profesjonalistów zaangażowanych w proces transformacji cyfrowej sektora ubezpieczeń. Opierając się na rozległej wiedzy zdobytej w ciągu ostatnich 30 lat oraz korzystając z ekspertów w branży ubezpieczeniowej i wyspecjalizowanych ośrodków realizacji projektów w obu Amerykach i w Europie, doradzamy czołowym instytucjom na świecie. Nasze rozwiązania IT cechuje jedno główne założenie: każdy projekt informatyczny lub biznesowy musi tworzyć rzeczywistą wartość dla instytucji ubezpieczeniowej.

Przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe muszą nie tylko reagować na nowe oczekiwania, ale nieustannie wprowadzać nowe produkty i usługi, wspierane przez procesy obsługi, które zwiększają wydajność i elastyczność. Dlatego nasz globalny zespół ds. innowacji GFT regularnie opracowuje nowe modele biznesowe, które koncentrują się na rewolucyjnych technologiach, takich jak blockchain, projektowanie usług chmurowych, sztuczna inteligencja oraz internet rzeczy.

Od 2010 roku specjaliści GFT świadczą w imieniu Guidewire usługi wdrożeniowe i dostarczają specjalistów przedsiębiorstwom ubezpieczeniowym na całym świecie. Naszym nadrzędnym celem jest realizacja strategii, doradztwo biznesowe i operacyjne, wdrożenia techniczne, migracja danych oraz usługi serwisowe i modernizacyjne, które wspierają ubezpieczycieli w procesach transformacji cyfrowej.

IBM

IBM Global Business Services oferuje zintegrowane, innowacyjne strategie i rozwiązania zarządzania zmianą w ramach doradztwa w sprawach strategii biznesowych, operacyjnych czy technologicznych oraz strategii przekształceń organizacyjnych. Po zoptymalizowaniu swoich aplikacji, Guidewire przystąpił do IBM PartnerWorld Insurance Industry Network, sieci partnerskiej współpracy IBM z branżą ubezpieczeniową. Rozwiązania Guidewire obsługują szeroką gamę sprzętu IBM i jego platform programistycznych, w tym rodziny serwerów pSeries i xSeries, serwerowy system operacyjny AIX oraz serwery aplikacyjne WebSphere.

IBM GBS był pierwszym uczestnikiem Guidewire Alliances spoza Ameryki Północnej, który skutecznie przeprowadził wdrożenie Guidewire ClaimCenter w Nowej Zelandii. IBM Hosting również brał udział w tym wdrożeniu, zapewniając hosting i zdalne zarządzanie ClaimCenter na serwerach IBM. www.ibm.com

Sollers Consulting

 • BillingCenter - Europa, Bliski Wschód i Afryka
 • ClaimCenter - Europa, Bliski Wschód i Afryka
 • InsuranceSuite - Europa, Bliski Wschód i Afryka
 • PolicyCenter - Europa, Bliski Wschód i Afryka

O Sollers Consulting:

Sollers Consulting jest międzynarodowym doradcą biznesowym i specjalistą ds. wdrożeń oprogramowania, wspierającym branżę finansową w transformacji biznesowej. Zespoły Sollers Consulting wsparły ponad 70 grup finansowych w celu zwiększenia ich możliwości cyfrowych. Wśród firm współpracujących z Sollers Consulting są Allianz, Axa, LV=, BNP Paribas Cardif, Basler, Generali, Zurich, Santander Consumer Bank i ING.

Sollers Consulting specjalizuje się w systemach informatycznych i pomaga ubezpieczycielom, bankom a także firmom leasingowym w transformacji i adaptacji nowych technologii. Sollers Consulting współpracuje z ponad 15 dostawcami technologii, takimi jak Guidewire Software, Oracle, AWS czy Microsoft.

Około 600 specjalistów biznesowych i informatycznych z Warszawy, Lublina, Poznania, Kolonii, Tokio i Kopenhagi pomaga instytucjom finansowym w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Skandynawii i wielu innych krajach w czerpaniu korzyści z digitalizacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://sollers.eu/pl/

Tenzing

Firma Tenzing ma ponad 20 lat doświadczenia w branży usług doradczych w Nowej Zelandii. Nasza nazwa i etos są powiązane z Sherpa Tenzing Norgay – pracujemy wspólnie, aby wesprzeć naszych klientów w realizacji ich aspiracji.

Nasze wyjątkowe połączenie usług doradczych w zakresie zarządzania i technologii umożliwia dostarczanie kompleksowych rozwiązań naszym klientom z branży ubezpieczeniowej. Od roku 2007 Tenzing świadczy usługi wdrożeniowe i integracyjne w pełnym zakresie aplikacji Guidewire i zapewnia specjalistów w tej dziedzinie największym spółkom ubezpieczeń w Nowej Zelandii. Zapraszamy na stronę internetową www.tenzing.co.nz.

Zensar Technologies

 • BillingCenter - Ameryka
 • Digital - Ameryka

Twój sukces jest naszym sukcesem - to nasza mantra w Cynosure. Jesteśmy zespołem specjalistów ds. oprogramowania Guidewire, koncentrujących się na upraszczaniu transformacji aplikacji podstawowych. Do każdej transformacji systemów podchodzimy koncentrując się głównie na obniżeniu całkowitego kosztu posiadania przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości. Nasi konsultanci zrealizowali ponad 20 udanych projektów Guidewire, wykorzystując naszą rozległą wiedzę na temat produktów Guidewire do projektowania innowacyjnych funkcji i zwiększenia wydajności operacyjnej.

Nasz zespół składa się z byłych członków kadry zarządzającej Guidewire wyższego szczebla, zajmujących się zarządzaniem projektami, hurtowniami danych, architekturą systemów, integracją systemów i usługami doradczymi. Jako zaufany partner w projekcie wdrożeniowym, nasz zaangażowany zespół współpracuje z klientem podczas wszystkich faz realizacyjnych transformacji systemów. Nasze doświadczenie z oprogramowaniem Guidewire, akceleratorami wdrożeń, rozproszonym modelem Agile i szybką realizacją wdrożeń pozwala naszym klientom ufać, że dzięki Cynosure ich projekt transformacji systemów zostanie zrealizowany prawidłowo i w ramach założonego budżetu. www.cynosureinc.com.

4impact

4impact, wiodący dostawca usług wdrożeniowych w Australii, uznaje za swoją misję zmienienie sposobu realizacji projektów informatycznych. Przez ponad 10 lat spółka dorobiła się bogatego portfela projektów wdrożeniowych, które obejmują systemy korporacyjne i integrację, systemy internetowe i mobilne, zarządzanie danymi i zarządzanie usługami wsparcia aplikacji. Ich podstawowy zespół doświadczonych informatyków jest wspierany przez ogromną sieć zaufanych partnerów i współpracowników w całym regionie Azji i Pacyfiku, a 4impact zatrudnia wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów do rozwiązywania problemów informatycznych swoich klientów.

4impact ma szerokie doświadczenie z oprogramowaniem Guidewire –€“ z pakietami PolicyCenter, BillingCenter i ClaimCenter, jak również z powiązanymi aplikacjami finansowymi, zarządzania dokumentami i analityki biznesowej. Spółka z powodzeniem zrealizowała wiele projektów wdrożeń, w tym wdrożenia platform, nowych produktów ubezpieczeniowych, nowych systemów obsługi szkód, jak również projekty aktualizacji oprogramowania. 4impact świadczy połączone usługi zarówno w kraju, jak i za granicą i oferuje pełen zakres usług od strategii do wdrożenia, wsparcia technicznego i utrzymania systemu. http://www.4impact.com.au

Accenture

Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company, with more than 6,500 insurance specialists serving carriers in 39 countries. It works with 9 of the top 10 and 38 of the top 50 P&C insurers, helping them accelerate profitable growth, reduce costs and manage risk. It is consistently ranked by most analysts as one of the world’s leading software integrators. 

Accenture has helped multiple clients, in different parts of the world, to successfully implement Guidewire. It offers not only unmatched integration experience and the ability to scale both regionally and globally. In addition, it has deep industry knowledge and a proven track record of helping insurers drive growth, enhance customer interaction and increase efficiency. Accenture’s assets, methodologies and expertise across the spectrum of insurance and technology enable its clients to derive the maximum benefit from their Guidewire software, while at the same time positioning them to improve innovation and the customer experience by taking advantage of analytics, digital marketing, mobility, cloud and social media. www.accenture.com/insurance 

Alchemy Technology Services

 • ClaimCenter - Europa, Bliski Wschód i Afryka
 • InsuranceSuite Integration - Europa, Bliski Wschód i Afryka
 • PolicyCenter - Europa, Bliski Wschód i Afryka

Alchemy Technology Services to dynamicznie rozwijające się europejskie centrum doskonałości wdrożeń w branży ubezpieczeniowej, które wspiera cyfryzację globalnego sektora ubezpieczeniowego. Dostarczamy utalentowanych pracowników, którzy pomagają instytucjom ubezpieczeniowym w modernizacji i rozwoju platform technologicznych.

Nasi konsultanci techniczni i analitycy biznesowi ukończyli profesjonalne szkolenia dotyczące oprogramowania Guidewire InsuranceSuite. W rezultacie mogą sprawnie współpracować z działem Guidewire Professional Services i ubezpieczycielami. Przyjęte zasady współpracy oraz inwestycje w pracowników sprawiają, że jesteśmy dopasowani do Guidewire pod względem kultury biznesowej i działalności operacyjnej.

Nasze zespoły pracują nad projektami wdrożeniowymi w całej Europie i poza nią. Wyjątkowa pozycja i wykorzystywanie zasobów kadrowych w blisko położonych krajach umożliwiają szybkie i efektywne delegowanie personelu do lokalizacji klientów. Pomoc rządowa wspiera nasz błyskawiczny rozwój i realizację programów intensywnych szkoleń, dzięki czemu możemy zapewnić dostępność certyfikowanych specjalistów w ramach konkurencyjnego modelu cenowego. Nasi utalentowani analitycy i konsultanci posiadają certyfikaty Chartered Institute of Insurance (CII).

Jako uczestnik programu PartnerConnect Select współpracujemy z firmą Guidewire, jej klientami i integratorami systemów, zapewniając realizację projektów dzięki dostarczaniu na całym świecie wymaganej wiedzy fachowej. www.alchemytechs.com.

B-Prost

Spółka B-Prost, wykorzystująca swoje liczne doświadczenia z przygotowywania systemów biznesowych dla japońskich ubezpieczycieli, oferuje szeroki zakres usług biznesowych oraz informatycznych. B-Prost specjalizuje się w świadczeniu usług biznesowych oraz usług projektowania i utrzymywania systemów IT dla branży ubezpieczeń ogólnych. Dzięki umiejętności szybkiego zrozumienia wymagań biznesowych i systemowych, możemy zaproponować skuteczne ulepszenia i rozwój systemu. Nasza niezaprzeczalna znajomość branży ubezpieczeniowej i stosowanych w niej systemów pozwala nam oferować naszym klientom najlepsze dostępne praktyki.

B-Prost ma doświadczenie z wdrażania w Japonii pakietu Guidewire InsuranceSuite, błyskawicznego wdrożenia pakietu ClaimCenter (w ciągu 4 miesięcy) oraz PolicyCenter/ BillingCenter (w ciągu 6 miesięcy) – oba projekty wdrożeniowe znalazły się wśród najszybszych wdrożeń Guidewire. B-Prost świadczy usługi doradcze w zakresie optymalnego wykorzystania pakietów Guidewire w japońskim systemie ubezpieczeń ogólnych, a także oferuje integracje specyficzne dla rynku japońskiego. www.b-prost.co.jp

Centric Consulting

Centric Consulting jest firmą doradztwa biznesowego i rozwiązań technologicznych, świadczącą w pełnym zakresie usługi doradztwa związane z zarządzaniem. Nasi doświadczeni konsultanci pomagają klientom pokonywać ich najtrudniejsze wyzwania biznesowe przy pomocy innowacyjnych, zrównoważonych i mierzalnych rozwiązań. Dzięki zespołowi liczącemu ponad 700 pracowników zlokalizowanych w 11 miastach USA oraz w Indiach, a także dwóm centrom krajowym, spółka Centric jest znana z wspierania klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Spółka Centric została założona w 1999 roku i jest firmą prywatną.

Centric koncentruje się na wdrożeniach Guidewire Suite na rzecz małych i średnich spółek ubezpieczeniowych. Wykorzystujemy nasz lokalny model biznesowy, doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, doświadczenie z systemami podstawowymi dla ubezpieczeń oraz możliwości realizacji projektów za granicą do tworzenia atrakcyjnych możliwości współdziałania przy wdrożeniach oprogramowania Guidewire, jego modernizacji i usługach wsparcia technicznego. Centric posiada również silny zespół analityków biznesowych specjalizujących się w branży ubezpieczeń, wspierający klientów, którzy zdecydowali się wdrożyć rozwiązania Guidewire infocenter i Datahub. Zespół Centric składa się z doświadczonych, zaradnych specjalistów, których pasją jest wspieranie naszych klientów i osiąganie jak najlepszych wyników. Więcej informacji można uzyskać odwiedzając naszą witrynę www.centricconsulting.com/insurance.

CGI

Spółka CGI zatrudnia w 40 krajach 72 tys. profesjonalistów, którzy zapewniają kompleksowe usługi informatyczne i obsługę procesów biznesowych, ułatwiając tym samym ciągły rozwój działalności gospodarczej naszych klientów. CGI oferuje usługi i rozwiązania, obejmujące każdy aspekt działalności spółek ubezpieczeń majątkowych i osobowych i jest od dziesięcioleci głęboko zaangażowana w rozwój tej branży, intensywnie zajmując się jej aspektami biznesowymi, transakcyjnymi i technologicznymi. Ta oferta została niedawno istotnie rozszerzona dzięki przejęciu w sierpniu 2012 roku spółki Logica, wiodącej firmy doradczej w dziedzinie zarządzania i technologii z doświadczeniem w branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych w całej Europie i Ameryce łacińskiej. Eksperci CGI mają kwalifikacje, doświadczenie i know-how niezbędne do przekształcania działalności spółek ubezpieczeń majątkowych i osobowych, jak również tradycję prowadzenia wdrożeń w ramach założonego harmonogramu czasowego i budżetu dzięki stosowaniu naszego rygorystycznego podejścia do zarządzania projektem.

Doświadczenie CGI, wynikające ze stworzenia, sprzedaży i wdrożenia kilkudziesięciu podstawowych systemów ubezpieczeniowych na całym świecie, predestynują spółkę do udziału w planowaniu i pomyślnej realizacji wdrożenia u klienta, konfiguracji oraz integracji z najważniejszymi rozwiązaniami Guidewire. Więcej informacji można uzyskać odwiedzając naszą witrynę http://www.cgi.com/en/insurance/property-and-casualty.

Hexaware

 • Digital - Europa, Bliski Wschód i Afryka
 • PolicyCenter - Azja i Pacyfik

Hexaware is a next-generation provider of IT, BPO, and consulting services. Our digital offerings are built around our operating philosophy of “Automate Everything, Cloudify Everything, Transform Customer Experience.” With more than 20 years of experience in partnering with some of the leading insurers around the world, our offerings have helped customers drive digital transformation at a significant pace. Hexaware’s operations are located in 33 countries across Europe, the United States, Latin America, and Asia so that we can ensure close-at-hand service for our customers’ operational needs worldwide.

As a Guidewire PartnerConnect™ Select partner, we help P&C insurers successfully implement, maintain, and upgrade their Guidewire InsuranceSuite™ and Guidewire EnterpriseEngage ™ solutions. Our P&C experts and a globally expanding team of certified Guidewire professionals have worked with insurers to successfully deliver complex Guidewire programs. Hexaware’s flagship solutions and accelerators have helped significantly reduce overall program risks as well as costs and timelines. Our APIConnect platform for EnterpriseEngage applications helps insurers rapidly build custom solutions. With a model-based “Integrated Design to Execution” platform, we can automate more than 70% of the functional testing effort during Guidewire implementations. In addition, our Policy and Claims data conversion tools automate 40%–50% of data migration tasks with predictable outcomes.

To learn more, visit https://hexaware.com/industries/insurance/.

IKOR

 • InsuranceSuite Integration - Europa, Bliski Wschód i Afryka

Firma IKOR, mająca 20-letnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa, podkreśla znaczenie podstawowych aplikacji w dziedzinie ubezpieczeń i zaspokaja potrzeby niemieckich ubezpieczycieli w zakresie transformacji cyfrowej. Poza rozwijaniem oprogramowania i wdrażaniem systemów, IKOR dostosowuje pakiet Guidewire InsuranceSuite do rosnącego rynku niemieckiego w zakresie obowiązujących na nim przepisów prawa i zasad rachunkowości. Spółka zależna IKOR Finsure jest pierwszą niemiecką firmą skupiającą się wyłącznie na technologiach Guidewire. IKOR świadczy również usługi konsultingowe dotyczące architektury i integracji systemów, w tym architektury (mikro)usług, platform i nowych technologii biznesowych, takich jak InsurTech.

Więcej informacji można znaleźć na witrynie www.ikor.de.

ITS

Spółka ITS z siedzibą w Dallas w Teksasie jest firmą konsultingowo-ubezpieczeniową specjalizującą się w projektowaniu, wdrażaniu i wykorzystaniu nowoczesnych technologii w celu optymalizacji najważniejszych procesów biznesowych i uzyskiwania wyjątkowych rezultatów. Dzięki koncentracji na ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, ubezpieczeniach na życie i ubezpieczeniach zdrowotnych, obsłudze danych oraz szkoleniach i projektowaniu, ITS obsługuje spółki ubezpieczeniowe każdej wielkości w całym kraju. Firma ITS zapewnia wsparcie wdrożeniowe (w tym zarządzanie projektami, analizę biznesową, testowanie i konwersję danych), ulepszenia procesów (w tym tworzenie biura projektu, zapewnienie jakości i wsparcie produkcji) oraz zarządzanie zmianami (w tym szkolenia, planowanie zmian organizacyjnych i restrukturyzacja procesów biznesowych (BPR)). ITS pomaga spółkom ubezpieczeniowym zarządzać ryzykiem i zmniejszać je, angażując swoje elastyczne zespoły o dużej wiedzy na temat ubezpieczeń i zagadnień technicznych do usprawnienia wdrożeń, maksymalizacji skuteczności testowania (za pomocą zautomatyzowanej firmowej platformy testowej ITS) i podniesienia umiejętności istniejącego personelu informatycznego. Więcej informacji można znaleźć na witrynie www.insurancetechnologyservices.com.

