Rozwiązania dla likwidacji szkód

Rozwiązania dla likwidacji szkód

Proaktywna analiza roszczeń i zarządzanie likwidacją szkód

Lepsze decyzje dotyczące szkód dzięki rozwiązaniom analitycznym Guidewire

hero-image-claims-solutions
PL---top-of-page-content-for-Claims---one-row--v2

Accurately Measure Performance - product-image-explore-3

Przydzielaj szkody do właściwych likwidatorów

Analizuj pierwsze zgłoszenia szkód (FNOL) i obciążenie likwidatorów, w celu klasyfikacji i przydziału spraw. 

 • Zwiększ przetwarzanie bezpośrednie niewielkich i prostych roszczeń 

 • Zwiększ zadowolenie klientów i wydajność pracy likwidatorów

 • Dzięki zwiększonej precyzji tworzenia rezerw, ogranicz zmiany przydziałów likwidatorów 

„Dzięki Predict możemy szybko i konsekwentnie przydzielać roszczenia do właściwego opiekuna, a także szybciej likwidować szkody, co sprzyja zaufaniu i trwałości relacji z ubezpieczonymi”. 

Raymond Zientara
Zastępca wiceprezesa 
Amica Mutual Insurance

Dowiedz się więcej w serwisach Explore, Predict oraz Compare.

product-image-predict-optimize-claims-operations

Wcześnie identyfikuj i eskaluj potencjalne znaczące roszczenia

Używaj analizy predykcyjnej przy pierwszych zgłoszeniach szkody i w regularnych odstępach, w celu wczesnego wykrywania znaczących roszczeń. 

 • Identyfikuj skomplikowane sprawy przy pierwszym zgłoszeniu szkody w celu poprawy wyników

 • Optymalizuj obciążenie likwidatorów i ulepszaj obsługę klienta

 • Mierz kluczowe wskaźniki KPI dotyczące szkód i porównuj swoje wyniki z branżą

„Modele Predict dają bardzo stabilne wyniki. Odnotowaliśmy 29% skrócenie przetwarzania wniosków o odszkodowania pracownicze w okresie jednego roku”. 

Zachary Martin
Wiceprezes ds. aktuariatu, ryzyka i zgodności
Frankenmuth Insurance

Dowiedz się więcej w serwisach Explore, Predict oraz Compare.

P&C Industry Context - product-image-compare-cycle-times

Maksymalizuj zwroty z subrogacji

Wykorzystuj dane wewnętrzne, benchmarki z innymi instytucjami i branżą do sprawdzania możliwości subrogacji. 

 • Maksymalizuj odzyskiwanie środków i ograniczaj zbędne wydatki

 • Popraw wykorzystywanie i utrzymywanie subrogacji dzięki wczesnym interwencjom

 • Obniżaj koszty dzięki szybszej identyfikacji pojazdów, których naprawa jest nieopłacalna

„Dzięki Compare w istotnym stopniu zwiększyliśmy skuteczność subrogacji w dziedzinie indywidualnych ubezpieczeń samochodowych. Obecniejesteśmyjednym z liderów w branży”. 

James Kaufmann
Były wiceprezes ds. likwidacji szkód
California Casualty Insurance

Dowiedz się więcej w serwisach Explore, Predict oraz Compare.

Make Informed Decisions - product-image-explore-2

Zapobiegaj sporom sądowym dzięki rzetelnym rozliczeniom

Analizuj dane dotyczące roszczeń wraz z notatkami w celu identyfikowania roszczeń mogących prowadzić do sporu sądowego. 

 • Wykrywaj roszczenia, które nie są obecnie przedmiotem sporu, ale mogą stać się nim w przyszłości

 • Kieruj doświadczonych pracowników do spraw, które prawdopodobnie mogą przekształcić się w spór sądowy

 • Osiągnij równowagę między obsługą klienta i wydajnością, przez ukierunkowane wykorzystywanie doświadczonych pracowników

„GuidewirePredict pomaga nam wcześnie rozpoznawać potencjalne narażenia. W rezultacie możemy trafniej przydzielać sprawy i bardziej precyzyjnie tworzyć rezerwy.”

Anonimowy klient

Dowiedz się więcej w serwisach Explore, Predict oraz Compare.

Improve Catastrophe Response - product-image-respond-improve-catastrophe-response

Szybko identyfikuj i obsłuj ubezpieczonych ze zweryfikowanymi szkodami

Wizualizuj informacje o szkodach i polisach na mapie, aby działać sprawnie podczas klęsk żywiołowych.

 • Oceniaj ilościowo skutki trwających klęsk żywiołowych, a jednocześnie skutecznie zarządzaj własnymi i zewnętrznymi likwidatorami

 • Zwiększ zadowolenie klientów dzięki szybszej likwidacji potwierdzonych szkód

 • Ogranicz straty z powodu oszustw klęski żywiołowe przez oznaczanie roszczeń z niepasującymi warunkami pogodowymi w celu dalszego wyjaśnienia

„Dzięki Canvas możemy dowiedzieć się, gdzie znajdują się ubezpieczone nieruchomości w odniesieniu do pożaru i proaktywnie docierać do właścicieli polis, informując ich o zakresie ochrony w przypadku konieczności tymczasowego opuszczenia domów. Ludzienaprawdę to cenią”.

James Kaufmann
Byływiceprezes ds. likwidacji szkód
California Casualty Insurance

Dowiedz się więcej w serwisie Canvas.

Zamów prezentację już dzisiaj, aby dowiedzieć się, jak Guidewire może pomóc w zwiększeniu rentowności decyzji dotyczących likwidacji szkód

Chcesz wiedzieć więcej?