The Co-Operators Group Ltd.

The Co-operators Group Ltd. Customer Logo

The Co-Operators Group, Ltd.

Platforma cyfrowa zapewniająca doskonałą obsługę klienta

  • Wbudowane w system likwidacji szkód praktyczne wskazówki predykcyjne ułatwiają podejmowanie kluczowych decyzji

  • Klienci uzyskują większą wartość dzięki zastosowaniu zwinnej technologii chmurowej

ednym z naszych głównych założeń strategicznych jest oferowanie klientom spójnego doświadczenia obsługi za pomocą różnych kanałów.

Carol Poulsen

wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds.
systemów informacyjnych
The Co-operators

Jak The Co-Operators Group, Ltd. zwiększa zaangażowanie, wprowadza innowacje i skutecznie rozwija działalność 


The Co-operators Group Limited to kanadyjska spółdzielnia zarządzająca aktywami w wysokości ponad 42,5 mld dolarów. Poprzez grupę spółek zależnych firma oferuje ubezpieczenia mieszkaniowe i komunikacyjne, ubezpieczenia na życie, grupowe, turystyczne, handlowe i rolnicze, a także produkty inwestycyjne. Ubezpieczyciel nie tylko dostarcza kanadyjskim gospodarstwom domowym i rolnym oraz przedsiębiorstwom wysokiej jakości ubezpieczenia, ale także ma znakomitą reputację w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnych i własnych pracowników.  

O firmie The Co-Operators Group, Ltd.

Siedziba: Guelph, Kanada 
Obszar działania: Kanada  
Rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia dla osób fizycznych i przedsiębiorstw