Kierownictwo

Członkowie zespołu kierowniczego Guidewire mają głęboką wiedzę na temat ubezpieczeń i instytucji finansowych, połączoną z szerokim doświadczeniem w budowaniu i realizacji aplikacji dla firm z listy Fortune 1000.

Zarząd

Mike Rosenbaum pełni funkcję głównego dyrektora wykonawczego Guidewire i ponosi ogólną odpowiedzialność za globalną strategię, organizację, kulturę i działalność operacyjną przedsiębiorstwa.

Przed zatrudnieniem w Guidewire, Mike przez prawie 14 lat był członkiem zespołu Salesforce, gdzie zajmował różne stanowiska kierownicze, przyczyniając się do sukcesu wielu najbardziej znanych produktów Salesforce. Ostatnio Mike pełnił w Salesforce funkcję wiceprezesa i dyrektora ds. produktów, nadzorując zarządzanie produktami i strategię wprowadzania na rynek podstawowych linii produktów CRM Salesforce, takich jak Sales Cloud, Service Cloud i Salesforce Platform. Był również odpowiedzialny za premierę Salesforce Lightning – środowiska dla kolejnej generacji interfejsów użytkownika. Wcześniej Mike kierował działem odpowiedzialnym za Salesforce Platform oraz ekosystemem AppExchange.

Przed podjęciem pracy w Salesforce zajmował różne stanowiska techniczne i marketingowe w firmie Siebel Systems i przez pięć lat służył w marynarce wojennej USA jako oficer na okręcie podwodnym USS Nevada.

Mike jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, gdzie uzyskał tytuł licencjata w zakresie inżynierii systemów oraz Wyższej Szkoły Biznesu Haas na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie uzyskał tytuł MBA. Jego pasją jest budowanie wspaniałych zespołów oraz dostarczanie innowacyjnych produktów i  platform, które dostarczają wartości klientom, partnerom i udziałowcom.  

Priscilla Hung nadzoruje działalność Guidewire na całym świecie, w tym rozwój produktów, strategię korporacyjną i produktową, przedsprzedaż, marketing produktów, sojusze, technologie i bezpieczeństwo systemów informatycznych, działania w chmurze oraz obsługę klienta. Priscilla ma bogate doświadczenie w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw w start-upach i spółkach publicznych. Przed dołączeniem do Guidewire w 2005 roku zajmowała kilka stanowisk kierowniczych w Ariba Inc., będąc między innymi dyrektorem operacyjnym oraz dyrektorem ds. globalnych kanałów i sojuszy. Wcześniej zajmowała się kanałami sprzedaży, rozwojem biznesu i marketingiem produktów w Sun Microsystems, Uniface/Compuware, Pyramid/Siemens Nixdorf i Oracle Corporation. Priscilla jest absolwentką Uniwersytetu Cornella, gdzie uzyskała tytuł magistra inżynierii przemysłowej i badań operacyjnych. Priscilla jest członkiem zarządu ContractRoom – prywatnej spółki, która udostępnia w chmurze platformę do zarządzania cyklem negocjowania i zawierania umów. Pełni również rolę doradcy zarządu ​Vonage Holdings (NYSE: VG), spółka giełdowa oferująca platformę komunikacji biznesowej dla przedsiębiorstw i HumanAPI – prywatnej spółki, która oferuje scentralizowany system obsług wszystkich informacji medycznych wykorzystywanych w konwencjonalnych ubezpieczeniach.

Jeff Cooper dołączył do Guidewire w 2017 roku jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. Jest odpowiedzialny za planowanie i analizę finansową, relacje inwestorskie, infrastrukturę i zaopatrzenie. W latach 2016-2017 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego w firmie GoodData, która oferuje chmurową platformę przechowywania i analizy danych. W latach 2013-2016 był Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych w Rally Software, spółce publicznej zajmującej się zarządzaniem cyklem życia aplikacji w chmurach, która została przejęta przez CA Technologies w 2015 roku. Wcześniej pracował w Deutsche Bank Securities jako bankier inwestycyjny specjalizujący się w branży oprogramowania. Jeff uzyskał tytuł MBA w London Business School oraz licencjata na Uniwersytecie w Princeton.

