Skip navigation

Guidewire udostępnia wersję 2016.2 pakietu InsurancePlatform

Guidewire udostępnia wersję 2016.2 pakietu InsurancePlatform

Udoskonalenia produktów Data i Digital pomagają firmom ubezpieczeniowym sprostać potrzebom coraz bardziej dynamicznego rynku, na którym dane i technologie cyfrowe odgrywają kluczową rolę
SAN FRANCISCO–CONNECTIONS 2016, 24 października, 2016

​Connections 2016 - Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), producent oprogramowania dla firm z branży ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych, opublikował dziś komunikat o wprowadzeniu na rynek wersji 2016.2 pakietu Guidewire InsurancePlatform™. Produkt stworzony specjalnie z myślą o sektorze ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych obejmuje trzy elementy – operacje podstawowe, dane i analizy oraz cyfrowe kanały obsługi klienta. Połączenie tych trzech funkcji pomaga ubezpieczycielom szybciej reagować na zmiany w branży, skuteczniej docierać do klientów oraz dostarczać agentom i pracownikom lepszych narzędzi pracy, sprzyjających większemu zaangażowaniu. W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono wiele ulepszeń w produktach Guidewire Data i Digital, a także udoskonalono funkcje, z których korzystają nabywcy polis, agenci, aktuariusze i informatycy.

"Tempo zmian w sektorze ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych wciąż rośnie," stwierdził Ayan Sarkar, wiceprezes odpowiedzialny za produkty Digital w firmie Guidewire Software."Uważamy, że naszym zadaniem jest ciągłe udoskonalanie naszych produktów w takim kierunku, aby ich użytkownicy mogli odnosić sukcesy na rynku, który szybko ewoluuje pod wpływem nowych firm, zmieniającego się zachowania klientów i innowacji technologicznych."

"Wprowadzając na rynek tę wersję, osiągamy cel, jakim jest stałe wzbogacanie naszych produktów o funkcje przynoszące korzyści klientom, zwłaszcza w dynamicznych obszarach analizy danych i cyfrowych kanałów obsługi. Najnowsze udoskonalenia pozwolą lepiej wykorzystać ogromne zasoby danych, jakimi dysponują dziś firmy ubezpieczeniowe," stwierdził Wade Bontrager, wiceprezes odpowiedzialny za produkty Predictive Analytics w firmie Guidewire Software. "Obecna wersja jest godna uwagi również dlatego, że jest to nasz pierwszy produkt Predictive Analytics od czasu przejęcia firmy EagleEye Analytics na początku bieżącego roku."

Najnowsza wersja oprogramowania Guidewire InsurancePlatform zawiera nowe wersje produktów Predictive Analytics, Spotlight i Digital Portals. Najważniejsze ulepszenia w poszczególnych grupach produktów:

Data and Analytics:

Moduł Guidewire Data and Analytics, na który składają się produkty DataHub, InfoCenter, Guidewire LiveSM i Predictive Analytics, oferuje zaprojektowane z myślą o sektorze ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych narzędzia: bazę danych, repozytorium Business Intelligence i działające w chmurze produkty służące do prognozowania szkodowości i rentowności. Ulepszenia produktów Predictive Analytics 6 i Spotlight* to między innymi:

Predictive Analytics 6:

 • Zautomatyzowane funkcje służące do budowania modeli
  + Gotowe algorytmy modelujące, pozwalające automatycznie przeanalizować nowy zestaw danych i wybrać optymalne szerokości przedziałów klasowych dla każdej zmiennej w oparciu o sygnał predykcyjny i korelacje w skali roku;
  + Wykorzystanie pełnego potencjału predykcyjnego każdej zmiennej poprzez uwzględnienie wynikających z korelacji poprawek do każdej zmiennej;
  + Zaawansowane metody wyboru parametrów symulacji umożliwiają budowanie modeli sekwencyjnych, pozwalających skrócić proces modelowania i zwiększyć moc predykcyjną modelu.

 • Operacjonalizacja skomplikowanych modeli predykcyjnych
  + Interfejs użytkownika, umożliwiający przygotowanie predykcyjnych modeli na potrzeby interakcji w czasie rzeczywistym z centralnymi procesami systemowymi;
  + Unikanie silosów kodu z możliwością stosowania transformacji zmiennych i modyfikowania API modelu za pomocą skryptów, stanowiących integralną część produktu;
  + Łączne wykorzystanie kilku modeli predykcyjnych w celu uzyskania większej dokładności i pełniejszej informacji.

