QBE Insurance Australia

GW-Customer-Logos 3x 0024 logo qbe-vertical

QBE Insurance Australia

Platforma tworząca fundament przyszłej działalności

  • Umożliwiono ulepszanie nowych produktów online w ciągu 30 dni od przejścia w tryb produkcyjny.

  • W trakcie 6 miesięcy po przejściu w tryb produkcyjny zwiększono liczbę umów zawieranych automatycznie dzięki uproszczonemu przetwarzaniu.

Jesteśmy podekscytowani możliwościami, jakie Guidewire daje naszej firmie w zakresie tworzenia elastycznych produktów i cenników przy jednoczesnym zapewnieniu lepszej obsługi klienta

Helen Longland

dyrektor programowy ds.
systemów podstawowych i usług
informatycznych w QBE Australia

Jak QBE Insurance Australia zwiększa zaangażowanie, wprowadza innowacje i skutecznie rozwija działalność 

QBE Insurance Australia to oddział QBE Insurance Group, jednego z czołowych światowych ubezpieczycieli i reasekuratorów. Prowadzi działalność w 37 krajach i jest obecny na wszystkich kluczowych rynkach ubezpieczeniowych świata. QBE Australia z siedzibą w Sydney ma ponad 30 biur w całej Australii i oferuje jedną z najszerszych gam produktów spośród wszystkich krajowych ubezpieczycieli, wysoki poziom usług oraz stopień elastyczności, który trudno osiągnąć konkurentom.

Ambitny cel QBE Australia to stanie się przedsiębiorstwem zajmującym się dystrybucją cyfrową, skoncentrowanym na spersonalizowanej obsłudze klienta, co obejmuje bezproblemowy kontakt, sprawne procesy i zwiększone zaangażowanie klientów. QBE Australia wdrożyła systemy podstawowe, obsługę danych i narzędzia analityczne Guidewire oraz cyfrowe metody komunikacji, aby osiągnąć sukces na szybko zmieniającym się rynku ubezpieczeniowym. W tym działaniu skorzystała z pomocy australijskiego oddziału Ernst & Young (EY), spółki partnerskiej programu Guidewire PartnerConnect Premier, która ułatwiła wdrożenie.

Siedziba: Sidney, Australia
Obszar działania: światowy
Rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia dla klientów indywidualnych, firm, ubezpieczenia pracownicze

Produkty Guidewire

product insurancesuite (1)
InsuranceSuite

Zwiększ zaangażowanie, wprowadzaj innowacje i skutecznie rozwijaj działalność dzięki najbardziej zaawansowanej platformie ubezpieczeniowej na świecie.

product insurancesuite (1)
InsuranceSuite

Zwiększ zaangażowanie, wprowadzaj innowacje i skutecznie rozwijaj działalność dzięki najbardziej zaawansowanej platformie ubezpieczeniowej na świecie.

product policycenter
PolicyCenter

Szybsza obsługa szkód, przekraczanie oczekiwań klientów i wprowadzanie innowacji dzięki najbardziej wiarygodnemu rozwiązaniu do zarządzania szkodami w branży ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

ClaimCenter - Introduction Image
ClaimCenter

Szybsza obsługa szkód, przekraczanie oczekiwań klientów i wprowadzanie innowacji dzięki najbardziej wiarygodnemu rozwiązaniu do zarządzania szkodami w branży ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Billing Center
BillingCenter

Zapewnij wyjątkową jakość obsługi klienta dzięki połączeniu wstępnie opracowanych modeli i elastycznej architektury, będącej w stanie obsłużyć wszelkie metody płatności – dziś, jutro i w przyszłości.

analytics-icon-150w
Analytics

Guidewire Live umożliwia optymalizację procesów likwidacji szkód, zwiększenie rentowności zawieranych umów i wspieranie inteligentnego podejmowania decyzji w zakresie podstawowych procesów.