JIEC

Założona w 1985 roku firma JIEC wykorzystała swoje podstawowe kompetencje w zakresie technologii infrastrukturalnych do opracowania systemów dla różnych branż, takich jak finanse, linie lotnicze, biura podróży itp. Nasz dział systemów finansowych współpracuje ze spółkami ubezpieczeń ogólnych i na życie, bankami, spółkami papierów wartościowych i kart kredytowych. Opierając się na wiedzy i umiejętnościach technicznych kultywowanych poprzez tworzenie licznych systemów informatycznych, JIEC dąży do stania się partnerem dla swoich klientów, realizującym ich potrzeby w zakresie przekształceń systemów informatycznych i jednocześnie aktywnie promującym wykorzystanie nowych technologii.

JIEC posiada bogate doświadczenie w projektowaniu systemów obsługi szkód, zarządzania polisami i rozliczeniami dla 10 lokalnych japońskich spółek ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Dla czterech z tych klientów, spółka JIEC opracowała i oceniła systemy ClaimCenter i PolicyCenter i nadal świadczy im usługi utrzymania systemu. JIEC jest w stanie zrealizować cały cykl wdrożeniowy oprogramowania. zapewniając projektowanie infrastruktury, wdrożenie, rozwój, testowanie i usługi uruchomieniowe. Możemy również wykorzystać swoje podstawowe kompetencje w zakresie technologii infrastrukturalnych i zaoferować integrację aplikacji Guidewire z innymi systemami. www.jiec.co.jp

LTI

LTI (Larsen & Toubro Infotech) to globalna firma konsultingowa w branży technologii i rozwiązań cyfrowych, która pomaga swoim klientom osiągnąć sukces w ujednolicającym się świecie. Działając w 30 krajach, dla naszych klientów idziemy o krok dalej i przyspieszamy ich cyfrową transformację dzięki naszej platformie Mosaic, aby umożliwić im działalność w świecie mobilnym, mediów społecznościowych, analityki, Internetu rzeczy i usług chmurowych. Założona w 1997 roku jako spółka zależna Larsen & Toubro Limited, firma LTI posiada unikalne dziedzictwo, które daje nam niezastąpioną w świecie rzeczywistym wiedzę, pozwalającą rozwiązywać najbardziej złożone problemy przedsiębiorstw dowolnej branży.

Dział ds. ubezpieczeń firmy LTI oferuje szeroką gamę rozwiązań i usług IT w całym łańcuchu wartości ubezpieczeń, wykorzystując swoją doskonałą znajomość dziedziny, innowacyjną własność intelektualną i solidne ramy działania. Jako partnerska spółka doradcza uczestnicząca w programie Guidewire PartnerConnect™, firma LTI ma bogate doświadczenie w zakresie systemów podstawowych, obsługi danych i aplikacji cyfrowych Guidewire i nadal inwestuje w tych obszarach. Firma LTI opracowała schematy działania i narzędzia, które pomagają ubezpieczycielom szybciej wejść na rynek i obniżyć ich całkowity koszt posiadania (TCO). Więcej informacji można znaleźć na https://www.lntinfotech.com/industries/insurance/  i śledź nas na @LTI_Global.

SBI Technology

Spółka SBI Technology od 20 lat pozostaje czołowym dostawcą rozwiązań i usług doradczych dla firm ubezpieczeniowych w Ameryce łacińskiej, gdzie jest ekspertem regionalnym w zakresie Business Intelligence i analiz dla rynku ubezpieczeniowego. Metodologie SBI umożliwiają szybkie i skuteczne wdrożenia, a jej technologie analityczne są światowej klasy. SBI było pierwszym partnerem Guidewire w regionie.

Spółka SBI zapewnia hiszpańskojęzycznych, wysoko wykwalifikowanych konsultantów, którzy mają doświadczenie ze wszystkimi fazami wdrożeń aplikacji Guidewire, w tym z zarządzaniem projektami, szkoleniem i doradztwem na rzecz strategicznego przygotowania projektów Guidewire. Spółka oferuje usługi w zakresie analiz ubezpieczeniowych, analityki predykcyjnej, planowania i symulacji, wdrażania zrównoważonej karty wyników (Balanced Scorecard), hurtowni danych i inżynierii oprogramowania, a także posiada środki wystarczające do rozwiązywania wielu problemów, które nie są bezpośrednio związane z technologiami Guidewire. Ponadto SBI świadczy usługi doradcze dla rozwiązań IBM Cognos oraz SPSS. Firma SBI Technology dąży do stania się pierwszym partnerem ds. rozwiązań integracji aplikacji Guidewire, który jest całkowicie skupiony na rynku ubezpieczeń Ameryki łacińskiej. www.sbi-technology.com

Stratus Technology Services

Stratus’ commitment and methodology has led it to partner with some of the largest and most well-known P&C insurers in the US, enabling it to build a practice servicing more than 30 customers throughout the U.S. and Canada. Stratus’ high-touch, consultative approach ensures alignment and collaboration with customers from day one through post-production. Its customers receive a unique level of attention, service, and support that is instrumental to the success of each engagement.

Stratus has provided Guidewire solutions since 2014 and has a demonstrated track record of assisting major and mid-cap P&C insurers in deploying, customizing and maintaining their investment in Guidewire technology. Supported by a global team of Guidewire subject matter experts, Stratus delivers implementations, upgrades, managed services, and production support for Guidewire InsuranceSuite and across Guidewire’s data and analytics as well as digital products. With more than 20 years of insurance experience, Stratus’ core engagement team develops and delivers customized solutions driven by in-depth understanding of each customer as well as extensive Guidewire product knowledge.

Visit stratustech.com/guidewire-solutions.

TCS

Dzięki swojemu ponad pięćdziesięcioletniemu doświadczeniu we współpracy z największymi na świecie bankami, firmami finansowymi i ubezpieczeniowymi (tzw. sektorem BFSI), TCS jest w stanie oferować szeroką gamę ukierunkowanych na technologię procesów, projektów ramowych i innowacyjnych rozwiązań.Oferta TCS pozwala firmom z sektora BFSI szybko reagować na zmiany rynkowe i skutecznie zarządzać relacjami z klientami przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami prawa.Dzięki zaangażowaniu w innowacje i przekształcenia, TCS pomaga globalnym firmom sektora BFSI lepiej zarządzać ryzykiem, efektywnie wykorzystywać ekosystemy biznesowe i tworzyć wykładniczą wartość dodaną dla swoich klientów.

Jako strategiczny partner firmy Guidewire oferujemy naszym klientom z branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych kompleksowe wdrożenia, utrzymanie i aktualizacje oprogramowania w ramach pakietu Guidewire InsurancePlatform™. Nasza dogłębna znajomość branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych, wypróbowane praktyki inżynieryjne, zasoby i akceleratory Guidewire oraz globalna pula specjalistów Guidewire umożliwiają terminową realizację wdrożeń o wysokiej jakości przy jednoczesnym obniżeniu łącznych kosztów posiadania. Więcej informacji można uzyskać odwiedzając naszą witrynę www.tcs.com/insurance.

PartnerConnect | Solution

Spółki programistyczne uczestniczące w programie partnerskim Guidewire PartnerConnect Solution dostarczają oprogramowanie, technologie i rozwiązania bazodanowe, jak również usługi wsparcia dla firm sektora ubezpieczeniowego. Nasze partnerskie spółki programistyczne wspierają pomnażanie wartości biznesowej firm poprzez opracowywanie i dostarczanie dodatkowych integracji, rozszerzeń i innych komplementarnych rozwiązań dla Guidewire Software. Więcej informacji lub uczestnictwo w przyspieszonym programie walidacji  Ready for Guidewire można uzyskać kontaktując się z zespołem PartnerConnect Solution.

Wyszukiwanie Partnerów

Region:
Tier:

Enterprise Holdings Inc.

Enterprise Holdings Inc. offers a total transportation solution. Our combined businesses—which include extensive car rental and car sharing services, truck rental, corporate fleet management, and retail car sales—accounted for $19.4 billion in revenue and operated more than 1.7 million vehicles throughout the world in fiscal year 2015. Through our regional subsidiaries, Enterprise Holdings operates a global network of more than 9,000 fully staffed airport and neighborhood locations under the Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental, and Alamo Rent A Car brands.

We owe our success to listening to our customers and always looking for new ways to meet their needs. One such innovation is our Automated Rental Management System (ARMS®). This patented e-commerce application helps our insurance, body shop and dealership partners manage their rental programs right from their desktops, efficiently and cost effectively. Enterprise has accelerators between Guidewire’s Suite of Products  to help expedite the integration between Enterprise and their partners.  Visit us at www.enterprise.com.

Hyland, creator of OnBase

Od ponad 20 lat, Hyland, twórca OnBase, dostarcza rozwiązania, obsługujące w czasie rzeczywistym codzienne wyzwania biznesowe prawie 12.700 stałych klientów. Zaangażowanie w sprawy naszych klientów sprawia, że Hyland uzyskuje dwucyfrowy wzrost obrotów rok po roku, i jest również przyczyną, dla której 98% naszych klientów stale odnawia swoje roczne umowy o utrzymanie systemów. Rozwiązanie OnBase Enterprise Content Management (ECM) jest jednym z najbardziej elastycznych i wszechstronnych produktów ECM na rynku. Rozwiązanie to, dostosowane do poszczególnych aspektów działalności i kompleksowo obsługujące całość przedsiębiorstwa, zostało zaprojektowano z myślą o zdolności ewoluowania wraz z długoterminowymi potrzebami takich branż, jak ubezpieczenia, usługi finansowe, szkolnictwo wyższe, ochrona zdrowia, instytucje publiczne i przemysł. Dzięki strategicznej koncentracji na branży ubezpieczeniowej, Hyland z powodzeniem pomógł ponad 450 spółkom ubezpieczeniowym poprzez przekształcenie procesów, które opierają się na dokumentach, treściach i ludziach. OnBase pomaga organizacjom działać lepiej, sprawniej i szybciej. System OnBase, koncentrujący się na zarządzaniu treścią w przedsiębiorstwie (ECM), co stanowi połączenie głęboko zintegrowanych treści i funkcji zarządzania procesem, jest wyposażony w funkcje przeznaczone do konkretnych zadań i zaprojektowane przez specjalistów z udokumentowanym doświadczeniem w branży.

Klienci używający aplikacji Guidewire płynnie integrują je z OnBase, uzyskując w ten sposób w pełni funkcjonalne rozwiązanie ECM i jednocześnie zachowując możliwość używania pakietu produktów Guidewire. Użytkownicy uzyskują dostęp do bezpiecznych, scentralizowanych treści w OnBase z tej swojej podstawowej aplikacji Guidewire, która jest dla nich najbardziej wygodna i produktywna. System OnBase zapewnia użytkownikom dostęp do wszystkich powiązanych treści, niezależnie od typu, używając interfejsu z zakładkami. Przykładowo, użytkownicy mogą organizować dane ubezpieczeniowe w taki sam sposób, jaki stosują w Guidewire – według zdarzenia, osoby zgłaszającej szkodę, klienta itp. Gdy treść jest aktualna i łatwo dostępna, spółka jest w stanie usprawnić proces decyzyjny, eliminując konieczność przeszukiwania innych systemów i fizycznych dokumentów. Dzięki integracji z OnBase, klienci Guidewire mają możliwość połączenia zarządzania dokumentami, zarządzania danymi i automatyzacji procesów biznesowych w pojedynczej aplikacji podstawowej w celu podniesienia jakości obsługi klienta i zyskania przewagi nad konkurencją. www.onbase.com/insurance

OpenText

OpenText Exstream to wiodące na rynku, sprawdzone rozwiązanie do zarządzania wielokanałową komunikacją z klientem (CCM), zapewniające poprawę jakości obsługi klienta i opłacalności interakcji z klientami. Jest ono przeznaczone dla firm, których działalność opiera się na silnych relacjach z klientami i umożliwia użytkownikom biznesowym przekształcenie doświadczenia klientów i maksymalne wykorzystanie każdego kontaktu z klientem, budując opartą na wiedzy, efektywną komunikację z klientami, odbywającą się w czasie rzeczywistym. OpenText Exstream łatwo integruje się z podstawowymi systemami –€“ obsługi szkód, polis czy rozliczeń - i usprawnia procesy biznesowe, obniżając tym samym koszty, a jednocześnie pomaga zapewnić wyjątkowy poziom satysfakcji klientów. Nie trzeba wierzyć nam na słowo; wystarczy spojrzeć na oceny branżowe: analitycy Forrester Research uznali nas za lidera produkcji dokumentów do celów komunikacji z klientami (III kw. 2011), Madison Advisors uznali nasze aplikacje do wielokanałowej komunikacji za „jedne z najlepszych" (2011), a nasi klienci zdobyli 58 nagród DALBAR za wybitne osiągnięcia w komunikacji z klientami.

Firma OpenText jest uczestnikiem programu Guidewire SolutionConnect i ma przyjemność oferować akceleratory OpenText Exstream dla całego pakietu Guidewire InsuranceSuite. Pozwalają one na przyspieszenie wdrożeń i integracji tych dwóch czołowych technologii. Obecnie wspólnie obsługujemy ponad 20 klientów na całym świecie w pełnym zakresie pakietu Guidewire InsuranceSuite. Skalowalna i elastyczna architektura OpenText Exstream pozwala na łatwą integrację z aplikacjami Guidewire InsuranceSuite i wspiera rozwój przedsiębiorstw bez ponoszenia dodatkowych nakładów. Z ponad 750 klientami na całym świecie i ponad 15 lat obecności na rynku, OpenText Exstream stanowi sprawdzone i godne zaufania rozwiązanie dla branży ubezpieczeniowej. engage.opentext.com/products/exstream

Quadient

Firma GMC Software Technology umożliwia organizacjom tworzenie silniejszych relacji poprzez szybką i efektywną komunikację. GMC Inspire to platforma GMC do zarządzania komunikacją z klientami (CCM), upraszczająca rozwiązywanie problemów napotykanych przez ubezpieczycieli w zapewnieniu prawidłowej, zgodnej z prawem i spersonalizowanej komunikacji, niezbędnej do konkurowania w sposób efektywny kosztowo. Dzięki wykorzystaniu intuicyjnej technologii komunikacyjnej, GMC Inspire umożliwia ubezpieczycielom generowanie w czasie rzeczywistym różnorodnych spersonalizowanych komunikatów informacyjnych, które podnoszą zdolność pozyskiwania klientów i potęgują ich zadowolenie, jak również różnicować ofertę i zwiększać własne dochody. Kompatybilność platformy ze wszystkimi formatami wyjściowymi obniża całkowity koszt jej posiadania, a jej elastyczny, przyjazny dla użytkownika interfejs zmniejsza zależność od specjalistów IT, ułatwiając użytkownikom biznesowym reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów.

Wspólną cechą GMC i Guidewire jest zorientowanie na klienta, które sprzyja inicjatywom zmierzającym do większej satysfakcji klientów spółek ubezpieczeniowych i jest fundamentem oferty kompleksowej obsługi dokumentów i polis. GMC Inspire jest solidnym rozwiązaniem o spersonalizowanej architekturze i produktach, zawierającym narzędzia potrzebne do automatycznego dostępu do danych o klientach pochodzących z wielu źródeł, tworzącym przekonujące komunikaty dla poszczególnych ubezpieczających i przekazującym te komunikaty za pośrednictwem preferowanego kanału komunikacji –€“ wiadomości e-mail, prezentacji internetowych, wiadomości SMS, dokumentów zawierających dane zmienne lub innych elektronicznych czy drukowanych przekazów. Kombinacja łatwego do wdrożenia pakietu oprogramowania GMC Inspire i kompleksowego rozwiązania Guidewire do zarządzania polisami zapewnia ubezpieczycielom usprawniony proces zarządzania polisami oraz możliwość komunikacji wielokanałowej, co prowadzi do podwyższenia jakości obsługi klienta w stopniu niezbędnym do pozyskania nowych klientów oraz zapewnienia lojalności i zaangażowania samych ubezpieczających, pośredników i agentów. www.gmc.net

Smart Communications

Smart Communications dostarcza rozwiązania informatyczne, które pomagają firmom ubezpieczeniowym kontaktować się ze swoimi klientami i partnerami w drodze wysoce spersonalizowanych i znaczących interakcji w każdym punkcie kontaktu. Jako spółka uznana za wiodącego dostawcę zaawansowanych rozwiązań Customer Experience Management, Smart Communications przekształca sposób, w jaki firmy kontaktują się z klientami i partnerami. Rozwiązania Smart Communications umożliwiają użytkownikom biznesowym zarządzanie wszystkimi aspektami osiągania satysfakcji klientów i działalności przedsiębiorstw, zapewniając interaktywne zarządzanie w czasie rzeczywistym publikacjami, kontaktami osobistymi i współpracą. Oznacza to, że firmy uwalniają środki i zasoby niezbędne do pozyskiwania przychodów, zwiększania siły marki i wyróżniania się spośród konkurencji wyższym poziomem satysfakcji klienta, jak również mogą cieszyć się znacznym przyrostem wydajności, oszczędności i kontroli nad zgodnością z przepisami na poziomie przedsiębiorstwa.

Od 2009 roku firmy Smart Communications i Guidewire pracują wspólnie nad akceleratorami do szybkiego wdrażania integracji systemów zarządzania polisami i rozliczeniami oraz interaktywnej korespondencji w sprawie szkód. Takie akceleratory są z powodzeniem stosowane przez wielu naszych wspólnych klientów. Wspólnie stworzone przez Smart Communications i Guidewire zintegrowane rozwiązanie stało się platformą pierwszego wyboru dla ubezpieczycieli modernizujących systemy zarządzania polisami, korespondencji oraz rozliczeń, ponieważ znacznie zwiększa ono satysfakcję klienta, jego lojalność i wynikające z tego efekty finansowe. Smart Communications obsługuje swoich klientów z biur zlokalizowanych w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.smartcommunications.com.

Verisk

Verisk is a leading data analytics provider serving customers in insurance, natural resources, and financial services. Using advanced technologies to collect and analyze billions of records, Verisk draws on unique data assets and deep domain expertise to provide first-to-market innovations that are integrated into customer workflows. Headquartered in Jersey City, New Jersey, Verisk operates in 29 countries and is a member of Standard & Poor’s (S&P) 500® Index. Verisk is also part of the NASDAQ-100 Index. In 2017, Forbes magazine named Verisk to its lists of “America’s Best Mid-Size Employers” and “World’s Most Innovative Companies.”