Diego Devalle pełnił szereg funkcji kierowniczych nadzorujących rozwój technologii i produktów w rejonie Zatoki San Francisco, Indii i Europy.Jako wiceprezes ds. rozwoju oprogramowania w SAP Labs w Bangalore, Diego kierował lokalnym zespołem programistów pracujących nad kolejnymi wydaniami oprogramowania SRM SAP.Jako wiceprezes ds. produktów i inżynierii w SAP Labs w Palo Alto w Kalifornii kierował rozproszonym zespołem specjalistów zlokalizowanych w Szanghaju, Montrealu i Palo Alto, który dostarczał rozwiązania SAP Business Suite.Jako starszy wiceprezes ds. rozwoju produktu w Monitise, po przejęciu przez spółkę macierzystą firmy Clairmail zintegrował oba zespoły projektowe firmy i wprowadził metodologię Agile.Diego rozpoczął karierę we Włoszech, gdzie realizował swoje pasje technologiczne i w 1992 r. został współzałożycielem pierwszej włoskiej społeczności online, Znort.it, gdzie był pionierem marketingu cyfrowego i e-commerce, a następnie przeprowadził się do Holandii, by tam dołączyć do zespołu firmy Baan i rozpocząć karierę w branży oprogramowania dla firm.

Steven Sherry odnosił sukcesy w zarządzaniu sprzedażą aplikacji korporacyjnych u dużych producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw. Jak pierwszy wiceprezes Guidewire ds. globalnej sprzedaży, odpowiada za wydziały spółki ds. globalnej sprzedaży, działań sprzedażowych, zarządzania relacjami z klientami i sojuszy partnerskich. Jego zespoły koncentrują się na osiągnięciu zgodności między rozwiązaniami Guidewire do operacji podstawowych, obsługi danych i cyfryzacji a planami przekształceniowymi spółek ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Na poprzednio piastowanym stanowisku wiceprezesa grupy Guidewire ds. sprzedaży w regionie Ameryki, Steve przez dekadę kierował zespołami ds. sprzedaży Guidewire w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Ameryce Południowej. Przed przejściem do Guidewire, Steve pełnił funkcję wiceprezesa ds. sprzedaży regionalnej w Oracle Corporation oraz wiceprezesa ds. sprzedaży globalnej w Siemens Corporation. Steve ma licencjat w dziedzinie marketingu i biznesu, przyznany przez Arizona State University.

Jako Dyrektor ds. Transformacji, Eileen Maier ponosi całkowitą odpowiedzialność za inicjatywy dotyczące zmian w całym przedsiębiorstwie.Zespół Eileen dba o to, by inicjatywy zmieniające Guidewire były zgodne z ogólną strategią biznesową i zachęca do stosowania w ich ramach systematycznego i uporządkowanego podejścia do komunikacji, współpracy, planowania i realizacji.Od momentu dołączenia do Guidewire w 2005 roku pełniła ona funkcje kierownicze w zakresie sprzedaży, marketingu i wprowadzania produktów na rynek.Wcześniej pracowała w pionach przedsprzedaży w PeopleSoft i Oracle, a także różne stanowiska w pionach szacowania ryzyka i zarządzania w Liberty Mutual Insurance.Eileen ma tytuł licencjata filologii angielskiej wydany przez Uniwersytet Loyola oraz dyplom MBA z Suffolk University w Bostonie.

Brian Desmond odpowiada za globalną działalność marketingową Guidewire, w tym tworzenie popytu, zarządzanie markami, marketing produktów i rozwiązań, wsparcie sprzedaży i komunikację.Brian dołączył do Guidewire w 2006 roku, a podczas jego kadencji firma została uznana za wiodącą w branży markę obsługującą klientów w ponad 30 krajach. Brian ma ponad 25 lat doświadczenia w branży high-tech. Przed rozpoczęciem pracy w Guidewire, pełnił funkcję wiceprezesa ds. marketingu w pionie łańcucha dostaw PeopleSoft i piastował stanowiska kierownicze w dziedzinie zarządzania marketingiem i marketingu produktów w firmach Ketera, Ariba i Tradex Technologies.Brian rozpoczął karierę w Accenture.Posiada tytuł licencjata w zakresie handlu, nadany przez University College Cork w Irlandii.

