Skip navigation

Guidewire Ogłasza Wprowadzenie Nowej Wersji Platformy Ubezpieczeniowej

Guidewire Ogłasza Wprowadzenie Nowej Wersji Platformy Ubezpieczeniowej

Nowa wersja daje ubezpieczycielom lepsze możliwości dostosowania się do potrzeb rynku i odzwierciedla spostrzeżenia ponad 200 klientów ze społeczności Guidewire
SAN ANTONIO, 13 czerwca, 2016

Podczas konferencji IASA spółka Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), dostawca oprogramowania dla firm z branży ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych, ogłosiła dzisiaj wprowadzenie nowej wersji platformy Guidewire Insurance Platform™. Platforma Guidewire Insurance Platform obejmuje trzy elementy — operacje podstawowe, dane i analizy oraz zaangażowanie cyfrowe — których połączenie ma zwiększać możliwości reagowania przez ubezpieczycieli na zmiany w branży oraz silniej angażować ich klientów, agentów i pracowników oraz zwiększać ich rolę. Udoskonalenia w całej platformie ubezpieczeniowej odzwierciedlają spostrzeżenia społeczności Guidewire liczącej ponad 200 klientów i pozwalają ubezpieczycielom poprawić szybkość reakcji i precyzję analiz, zoptymalizować oferty produktów, usprawnić procesy oraz promować orientację na klienta.

"W ciągu ostatnich kilku lat firmy z branży ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych mierzyły się z większymi zmianami niż w ciągu kilku poprzednich dziesięcioleci, a tempo zmian będzie jeszcze rosło," powiedział Scott Roza, dyrektor ds. działalności w Guidewire Software. "Zespół Guidewire ma za zadanie kontynuować opracowywanie produktów tak, żeby nasi klienci mogli się dostosować do tego dynamicznego otoczenia i odnieść w nim sukces. Jesteśmy bardzo wdzięczni za uwagi i wskazówki, jakie uzyskaliśmy od społeczności naszych zaangażowanych klientów."

"Ta wersja to kamień milowy naszej podróży. Zapewnia jednoczesną dostępność nowych wersji naszych produktów podstawowych, cyfrowych i bazujących na danych, w postaci ujednoliconej całości," odsumował Ali Kheirolomoom, dyrektor ds. produktów w Guidewire Software. "Nasza platforma została tak zaprojektowana, aby w całym ubezpieczeniowym cyklu życia zapewniać zintegrowane doświadczenia określonym użytkownikom, tzn. ubezpieczycielom, agentom, likwidatorom i informatykom. Poza tym InsuranceSuite 9 ma być dostępna dla naszych klientów i partnerów w modelu chmury publicznej."

Najnowsza wersja platformy Guidewire Insurance Platform obejmuje nowe wersje modułów InsuranceSuite, Digital Portals, DataHub i InfoCenter. Na najważniejsze udoskonalenia, w podziale na rodziny produktów, składają się:

Operacje podstawowe:

Moduł Guidewire InsuranceSuite™ obejmujący PolicyCenter, ClaimCenter i BillingCenter obsługuje podstawowe operacje ubezpieczeniowe — sprzedaż polis, zarządzanie polisami, rozliczenia i likwidację szkód — we wszystkich rodzajach działalności. Udoskonalenia InsuranceSuite 9 obejmują:

 • przeznaczenie do wdrożenia w chmurze — zapewnienie klientom i partnerom Guidewire elastycznych wariantów wdrożenia w środowisku chmury prywatnej, publicznej i hybrydowej;

 • możliwości konfiguracji graficznej, żeby dodatkowe elementy zachowania systemu (np. zasady wystawiania polis) można było szybko i łatwo definiować;

 • indywidualizację sposobu korzystania przez wystawiającego polisę dzięki integracji w PolicyCenter i Spotlight, aplikacji analitycznej działającej w sieci Guidewire, która pozwala na dokładniejsze i spójniejsze szacowanie ryzyka związanego z nieruchomościami;

 • sprawne rozliczanie faktur szkodowych, żeby likwidatorzy mogli ograniczyć się do rozpatrywania wyjątków, a wykonawcy szybciej otrzymywali należności; i

 • przyjazne ekrany rachunku (Account) i podsumowania danych polisy (Policy Summary), które zapewniają ubezpieczającym szybkie, przejrzyste rozliczenia, oraz ostrzeżenia dotyczące wartości kapitału (Equity Warnings), służące solidności praktyk biznesowych.