As a long-standing Guidewire partner, Verisk provides integration accelerators for Guidewire InsurancePlatform to give insurers fast, convenient, and cost-effective access to industry-leading data and solutions such as ISO ClaimSearch®, A-PLUS™ Property, A-PLUS™ Auto, and Coverage Verifier℠. For more information, visit www.verisk.com.

CoreLogic

Spółka CoreLogic® (kod NYSE: CLGX) jest wiodącym dostawcą informacji, analiz i rozwiązań dla rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i Australii. Łączne zasoby danych firmy, pochodzące ze źródeł publicznych, współpracujących i zastrzeżonych obejmują ponad 4,5 miliarda rekordów da okresu powyżej 50 lat. CoreLogic świadczy usługi dla branż obrotu nieruchomościami, finansowania kredytów hipotecznych, ubezpieczeń, rynków kapitałowych, transportu i administracji publicznej. Spółka ta, mająca siedzibę w Irvine w Kalifornii, pomaga klientom zidentyfikować i zarządzać możliwościami wzrostu, poprawiać wyniki finansowe i minimalizować ryzyka.

Naszym kolejnym krokiem w kierunku tworzenia rozwiązania Making Property as Easy as Auto® jest stworzenie narzędzi integracyjnych dla RCT Express® i Commercial Express®, które zostaną dostarczone w ramach rozwiązania typu Ready for Guidewire w celu podniesienia poziomu integracji zarządzania polisami. Dzięki wykorzystaniu najbardziej znanych metod w branży, akceleratory te pomogą zmniejszyć problemy związane z integracją i ograniczyć zapotrzebowanie na dodatkowe zasoby informatyczne, co ułatwi ubezpieczycielom uzyskanie przekrojowych informacji dotyczących nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych poprzez moduł Get the Whole Story®. Więcej informacji można uzyskać odwiedzając nasz portal http://www.corelogic.com/insurancesolutions.

DocuSign

DocuSign®, The Global Standard Digital Transaction Management®, pomaga ponad 100 tys. przedsiębiorstw w niemal każdej branży i dziale gospodarki realizować przejście do kultury cyfrowej, kładąc kres pogoni za papierowymi dokumentami. Ponad 50 milionów ludzi w 188 krajach korzysta z DocuSign, by zarządzać najważniejszymi transakcjami na platformach cyfrowych. Platforma DocuSign o nazwie Digital Transaction Management (DTM) wspiera wymagane prawem procesy elektronicznego podpisu, dostosowane do globalnych wymagań i poddane lokalizacji w 43 językach. Każdego dnia ponad 50 tys. nowych użytkowników przystępuje do DocuSign Global Trust Network, aby przyspieszyć osiąganie wyników, obniżyć koszty, zwiększyć bezpieczeństwo i zgodność z prawem oraz uzyskać satysfakcję klientów z pracy na bezpiecznej platformie cyfrowej.

DocuSign szczyci się współpracą z Guidewire, polegającą na dostarczaniu branży ubezpieczeniowej akceleratorów rozwiązań informatycznych, których celem jest satysfakcja klienta. Dzięki korzystaniu z DocuSign, klienci Guidewire mogą ułatwić ubezpieczającym nabywanie nowych polis, utrzymywanie swoich kont i zgłaszanie szkód przez wyeliminowanie konieczności składania odręcznych podpisów. Klienci Guidewire mogą korzystać z wstępnie przygotowanych punktów integracji z PolicyCenter lub tworzyć własne integracje na swoje potrzeby za pomocą wiodących w branży interfejsów API autorstwa DocuSign. Dołącz do setek firm ubezpieczeniowych –€“ w tym 13 z 15 największych ubezpieczycieli –€“ i zautomatyzuj obieg dokumentów wykorzystując rozwiązania DocuSign. Więcej informacji można znaleźć na witrynie www.docusign.com.

FRISS | fraud, risk & compliance

FRISS zajmuje się wyłącznie automatycznym wykrywaniem oszustw i ryzyka w działalności ubezpieczycieli majątkowych i wypadkowych na całym świecie. Wspomagane przez sztuczną inteligencję rozwiązania są wykorzystywane przy zawieraniu umów, likwidacji szkód oraz wykrywaniu oszustw. Ponad 150 ubezpieczycieli już ich używa do rozwoju swojej działalności. FRISS wykrywa oszustwa, zmniejsza ryzyko i wspiera transformację cyfrową. Dzięki projektom wdrożeniowym o gwarantowanej, stałej cenie ubezpieczyciele zaczynają korzystać z oprogramowania FRISS w ciągu sześciu miesięcy i uzyskują zwrot z inwestycji w ciągu 12 miesięcy. Te rozwiązania umożliwiają obniżanie wskaźnika szkodowości, rentowny rozwój portfela i poprawę jakości obsługi klienta. www.friss.com

 

 

 

 

LexisNexis Risk Solutions

Spółka LexisNexis Risk Solutions specjalizuje się w dostarczaniu podstawowych informacji, wspierających klientów z różnych dziedzin gospodarki i instytucje publiczne w prognozowaniu, ocenie i zarządzaniu ryzykiem. Nasze rozwiązania dla branży ubezpieczeniowej pomagają ubezpieczycielom automatyzować i podnosić wydajność najważniejszych procesów obiegu dokumentów w celu zmniejszenia kosztów i podniesienia jakości obsługi klienta. Wykorzystanie największego zbioru baz danych szczegółowych, zaawansowanych rozwiązań łączenia danych i analityki Data Prefill od LexisNexis pozwala ubezpieczycielom zyskać bardziej szczegółowy ogląd ich działalności oraz klientów, dający im szansę kontynuacji wzrostu i reagowania na dynamiczne zmiany rynku.

W ramach programu partnerskiego Guidewire SolutionConnect, LexisNexis dostarcza informacje ubezpieczeniowe i akceleratory integracyjne dla platformy Guidewire, umożliwiające ubezpieczycielom dostęp do wiodących w branży baz danych i rozwiązań takich jak C.L.U.E.® Auto, C.L.U.E.® Property, rejestry numerów VIN, rejestry pojazdów oraz rejestry policyjne. Ta współpraca zapewni ubezpieczycielom pełny obraz klienta we wszystkich dziedzinach ubezpieczeń, co w połączeniu z nowoczesną technologią umożliwiającą ubezpieczycielom szybkie i precyzyjne reagowanie przez zebranie informacji, potrzebnych im do oceny ryzyka, obsługi szkód i zaoferowania obsługi klienta na odpowiednim poziomie. Zapraszamy na stronę internetową www.lexisnexis.com/risk/.

Mitchell

Firma Mitchell ma wyjątkowe możliwości uproszczenia, poprawy i przyspieszenia procesów obsługi szkód w spółkach ubezpieczeń majątkowych i osobowych dzięki kompleksowym rozwiązaniom obsługi przepływu dokumentów, które obejmują wysokiej jakości dostęp do danych, zaawansowane narzędzia analityczne oraz narzędzia wspomagania decyzji. Nasze zaawansowane rozwiązania obiegu dokumentów oraz wyceny szkód przyspieszają proces zarządzania szkodami umożliwiając precyzyjniejsze, konsekwentne i bardziej efektywne przetwarzanie informacji o szkodach obejmujących fizyczne uszkodzenia pojazdów, obrażenia ciała czy wypadki przy pracy.

Rozwiązania Mitchell zapewniają zaawansowany poziom wspomagania decyzji i łączności zarówno wewnątrz firmy obsługującej szkodę, jak i łączności z partnerami branżowymi w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów. Oferowany przez spółkę Mitchell szeroki wachlarz rozwiązań i solidna infrastruktura SaaS umożliwiają przetwarzanie dziesiątek milionów transakcji elektronicznych w skali miesiąca przez ponad 300 spółek ubezpieczeniowych, w tym przez większość z 25 największych ubezpieczycieli, oraz przez ponad 30 tys. warsztatów wykonujących naprawy powypadkowe. Dzięki rosnącej obecności firmy na rynku globalnym, produkty Mitchell są obecnie wykorzystywane w obu Amerykach, Europie i Azji. Firma Mitchell ma siedzibę w San Diego w Kalifornii i zatrudnia 2000 pracowników. Więcej informacji można znaleźć na witrynie www.mitchell.com.

One Inc

One Inc

Founded in 2012 and headquartered in Folsom, California, One Inc provides a comprehensive, cloud-based digital payments platform. With proven experience in the inbound payments space, One Inc has now gained significant payment capabilities in the outbound payments arena with the August 2020 announcement of its acquisition of Invenger Technologies, including its Invenger-InsurPay digital claim payments solution. One Inc now has more than 40 Guidewire integrations that cover all insurance lines of business.

As a PartnerConnect Solution Advantage partner built for insurance, One Inc offers Guidewire customers its Digital Payments Platform—providing a full-stack, inbound-outbound payment solution that includes customer engagement functionality, integrated reporting with real-time data, and programmatic reconciliation. The fully hosted, PCI-compliant SaaS platform increases data security by completely removing payment data from insurers’ networks and processes.

Visit www.oneInc.com for additional details.

Perr&Knight

Firma Perr&Knight świadczy usługi wsparcia dla wielu światowych firm ubezpieczeniowych, agencji, podmiotów samoubezpieczających się i pokrewnych rodzajów działalności ubezpieczeniowej. Naszą misją jest wspieranie naszych klientów w obniżaniu kosztów stałych przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności i wartości ich operacji ubezpieczeniowych. Nasza podstawowa działalność obejmuje doradztwo aktuarialne, opracowanie i wycenę produktów, doradztwo technologiczne w zakresie aplikacji ubezpieczeniowych, zarządzanie danymi oraz raportowanie, licencjonowanie, wpisy do odpowiednich rejestrów i inne usługi prawne. Ponadto firma Perr&Knight prowadzi największą na świecie bazę danych o zgłoszonych do rejestracji stawkach, warunkach ogólnych i formularzach ubezpieczenia oraz oferuje szereg narzędzi internetowych i zasobów informacyjnych, które usprawniają badania rynku i przyspieszają wprowadzanie produktu na rynek, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami. Wśród zatrudnianych przez firmę ponad 100 specjalistów są licencjonowani aktuariusze, specjaliści ds. wyceny i formułowania polis, specjaliści ds. zgodności z prawem, analitycy rynkowi i biznesowi oraz specjaliści ds. operacyjnych i technologicznych. Firma ma oddziały w Santa Monica, Irvine, Boca Raton, obszarze metropolitalnym Nowego Jorku i Dallas/Ft. Worth.

Firma Perr&Knight zawarła umowę partnerską dotyczącą pakietu SolutionConnect z Guidewire Software w celu zwiększenia wartości inwestycji naszych wspólnych klientów w oprogramowanie Guidewire. Nasza współpraca stanowi wyjątkowy mariaż podstawowych aplikacji ubezpieczeniowych Guidewire z posiadaną przez Perr&Knight wiedzą o branży ubezpieczeniowej oraz oferowanymi przez nas wyspecjalizowanymi usługami technologicznymi. Nasze podejście polega na strategicznej współpracy z Guidewire, naszymi wspólnymi klientami oraz ich preferowanymi integratorami systemów. Osiągamy to poprzez dostarczanie specjalistów i usług, wykorzystujących nasze doświadczenie w tworzeniu wycen i formularzy, konfiguracji i utrzymaniu systemów oraz kompleksowej sprawozdawczości statystycznej i prawnej. Zapraszamy na stronę internetową www.perrknight.com.

Prelude Software

Prelude Software oferuje ubezpieczycielom rozwiązanie PayPilot® – skalowalną, obsługującą całe przedsiębiorstwo platformę wypłaty odszkodowań, do której można w sposób łatwy i elastyczny dodawać najlepsze w swojej klasie metody realizacji płatności wychodzących. Należą do nich między innymi drukowanie czeków, ACH, Visa Direct, Zelle, czeki elektroniczne, karty wirtualne, płatności wielostronne oraz związane z nimi funkcje przetwarzania płatności (takie jak uzgadnianie, automatyczne sprawdzanie czeków, skanowanie OFAC oraz obsługa odszkodowań, które przechodzą na rzecz skarbu stanowego). Płynna integracja z Prelude umożliwia synchronizację danych we wszystkich systemach ubezpieczyciela w celu lepszego zarządzania wszystkimi aspektami procesu wypłaty odszkodowań. Umożliwia to zarządzanie cyklem przetwarzania wszystkich płatności wychodzących w czasie rzeczywistym. Dołącz do innych klientów Guidewire, którzy już wykorzystują akceleratory PayPilot współpracujące z systemami bazowymi, aby osiągać swoje cele w zakresie płatności wychodzących.

Prelude Software z dumą obsługuje klientów krajowych z siedziby głównej, położonej niedaleko Bostonu, w stanie Massachusetts oraz z biur w całych Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji można znaleźć na witrynie​ www.PreludeSoftware.com.

logo - Adobe

Adobe

Adobe pioneered the paper-to-digital transformation with the invention of PDF. We created Adobe Document Cloud so that people can scan, edit, share, and sign documents anytime, anywhere. Today, we’re revolutionizing the way people and businesses communicate, collaborate, and get work done.

Customers expect unique experiences across channels and devices, and insurance leaders recognize the opportunity. From quotes to claims, Adobe can help you create personalized experiences and keep workflows moving by easily adding e-signatures. Adobe Sign lets employees click to instantly launch automated signing processes for individual signers or thousands of recipients. Adobe Sign has processed more than 8 billion transactions from millions of signers around the globe. It’s as simple as you want and as secure as you need, as well as certified compliant with ISO 27001, SSAE SOC 2 Type 2, FedRAMP Tailored, and PCI DSS. Adobe Sign goes far beyond e-signatures, enabling the digitization of insurance workflows of every kind for an exceptional ROI of 420%. It is also Microsoft’s preferred e-signature solution. Visit https://acrobat.adobe.com/us/en/sign/business.html to learn more.

ANCILE Solutions

ANCILE Solutions, Inc. is the creator of uPerform, a digital learning content platform that drives user adoption for more than 200 of the world’s leading business and healthcare applications. uPerform helps customer organizations realize the full value of their EHR, HCM, and ERP software by boosting proficiency, driving adoption, and reducing screen time. uPerform supports onboarding, continuous learning, process compliance, change management, and software documentation. ​

uPerform’s Guidewire Connector helps employees master Guidewire PolicyCenter, Guidewire BillingCenter, and Guidewire ClaimCenter 9+ while they work by providing customized learning directly within the workflow. This integration improves employee understanding, efficiency, and adoption of the mission-critical software, ensuring that tasks are completed quickly and users are more productive. Using uPerform, authors can accelerate the development, curation, and deployment of training and learning content that accurately reflects their customized applications.

For more information on uPerform, visit https://www.ancile.com.

Athenium Analytics

Athenium Analytics zajmuje czołową pozycję na rynku rozwiązań, które pomagają ubezpieczycielom z segmentu majątkowego i osobowego mierzyć jakość pracy i poprawiać uzyskiwane wyniki. teamthink to nasz wszechstronny pakiet do zapewniania jakości, który obsługuje cały ten proces – od wyboru przypadków poddawanych kontroli, poprzez ich ocenę, raportowanie i planowanie rozwoju. W ponad 45 krajach świata specjaliści zajmujący się likwidacją szkód i zawieraniem umów korzystają z teamthink, aby ulepszać procesy zapewniania jakości dzięki zaawansowanym pomiarom, dogłębnej analizie i możliwości tworzenia wyczerpujących raportów. Używając teamthink, nasi klienci mogą oceniać liczbowo swoją działalność, zarządzać nią i eliminować niekorzystne skutki finansowe pracy o złej jakości.

Dzięki współpracy Athenium Analytics z Guidewire można uzyskać dostęp do teamthink za pomocą jednego kliknięcia w systemach ClaimCenter i PolicyCenter. Klienci mogą działać sprawniej, używając danych Guidewire do wyboru i przydzielania przypadków do oceny. Dzienniki aktywności ClaimCenter i PolicyCenter można aktualizować tak, aby zawierały zadania kontrolne i zalecenia wygenerowane podczas kontroli.

W Athenium Analytics jesteśmy przekonani, że lepsze dane umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji. Nasi doświadczeni specjaliści ds. ubezpieczeń, opiekunowie klienta i programiści są w pełni zaangażowani w realizację celów zapewnienia jakości, formułowanych przez naszych klientów. Zapraszamy do naszego serwisu internetowego www.athenium.com, w którym pokazujemy jak dzięki zastosowaniu teamthink można usprawnić działalność i obniżyć koszty.

logo - BAE Systems

BAE Systems Applied Intelligence

With more than 20 years’ experience enabling insurers and consortiums to prevent fraud, BAE Systems Applied Intelligence uniquely addresses the full insurance financial-crime landscape—from claims fraud and straight-through processing to Anti-Money Laundering (AML) Compliance and cyber-related risks.

The Ready for Guidewire NetReveal ClaimCenter add-on accelerates accurate decision-making through holistic, intelligence-led fraud detection and alerting across the claims lifecycle. Genuine customer satisfaction is safeguarded with straight-through claims processing directly in ClaimCenter, while legitimate fraud risk is flagged, investigated, and effectively prevented.

The add-on delivers:

• Higher fraud detection

• Reduced claim-processing time

• Increased customer satisfaction

https://www.baesystems.com/en-financialservices/sectors/insurance-sector

Betterview

Betterview exists to help P&C insurance companies understand and manage property risk. Insurers can make better decisions with less overhead using Betterview's geospatial predictive analytics. Leveraging the Betterview Visual Score and attributes enables insurance teams to prioritize risks and maximize impact by focusing on their worst or most challenging risks. Property underwriters, loss-control specialists, risk engineers, and inspectors can use Betterview on the front end to identify and mitigate risk during policy inception and renewal.

Guidewire customers can request and view Betterview data directly in Guidewire PolicyCenter. This integration is aligned with Betterview's goal of providing valuable information conveniently to our customers within their existing workflow. Our Guidewire customers can seamlessly access information about a property’s risk factors, roof condition, changes over time, and more within PolicyCenter.

To learn more, visit  https://www.betterview.com.