Mike Polelle jest dyrektorem ds. usług, odpowiedzialnym za dostarczanie profesjonalnych usług Guidewire w dziedzinie doradztwa, edukacji i wsparcia technicznego. Jego stanowisko obejmuje odpowiedzialność za zapewnienie klientom maksymalnej wartości dodanej i udanego korzystania z rozwiązań Guidewire. Mike wniósł do firmy 25-letnie doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu aplikacjami usługowymi na poziomie korporacyjnym, zarówno w organizacjach wyłącznie usługowych, jak i u dostawców rozwiązań end-to-end. Przed przyjściem do Guidewire, Mike był starszym wiceprezesem Americas Services for JDA, wiodącego dostawcy aplikacji obsługujących korporacyjne łańcuchy dostaw, przeprowadzając firmę przez kilka przekształceń właścicielskich, w tym fuzję z Red Prairie. Przed przejściem do JDA, Mike pełnił funkcję wiceprezesa ds. usług północnoamerykańskich w firmach Manugistics i QAD oraz różne funkcje kierownicze w firmach Accenture, Grant Thornton i TDS. Mike posiada dyplom licencjata w dziedzinie matematyki stosowanej, inżynierii i fizyki, nadany przez University of Wisconsin, oraz MBA w zakresie zarządzania operacyjnego, uzyskany na University of Minnesota.

Jako dyrektor ds. aplikacji chmurowych i klientów, Alex Naddaff kieruje zespołami Guidewire ds. sukcesu klienta, doradztwa w zakresie wartości dodanej (Value Consulting) oraz wsparcia technicznego. Jego zespoły współpracują z klientami w celu maksymalizacji wartości ich inwestycji w oprogramowanie Guidewire oraz w celu zapewnienia, że interesy klientów pozostają priorytetem dla firmy. Alex pełnił w Guidewire funkcję wiceprezesa ds. usług specjalistycznych od 2002 do 2014 roku, budując grupę od poziomu firmy jednoosobowej do liczącej 500+ osób, globalnej organizacji działającej w ponad 21 krajach. W trakcie kariery zawodowej odegrał kluczową rolę w projektowaniu rozwiązań technologicznych dla branży ubezpieczeniowej oraz w zapewnianiu powodzenia wdrożeń u klientów. Alex wniósł do firmy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i zarządzaniu systemami o znaczeniu krytycznym dla dużych instytucji finansowych. Jako wiceprezes ds. technologii obsługi szkód w Hartford Financial Services, Alex stworzył jej wieloletnią strategię i kierował wdrożeniem technologii obsługi szkód dla liczącego ponad 6000 osób zespołu obsługi szkód z tytułu ubezpieczeń pojazdów, nieruchomości, odpowiedzialności cywilnej i pracowniczych ubezpieczeń NNW. Przed podjęciem pracy w Hartford, pełnił funkcję pierwszego wiceprezesa ds. systemów kredytowych w MBNA America, gdzie opracował systemy zarządzania liniami kredytowymi, przetwarzania wniosków kredytowych i obrazowania. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa JP Morgan. Mike posiada dyplom licencjata z Wagner College.

Winston King odpowiada w Guidewire za funkcje administracyjne, w tym za zasoby ludzkie, obsługę prawną, rekrutację, technologia biznesowa, i usługi korporacyjne, a jednocześnie jest głównym radcą prawnym i sekretarzem spółki. Przed zatrudnieniem w Guidewire, Winston pełnił funkcję wiceprezesa, głównego radcy prawnego i sekretarza w Infogroup Inc., firmie zajmującej się danymi, usługami i badaniami marketingowymi. Wcześniej pracował w międzynarodowej kancelarii prawnej – WilmerHale – gdzie zajmował się przede wszystkim sprawami korporacyjnymi, fuzjami i przejęciami oraz egzekwowaniem prawa papierów wartościowych. Winston był asystentem Bruce'a Selyi, sędziego w amerykańskim Sądzie Apelacyjnym Pierwszego Okręgu. Jest absolwentem Vanderbilt University School of Law i uzyskał dyplom z wyróżnieniem w dziedzinie ekonomii na Duke University.

