Beazley plc

GW-Customer-Logos 3x 0054 Beazley-Third-Party-Logo

Beazley

Ubezpieczyciel dokonuje całkowitej transformacji likwidacji szkód

  • Skrócenie cykli przetwarzania, większa wydajność likwidacji szkód.

  • Poszerzenie zakresu modelowania ryzyka i usprawnienie obsługi klientów.

Od wielu lat korzystamy z Guidewire ClaimCenter, a inteligentne zbieranie danych przez Cyence zwiększy nasze możliwości w zakresie gromadzenia i analizy danych dotyczących szkód, dostarczając wiedzy przydatnej przy projektowaniu nowych produktów i strategii wejścia na rynek

Adam Rich

dyrektor ds.
technologii szacowania ryzyka
Beazley
Adam Rich

Jak Beazley plc zwiększa zaangażowanie, wprowadza innowacje i skutecznie rozwija działalność 

Beazley jest znana z rozwijania innowacyjnych produktów i zajmuje pozycję lidera na rynku w wielu wybranych sektorach, które obejmują ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia morskie, reasekurację, ubezpieczenia wypadkowe i na życie oraz ubezpieczenia od ryzyka politycznego i zakłóceń ciągłości działania.

Ta reputacja jest w pełni zasłużona. Beazley zarządza sześcioma syndykatami Lloyd’s, a jej celem jest skuteczne zwiększanie skali i rozwój działalności. Z tego powodu od ponad 10 lat stara się wykorzystywać najlepsze aspekty swojego systemu likwidacji szkód w skali całej organizacji.

Siedziba: Londyn
Obszar działania: Europa, USA, Kanada, Ameryka Łacińska i Azja
Rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia dla klientów indywidualnych i firm

Produkty Guidewire

ClaimCenter - Introduction Image
ClaimCenter

Szybsza obsługa szkód, przekraczanie oczekiwań klientów i wprowadzanie innowacji dzięki najbardziej wiarygodnemu rozwiązaniu do zarządzania szkodami w branży ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

ClaimCenter - Introduction Image
ClaimCenter

Szybsza obsługa szkód, przekraczanie oczekiwań klientów i wprowadzanie innowacji dzięki najbardziej wiarygodnemu rozwiązaniu do zarządzania szkodami w branży ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

analytics-icon-150w
Analytics

Guidewire Live umożliwia optymalizację procesów likwidacji szkód, zwiększenie rentowności zawieranych umów i wspieranie inteligentnego podejmowania decyzji w zakresie podstawowych procesów.