Clairus Group

The Clairus Group provides leading glass claims management solutions to P&C insurers and fleet management companies in North America. With a focus on continual improvement and transparency, the organization works closely with its partners and the industry as a whole to enhance best practices and overall client experiences. Clairus Group’s proprietary, online-based, white-label platform facilitates self-service authorizations for glass service providers based on strict business rules, resulting in greater productivity and creating seamless customer experiences that go beyond the traditional call center model.

The Clairus Group’s claims accelerators enable ease of integration, improve processing time, and enable insurers to internalize the management of exception cases with minimal training, ensuring that their own customer philosophy is maintained. The business intelligence that is gathered via the platform, combined with the organization’s expertise, becomes a powerful base for enhanced proactive decision-making and performance management. https://www.clairusgroup.com/index.html

Copart

Firma Copart jest światowym liderem branży aukcji internetowych pojazdów i wysokiej klasy graczem rynku odsprzedaży i remarketingu pojazdów. Innowacyjna technologia Copart i jej platforma aukcji internetowych obsługują kupujących i sprzedających ze 170 krajów świata. Prowadząc działalność w ponad 200 lokalizacjach w 12 krajach, w których codziennie odbywają się aukcje ponad 125.000 pojazdów, Copart sprzedaje ponad dwa miliony pojazdów rocznie.

Copart Salvage Accelerator umożliwia ubezpieczycielom elektroniczne łączenie procesów biznesowych przy minimalnym nakładzie prac w zakresie integracji i rozwoju oprogramowania. Korzystając z tego akceleratora użytkownicy mogą samodzielnie pojazdy w systemie Copart, a także aktualizować lub anulować ogłoszenia. W odpowiedzi system Copart wysyła w formie elektronicznej informacje odnośnie cyklu obsługi takiego ogłoszenia (takie jak status pojazdu) do Guidewire ClaimCenter™. Więcej informacji na temat systemu Copart można znaleźć na witrynie​ www.copart.com.

EagleView

EagleView to bezkonkurencyjny dostawca zdjęć lotniczych, analityki danych, danych o nieruchomościach oraz rozwiązań GIS dla instytucji państwowych i samorządowych oraz firm z branż infrastruktury, ubezpieczeń, energii słonecznej i budownictwa. Opatentowane systemy Pictometry® do obrazowania oraz obszerne bazy danych o nieruchomościach stworzone przez EagleView dostarczają informacji na temat milionów nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych; rozwiązania te oszczędzają czas i pieniądze ludzi oraz zmniejszają ich poziom zagrożenia. EagleView zapewnia dostęp do ortogonalnych i kątowych zdjęć lotniczych, modeli 3D, rozwiązań odwzorowywania wnętrz oraz narzędzi pomiarowych i analitycznych za pośrednictwem własnego oprogramowania oraz integracji z innymi programami do szacowania szkód, GIS, bezpieczeństwa publicznego i innych branż.

Enservio

Enservio®, to spółka z grupy Solera®, która oferuje niezawodne oprogramowanie oraz światowej klasy obsługę roszczeń w całym procesie likwidacji szkód dotyczących ruchomości. Łączymy technologię cyfrową z wiedzą fachową, aby dostarczać wolne od ryzyka rozwiązania, które umożliwiają wykrywanie oszukańczych roszczeń i usprawniają płatności. Ponadto zapewniamy lokalną rejestrację szkód i transkrypcję informacji, a także wycenę ruchomości oraz usługi w zakresie dostarczania produktów zastępczych. Ubezpieczyciele wykorzystują naszą platformę do optymalizacji wyników biznesowych. Enservio upraszcza i przyspiesza proces likwidacji szkód, zwiększając poziom zadowolenia ubezpieczonych i efektywność pracy. Enservio powstała w 2004 r. Jej siedziba główna znajduje się w Needham w stanie Massachusetts. Biura i specjalistów tej spółki można znaleźć w całych Stanach Zjednoczonych.

Enservio wiąże duże nadzieje ze współpracą z Guidewire w zakresie dodatku ContentsExpress – prostego, zintegrowanego rozwiązania wspomagającego likwidację szkód w zakresie majątku ruchomego. Dodatek ContentsExpress® gwarantuje sprawną, pełną i zintegrowaną współpracę z Guidewire ClaimCenter™. ContentsExpress to wiodące w branży rozwiązanie do zarządzania obsługą roszczeń dotyczących ruchomości, używane przez największych krajowych ubezpieczycieli. Dzięki tej cennej współpracy, nasi wspólni klienci uzyskują bezpośredni dostęp do usprawnionego procesu obsługi roszczeń dotyczących ruchomości oraz wyceny. Umożliwia to eliminację powtarzalnych czynności, poprawę wydajności, przyspieszenie obsługi i oszczędności kosztów. Więcej informacji można znaleźć w serwisie www.enservio.com.

Franco Signor

Firma Franco Signor jest uznanym liderem w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Medicare Secondary Payer (MSP), dotyczącej refundacji leków, mającym tysiące klientów obsługujących miliony szkód ubezpieczeniowych za pomocą innowacyjnych rozwiązań technologicznych zgodnych z MSP. Innowacyjne, oparte na technologii podejście Franco Signor stanowi przełomowy krok naprzód w zakresie tworzenia obowiązkowych raportów ubezpieczyciela, warunkowego uznawania płatności i usług Medicare Set-Aside. Nasze mierzalne i udowodnione doskonałe wyniki doprowadziły nas do czołówki branży MSP. Klienci mogą zgłaszać roszczenia i uzyskiwać refundacje Medicare w sposób wydajny i pewny.

Autorska platforma Franco Signor pozwalająca tworzyć raporty zgodnie z art. 111 ustawy, została zaprojektowana tak, by zaspokoić wszystkie potrzeby administratora zewnętrznego, ubezpieczonego lub ubezpieczyciela związane ze składaniem raportów do systemu zarządzania szkodami. Nasze rozwiązanie do tworzenia raportów zgodnie z art. 111 bezproblemowo integruje się z Guidewire ClaimCenter poprzez wymianę danych API w czasie rzeczywistym, stanowiąc jedyne w branży rozwiązanie do raportowania w czasie rzeczywistym. Nasz proces replikuje błędy we wstępnym raportowaniu roszczeń, aby wyeliminować opóźnienia w raportowaniu. Integruje również BI dostosowaną do potrzeb klienta, aby zapewnić wysokiej jakości zarządzanie płatnościami warunkowymi i nadzór w całej organizacji. Więcej informacji można znaleźć na witrynie  www.FrancoSignor.com.

Hubio

Hubio dostarcza zintegrowane rozwiązania wspierające spółki z branży ubezpieczeniowej i motoryzacyjnej w podnoszeniu zaangażowania klienta, redukowaniu kosztów operacyjnych i ogólnym ułatwianiu prowadzenia działalności gospodarczej. Jako dostawca najnowocześniejszych rozwiązań telematycznych UBI Connected Car, rozwiązań do komunikacji z agentami i brokerami oraz do tworzenia wymaganych ustawowo sprawozdań statystycznych, jak również rozwiązań klasy Enterprise do konwersji danych, Hubio zapewnia ubezpieczycielom, spółkom dystrybucyjnym i konsumentom innowacyjne interfejsy, współpracujące z platformami gromadzącymi, zarządzającymi i interpretującymi dane ubezpieczeniowe z użyciem logiki biznesowej.

W Ameryce Północnej Hubio jest uczestnikiem programu  Guidewire PartnerConnect Solution, dostarczającym akceleratory pakietu Guidewire InsuranceSuite, które umożliwiają ubezpieczycielom przedstawianie podmiotom zewnętrznym danych dotyczących szkód i historii ubezpieczeniowej w ramach wypełniania własnych obowiązków ustawowych, prawnych i branżowych. Rozwiązanie Hubio oszczędza czas, zmniejsza obciążenia administracyjne i koszty, a co najważniejsze, zmniejsza ryzyko. Ubezpieczyciele zyskują komfort świadomości, że ich najważniejsze  sprawozdania wymagane prawem przygotowywane są przy użyciu sprawdzonego rozwiązania, które jest aktualizowane w miarę zmian zachodzących w przepisach o sprawozdawczości.

Hubio posiada centra obsługi klienta, wyspecjalizowanych usług i rozwoju w Toronto, Scottsdale oraz w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji można znaleźć na www.hubio.com/guidewire.

In4mo

In4mo dostarcza oprogramowanie dla sektora ubezpieczeń i branży budowlanej. Naszym klientom zapewniamy wydajność, przejrzystość i szybkość działania, niezależnie od tego, czy chodzi o kompleksową obsługę roszczeń z tytułu ubezpieczenia budynku, czy o projekt renowacji nieruchomości. Jesteśmy czołowym dostawcą rozwiązań do likwidacji szkód w regionie nordyckim, wspierającym największe instytucje ubezpieczeniowe oraz pracujących dla nich wykonawców, którzy zajmują się usuwaniem szkód. Niedawno dołączyliśmy do grupy Solera i szybko rozwijamy się w pozostałej części Europy.

Partnerstwo in4mo i Guidewire umożliwia klientom zwiększanie wartości obsługi roszczeń z tytułu ubezpieczenia budynków, dzięki optymalnemu wykorzystaniu wyspecjalizowanych rozwiązań in4mo do obniżania kosztów, utrzymywania zadowolenia ubezpieczonych i przygotowania się na każdą sytuację związaną z roszczeniami. Integracja z ClaimCenter zapewnia płynny przepływ danych dotyczących roszczeń i dokumentacji pomiędzy tymi dwoma systemami, co umożliwia klientom wykorzystywanie spójnego szacowania szkód in4mo, silnego ekosystemu partnerskiego i zaawansowanej automatyzacji. http://www.in4mo.com

Insurance Auto Auctions

IAA is a leading global marketplace to buy and sell total loss, damaged, and low-value vehicles. Supported by industry-leading technology and innovation, IAA’s solutions focus on maximizing the value of vehicles sold through its multichannel auction model and shortening the selling cycle overall. Headquartered near Chicago in Westchester, Illinois, IAA has nearly 4,000 talented employees and more than 200 facilities throughout the US, Canada, and the UK.

IAA strives to provide seamless integration with minimal effort for our customers. The IAA Salvage Accelerator will enhance our ability to allow customers flexibility in integration options with Guidewire ClaimCenter, while continuing to deliver the highest level of product and service support.

Learn more about IAA, our integration capabilities, and our accelerator offering at iaai.com.

Intelligent Mechatronic Systems Inc.

IMS to należący do Trak Global Group ceniony dostawca rozwiązań samochodowych i telematycznych. Z jego usług i analiz korzystają ubezpieczyciele, instytucje państwowe i przedsiębiorstwa. IMS jest twórcą opartej na chmurze platformy wymiany informacji z pojazdami DriveSync®, która zyskała uznanie w branży umożliwiając świadczenie usług przy użyciu wielu urządzeń, niezależnie od źródła danych. Więcej informacji można znaleźć w serwisie www.intellimec.com.

W ofercie IMS znajduje się akcelerator UBI Enrollment Accelerator for Guidewire PolicyCenter, który zapewnia bezproblemową, natychmiastową integrację telematyki z systemami obsługi polis. Integracja umożliwia ubezpieczycielom rejestrowanie klientów i zarządzanie danymi za pomocą jednego systemu. Ubezpieczyciele mogą zaoszczędzić na kosztach integracji, skrócić okres wdrażania programu telematycznego i standardowy czas szkolenia, ponieważ będzie ono dotyczyć tylko jednego systemu – PolicyCenter. Akcelerator IMS Ready for Guidewire pomaga klientom Guidewire w rynkowym wykorzystaniu uznanych w branży programów IMS z kategorii UBI i telematyki. Korzystając z tych rozwiązań, ubezpieczyciele mogą:

 • Poprawić wskaźnik szkodowo-kosztowy, wykorzystując wiedzę specjalistyczną do promowania bezpiecznej jazdy i współpracy użytkowników z ubezpieczycielem
 • Znajdować odpowiedzi na krytyczne pytania biznesowe dzięki znajomości I analizie danych
 • Korzystać z wiedzy o bezpośrednich kontaktach z konsumentami za pomocą naszego rozwiązania Digital Insurance Experience (Carrot)
 • Używać odpornej na wyzwania przyszłości platformy informacyjnej, która nie jest ograniczona do określonych źródeł danych i urządzeń

IVANS Insurance Solutions

IVANS Insurance Solutions, spółka zależna Applied Systems, jest partnerem branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz obdarzanym zaufaniem liderem technologii zaawansowanej wymiany informacji na linii ubezpieczyciel-agencja-MGA. IVANS ułatwia działalność ubezpieczycielom dzięki bezpiecznej wymianie informacji, translacji danych i zarządzanym rozwiązaniom komunikacyjnym, które zapewniają ubezpieczycielom, niezależnym agencjom i spółkom MGA podwyższenie wydajności i poziomu obsługi klienta. Więcej firm ubezpieczeń majątkowych i osobowych korzysta z platformy IVANS niż z jakiejkolwiek innej, aby uzyskać większą wartość dodaną z informacji wymienianych w branży ubezpieczeniowej.

Jako uczestnik programu Guidewire PartnerConnect Solution, IVANS dostarcza akceleratory IVANS Download i IVANS Real-Time dla pakietu Guidewire InsuranceSuite, umożliwiając ubezpieczycielom istotne skrócenie czas wdrożenia, testowania i uruchomienia rozwiązań IVANS Download i IVANS Real-Time. Współpraca ta pozwala ubezpieczycielom na wykorzystanie wiodących w branży rozwiązań łączności i wymiany danych IVANS do podniesienia poziomu automatyzacji i ułatwienia współpracy z agencjami, co powoduje znaczne oszczędności czasu i kosztów oraz usprawnia obsługę klienta. Zapraszamy na stronę internetową www.ivansinsurance.com.

Loss Control 360

Loss Control 360 to przeznaczony do użytku na tabletach, internetowy system zarządzania wizjami lokalnymi, stosowany w kraju i na całym świecie przez część z najbardziej znanych i cenionych w świecie spółek ubezpieczeń domów prywatnych i majątku firm oraz ubezpieczeń osobowych. Duża część naszych klientów to średnie i duże korporacje, które potrzebują dostosowanych do swoich potrzeb wdrożeń, wychodzących ponad i poza to, co oferuje większość produktów standardowych.

Współpraca z Guidewire umożliwia nam bardziej efektywną integrację z aplikacjami PolicyCenter i ClaimCenter, co zapewnia klientom kompletne rozwiązania typu end-to-end do zarządzania szkodami. Najlepsze w branży rozwiązania, takie jak aplikacje tabletowe zdolne do pracy w trybie offline, wysoce konfigurowalny interfejs użytkownika, duże możliwości integracji, a także dostosowana do indywidualnych potrzeb metodologia wdrożeń wyróżniają nas spośród wszystkich innych aplikacji do zarządzania szkodami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie   www.losscontrol360.com

Octo Telematics

Octo jest wiodącym na świecie dostawcą rozwiązań telematycznych i analityki danych dla ubezpieczeń komunikacyjnych. Założona w 2002 roku spółka Octo jest twórcą branży telematyki ubezpieczeniowej. Obecnie jest to jeden z największych i najbardziej doświadczonych dostawców telematycznych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie, przekształcający ubezpieczenia komunikacyjne dzięki oferowaniu analityki behawioralnej, kontekstowej i ruchu drogowego spółkom ubezpieczeniowym na całym świecie. Firma ma miliony podłączonych użytkowników i jedną z największych na świecie baz danych ruchu drogowego, jak również wyniki analiz setek tysięcy wypadków drogowych i zdarzeń ubezpieczeniowych.

Octo oferuje kompletny zestaw rozwiązań telematycznych i usług o wartości dodanej, z których korzystają zarówno spółki ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i ubezpieczający. Aby jeszcze bardziej pomóc ubezpieczycielom w realizacji ich planów rozwoju i wprowadzania innowacji technologicznych, Octo rozszerza platformę ubezpieczeniową Guidewire o akcelerator PolicyCenter, umożliwiając w ten sposób firmom szybkie wprowadzanie na rynek kompleksowych rozwiązań telematycznych. Oprócz tego, klienci Guidewire mogą korzystać z akceleratora Octo do ClaimCenter, aby szybko przeglądać zdarzenia i dane, takie jak alerty zgłoszeń szkód FNOL w czasie rzeczywistym, rekonstrukcje wypadków itp., co pozwala podnieść jakość obsługi klientów, ich poziom lojalności i retencji. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.octotelematics.com lub (dla USA) www.octousa.com.

ODG from MCG Health

Work Loss Data Institute (WLDI) jest autorem „wytycznych popartych danymi" i dostawcą linii produktów ODG. System ODG dostarcza danych wspomagających proces podejmowania decyzji oraz narzędzia analizy danych dla celów zarządzania procesem leczenia, określania czasu niepełnosprawności, oceny ryzyka powstania uszczerbku na zdrowiu i wielkości rezerw na świadczenia pracownicze i odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy. Spółki ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz administratorzy zewnętrzni korzystają z systemu ODG w celu ułatwienia optymalizacji wyceny roszczeń, uszczerbku na zdrowiu i szans powrotu do pracy. Rezultatem są ogromne oszczędności, stanowiące produkt uboczny zarządzania świadczeniami zdrowotnymi w oparciu o dane historyczne, triage interwencyjny i szybki powrót do pracy, co oznacza, że urazy odniesione w miejscu pracy i poza nim nie oznaczają tragedii życiowych. Ustanowione w 1995 roku wytyczne ODG są obecnie najpowszechniej stosowanymi na świecie wytycznymi dotyczącymi odszkodowań pracowniczych, przestrzeganymi na poziomie stanowym, federalnym i międzynarodowym.

Akcelerator ODG jest obecnie dostępny w pakiecie ClaimCenter w ramach programu Guidewire PartnerConnect Solution. Akcelerator ten umożliwia płatnikom automatyzację funkcji ODG do oceny ryzyka, automatyzację skierowań do specjalistów, prognozowanie i analizę porównawczą czasu niezdolności do pracy, a także wspiera podejmowanie decyzji medycznych w oparciu o dane pochodzące z baz danych historycznych. Więcej informacji można znaleźć na witrynie www.worklossdata.com.

Opta Information Intelligence

Opta Information Intelligence is Canada’s largest aggregator of property risk information and leading provider of property intelligence and innovative technology solutions for the insurance industry. Opta offers new perspectives on key industry challenges and provides strategic insight to move insurance and risk professionals beyond traditional ways of doing business. Visit www.optaintel.ca to learn more.

