InsuranceSuite

Kompletny zestaw podstawowych systemów wspierających cały cykl ubezpieczenia, w tym szacowanie ryzyka, zarządzanie polisami, szkodami i rozliczeniami

Guidewire InsuranceSuite™ to sprawdzone rozwiązanie, które pozwoliło spółkom ubezpieczeń majątkowych i osobowych na całym świecie znacząco wzbogacić relacje z klientami i agentami/brokerami. Może ono pomóc zwiększać zyski i reagować na pojawiające się możliwości i zagrożenia rynkowe, w tym:

  • Spersonalizowane produkty i oferty usługowe
  • Rosnące oczekiwania klientów
  • Agresywna konkurencja w branży
  • Zapotrzebowanie na szybkie przyswojenie innowacyjnych technologii

InsuranceSuite stanowi kompletny zestaw podstawowych aplikacji wspierających działalność podstawową – ocenę ryzyka, obsługę polis, rozliczenia i obsługę szkód – zapewniając technologię niezbędną do przystosowania się i odniesienia sukcesu w szybko zmieniającej się branży.

Aplikacje InsuranceSuite zostały opracowane na wspólnej platformie, obejmującej cały cykl życia ubezpieczenia. Nasza platforma jest wyposażona w liczne funkcjonalności niezbędne do skutecznego i ciągłego rozwoju produktów, procesów i relacji z klientami. InsuranceSuite obsługuje najważniejsze potrzeby ubezpieczycieli dla wszystkich typów ubezpieczeń, wspierając sprzedaż, obsługę polis i wysokiej jakości ocenę ryzyka wszystkich rodzajów.

InsuranceSuite – korzyści
 

Elastyczność biznesowa
Prostsza konfiguracja dzięki umożliwieniu użytkownikom biznesowym definiowania i utrzymania zachowań aplikacji na podstawie doświadczeń użytkownika i ulepszonych modeli interakcji. Dzięki elastycznej architekturze i wsparciu InsuranceSuite dla produktów, procesów i kanałów komunikacyjnych można zwiększyć szybkość komunikacji, szybciej reagować na zmiany na rynku, wykorzystywać pojawiające się szanse i współpracować z klientami.

Wsparcie dla klientów
Klienci znajdą się w centrum działalności firmy dzięki wykorzystaniu następujących funkcji:

  • Orientacja na klienta: Uczyń z klientów centrum cyklu ubezpieczeniowego.
  • Bezkonkurencyjny poziom informacji: Wiedza opierająca się na analizie danych ze sprzedaży, oceny ryzyka i obsługi polis. 
  • Bezproblemowa współpraca z klientami: Zapewnianie klientom całościowej i zindywidualizowanej obsługi na etapie oceny ryzyka, zawierania umowy, rozliczeń i obsługi szkód, niezależnie od kanału dystrybucji czy punktu kontaktu z klientem.

Większa wydajność i elastyczność oraz ulepszone procesy decyzyjne
Pakiet InsuranceSuite jest wyposażony we wbudowane narzędzia wspomagania decyzji i współpracuje z naszymi produktami do obsługi danych i analiz w celu usprawnienia procesu decyzyjnego na każdym etapie działalności, w tym ciągłej optymalizacji oferowanych produktów i powiązanych usług. W interesie ubezpieczycieli jest wyzwolenie potencjału do:

  • Wykorzystywania danych wewnętrznych i zewnętrznych w celu ulepszenia procesów operacyjnych
  • Zwiększenia szybkości reagowania
  • Podejmowania lepszych decyzji w całym cyklu ubezpieczenia.

Innowacyjne kanały cyfrowe
Obecnie tematem dominującym na niemal każdym większym rynku jest podnoszenie aktywności klientów oraz udostępnienie im kanałów cyfrowych. Szybki rozwój aktywności klientów w przestrzeni cyfrowej stworzył rzeczywistość, w której uporządkowana automatyzacja i transakcje samoobsługowe zawierane różnymi kanałami są koniecznością, a nie tylko „miłym dodatkiem”.

Używanie InsuranceSuite oznacza korzystanie z innowacyjnych rozwiązań na nowoczesnej platformie technologicznej o sprawdzonej metodzie aktualizacji, co sprawia, że podstawowe aplikacje nadal zaspokajają zmieniające się potrzeby biznesowe i informatyczne w tempie dającym się kontrolować.

Działalność międzynarodowa
Prowadzenie działalności w regionach wielonarodowych i międzynarodowych nieuchronnie wiąże się z nietypowymi wymaganiami i zawiłościami, które są nader istotne dla ubezpieczycieli działających na rynku globalnym. Pakiet InsuranceSuite został stworzony z myślą o natywnym wsparciu sprzedaży, obsługi i szacowania ryzyka w wielu krajach lub regionach, nawet w ramach pojedynczej polisy lub szkody. Używając InsuranceSuite można bezproblemowo i precyzyjnie wykorzystywać lokalne konwencje, takie jak język, walutę, strefę czasową i formaty danych klientów.