FRIDAY

GW-Customer-Logos 3x 0042 Friday Logo medium-transparent-500w

FRIDAY

Szybsze osiąganie przewagi konkurencyjnej

  • Platforma cyfrowa w 60 dni.

  • Ubezpieczyciel wypełnia lukę na rynku swoimi innowacyjnymi produktami.

Sądzę, że towarzystwo ubezpieczeniowe powinno uważać się za firmę technologiczną i działać w takim samym tempie jak Google czy Facebook

Silvan Saxer

dyrektor ds. operacyjnych
FRIDAY

Jak FRIDAY zwiększa zaangażowanie, wprowadza innowacje i skutecznie rozwija działalność 

Dążąc do zajęcia pozycji najnowocześniejszego ubezpieczyciela w Niemczech, FRIDAY jest pierwszym towarzystwem ubezpieczeniowym w kraju, które w ramach pełnej cyfrowej obsługi ubezpieczeniowej osób fizycznych oferuje innowacyjne ubezpieczenie, w cenie uzależnionej od liczby przejeżdżanych kilometrów. Sukces tego ubezpieczyciela, dopiero rozpoczynającego działalność – firma powstała w 2016 r. przy wsparciu szwajcarskiej grupy ubezpieczeniowej Bâloise – wynika w znacznym stopniu z podejmowania pionierskich działań, a także z korzystania z usług ekspertów w dziedzinie technologii cyfrowych oraz pracowników naukowych z dziedziny ubezpieczeń, ekonomistów i doświadczonych przedsiębiorców.

Siedziba: Berlin
Obszar działania: Niemcy
Rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia dla klientów indywidualnych

Produkty Guidewire

product insurancesuite
InsuranceSuite

Zwiększ zaangażowanie, wprowadzaj innowacje i skutecznie rozwijaj działalność dzięki najbardziej zaawansowanej platformie ubezpieczeniowej na świecie.

product insurancesuite
InsuranceSuite

Zwiększ zaangażowanie, wprowadzaj innowacje i skutecznie rozwijaj działalność dzięki najbardziej zaawansowanej platformie ubezpieczeniowej na świecie.

product policycenter
PolicyCenter

Szybsza obsługa szkód, przekraczanie oczekiwań klientów i wprowadzanie innowacji dzięki najbardziej wiarygodnemu rozwiązaniu do zarządzania szkodami w branży ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

ClaimCenter - Introduction Image
ClaimCenter

Szybsza obsługa szkód, przekraczanie oczekiwań klientów i wprowadzanie innowacji dzięki najbardziej wiarygodnemu rozwiązaniu do zarządzania szkodami w branży ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Billing Center
BillingCenter

Zapewnij wyjątkową jakość obsługi klienta dzięki połączeniu wstępnie opracowanych modeli i elastycznej architektury, będącej w stanie obsłużyć wszelkie metody płatności – dziś, jutro i w przyszłości.

analytics-icon-150w
Analytics

Guidewire Live umożliwia optymalizację procesów likwidacji szkód, zwiększenie rentowności zawieranych umów i wspieranie inteligentnego podejmowania decyzji w zakresie podstawowych procesów.