Opta’s vision to help insurers access, understand, and synthesize previously inaccessible information is a natural match with Guidewire’s vision to improve efficiency and service delivery. With this partnership, the two companies are jointly revolutionizing information delivery. Together, we can help improve the understanding of business risk through state-of-the-art client experiences.

Polonious

System zarządzania zdarzeniami (PCMS) firmy Polonious SIU usprawnia śledzenie zdarzeń, automatyzację i raportowanie zdarzeń do wyspecjalizowanych jednostek ds. badania zdarzeń ubezpieczeniowych (SIU). System PCMS podnosi wydajność i efektywność działania dzięki zmaksymalizowaniu zasobów i ograniczeniu czasu zużywanego na czynności administracyjne. System oferuje standardowe i konfigurowalne raporty, które dowodzą wartości i skuteczności działań dochodzeniowych. Architektura systemu pozwala zminimalizować czas wdrożenia i zmniejszyć zależność od działów IT.

Integracja z aplikacjami Guidewire usprawnia proces przekazywania przez likwidatora informacji o zdarzeniach ubezpieczeniowych do SIU w celu ich zbadania. Przyczyny przekazania zdarzenia do zbadania przez SIU oraz wyniki dochodzenia są śledzone przez system. Zgodnie z zastosowanymi regułami biznesowymi, likwidatorzy mogą być na bieżąco informowani o stanie postępowania. Notatki i dokumenty dotyczące zdarzenia  mogą być przenoszone między systemami, redukując pracę administracyjną. Reguły biznesowe mogą również zawierać reguły wysyłania do odpowiednich członków zespołu powiadomień o konieczności podjęcia określonych działań w sprawie zdarzenia lub zgłoszenia szkody. Powoduje to zwiększenie wydajności i skrócenie cyklu obsługi szkód.

Risk Control Technologies

Risk Control Technologies (RCT) jest czołowym dostawcą kompleksowego oprogramowania do zarządzania stratami ubezpieczeniowymi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, z którego korzysta ponad 100 instytucji ubezpieczeniowych. RCT pomaga ubezpieczycielom ograniczać ryzyko, zwiększyć liczbę i poprawić jakość realizacji zleceń klientów oraz zwiększyć wartość, jaką kontrola strat daje działom wewnętrznym i partnerom zewnętrznym. Stosowane przez RCT podejście produktowe SaaS wykorzystuje jeden model cenowy, co eliminuje ryzyko przekroczenia kosztów, często związane z opracowywaniem, wdrażaniem i obsługą oprogramowania tworzonego na zamówienie. Regularne, bezpłatne ulepszenia i aktualizacje oprogramowania RCT gwarantują przyszłe bezpieczeństwo inwestycji.

Dzięki współpracy z Guidewire, RCT zapewnia naszym wspólnym klientom płynną obsługę zawierania umów, obsługi roszczeń i kontroli strat. Główne moduły to planowanie i zarządzanie portfelem zleceń konsultanta, obsługa tabletów używanych offline, tworzenie raportów i pism, zarządzanie zaleceniami, eksploracja danych i raportowanie oraz portal dla ubezpieczonych. Więcej informacji można znaleźć na witrynie www.riskcontroltech.com.

Safelite Solutions

Jako lider branży, Safelite Solutions oferuje kompleksowe rozwiązania typu end-to-end w zakresie zarządzania szkodami ponad 200 firmom ubezpieczeniowym oraz flotowym będącym ich klientami, w tym 18 z 30 największych spółek ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Zaczynając od pierwszego zgłoszenia szkody, a kończąc na jej całkowitej likwidacji, sprawozdawczości i analizach danych klientów, jesteśmy wiarygodnym partnerem naszych klientów w zakresie uszkodzeń szyb samochodowych, fizycznych uszkodzeń pojazdów, szkód majątkowych, rozwiązań cyfrowych i pomocy drogowej. Takie połączenie innowacji i zaangażowania w poprawę jakości obsług szkód czyni Safelite pierwszym wyborem naszych klientów, jeśli chodzi o wspieranie i rozwijanie ich działalności.

Dzięki uczestnictwu w programie Guidewire PartnerConnect, Safelite Solutions ma przyjemność zaoferować akceleratory Safelite obsługi szkód, które pozwalają przyspieszyć wdrożenia i integrację z aplikacją Guidewire ClaimCenter. Wspólnie z Guidewire obsługujemy ponad 15 firm ubezpieczeniowych w całej Ameryce Północnej. Skalowalna i elastyczna architektura naszego oprogramowania ułatwia integrację i wspiera rozwój przy minimalnych nakładach inwestycyjnych.

SambaSafety

For almost three decades, the insurance industry has partnered with SambaSafety for the insights needed to assess driver risk. More than 5,000 clients rely on SambaSafety to deliver proven solutions, quality data, and analytics products that assist them in understanding and managing driver risk across their book of business—lead, quote, bind, and renew.

Our PolicyWatch™ solution for Guidewire PolicyCenter™ gives insurers a strategic advantage by delivering actionable driver insights that inform quotes and optimize MVR spend, enabling an agent or insurer to use violation data or order MVRs only when violation activity is present. PolicyWatch provides the ability to efficiently configure violation activity triggers and uses advanced rules to prescreen an individual’s violation history for actionable activities that drive premium or identify driver risk. The solution is cost effective when used to inform leads or quotes, helps increase close/bind rates, and delivers on the promise of a more accurate and satisfying consumer purchase experience. Visit www.sambasafety.com.

logo - service power

ServicePower

ServicePower is a leading field service management software company focused on providing an exceptional customer experience, while delivering significant operational efficiencies. Trusted by field service organizations around the world—including AIG, Allstate, Liberty Mutual, and USAA—ServicePower offers a SaaS platform that helps companies efficiently manage a blended workforce of employed and contracted technicians.

ServicePower enables field service organizations to deliver faster and smarter service to customers, through a field service management suite. The ServicePower accelerator for Guidewire ClaimCenter enables two-way updates between ServicePower and Guidewire throughout the lifecycle of the assignment, including status updates, rescheduling, and cancellation. It ensures the needed visibility to the adjusters, dispatchers, and claims managers in the back office. The accelerator uses schedule and route optimization to ensure that the best adjuster with the most up-to-date information, at the least cost, is dispatched for claims assessment within the least amount of time. All optimization is AI-based, which ensures that the best schedule and route are selected to optimize adjuster productivity.

For more information, visit www.servicepower.com.

Shift Technology

Shift Technology dostarcza wykorzystujące sztuczną inteligencję rozwiązania do wykrywania oszustw i automatyzacji likwidacji szkód, które zostały stworzone specjalnie dla globalnej branży ubezpieczeniowej. Nasze oprogramowanie, dostępne jako usługa, wykrywa zarówno oszustwa indywidualne, jak i sieciowe. Udostępnia również wskazówki kontekstowe, które pomagają ubezpieczycielom w szybszej i bardziej precyzyjnej likwidacji szkód.

Validus-IVC Ltd

Spółka Validus-IVC Ltd została założona w maju 2007 roku w celu świadczenia usług zarządzania polisami i usług analitycznych na rzecz brytyjskiego sektora ubezpieczeń komunikacyjnych. Od tego czasu firma rozwinęła się znacząco, a nasza technologia oprogramowania verify™ obecnie stanowi platformę, za pośrednictwem której rozliczana jest znaczna liczba napraw pojazdów połączonych z użyczeniem pojazdu zastępczego, wykonywanych przez firmy zewnętrzne w Wielkiej Brytanii i za granicą. To oparte na technologii chmurowej rozwiązanie portalowe pomaga usprawnić proces likwidacji zgłaszanych szkód dzięki zastosowaniu reguł zarządzania obiegiem dokumentów i danych analitycznych, które zapewniają użytkownikom po obu stronach przejrzystość niezbędną do realizacji strategii zarządzania szkodami.

verify™ jest intuicyjnym i łatwym w użyciu narzędziem zarządzania; cała technologia jest naszym własnym rozwiązaniem i została zaprojektowana przez doświadczonych specjalistów ds. odszkodowań do użytku przez zespoły likwidacji szkód. Dzięki ścisłej współpracy z naszymi klientami na wszystkich poziomach w trakcie całego procesu projektowania i budowania tego rozwiązania, udało nam się zapewnić, że nasze produkty IT nadal mogą ewoluować zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami biznesowymi, co pozwala zwiększać codzienną efektywność operacyjną użytkowników.

Od samego początku podstawą naszego sukcesu był jeden prosty cel: zapewnienie wszystkim naszym klientom usługi na najwyższym poziomie dzięki byciu najlepszym w tym, co robimy. Ponieważ potrafiliśmy bezproblemowo zintegrować funkcje naszego produktu z pakietem Guidewire ClaimCenter, udało nam się znacznie wzmocnić naszą zdolność do zrealizowania tej wizji poprzez kompleksowe podnoszenie efektywności procesów. Skutkiem tego, możemy zapewnić użytkownikom korzyści płynące z szybszych i prostszych w realizacji projektów wdrożeniowych, co likwiduje znaczną część kosztów operacyjnych ponoszonych przez naszych wspólnych klientów. Więcej informacji można znaleźć na witrynie www.validus-ivc.co.uk.

Vertafore

Firma Vertafore dostarcza oparte na technologii chmurowej oprogramowanie i usługi, które przekształcają działalność spółek ubezpieczeniowych. Nasza baza klientów jest największa w branży i obejmuje ponad 20 tys. agencji i spółek ubezpieczeniowych, wykorzystujących rozwiązania zbudowane na obecnie najbardziej zaawansowanych platformach chmurowych, mobilnych i informatycznych. Oferujemy najbardziej kompletny pakiet usług zmierzających do podniesienia wydajności i rentowności działania, a obejmujących zarządzanie agentami, ratingami i łącznością, zarządzanie treścią i obiegiem dokumentów, rozwiązania informatyczne oraz zarządzanie cyklem życia produktów. Firma Vertafore ma ponad 45-letnie doświadczenie w branży i zajmuje się łączeniem ubezpieczycieli z agencjami, zapewniając jednocześnie innowacyjne sposoby zmniejszenia tarć w całym łańcuchu dystrybucji. W 2014 roku nasze produkty zostały wykorzystane do przeprowadzenia ponad 81 milionów transakcji w czasie rzeczywistym.

Firma Vertafore jest dumna ze współpracy z Guidewire, dzięki której udało nam się stworzyć akceleratory, ułatwiające ubezpieczycielom realizację wdrożeń poprzez TransactNOW. To zaawansowane rozwiązanie łączy agencje z bazami danych firm ubezpieczeniowych, umożliwiając bardziej wydajną komunikację, szybszy dostęp do danych personalnych oraz firmowych naszych klientów, skrócenie czasu przetwarzania transakcji i bardziej elastyczną obsługę klienta. www.vertafore.com

ABI Document Support Services

ABI Document Support Services is a nationwide provider of records retrieval, subpoena preparation, document management, and technology services for the legal and insurance industries. Offering the largest network of field support professionals, ABI annually produces more than 1.1 million record requests. From an intuitive user experience to powerful tracking, analysis, and reporting capabilities, ABI’s sole focus on records retrieval ensures that users achieve greater productivity and gain more time for the important tasks of evaluating claims and quickly generating more successful outcomes.

In P&C insurance, the key challenge facing claims professionals is the need for secure and time-saving record retrieval processes. Logging in to external platforms to request, check status, and receive records can be cumbersome and time consuming. ABI is proud to partner with Guidewire to offer our innovative record retrieval and document management solutions through ABI ProConnect. When integrated with Guidewire ClaimCenter, ABI ProConnect enables users to seamlessly order records, view the confirmations, check order status, communicate, and then receive the organized records directly from ABI without leaving ClaimCenter. From a single location, adjusters gain greater order accuracy at the front end—ultimately saving time and producing more complete documents for receipt and analysis. In addition, insurer partners see cost savings due to improved program compliance, more effective communication, and critical time savings for claims resolution. To learn more, visit abidss.com.

ACD

With award-winning auto claims technology and services, ACD delivers the leading virtual claims workflow platform to automobile and commercial insurers, TPAs, fleet administrators, and self-insureds. Our Touchless Triage™—three methods of vehicle inspection including photo estimating, in-person reviews, and desk reviews—was the first such offering in the market. From the start, a claim is put into the right hands for the right outcome. ACD unifies the auto claims process through human-centered communication and transparency to drive efficiency for adjusters. Using our proprietary workflow technology, insurers are able to lower costs, improve accuracy, access key data and reporting, and increase customer satisfaction.

With the integration of ACD and Guidewire ClaimCenter, insurers can dramatically reduce the cycle time of an auto claim by leveraging ACD’s multichannel methods of inspection and vehicle damage appraisals. In addition, insurers receive live updates, status communications, and customized data throughout the claim lifecycle via our seamless workflow platform.

Visit acdcorp.com to learn more.

ACI Worldwide

ACI Worldwide

Firma ACI Worldwide obsługuje płatności elektroniczne dla ponad 5.100 organizacji na całym świecie, w tym największych instytucji finansowych, pośredników i globalnych sprzedawców. Instytucje te ufają, że ACI każdego dnia zrealizuje płatności w łącznej wysokości 14 bilionów dolarów, używając naszej elektronicznej obsługi faktur i usług płatniczych. Nasz kompleksowy pakiet rozwiązań programistycznych - dostarczany za pośrednictwem prywatnej chmury ACI – pozwala na dokonywanie natychmiastowych płatności w czasie rzeczywistym i umożliwia najbardziej kompleksową, wielokanałową obsługę płatności konsumenckich.  

ACI z radością rozpoczyna współpracę z Guidewire, której będzie dostarczać akceleratory umożliwiające elektroniczne przetwarzanie płatności w modułach PolicyCenter, BillingCenter i ClaimCenter. Zintegrowane rozwiązanie umożliwia konsumentom opłacanie składek bezpośrednio do PolicyCenter i BillingCenter za pośrednictwem karty kredytowej, karty płatniczej lub konta bankowego (ACH). Dzięki integracji ClaimCenter konsumenci mogą otrzymywać wypłatę odszkodowań drogą elektroniczną na kartę debetową, konto w systemie ACH lub czek. Integracja systemu obejmuje tokenizowane instrumenty finansowe zapewniające zgodność ze standardem PCI, systemem ACH i Card Payment Message Destination dla płatności okresowych, przetwarzanie wsadowe oraz integrację API z usługami przetwarzania płatności ACI. Więcej informacji można znaleźć na witrynie www.aciworldwide.com/solutions/up-bill-pay-solutions.

Advanced Remarketing Services

Advanced Remarketing Services (ARS) to firma technologiczna skoncentrowana na sektorze recyklingu samochodów. Głównym obiektem zainteresowania ARS są pojazdy starsze, o dużym przebiegu oraz wycofywane z eksploatacji (ELV). Nasze aplikacje dla firm ubezpieczeniowych wprowadzają ELV bezpośrednio do strumienia recyklingu poprzez naszą sieć bezpośrednich nabywców zamiast tradycyjnego systemu aukcyjnego.

Partnerstwo Advanced Remarketing Services z Guidewire pozwoli stworzyć dodatek ELV Express (ELVX), który umożliwi spółkom ubezpieczeń majątkowych i osobowych rozwiązanie odwiecznych problemów związanych z identyfikacją i segmentacją pojazdów o niskiej wartości i wycofanych z eksploatacji, a także silnie uszkodzonych i wycofywanych z eksploatacji pojazdów komercyjnych. Dodatek ELVX umożliwi klientom pozbycie się pojazdów uszkodzonych z pierwotnego miejsca przechowywania bezpośrednio do sieci zakupowej licencjonowanych firm recyklingowych. Korzystanie z dodatku obniży koszty transportu, opłaty składowe, wkład pracy w likwidację szkód i długość cyklu, a także zapewni wyższe odzyski netto dla wszystkich zainteresowanych. www.arscars.com.

Arcadia Settlements Group

Arcadia Settlements Group

Arcadia Settlements Group helps resolve conflicts, reduce litigation expenses, and create long-term financial security by providing settlement consulting services to people involved in personal injury claims. The group’s expert team uses experience, well-proven strategies, compassion, and innovation to help people navigate the complexities of injury claims. Structured settlements are the best way to ensure a strong financial future for all parties involved. Handled properly, structured settlements provide tax-free payments to claimants and final resolution for defendants. For details, visit teamarcadia.com.

Arcadia consultants are exclusive users of Resolver, a modern web application developed to support the end-to-end claim resolution process. Resolver provides a central collaboration space to bring claims professionals together with Arcadia consultants to share a digital view of claims data and documents. By partnering with Guidewire, Arcadia will integrate Resolver functionality with ClaimCenter to replace manual data transfer and facilitate secure and transparent data exchange.

Arity

Arity wykorzystuje dane dotyczące mobilności do uzyskiwania niezwykle dokładnej wiedzy o zachowaniach kierowców. Używamy tych danych do rozwoju technologii, która pomaga radykalnie zmieniać i usprawniać transport. Dzięki naszym rozwiązaniom przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać swoją działalnością, reagować na zmiany zachodzące w transporcie i przygotowywać się na przyszłość. www.arity.com

AssureSign

AssureSign provides a preferred document management and eSignature solution for P&C insurance, delivering accelerated policyholder acquisitions, automated claims handling, and reduced customer touchpoints. Since 2000, AssureSign has empowered the world’s largest brands to execute more than 800 million legal signatures by centralizing the processes for creating, sending, receiving, and storing documents. When businesses leverage AssureSign, they reduce cost, liability, and time-to-close while improving overall productivity. For more information, visit assuresign.com/.

AssureSign partners with Guidewire to provide an out-of-the-box document management and eSignature solution capable of integrating with your current client management systems and workflows. By using AssureSign’s industry-leading and flexible APIs, you can customize and tailor the pre-built AssureSign–Guidewire integration to fit your specific and unique business needs. Join myriad others in P&C insurance who are growing their business while automating policy maintenance and claims handling with AssureSign.

Cambridge Mobile Telematics logo

Cambridge Mobile Telematics

Cambridge Mobile Telematics (CMT) pioneered mobile usage-based insurance in 2012 and has since become a leading telematics and analytics provider for insurers, rideshares, fleets, and more. CMT’s DriveWell platform uses mobile sensing and behavioral science to measure driving risk and incentivize safer driving, while its Claims Studio reduces the claims cycle time with real-time crash detection, crash reconstruction, and damage assessment using telematics and AI. These solutions are deployed worldwide, improving industry processes for insurers and safety for drivers every day.