Before joining Guidewire in 2018, Paul Mang served as the Global CEO of Analytics at Aon plc, a leading professional services firm providing a broad range of risk, retirement, and health solutions around the globe. Paul was also the Managing Partner at Avarie Capital LLC, a strategic advisory and investment firm focused on new ventures in fintech. He was a Partner at McKinsey & Company and a leader in its North American Insurance practice. During his 14 years at McKinsey's offices in both Chicago and London, he counseled numerous clients on issues of strategy, organization, and operations. Prior to McKinsey, Paul was on the faculty of the Graduate School of Business at the University of Texas at Austin. His research in technology strategy, entrepreneurship, and innovation management has been published in journals such as Strategic Organization, Journal of Economic Behavior and Organization, Research Policy, and McKinsey Quarterly. Paul holds a doctorate from Harvard University and both an MS in Engineering and a BA in Economics from Stanford University.

Kirk Sanford jako Chief Information Security Officer (CISO) odpowiada w Guidewire za bezpieczeństwo informatyczne. Ma ponad 20 lat doświadczenia w kierowaniu zespołami ds. technologii i bezpieczeństwa w spółkach z listy Fortune 500, takich jak eBay, PayPal i Qualtrics, które korzystają z modelu SaaS. W eBay był odpowiedzialny za wszystkie działania z zakresu projektowania i zapewniania bezpieczeństwa w środowiskach produkcyjnych i korporacyjnych. Nadzorował powstanie działu polityki bezpieczeństwa informacji i zgodności. W trakcie swojej kariery Kirk współpracował z dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami jako konsultant w zakresie bezpieczeństwa, architektury i zarządzania na najwyższym poziomie. Jest również współautorem czterech patentów dotyczących bezpieczeństwa.

Jako wiceprezes ds. strategii Guidewire, Neil Betteridge odpowiada za kształtowanie strategicznych kierunków rozwoju Guidewire. Poprzednio pełnił funkcję dyrektora Guidewire ds. marketingu produktów i na tym stanowisku odegrał kluczową rolę w tworzeniu strategii marketingowej, pozycjonowania i kształtowaniu linii produktów Guidewire. Neil ma ponad 25 lat doświadczenia zawodowego, a w ciągu ostatnich dwóch dekad koncentruje się na opracowywaniu, wdrażaniu, zarządzaniu i marketingu rozwiązań technologicznych dla branży ubezpieczeniowej. Przed przejściem do Guidewire, Neil pracował w Skywire Software (obecnie Oracle) jako wiceprezes ds. zarządzania produktami. Neil był także wiceprezesem ds. marketingu w InSystems. Na wcześniejszym etapie swojej kariery w branży ubezpieczeń, Neil zajmował różne stanowiska w działach marketingu i technicznych u innych dostawców oprogramowania. Oprócz doświadczenia zawodowego, Neil posiada tytuł licencjata w dziedzinie matematyki i informatyki, nadany przez Uniwersytet McGill.

Keith Stonell dołączył do Guidewire w styczniu 2013 r. i udało mu się uzyskać w regionie EMEA konsekwentny wzrost sprzedaży, w tym podwojenie obrotów i liczby klientów w latach 2016–2019. Obecnie w regionie EMEA mamy ponad 75 ubezpieczycieli korzystających z naszych produktów w 16 krajach. Keith pracuje w naszym biurze w Londynie, kieruje 650 pracownikami i zarządza kolejnym cyklem inwestycyjnym w celu dalszego rozwoju działalności Guidewire w regionie. Keith był poprzednio zatrudniony w Temenos Software, gdzie kierował częścią ich działalności na rynkach europejskich i wschodzących. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. regionu EMEA w Wydziale Usług Finansowych firmy Misys PLC. Zarówno Temenos, jak i Misys to duże firmy produkujące oprogramowanie dla przedsiębiorstw z branży usług finansowych. Prowadził również sprzedaż oprogramowania w regionie Azji i Pacyfiku. Keith uzyskał dyplom w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie w Southampton.

Regional Sales Leadership

Przed nominacją na obecne stanowisko wiceprezydenta Grupy w obu Amerykach, Ken Shapiro przez sześć lat pełnił funkcję wiceprezesa ds. sprzedaży dla regionu Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej. Zajmował stanowiska kierownicze w pionach sprzedaży Oracle Corporation, Skyware Software, Docucorp International i ITC. Ken posiada tytuł licencjata w dziedzinie finansów wydany przez University of Texas w Austin.