 • Monitorowanie modeli predykcyjnych
  + Usługa oceny modeli pozwala zapisywać wszystkie transakcje w bazie danych i tworzyć raporty umożliwiające monitorowanie trafności modeli;
  + Raporty z informacjami o rozkładzie wolumenu transakcji, błędów i adekwatności modelu;
  + Porównanie danych wejściowych i wyników z prognozami opartymi na modelu oraz prezentowanie informacji o poprawności modeli predykcyjnych zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie.

Spotlight*:

 • Zapewnienie samowystarczalności zespołu analityków ryzyka ubezpieczeniowego
  + Pozwala zespołom analityków ryzyka ubezpieczeniowego definiować własne sposoby prezentacji ryzyka z pomocą nowych ekranów administracyjnych;
  + Umożliwia analitykom ryzyka zarządzanie profilami ryzyka, oszacowaniami i wizualizacjami bez konieczności angażowania konsultanta ds. analizy danych.

Digital Engagement**:**

Produkt Guidewire Digital Portals™ umożliwia wielokanałową komunikację z interesariuszami zewnętrznymi: agentami, pośrednikami oraz sprzedawcami polis, rozliczeń i szkód. Najważniejsze ulepszenia produktu Digital Portals 5.1:

 • Zaspokojenie preferencji zakupowych kluczowych klientów, zwłaszcza należących do powiększającego się segmentu milenialsów
  + Spersonalizowany marketing i branding, narzędzia do badań online oraz możliwości udostępniania materiałów w mediach społecznościowych;
  + Zwiększone możliwości samoobsługi przy wykorzystaniu urządzeń przenośnych – na przykład możliwość sprawdzenia stanu wypłaty odszkodowania czy aktualizacji danych dotyczących sposobu płatności.

 • Zapewnienie agentom/pośrednikom doskonalszych narzędzi pracy
  + Dodanie nowych funkcji samoobsługowych portalu, takich jak możliwość anulowania lub zmiany ubezpieczenia domu;
  + Usprawnienie współpracy z analitykami ryzyka ubezpieczeniowego (odstępstwa i umowy pośrednictwa);
  + Usprawnienie komunikacji z likwidatorami dzięki zapewnieniu dostępu do informacji o statusie wypłaty odszkodowania.

 • Tworzenie warunków do testowania i doskonalenia wyników osiąganych w kanałach cyfrowych, zarówno po stronie działalności ubezpieczeniowej, jak i technologii informatycznej
  + Tworzenie gotowych narzędzi analitycznych dostępnych za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym przykładowych wtyczek do Google Analytics i Segment;
  + Optymalizacja doświadczenia użytkownika przy wykorzystaniu platformy do testów A/B z przykładowymi wtyczkami Google Experiments;
  + Lepsze wsparcie kampanii marketingowych i brandingu.

O firmie Guidewire Software

Guidewire to platforma ciesząca się uznaniem instytucji z sektora ubezpieczeń majątkowych i osobowych, które wykorzystują ją do pozyskiwania klientów, wdrażania innowacji i efektywnego rozwoju. Nasza platforma jest dostępna jako usługa w chmurze i stanowi połączenie technologii cyfrowych, systemu bazowego, rozwiązań analitycznych i sztucznej inteligencji. Ponad 400 ubezpieczycieli – od nowych przedsięwzięć po największe i najbardziej złożone instytucje ubezpieczeniowe na świecie – korzystało z platformy Guidewire.

Będąc partnerem naszych klientów, wciąż rozwijamy się, aby umożliwiać im odnoszenie sukcesów. Jesteśmy dumni z naszych wyjątkowych osiągnięć wdrożeniowych, obejmujących ponad 1000 udanych projektów, wspieranych przez największy zespół badawczo-rozwojowy i ekosystem partnerski w branży. Oferujemy setki aplikacji partnerskich, które przyspieszają integrację i lokalizację oraz zwiększają innowacyjność.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając portal www.guidewire.com i obserwując nas na Twitterze: @Guidewire_PandC.

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami

E-mail: pr@guidewire.com

Guidewire logo

Navigate what's next.