CMT’s turnkey integration with Guidewire PolicyCenter helps remove common barriers for insurers to offer telematics-based policies by enabling seamless access to CMT’s solutions directly from PolicyCenter.

For more information, visit Cambridge Mobile Telematics.

Cape Analytics

Cape Analytics uses high-resolution geospatial imagery and computer vision to get eyes on every property in the US and to provide insurers with current, remote risk assessments in less than two seconds. To support new business, renewals, and rating workflows, Cape has built:

 • The industry’s most robust computer vision models and data delivery infrastructure
 • The first change detection solution capable of scanning entire portfolios, at scale
 • The first AI-powered attributes, such as Roof Condition Rating, filed and approved for ratemaking in the US
 • A living database of 110 million US buildings for historical loss analysis, white-glove book analysis, and portfolio benchmarking

Cape’s unique, loss-predictive property intelligence is available from within Guidewire PolicyCenter and goes well beyond traditional records, with information about roof and parcel condition as well as other important underwriting criteria.

Visit www.capeanalytics.com for more information.

ClaimFox

ClaimFox

At no cost to insurers, ClaimFox fulfills requests for copies of claim files so that you don’t have to—freeing you from inefficient processes and labor-intensive tasks. Insurers receive requests every day for copies of their claim files. These can be simple request letters, medical authorizations, and subpoenas from claimant attorneys, defense attorneys, adverse carriers, third-party record retrieval companies, workers’ compensation boards, and other sources. Fulfilling these requests is something you don’t always have the time to complete. ClaimFox manages this entire function on your behalf. Is it secure? Yes! In fact, we pride ourselves on our commitment to our clients’ data security and privacy. We are ISO 27001-compliant to ensure that you are fully protected with legal, physical, and technical controls to manage your processes for information risk management.

The ClaimFox integration with Guidewire ClaimCenter enables insurers to send requests for copies of claim files to ClaimFox and guarantees that those requests are fulfilled the right way—the same way—every time. ClaimFox acts as the insurer’s extension to respond to requests, choose what documents are authorized to meet the needs of the request, release data in full compliance, and provide customer service to the requesters throughout the life cycle of the request. For each request, ClaimFox tracks its entire life cycle, provides a full accounting of disclosures, and pushes status updates to ClaimCenter. By integrating with ClaimFox, Guidewire customers can preserve their most valuable resource—time—and ensure full compliance on all requests for copies of claim files.

CLARA analytics

CLARA analytics improves claims outcomes in commercial insurance with easy-to-use AI. The company’s product suite applies image recognition, natural language processing, and other AI-based techniques to unlock insights from medical notes, bills, and other documents surrounding a claim—and then generate predictions to help adjusters take action, including identifying optimal care providers, minimizing litigation risk, selecting optimal attorneys, and settling claims smartly. CLARA’s predictive insights give adjusters “AI superpowers” that reduce claims costs and optimize outcomes for the insurer, customer, and claimant.

For more information, visit www.claraanalytics.com.

ClearPay

ClearPay automates the payable and reconciliation process between insurance agencies and insurers. Because ClearPay integrates with all major agency management systems, agencies benefit through the automation of their accounts payable process, as ClearPay automatically gathers payment approvals, notifies insurers of payments, provides reporting, and automates electronic funds movement on the posting date. For insurers, all payment notifications and reporting are standardized and automated for agency bill settlements—for multiple policy payments as well as single direct-bill policy payments. This means that there are no more incoming checks, disparate reporting, or unknown deposit origins. ClearPay operates in the United States and Canada and can be visited at www.clearpaycanada.com/our-solution/guidewire for more information.

As a Guidewire PartnerConnect Solution partner, ClearPay facilities the direct posting of payments and associated policy information to BillingCenter. This dramatically reduces insurers’ required manual work, increases reconciliation accuracy for agency-related policies, and gives insurers more time to spend with their customer and agency relationships.

Commerce Bank

Commerce Bank has a history of more than 150 years of innovation and financial strength. We have continually expanded our long-standing investment in people, technology, and service channels to bring the utmost value to our customers, thereby improving our capability to serve the evolving needs of our customers. Our insurance vertical is led by industry professionals with a focus on solving business challenges and creating opportunities for your company.

CommercePayments PreferPay integrates with Guidewire ClaimCenter to provide insurers a way to deliver single and multiparty electronic claims payments while giving claimants faster access to their funds. PreferPay allows for easier reconciliation, reduces loss adjustment expenses, increases access to payment and remittance information, and minimizes check fraud. Commerce Bank is working with Guidewire to apply our deep knowledge of payments and banking connections to deliver an industry leading solution that has been implemented by numerous insurance companies across the country, as well as a top five carrier.

For more information, visit https://www.commercebank.com/business/resources/digital-claims-payments-are-on-the-way.

Compex Legal

Compex jest czołowym dostawcą usług dostępu do dokumentacji dla firm ubezpieczeniowych i prawniczych w Stanach Zjednoczonych. Dysponując prawie 50-letnim doświadczeniem w branży i 36 biurami na terenie całego kraju, Compex dostarcza dokumentację we wszystkich 50 stanach USA oraz w takich krajach jak Kanada, Meksyk i Wielka Brytania. Płynna integracja z systemami Guidewire umożliwia ubezpieczycielom zamawianie wszystkich rodzajów dokumentacji potrzebnej do likwidacji szkód. Nasze rozwiązanie zwiększa wydajność, przyspiesza obsługę i ogranicza koszty. Platforma Compex zapewnia natychmiastowy dostęp do informacji o zleceniach, zautomatyzowany status, wstępne wypełnianie informacji o szkodach na zleceniach, zintegrowane dostarczanie dokumentacji oraz dostęp oszczędzających czas narzędzi, które przyspieszają likwidację szkód.

Compex nie tylko dostarcza dokumenty, ale również może sortować dokumentację medyczną w porządku chronologicznym. Nasz dodatek do oprogramowania Guidewire umożliwia ubezpieczycielom wysyłanie zdjęć w celu ich kontroli przez naszego partnera – Authentic 4D. Compex z dumą współpracuje z Guidewire w celu zwiększania wydajności i efektywności największych krajowych firm ubezpieczeniowych. Więcej informacji można znaleźć na witrynie https://www.cpxlegal.com/.

Comsearch

Comsearch od 35 lat zajmuje czołową pozycję w branży, dostarczając firmom ubezpieczeniowym kompleksowy portfel usług, dzięki któremu mogą sprawniej przetwarzać roszczenia w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych. Do obsługi powierzonych nam roszczeń stosujemy metody i wiedzę, które zostały sprawdzone na rynku. Zbudowaliśmy bazę klientów firm ubezpieczeniowych w całych Stanach Zjednoczonych, dzięki współpracy z większością z 20 największych ubezpieczycieli z branży ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych. Klienci wiedzą, do czego dążymy i co popieramy, znając nasze trwałe zaangażowanie na rzecz uczciwości, staranności i zapewniania wartości. Nasz cel jest ten sam od samego początku – chcemy wspomagać zespoły pracowników naszych klientów. Wspieramy to podejście oferując kompleksowy zestaw usług opartych na technologii.

Za pośrednictwem programu Guidewire PartnerConnect™ Solution, Comsearch oferuje zintegrowane usługi przetwarzania roszczeń. Nasz pakiet usług dotyczących ubezpieczeń pojazdów obejmuje moduły do obsługi roszczeń regresowych, kosztorysów napraw pojazdów, w tym pojazdów specjalnych i szacowania szkód na podstawie zdjęć oraz narzędzie do kontroli wyceny szkód całkowitych, a także fotograficzną aplikację mobilną używaną, gdy pojazdy nadają się do naprawy, która jest wyposażona w funkcje obsługi klienta. Pakiet obsługi ubezpieczeń nieruchomości oferuje takie funkcje jak audyt remontów nieruchomości, przeglądy roszczeń dotyczących usuwania szkód spowodowanych przez wodę oraz audyty szacunkowe nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Zapraszamy do odwiedzenia serwisu www.com-search.com w którym mogą się Państwo dowiedzieć w jaki sposób nasza oferta usług może skrócić cykl obsługi roszczeń, zmniejszyć wydatki i spowodować lepszą ocenę procesu likwidacji szkód przez klientów.

Donan Engineering

Donan to uznany w całym kraju lider w dziedzinie ustalania przyczyn awarii i pożarów oraz usług testowania komponentów. Przedsiębiorstwo obsługuje zróżnicowaną bazę klientów, takich jak właściciele nieruchomości, przedsiębiorstwa, instytucje rządowe oraz ubezpieczyciele majątkowi i wypadkowi. Nasi licencjonowani specjaliści należą do najlepszych w branży i dążą do uzyskiwania niepodważalnych wniosków w oparciu o dowody naukowe. www.donan.com

Encircle

Encircle rewolucjonizuje branżę ubezpieczeń majątkowych i osobowych, oferując przełomowe rozwiązania dla specjalistów ubezpieczeniowych i wykonawców prac remontowych. Encircle zmniejsza dystans między nimi, usprawniając komunikację, ułatwiając współpracę i poprawiając dostępność informacji dla wszystkich zainteresowanych stron, które korzystają ze wspólnej platformy.

Dostarczając zdalnych informacji o szkodach, Encircle umożliwia ubezpieczycielom tworzenie właściwie oszacowanych rezerw na początku obsługi roszczenia. Mogą oni również potwierdzać – jeszcze przed rozpoczęciem prac – zakres ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie warunków i limitów polisy. Likwidatorzy zapobiegają powstawaniu problemów z obsługą roszczeń, zarządzając zdalnie ich obsługą, co skraca cykl likwidacji szkód i zwiększa zadowolenie klientów. Dzięki integracji Encircle-Guidewire, ubezpieczyciele mogą wygodnie tworzyć dokumenty szkodowe w Encircle bezpośrednio z poziomu Guidewire ClaimCenter™, a Encircle automatycznie synchronizuje zdjęcia z ClaimCenter.. https://encircleapp.com

Ethos Risk Services

Ethos Risk Services, globalna prywatna firma detektywistyczna, współpracuje z branżą ubezpieczeniową od 2006 r. w eliminowaniu oszustw. W ramach wcielania w życie naszej misji, Ethos stale inwestuje w systemy, technologię i kształcenie pracowników, aby szybko dostosowywać się i wprowadzać innowacje w ciągle zmieniającym się otoczeniu szkód i technologii ubezpieczeniowych. Nasze standardy integralności danych, bezkonkurencyjne protokoły bezpieczeństwa i zaawansowane analizy wydajności zapewniają naszym klientom najbardziej szczegółowe, terminowe i efektywne kosztowo dochodzenia w branży.

Jako prawdziwy partner dochodzeniowy, Ethos jest zaangażowany w zapewnianie klientom najlepszych w branży czasów realizacji, wyjątkowej obsługi klienta i konkurencyjnych cen. Chcąc zrealizować to zobowiązanie, nawiązaliśmy współpracę z Guidewire, aby zapewnić najszybszy i najbezpieczniejszy sposób przesyłania zamówień, śledzenia postępów prac oraz przesyłania bardzo wrażliwych danych dotyczących szkód i danych osobowych. Nasza integracja z Guidewire InsurancePlatform™ pozwoli naszym wspólnym klientom dostosować się i odnieść sukces w dobie szybkich zmian w branży. Więcej informacji można uzyskać odwiedzając naszą witrynę http://ethosrisk.com/.

eviid

Transformacyjne narzędzie wideo eviid do uzyskiwania dowodów umożliwia profesjonalistom i osobom zajmującym się na miejscu i zdalnie szkodami szybkie i łatwe przechwytywanie, sprawdzanie, udostępnianie i dostęp do wideo i innych mediów. Nasza opatentowana, sprawdzona technologia przekształca filmy i zdjęcia zarejestrowane na urządzeniach inteligentnych w wiarygodne, weryfikowalne dowody. Podstawą każdej części naszej działalności jest absolutne bezpieczeństwo danych. Niektóre z największych firm ubezpieczeniowych ufają nam na tyle, że obsługujemy ponad 110.000 filmów i zdjęć każdego miesiąca.

Bezproblemowa integracja eviid z Guidewire InsuranceSuite™ umożliwia użytkownikom ClaimCenter przepływ prac ubezpieczeniowych. Możliwości eviid w ramach całego przekroju działalności umożliwiają wykorzystanie wideo w całym cyklu życia szkody ™ - od wstępnego jej zgłoszenia do likwidacji. Jest to jedyna bezpieczna technologia wideo, która oferuje scentralizowane zasoby wideo dla całego przedsiębiorstwa. Dzięki integracji eviid, użytkownicy InsuranceSuite™ mogą w bezpieczny i zgodny z prawem sposób udostępniać filmy wideo i zdjęcia oraz zarządzać nimi wewnątrz firmy i w całym łańcuchu dostaw. eviid jest jedyną platformą wideo, w której widoczne są wszelkie ingerencje, która prowadzi walidację mediów i śledzi kolejne zmiany. Daje to ubezpieczycielom pewność, że filmy i zdjęcia oferują pełny i dokładny obraz szkody. Funkcja połączeń „na żywo” w eviid umożliwia detektywom prowadzenie rozmów w ramach procesu obsługi szkód za pośrednictwem stacjonarnych lub mobilnych połączeń wideo w certyfikowanym i bezpiecznym procesie. Więcej informacji można uzyskać odwiedzając naszą witrynę http://www.eviid.com.

Fastlane

Fastlane to firma programistyczna z sektora fintech, która specjalizuje się w usprawnianiu procesów i poprawie efektywności w branży ubezpieczeniowej. Integracja z zestawem produktów Fastlane zapewnia dostęp do innowacji, które usprawniają i automatyzują działalność operacyjną.

Od natychmiastowej spłaty kredytów po rozliczenia z posiadaczami prawa zastawu – LossExpress™ zmniejsza liczbę rozmów telefonicznych i faksów, a także skraca proces obsługi szkody. Od zgłoszenia roszczenia po wypłatę odszkodowania i przejęcie własności ubezpieczonego mienia, LossExpress znacznie przyspiesza obsługę, obniżając ogólne koszty operacyjne i poprawiając jakość obsługi klientów. LossExpress płynnie integruje się z Guidewire ClaimCenter™ i intuicyjnie współpracuje z użytkownikami, udostępniając poniższą sekwencję rozwiązań w trakcie procesu likwidacji szkód:

 1. Spłata i tytuł własności: Dostarczenie likwidatorowi błyskawicznych informacji o spłacie kredytu i weryfikacji tytułu własności
 2. List gwarancyjny: Przekazanie listu gwarancyjnego posiadaczowi prawa zastawu i otrzymanie potwierdzenia rozliczenia
 3. Przekazanie płatności: Dostarczenie instrukcji płatniczych likwidatorowi oraz instrukcji dotyczących przekazania tytułu własności posiadaczowi prawa zastawu

Integracja LossExpress z ClaimCenter daje ubezpieczycielom korzyści w postaci skróconych cyklów obsługi, niższych kosztów przetwarzania, wyższego zwrotu z inwestycji, zwiększenia zadowolenia i wskaźnika utrzymania klientów. Więcej informacji można znaleźć w serwisie lossexpress.com.

Fenris Digital

Fenris usprawnia przetwarzanie wniosków o zawarcie ubezpieczenia. Wykorzystujące wielkie zbiory danych używane w innych branżach i łącząc je z udostępnianymi danymi z nowych źródeł publicznych i prywatnych, Fenris może błyskawicznie oceniać namiary i wnioski w wielu wymiarach, takich jak łatwość kontaktu, całkowita wartość klienta, skłonność do dokonywania zakupów, zagrożenie oszustwem, odpowiedzialność finansowa oraz okazje sprzedaży produktów dodatkowych i zwiększania wartości transakcji. Dzięki dostępowi do API Fenris lub za pomocą własnego portalu internetowego, użytkownicy mogą doświadczyć jak uzyskiwanie i wczesne wykorzystywanie wskaźników liczbowych usprawnia przetwarzanie i priorytetyzację wniosków o zawarcie ubezpieczenia.

Zasoby informacyjne Fenris obejmują dane 250 milionów osób fizycznych i 130 milionów gospodarstw domowych, a także dane 30 milionów małych przedsiębiorstw. Aby dostarczać najpełniejszych informacji pośrednikom ubezpieczeniowym, Fenris wykorzystuje do obliczania wskaźników dziesiątki zewnętrznych źródeł dotyczących nieruchomości, środowiska, pojazdów, finansów, prawa i mediów społecznościowych, które są istotne dla wniosków o zawarcie ubezpieczenia małych firm, nieruchomości, najmu, pojazdów i ubezpieczeń na życie.  www.fenrisd.com

Genpact

Genpact drives digital-led innovation and digitally enabled intelligent operations for our clients, guided by our experience running thousands of processes primarily for Fortune Global 500 companies. As insurers build ecosystems that connect intelligent and intuitive data analysis into their operations, Genpact helps insurers transform their business processes using digital tools to optimize the balance between customer satisfaction, accurate claims assessment, and loss adjusting expenses. Genpact’s solutions span the claims journey, handling everything from fast-track claims processing to fraud and analytics. We combine the digital understanding of an insurtech with claims expertise and business process know-how.

The Genpact and Guidewire partnership brings together two leaders with deep domain experience in the insurance industry and business transformation. The integration of Guidewire ClaimCenter with Genpact’s services provides end-to-end solutions designed to help insurers deliver cost-effective claims handling with a high level of customer satisfaction and reduced cycle time.

Visit https://www.genpact.com for more information.

logo for handdii

handdii

handdii is a three-sided marketplace platform that simplifies the small-value property claims process by connecting insurers, policyholders, and contractors. Through smart workflows that help to facilitate job scoping, scheduling, reporting, and invoicing, handdii enables contractors to more easily complete the data-capture requirements of the insurance industry. handdii ensures that the repair process is transparent to the insurer as well as to the property owner, bringing this ecosystem together in a way that meets the needs of the insurer while producing happy customers.

Why is handdii different? At handdii, our network of local contractors provide speed, quality, and transparency. Our integrated system delivers the controls needed to effectively manage and oversee these smaller claims, reducing costs to the insurer and delighting the customer by delivering an efficient repair process. handdii delivers on the promise of straight-through claims processing for small property damage repairs.