Dane i analizy:

Moduł Guidewire Data and Analytics, obejmujący DataHub, InfoCenter i Predictive Analytics, zapewnia ubezpieczycielom produkty z dziedziny zbiorów danych, hurtowni danych analityki biznesowej i chmurowych analiz prognostycznych z branży ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych na potrzeby likwidacji szkód i zwiększania rentowności. Udoskonalenia DataHub 9 i InfoCenter 9 obejmują:

 • instrumenty podstawowe, służące automatyzacji i przyspieszeniu dostarczania danych do DataHub (poczynając od BillingCenter), skracające czas uzyskania analiz przez użytkowników biznesowych przy jednoczesnym obniżeniu kosztu wdrożenia informatycznego;

 • poszerzenie i konsolidację danych rozliczeniowych i łatwe w obsłudze dzienniki rozliczeniowe należności, zobowiązań, środków pieniężnych i ogólnych transakcji rozliczeniowych;

 • interaktywną wizualizację danych, która pomoże agentom zrozumieć nowe biznesowe wymagania rozwojowe w kontekście odpływu klientów, oraz możliwe do wbudowania, uprzednio zintegrowane treści w Guidewire Gateway Portal for Agents™; i

 • aplikację New Loss Development przydatną aktuariuszom, specjalistom ds. szkód i osobom przygotowującym sprawozdania dla organów regulacyjnych, dzięki łatwemu dostępowi do danych i możliwości uzyskania obliczonych wcześniej danych szkód do bardziej złożonych analiz i elastycznych tabel szkodowych.

Zaangażowanie cyfrowe:

Moduł Guidewire Digital Portals™ wspiera zaangażowanie we wszystkich kanałach dotyczące polis, rozliczeń i szkód wobec interesariuszy zewnętrznych, tj. agentów, ubezpieczających i dostawców. Udoskonalenia Digital Portals 5 obejmują:

 • oferty polis zaprojektowane przede wszystkim z myślą o urządzeniach mobilnych, z żądaniem podania minimalnej ilości danych;

 • większą samoobsługowość ubezpieczających i wrażenia bardziej odpowiadające oczekiwaniom, do których użytkowników przyzwyczaiły inne branże, np. handel detaliczny;

 • pasek boczny konfigurowalnego marketingu w module Gateway Portal for Agents, pozwalający ubezpieczycielom dostosować komunikaty marketingowe do agentów i łatwo je znaleźć;

 • integrację Gateway Portal for Agents i InfoCenter, pozwalającą agentom przeglądać analizy własnej wydajności bezpośrednio w portalu, dzięki czemu mogą oceniać swój rozwój, rentowność i obszary wymagające szczególnej uwagi; i

 • nowy interfejs (API) przepływu kreatora w Digital Portals upraszczający tworzenie wyjątkowych doświadczeń dla użytkowników.

Platforma Guidewire Insurance Platform zostanie powszechnie udostępniona na całym świecie* do 30 czerwca. Guidewire ClaimCenter® 9, produkt przeznaczony do likwidacji szkód, jest dostępny na całym świecie już dzisiaj.

O firmie Guidewire Software

Guidewire to platforma ciesząca się uznaniem instytucji z sektora ubezpieczeń majątkowych i osobowych, które wykorzystują ją do pozyskiwania klientów, wdrażania innowacji i efektywnego rozwoju. Nasza platforma jest dostępna jako usługa w chmurze i stanowi połączenie technologii cyfrowych, systemu bazowego, rozwiązań analitycznych i sztucznej inteligencji. Ponad 400 ubezpieczycieli – od nowych przedsięwzięć po największe i najbardziej złożone instytucje ubezpieczeniowe na świecie – korzystało z platformy Guidewire.

Będąc partnerem naszych klientów, wciąż rozwijamy się, aby umożliwiać im odnoszenie sukcesów. Jesteśmy dumni z naszych wyjątkowych osiągnięć wdrożeniowych, obejmujących ponad 1000 udanych projektów, wspieranych przez największy zespół badawczo-rozwojowy i ekosystem partnerski w branży. Oferujemy setki aplikacji partnerskich, które przyspieszają integrację i lokalizację oraz zwiększają innowacyjność.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając portal www.guidewire.com i obserwując nas na Twitterze: @Guidewire_PandC.

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami

E-mail: pr@guidewire.com

Guidewire logo

Navigate what's next.