Hearsay Systems

Hearsay Systems tworzy całkiem nowe doświadczenia klientów firm ubezpieczeniowych dzięki zgodnym z prawem rozwiązaniom komunikacji cyfrowej i przepływu pracy. Ponad 150.000 doradców i agentów największych na świecie firm świadczących usługi finansowe i ubezpieczeniowe wykorzystuje rozwiązania Hearsay do komunikowania się z klientami i budowania z nimi silniejszych relacji, co sprzyja rozwojowi działalności. Chmura Hearsay umożliwia agentom spersonalizowaną obsługę klienta w czasie rzeczywistym we właściwym kanale komunikacji - społecznościowym, e-mailowym, SMS-owym i mobilnym – i we właściwym momencie. Stworzony z myślą o przedsiębiorstwach Hearsay Systems  łączy dane i każdą interakcję z klientem z korporacyjnymi systemami CRM i cyfrowymi programami marketingowymi - wszystko na bezpiecznej, spełniającej wymogi prawne, korporacyjnej platformie.

Specyficzne dla branży Przepływy Działań firmy Hearsay automatyzują i sterują komunikacją z klientami w celu osiągania istotnych wyników biznesowych, koncentrując się na sprzedaży krzyżowej, utrzymaniu istniejących i zdobywaniu nowych klientów. Przepływy Działań zapewniają praktyczne sugestie, dostępne jednym kliknięciem, mające ukierunkować komunikację. Można je uruchomić na poziomie CRM i podstawowych systemów dzięki wstępnie przygotowanym integracjom dostępnym już dla Guidewire InsuranceSuite™. Więcej informacji można uzyskać odwiedzając naszą witrynę https://hearsaysystems.com/.

Hi Marley

Hi Marley is a leading AI-based texting platform built specifically for the P&C insurance industry. It enables insurers to quickly and easily communicate via text with customers and partners in the insurance ecosystem to deliver a customer experience like never before. Hi Marley is built with insurance-specific functionality and intelligence, and it is architected to scale with insurers of any size. The platform requires no integration to get started and has flexible APIs for integration.

The Hi Marley accelerator for Guidewire ClaimCenter enables insurers to increase claims satisfaction and reduce cycle time. The accelerator automates the initiation of text conversation when a claim is created in ClaimCenter, enables proactive updates on the claim’s status, and automatically moves the conversation transcript to ClaimCenter. For more information, visit https://www.himarley.com.

logo - InsurePay

InsurePay

InsurePay is a provider of pay-as-you-go solutions for payroll aggregation, premium calculation, and billing for the workers’ compensation industry. InsurePay is a cloud-based SaaS platform that calculates, collects, and remits premiums each pay cycle using real-time payroll data. We combine technology, efficient processes, best practices, and a broad network of payroll partners to enhance the policyholder experience.

As a PartnerConnect Solution partner, we extend Guidewire functionality by enabling insurance companies to offer a best-in-class, insurer-branded pay-as-you-go solution. InsurePay is fully integrated with the Guidewire platform to provide a simple, accurate, and flexible product that delivers cost benefits to insurers, agents, and policyholders. Insurers can now effortlessly offer and maintain a pay-as-you-go solution and monitor their policyholders’ exact premiums each pay cycle through our secure custom-branded portal with direct data connections to leading payroll companies. InsurePay integrates with more than 1,400 payroll providers, so an insured’s transition to a more dynamic payment program can occur rapidly and without interruption.

Visit us at www.insurepay.com.

INTERTEL

INTERTEL

As a leading national provider of medical canvassing services, INTERTEL has been delivering accurate and secure treatment information to insurance professionals for nearly three decades. INTERTEL partners with claims professionals to deliver crucial data sets that can uncover historical medical treatment associated with possible pre-existing conditions. INTERTEL employs a large, highly trained in-house medical canvass staff. For more information, visit intertelinc.com.

The partnership between INTERTEL and Guidewire streamlines communication and data exchange between insurance professionals and INTERTEL. Integration with INTERTEL’S cutting-edge and secure proprietary technology ensures that accurate data is delivered in an efficient and timely manner.

ISB Global Services

ISB Global Services

ISB Global Services to największy w Kanadzie dostawca dokumentów źródłowych i usług wyszukiwawczych, wykorzystywanych do likwidacji szkód i zawierania umów w branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych. ISB udostępnia pojedyncze źródło informacji i dokumentów, które są niezbędne w procesach zawierania umów i likwidacji szkód. Jesteśmy znani z bogatego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w zakresie likwidacji szkód, procesów obsługi roszczeń ubezpieczeniowych i dostarczania informacji o roszczeniach. ISB jest prywatnym przedsiębiorstwem kanadyjskim.

Rozwiązanie oferowane przez ISB pomaga brokerom, ubezpieczycielom i likwidatorom w poznaniu okoliczności roszczenia, dostarczając im informacji potrzebnych do podjęcia właściwej decyzji. Akcelerator ISB dla Guidewire ClaimCenter umożliwia użytkownikom przekazywanie zamówień raportów za pomocą wywołań API. Chociaż system zamówień jest zautomatyzowany, samo tworzenie raportów nie następuje automatycznie. Raporty te są dostarczane przez ISB bezpośrednio do ClaimCenter. Więcej informacji można znaleźć w serwisie https://isbglobalservices.com/

Kube Partners

Kube Partners Italy jest międzynarodową firmą doradczą i programistyczną, która specjalizuje się w branży ubezpieczeniowej i bankowej, oferując rozwiązania do wykrywania oszustw i likwidacji szkód, dynamiczne modelowanie cen, usługi z zakresu analizy danych biznesowych oraz wsparcie operacyjne.

Kube Partners we współpracy z Guidewire ma przyjemność przedstawić usługę Detector – kompleksowe rozwiązanie internetowe, które umożliwia kontrolę wiarygodności roszczeń, wspiera zawieranie umów ubezpieczeniowych i umożliwia wykrywanie nadużyć wewnętrznych. Klienci Guidewire zainteresowani używaniem Detector mogą skorzystać z łatwego wdrożenia i szybkiej integracji z Guidewire ClaimCenter™, przy niewielkim nakładzie czasu i pracy działu IT. System Detector, opracowany wspólnie ze specjalistami od likwidacji szkód, może wykryć więcej oszukańczych roszczeń i zachowań niż jakikolwiek standardowy proces analityczny, znajdując ukryte powiązania pomiędzy oszustami, ograniczając liczbę fałszywych alarmów i znacznie zwiększając skuteczność przeciwdziałania oszustwom przez ubezpieczyciela. To wszystko przekłada się na wzrost rentowności i poprawę jakości bazy klientów przedsiębiorstwa. Więcej informacji można znaleźć w naszym serwisie https://www.detector-claims.com/.

Livegenic

Livegenic has been at the forefront of insurance video collaboration since its founding in 2014. With an award-winning mobile and browser-based ecosystem, Livegenic has enabled insurance organizations on six continents to optimize their existing workflows, reduce costs, shorten cycle time, and improve customer satisfaction. The Livegenic suite incorporates a variety of downloadable apps and download-free browser solutions, each specifically designed to support individual workflows from policyholder self-service to professional on-site loss inspection. Customers use these solutions to process claims across dozens of insurance verticals, from Underwriting and Risk Management to Personal Lines—as well as everything in between.

As a Guidewire PartnerConnect™ Solution partner, Livegenic directly integrates its mobile and web platform with Guidewire ClaimCenter™ via the Livegenic Add-on for Claims Collaboration. This enables a seamless exchange of information between ClaimCenter and the Livegenic Platform and provides complete access to all Livegenic mobile solutions. For more information, visit https://www.livegenic.com.

Loveland Innovations

Loveland Innovations opracowuje rozwiązania do rejestracji dużych ilości danych oraz analizy danych za pomocą sztucznej inteligencji. Firma używa dronów i urządzeń inteligentnych, komputerowej analizy obrazów oraz uczenia maszynowego w celu dostarczania indywidualnie dostosowanych rozwiązań do kontroli i analizy stanu nieruchomości. Klienci z takich branż jak ubezpieczenia, budownictwo i energetyka słoneczna korzystają z nich za pośrednictwem platformy kontroli IMGING. Dzięki IMGING ubezpieczyciele mogą zreorganizować proces likwidacji szkód. Ta platforma umożliwia bardziej bezpieczne i precyzyjne zbieranie, organizowanie i analizowanie informacji o nieruchomościach za pomocą dronów i innych inteligentnych urządzeń. Po wykonaniu kontroli w terenie, użytkownicy mogą likwidować szkody w wirtualnym środowisku wspólnej pracy, wykorzystując obrazy wzbogacone o współrzędne geograficzne, w pełni mierzalne modele 3D oraz wykrywanie uszkodzeń przy użyciu sztucznej inteligencji.

Drone Assist to nowe rozwiązanie, dzięki któremu ubezpieczyciele mogą zlecać wykonywanie kontroli szkód, umożliwiając likwidatorom zajmowanie się innymi sprawami. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod kontroli, inspektorzy Drone Assist wykorzystują platformę IMGING do zbierania dokładnych, spójnych danych dotyczących nieruchomości. Już po kilku dniach od zamówienia usługi Drone Assist, likwidatorzy uzyskują dostęp do zdjęć, modeli i pomiarów oraz zaawansowanej sztucznej inteligencji, które umożliwiają wirtualną likwidację szkód z dowolnego miejsca. Dzięki integracji IMGING z Guidewire ClaimCenter można uniknąć podwójnego wprowadzania danych, co dodatkowo usprawnia likwidację szkód. https://www.lovelandinnovations.com

logo - Medallia

Medallia

Medallia provides the leading SaaS platform for enterprise customer experience (CX) management across all touchpoints of the customer journey, including call centers, sales channels, digital, and more. Medallia is recognized by analysts for having one of the most scalable, operational, and comprehensive CX signal capture platforms. Many of the largest insurance companies in the world use our platform to capture and analyze satisfaction signals from customers, take immediate action to keep them happy, and thereby improve retention and profitability. For detailed information, visit https://www.medallia.com/.

By integrating the Medallia CX platform with Guidewire, we enable our mutual customers to more easily set up and trigger the capture of customer experience feedback for claims management as well as other key customer journey touchpoints managed by the Guidewire platform. The solution provides a turnkey integration with Medallia’s state-of-the-art CX platform to optimize the customer experience.

MirrorMe

Mobilne raportowanie roszczeń za pomocą MirrorMe przekształca proces obsługi roszczeń ubezpieczeniowych, zwiększając produktywność i zapewniając lepsze wsparcie podejmowania decyzji na każdym etapie cyklu życia roszczenia. Zespoły specjalistów ubezpieczeniowych, współpracując ściśle z klientami, otrzymują najlepsze dane w każdym punkcie kontaktowym, co buduje zaufanie. Ubezpieczyciele w Ameryce Północnej i Europie używają MirrorMe do przyspieszania obsługi, a przejrzysta komunikacja pomaga w zadowoleniu i utrzymaniu klientów.​

Cieszymy się z partnerstwa z Guidewire, które stanowi przykład naszego ciągłego zaangażowania w poprawę wszystkich elementów kontaktu z klientami. Nasz dodatek Web Vision™ umożliwia likwidatorom interakcję z klientami bez potrzeby stosowania specjalnej aplikacji, obsługując zgłaszanie roszczeń udokumentowanych zdjęciami i udostępnianie treści wideo na żywo. Automatyczne powiadomienia zapewniają przejrzystość procesu. Dodatek umożliwia likwidatorom uzyskiwanie potrzebnych danych i dowodów od klientów i usługodawców, co przekłada się na podejmowanie prawidłowych decyzji i szybką likwidację szkód. Więcej informacji można znaleźć w serwisie www.mirror.me.

N2uitive

N2uitive solutions enable adjusters to securely record, store, transcribe, and manage claims interview statements from any phone—anytime and anywhere. Our platform is highly reliable, data secure, and proven, supporting more than 14 million statements and 600,000 transcriptions for many of the largest P&C insurers in the world.

N2uitive’s ClaimCenter integration creates a recorded statement interview record directly from the claim file and auto-loads data to save time and improve accuracy. Adjusters can create a recording, order a transcript, export files, and associate them directly with the claim file, which makes finding and accessing these important artifacts quick and easy. N2uitive’s n2Record+ solution provides users with feature upgrades, such as One-click Calling for the recording line, expanded search, and enhanced ability to play back any section of a recording. Optional single sign-on (SSO) provides seamless user logon and greater control over n2Record+ system access and user permissions. https://n2uitive.com/

OneSpan

OneSpan

OneSpan umożliwia instytucjom finansowym i innym przedsiębiorstwom odnoszenie sukcesów dzięki postępom w zakresie transformacji cyfrowej. Jest to możliwe dzięki budowaniu zaufania do tożsamości osób, urządzeń, których używają i transakcji, które kształtują ich życie. Jesteśmy przekonani, że jest to podstawa do zwiększania potencjału biznesowego i rozwoju. Ponad 10 000 klientów, w tym ponad połowa ze 100 największych światowych banków wykorzystuje rozwiązania OneSpan do ochrony najważniejszych relacji i procesów biznesowych. Od cyfrowej prezentacji przedsiębiorstwa, po przeciwdziałanie oszustwom i zarządzanie przepływem zadań – ujednolicona, otwarta platforma OneSpan obniża koszty, przyspiesza pozyskiwanie klientów i zwiększa ich zadowolenie.

Akcelerator „OneSpan Sign for Guidewire” umożliwia stosowanie podpisów elektronicznych w systemach Guidewire ClaimCenter™ i Guidewire PolicyCenter™, co upraszcza i ułatwia działalność w branży ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych. W rezultacie wzrasta wydajność, umowy są zawierane sprawniej, a ubezpieczyciele mogą uzyskiwać przewagę nad konkurencją. Zautomatyzowane reguły przepływu zadań zapewniają, że proces jest realizowany całkowicie elektronicznie i precyzyjnie, co ogranicza ilość błędów w dokumentach i zwiększa produktywność. Pakiety dokumentów są wysyłane przez agentów do podpisu elektronicznego bezpośrednio z systemów ClaimCenter i PolicyCenter, a następnie automatycznie odsyłane do aplikacji Guidewire w celu ich przechowywania w postaci elektronicznej. Oznacza to całkowicie cyfrowe, uproszczone przetwarzanie, bez stosowania procesów wykonywanych ręcznie. Ponadto OneSpan oferuje ubezpieczycielom najbardziej kompleksowe i bezpieczne transakcje oraz elektroniczną dokumentację operacji w całej branży.

www.OneSpan.com

Ontellus

Ontellus zapewnia kompleksową obsługę w zakresie przechowywania dokumentacji medycznej, płacowej i kadrowej, dokumentów z obrazowania diagnostycznego, danych farmaceutycznych, dokumentów z zakresu ubezpieczeń społecznych i rozliczeń, a także innych usług przetwarzania danych, które dotyczą roszczeń ubezpieczeniowych. Jako jeden z największych w USA dostawców w sektorze dostarczania treści dokumentacji i przetwarzania danych w związku z roszczeniami, Ontellus prowadzi działalności we wszystkich stanach i w zakresie wszystkich rodzajów ubezpieczeń, w tym w ubezpieczeń wypadkowych, ubezpieczeń od następstw błędów medycznych, ubezpieczeń pracowniczych oraz ubezpieczeń od wad konstrukcyjnych. Dzięki swojemu potencjałowi w zakresie ubezpieczeń pracowniczych w Kalifornii, Ontellus oferuje dostarczanie danych na podstawie zgody właścicieli oraz wezwań sądowych. Funkcje analizy roszczeń umożliwiają przeglądanie dokumentacji  uporządkowanej w logiczny sposób w czasie, która jest dynamicznie dostosowywana, w miarę uzyskiwania coraz większej liczby rekordów. Likwidatorzy mogą udostępniać ważne wrażliwe dane, objęte wymaganiami HIPAA, w postaci cyfrowej w chmurze, współpracującym prawnikom, w celu ich wykorzystywania w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń.

Likwidatorzy szkód ubezpieczeniowych oraz regionalne ośrodki CLC, które korzystają z Guidewire ClaimCenter™ zamawiają dokumentację roszczeń zazwyczaj poza aplikacją (standardowo za pomocą zewnętrznego portalu). Wiąże się to często z koniecznością zalogowania i ponownego wprowadzania danych roszczenia, które są przechowywane w ClaimCenter. Ponadto, do sprawdzania statusu pobranych rekordów oraz ich przeglądania są również używane portale zewnętrzne. W rezultacie może wzrosnąć koszt przetwarzania danych. Dzięki bezpośredniej integracji z ClaimCenter, dodatek Ontellus Add-on for Records Retrieval jest niezwykle przydatny dla działów likwidacji szkód. Cały proces obsługi roszczeń zostaje uproszczony, co daje oszczędność czasu. Wszystkie informacje są dostępne po pojedynczym zalogowaniu, a liczba błędów zostaje zmniejszona. www.ontellus.com

Pilot Services on Demand

Founded on a culture of service, Pilot Services on Demand has built long-standing business and personal relationships with insurers across the US. For more than 35 years, we have brought innovative, customer-centric solutions to the insurance industry.

Pilot Services on Demand leverages proprietary mobile technology and the industry’s largest network of field and office resources to increase speed, accuracy, and transparency in all phases of the claims process. Our integration with Guidewire ClaimCenter enables collaboration with office-based adjusters for a fast, seamless customer experience.

Visit https://www.pilotcat.com/ for more information.

PLNAR

PLNAR is an insurtech software provider transforming the insurance claims process by enabling digital desk adjustment of interior property claims for significantly better customer experiences, shorter cycle times, and lower costs. PLNAR’s patented technology platform gives desk adjusters the power to generate fully realized 2D and 3D models of interior spaces from digital photos and streamline the claims process for quicker, more efficient settlement. Its intuitive AI-powered platform generates a complete set of data from photos provided by a policyholder or field inspection personnel. PLNAR SNAP is specifically built for interior property claims and puts the desk adjuster virtually in the space.          

The PLNAR SNAP Add-on for Interior Virtual Claims enables a comprehensive virtual claims solution for interior property claims. Through PLNAR’s integration with Guidewire ClaimCenter, desk adjusters can initiate PLNAR SNAP projects and access all of the rich, immersive output created by its AI engine natively in ClaimCenter. They can also link into the PLNAR portal for additional investigative features. 

Visit plnar.ai for more information.

Social Discovery

Założona w 2013 roku firma Social Discovery Corp jest wiodącym dostawcą raportów z mediów społecznościowych dla branży ubezpieczeń pracowniczych. Dostarczamy szczegółowe i spersonalizowane raporty dostosowane do potrzeb klientów, niezależnie od branży. Ponieważ raporty i analizy prowadzone w mediach społecznościowych są dynamiczne i płynne, Social Discovery wyprzedza trendy i dostosowuje się do szybkich zmian w mediach społecznościowych, aby dostarczać naszym klientom wysokiej jakości informacje, oszczędzając im tym samym czas i pieniądze a jednocześnie zapewniając najlepszą w swojej klasie analitykę mediów społecznościowych. Nasze podejście wykorzystuje oprogramowanie moderowane przez człowieka przy każdym przekierowaniu, co pomaga klientom ograniczać czynniki ryzyka i zwalczać oszustwa. Nie działamy na skróty.

Social Discovery współpracuje z Guidewire w celu zamawiania raportów na temat mediów społecznościowych nawet bez konieczności wylogowania się z Guidewire ClaimCenter™. Wszystkie niezbędne informacje zawarte w zgłoszeniu i niezbędne do obsługi konkretnej szkody mogą zostać uzupełnione automatycznie, dodatkowe instrukcje można wykonać na ekranie, a przekierowanie można wykonać znacznie szybciej, co poprawia wrażenia użytkownika i skraca czas. Nasze raporty przepływają z powrotem do każdej zarejestrowanej szkody w celu ułatwienia wyszukiwania informacji. Użytkownikom ClaimCenter proces ten oszczędza czas i zmniejsza obciążenia administracyjne związane z wysyłaniem i pobieraniem wyselekcjonowanych zapytań o informacje z mediów społecznościowych w celu weryfikacji szkody. Ponieważ naszymi klientami są największe firmy ubezpieczeniowe w Stanach Zjednoczonych, czujemy się zobowiązani do dostarczania najwyższej jakości wyników w zakresie wielkoskalowego raportowania informacji z mediów społecznościowych do likwidatorów szkód i wywiadowni ubezpieczeniowych. Więcej informacji można znaleźć na witrynie www.socialdiscoverycorp.com.

logo for Split Limit Studios

Split Limit Studios

Split Limit Studios is the leading provider of pay-as-you-go billing solutions for workers’ compensation. Our signature SaaS product, TRUPAY®, enables the automatic payment of insurance premiums each payroll period. Using real-time payroll data provided by the payroll company or the policyholder, TRUPAY calculates workers’ compensation premiums based on current insurer rates, invoices the policyholder, and collects the premium via ACH.

Split Limit Studios has partnered with Guidewire to develop an accelerator for PolicyCenter to provide an integrated pay-as-you-go billing solution. With no software to install or manage, insurers can quickly implement TRUPAY and offer policyholders the advantages of pay-as-you-go billing. And, to ensure the accurate calculation and collection of workers’ compensation premiums, TRUPAY has built-in NCCI and state bureau rules. Furthermore, with connectivity to more than 350 payroll partners (including Intuit QuickBooks and its 1.3 million payroll customers), TRUPAY gives policyholders the flexibility to have their payroll company report payroll data on their behalf. https://www.splitlimit.com/

Talage

Talage develops digital distribution software that transforms the commercial insurance quoting process for agents and insurers. When working with Talage, insurance companies can provide their agents with custom online applications that they can market directly to businesses via their website, social media, email, and other digital channels.

The Talage accelerator integrates with the Guidewire platform to deliver instant quotes on behalf of an insurer’s agents via any digital channel. Insurers that spend significant resources on a quote API want to see a positive ROI. When you partner with Talage, you’re no longer limited to a handful of digital agents to drive premium. Instead, you’re now able to turn all of your agents into digital agents with no additional technical effort. https://www.talageins.com/

Talem Health Analytics

Talem Health Analytics pairs clinical expertise with technology to enhance insurers’ understanding of bodily injury and medical recovery. With more than 20 years of experience in the medical and biomechanical field, we use a unique combination of machine learning and artificial intelligence to enable claims professionals to evaluate and understand injuries accurately, and to assist in claim assignment, case management, and settlement. Nurse case managers and adjusters can leverage Talem prior to receiving independent medical examinations, and as a result can better support their decisions on approving medical costs. Our technology platform provides a supervised AI component that reviews outputs to provide accurate, data-driven insights. For more information, visit www.talemhealthanalytics.com.

Talem integrates the three most important areas of claims management to create the earliest injury insight on the market today. Combining key forensic and rehabilitation principles with AI technology, Talem provides a way to obtain powerful insights from minimal information. Simply request injury causation insights in Guidewire ClaimCenter, review the information collected for the claim by both Guidewire and Talem, and then submit. Our solution provides a comprehensive overview of force exposure, delta-v, occupant movement, and injury likelihood so that your next action on the claim is the right one. You can decrease fraud, medical up-coding, and settlement severity while empowering your claims management team with a consistent narrative to manage complex medical rehabilitation approvals.

Tempus Innovations

TempusDirect

TempusDirect is built on user-inspired innovation and a promise to listen and serve with a sense of urgency. We create our solutions for insurers, third-party administrators, and self-administered employers across all insurance lines where medical providers are paid directly by P&C payers. We eliminate the burdensome obstacles to provider reimbursement by partnering with patients, healthcare providers, and insurers in a collaborative way that builds strong relationships, a better and more streamlined reimbursement process, and faster patient recovery. Our Tempus suite of services solves a unique industry need and establishes full transparency for cost containment.

We now integrate our services with the Guidewire platform to put our smart-cost-containment tools into adjusters’ hands. With this integration, we enable seamless assignments to Tempus, real-time activities for adjusters, and signed provider agreement documents attached to claims. Our partnership delivers more than just an efficient process—we deliver peace of mind. For more information, visit www.tempusdirect.com.

TrueMotion

Mająca siedzibę w Bostonie, w stanie Massachusetts, spółka TrueMotion łączy możliwości technologii komórkowej, uczenia maszynowego i analizy danych, aby zmniejszać liczbę wypadków samochodowych i ofiar śmiertelnych. Opatentowane przez nią rozwiązania techniczne wykorzystują czujniki wbudowane w smartfony do pewnej identyfikacji kierowców oraz oceny ich stylu prowadzenia pojazdów, w tym podatności na rozproszenie uwagi. Producent dostarcza korporacyjną wersję tej technologii czołowym ubezpieczycielom.

Dzięki partnerstwu TrueMotion i Guidewire najwięksi ubezpieczyciele mogą łatwo integrować Platformę TrueMotion jako usługę z istniejącym systemem obiegu zadań Guidewire PolicyCenter, uzyskując możliwość wdrażania mobilnych rozwiązań telematycznych, w celu dokładniejszego szacowania ryzyka, nagradzania bezpiecznej jazdy i personalizacji relacji z klientami. Działając w obliczu ogromnej presji konkurencyjnej, ubezpieczyciele mogą teraz zapewniać klientom zindywidualizowaną obsługę, która zwiększa lojalność i podkreśla znaczenie przejrzystości i zaufania.

Więcej informacji można znaleźć w serwisie goTrueMotion.com.

Truepic

Truepic jest wiodącą platformą weryfikacji zdjęć. Pomagamy ubezpieczycielom w nawiązywaniu bezpiecznych relacji z klientami, usprawnianiu interakcji, eliminowaniu oszustw i redukcji kosztów. Truepic Vision wyposaża ubezpieczycieli w technologię Virtual Inspection, która jest całkowicie zmodernizowana i przeprojektowana.

Nasz dodatek do Guidewire ClaimCenter umożliwia użytkownikom zamawianie sprawdzonej, zweryfikowanej kontroli wirtualnej z użyciem Truepic Vision oraz otrzymywanie odpowiedzi w  aplikacji ClaimCenter bezpośrednio po jej opracowaniu — często w ciągu kilku minut. Można wysłać prośbę do ubezpieczonego lub agenta i otrzyma ć zdjęcia z poświadczoną autentycznością. Obsługa tego procesu przebiega w tle i nie wymaga logowania ani dodatkowego uwierzytelnienia. Korzystając z zastrzeżonej technologii i metod analizy obrazu, Truepic Vision zapewnia ubezpieczycielom technologię wirtualnej kontroli, którą cechuje taki sam poziom zaufania i autentyczności taki jaki ma kontrola osobista, przy ułamku jej kosztów. Otrzymane zdjęcia są wykorzystywane do oceny roszczeń, szacowania szkód, przyspieszenia i zmniejszenia kosztów obsługi oraz zwiększania zaufania między ubezpieczycielem a klientem. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem www.truepic.com/insurance.​

Upptec

Compensation for covered events is the reason that consumers buy insurance—and trust in the valuation is the essence of the relationship between an insurance company and its customers. Since 2006, Upptec has been performing valuations that are automated, uniform, and objectively based on large amounts of data. Upptec’s automation makes content valuations available in seconds.

AddUpptec is an add-on that integrates with Guidewire ClaimCenter to offer a streamlined content claims valuation process. Available in the Guidewire Marketplace, this add-on provides ClaimCenter users with the capability to send claims to Upptec for real-time content valuation for home and travel claims from within ClaimCenter—enabling users to make smart, clear settlement decisions. The seamless integration reduces cycle time and improves productivity in claims management by enabling straight-through processing. AddUpptec provides a transparent and efficient customer experience that helps reduce costs and improve customer trust.

For more information, visit https://upptec.com/.

Veracity Research Company

VRC Investigations offers solutions for insurance defense and corporate investigations delivered by the nation’s largest team of experts based throughout the United States. Clients benefit from our use of the latest technologies, proprietary investigative management software, the highest data security, and innovative investigative services for insurance and corporate programs. Since 1995, VRC has been an industry leader in investigative management, fraud abatement, regulatory compliance, and vendor management platforms.

Data driven and focused on delivering results, VRC provides a consultative partnership. Your outcomes are the focus of our team of experts as they work with you to develop a comprehensive approach to your insurance defense and corporate investigations. You benefit from the experience of our award-winning SIU team with national coverage and the highest level of data security. We are your single-source solution for investigations, fraud abatement, regulatory compliance, vendor management, and training. Visit https://vrcinvestigations.com for complete information.

logo - Visual Software

Visual Software

Millions of commercial workers’ compensation and general liability policies for hundreds of insurance companies are audited annually via Visual Software’s suite of premium audit insurance software. These products manage voluntary audits completed by the policyholder online, telephone audits done over the phone with the policyholder, and physical audits completed by an auditor onsite at either the policyholder’s location or their accountant’s office. Visual Software plays a key role in helping hundreds of insurers finalize billions of dollars in insurance premiums every year.

Visual Software’s partnership with Guidewire provides an expanded scope of integration that allows for more details to be shared between premium audit departments and underwriting, claims, SIU, and billing departments; agents; and more. This relationship also enables faster implementations between Visual Software’s software suite and Guidewire PolicyCenter, and far less restructuring and coding is required whenever upgrades are applied to either system.

Visit https://www.visualsoftwarellc.com/ for more information.

VPay

VPay

VPay delivers better claim payment experiences that boost customer satisfaction across the insurance landscape. With the industry’s only total claim payment solution, we’re able to provide new payment options and streamline every aspect of the payment process. VPay helps companies solve their payment challenges by creating configurable claim payment solutions, including multiparty solutions for policyholders, claimants, and service providers. These solutions lower costs, boost efficiency, drive higher epayment adoption, and maximize ROI—guaranteed. Our proprietary software, patented claim payment technology, and decades of financial and insurance payment expertise have made us an industry leader. We process billions in annual claims payments to more than 1,000,000 service providers, claimants, and policyholders on behalf of auto and property payers, worker’s compensation payers, health plans, dental plans, and third-party administrators. To learn more, visit www.vpayusa.com.

With the VPay–Guidewire partnership, insurers will be able to take advantage of accelerators that seamlessly integrate critical claims operations data with real-time, post-adjudication payment and remittance data through a simple turnkey platform. The platform helps simplify the reconciliation process while also eliminating processing and management costs.

WeGoLook

WeGoLook is an on-demand global workforce of over 45,000 “Lookers” that specializes in capturing data and performing custom tasks in the field. Fully vetted and equipped with proprietary technology, Lookers are able to capture real-time photos, video, and measurements to support insurers anytime/anywhere.  

The WeGoLook accelerator gives clients the ability to engage WeGoLook’s network directly from Guidewire ClaimCenter™. By dispatching a Looker, claims handlers can obtain claims data and photos in as little as 24 hours for a flat fee. Actionable field data is delivered back into ClaimCenter and can be used to perform damage and liability triage or desk-estimation, thereby reducing resourcing costs and turnaround times for claims settlement.

Zipwhip

Ponad 10 000 przedsiębiorstw wykorzystuje Zipwhip do komunikacji z klientami w najbardziej efektywny sposób – za pomocą wiadomości tekstowych.  Zipwhip jest pionierem wykorzystywania wiadomości tekstowych w biznesie. Od ponad czterech lat umożliwia towarzystwom ubezpieczeniowym komunikację tekstową za pomocą posiadanych numerów telefonów stacjonarnych. Dzięki bezpośrednim połączeniom sieciowym Zipwhip z operatorami bezprzewodowymi, intuicyjnej platformie programowej opartej na chmurze oraz interfejsowi API klasy korporacyjnej, przedsiębiorstwa mogą w każdej chwili używać dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego do bezpiecznej i niezawodnej komunikacji z klientami.

Akcelerator Zipwhip Ready for Guidewire automatycznie synchronizuje dane kontaktowe między platformami i archiwizuje rozmowy (SMS i MMS) w ClaimCenter, co sprawia, że historia rozmów staje się częścią dokumentacji obsługi reklamacji. Zipwhip for Guidewire zwiększa produktywność, skracając czas potrzebny na nawiązanie pierwszego kontaktu i rozpoczęcie obsługi roszczenia, co poprawia poziom satysfakcji klientów. Ta prosta technologia przyspiesza proces likwidacji szkód zarówno po stronie ubezpieczyciela, jak i klienta, umożliwiając łatwą wymianę informacji za pomocą wiadomości tekstowych. www.zipwhip.com

PartnerConnect | Affiliation

Guidewire utrzymuje z wieloma stowarzyszeniami branżowymi relacje przynoszące korzyści naszym klientom.

ACORD

ACORD (Association for Cooperative Operations Research and Development – Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy, Badań i Rozwoju) to globalna organizacja non-profit obsługująca branżę ubezpieczeniową. ACORD wspiera rozwój otwartych standardów danych i standardowych formularzy oraz współpracuje ze swoimi członkami oraz organizacjami partnerskimi, dążąc do wdrożenia tych standardów. www.acord.org

CSIO

CSIO (Centre for Study of Insurance Operations) is Canada’s technology association of P&C insurers, software providers, and more than 36,000 brokers. CSIO improves the consumer’s ease of doing business within the broker channel by overseeing the development, implementation, and maintenance of technology standards and solutions such as eDocs, My Proof of Insurance eDelivery, and eSignatures. In addition, CSIO operates CSIOnet, an industry-owned platform for the efficient exchange of policy information between partners. To learn more, visit www.csio.com.

DARVA

Spółka DARVA obsługuje różnych uczestników francuskiego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i mieszkaniowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. DARVA oferuje usługi i innowacyjne, w pełni bezpieczne rozwiązania w celu uproszczenia komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi ubezpieczycieli i ich partnerów: brokerów, niezależnych ekspertów, warsztatów itp. DARVA i Guidewire nawiązały współpracę, aby stworzyć niezbędne interfejsy dla celów optymalnego, zintegrowanego procesu zarządzania szkodami. www.darva.com

IASA

The Insurance Accounting & Systems Association, Incorporated (IASA - Stowarzyszenie Rachunkowości i Systemów Ubezpieczeniowych) jest edukacyjną organizacją non-profit, która dąży do podnoszenia poziomu wiedzy specjalistów ds. ubezpieczeń oraz członków podobnych organizacji ściśle współpracujących z branżą ubezpieczeniową poprzez ułatwienie wymiany poglądów i informacji. www.iasa.org

ISO

ISO jest głównym źródłem informacji na temat ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych. Dla szerokiego spektrum ubezpieczeń majątkowych i osobowych firma ISO zapewnia dane statystyczne, aktuarialne, ubezpieczeniowe i szkodowe, formularze polis, informacje o konkretnych lokalizacjach, narzędzia wykrywania oszustw i usługi techniczne. ISO pomaga swoim klientom chronić ludzi, mienie i aktywa finansowe zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie. ISO jest członkiem zrzeszenia firm Verisk Analytics. www.iso.com

PartnerConnect | Infrastructure

Nasi partnerzy infrastrukturalni oferują naszym wspólnym klientom infrastrukturę technologiczną oprogramowania i sprzętu.

Amazon Web Services

Guidewire is a member of APN, the Amazon Web Services partner network. Guidewire works with AWS to host and integrate Guidewire solutions on the AWS platform.  aws.amazon.com/

IBM

Po zoptymalizowaniu swoich aplikacji, Guidewire przystąpił do IBM PartnerWorld Insurance Industry Network, sieci partnerskiej współpracy IBM z branżą ubezpieczeniową. Rozwiązania Guidewire obsługują szeroką gamę platform programistycznych i sprzętowych IBM, w tym rodziny serwerów pSeries i xSeries, system operacyjny AIX, narzędzia Cognos do tworzenia raportów Business Intelligence oraz serwery aplikacyjne WebSphere. www.ibm.com

Guidewire obecnie uruchomił swoje rozwiązanie ClaimCenter na platformie systemowej IBM PureApplication. Optymalizacja do IBM PureSystems umożliwia naszym wspólnym klientom osiągnięcie lepszej proporcji czasu i uzyskanej wartości dzięki szybszej realizacji wdrożenia, zaś skonsolidowane obciążenia serwerów i aplikacji umożliwiają bardziej wydajne wykorzystanie zasobów, podniesienie ogólnej wydajności i zmniejszenie złożoności zarządzania systemem.

Microsoft

Guidewire współpracuje z firmą Microsoft w celu zagwarantowania, że produkty Guidewire są zoptymalizowane dla rozwiązań Microsoft, w tym SQL Server i narzędzi geokodowania. www.microsoft.com

Oracle

Guidewire jest członkiem OPN, sieci partnerskiej Oracle. Guidewire współpracuje z firmą Oracle w celu zagwarantowania, że produkty Guidewire są zoptymalizowane dla rozwiązań Oracle, w tym Java, WebLogic Server i baz danych Oracle. www.oracle.com