Laurent Fontaine odpowiada za rozwój działalności Guidewire w regionie EMEA, koncentrując się na głównych rynkach ubezpieczeń majątkowych i osobowych w regionie. Przez ostatnie 25 lat zajmował stanowiska kierownicze ds. sprzedaży na rynku francuskim i europejskim w branży IT w szerokim zakresie dziedzin, w tym w zakresie sprzętu, centrów obsługi danych, inżynierii, doradztwa i - od 19 lat - aplikacji komputerowych klasy Enterprise. Od 7 lat Laurent pracuje w Guidewire, ale wcześniej był pracownikiem IBM, ATOS, Sun Microsystems, Siebel i Oracle. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów przekształceniowych we wszystkich obszarach, od wstępnej analizy biznesowej i wdrożenia aplikacji po zarządzanie zmianą i działalnością operacyjną. Laurent ukończył studia na Université de Grenoble i Institut Supérieur de Gestion.

Roland Slee has overall responsibility for leading Guidewire business in the Asia-Pacific region. Roland joined Guidewire in June 2019 in Sydney, Australia, where he had been the Managing Director for Asia-Pacific at Bravura Solutions, a global software company providing core platforms to the wealth management industry. Roland led the team selling Bravura’s cloud-based platform across the region, leading to a successful IPO on the Australian Stock Exchange in 2016. He was previously a Vice President at Oracle Corporation, where he focused primarily on the Financial Services industry in Asia and Europe. He chairs the Industry Advisory Board for the Faculty of Engineering and IT at the University of Technology Sydney (UTS) and lectures at both UTS and the University of Sydney. Roland has a Mechanical Engineering degree from the University of Sydney, is a graduate of the Australian Institute of Company Directors, and is a fellow of UTS.

Rada Dyrektorów

Marcus Ryu pełni funkcję prezesa Guidewire od sierpnia 2019 roku, kierując Radą Dyrektorów firmy. Od założenia firmy w 2001 roku, Marcus zajmował wiele stanowisk, kierując zespołami ds. produktów, marketingu, sprzedaży i usług. Ostatnio – od roku 2010 do 2019 – Marcus pełnił funkcję głównego dyrektora wykonawczego, nadzorując przygotowanie pierwszej oferty publicznej, w wyniku której przedsiębiorstwo stało się spółką giełdową w 2012 roku.  W tym okresie Guidewire została czołowym dostawcą aplikacji o znaczeniu krytycznym dla ubezpieczycieli majątkowych i osobowych. Przed założeniem Guidewire Marcus był wiceprezesem ds. strategii w Ariba oraz dyrektorem ds. realizacji projektów w McKinsey & Company. Obecnie jest członkiem zarządu spółki Cornerstone on Demand (NASDAQ: CSOD) oraz spółek prywatnych Checkr i Bloomreach. Uzyskał tytuły licencjata Princeton University oraz New College, Oxford University, gdzie był stypendystą Marshalla.

Paul Lavin zasiada w naszym zarządzie od 2014 roku. Jest dyrektorem wykonawczym American Health Holding i First Health Network, czołowych firm z branży ubezpieczeń zdrowotnych, które są spółkami zależnymi Aetna, zajmując te stanowiska odpowiednio od 2008 i 2017 roku. Przed dołączeniem do Grupy Aetna, Paul Lavin był dyrektorem zarządzającym w KPMG Consulting/BearingPoint, gdzie zajmował się usługami finansowymi, a w szczególności ubezpieczeniami. Wcześniej pełnił rolę wiceprezesa spółki Prudential, dyrektora w Alexander & Alexander, dyrektora w Mercer Management Consulting oraz audytora w Price Waterhouse, gdzie pracował jako biegły księgowy. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii i dyplom M.B.A. Wharton School of Business, która jest prowadzona przez Uniwersytet Pensylwanii.

Mike Rosenbaum has served on our board since 2019. Mike serves as Guidewire’s Chief Executive Officer and has overall responsibility for the company’s global strategy, organization, culture, and operations.

Prior to Guidewire, Mike was part of the team at Salesforce for almost 14 years where he held several leadership positions and drove many of Salesforce’s most notable product achievements. Most recently, Mike served as EVP Product, leading the product management and go to market strategy for Salesforce’s core CRM product lines Sales Cloud, Service Cloud and Salesforce’s Platform business, and led the launch of Salesforce Lightning, a next generation user experience framework. Prior to that, Mike led Salesforce’s Platform organization and the AppExchange ecosystem.

Prior to Salesforce, he held various technology and marketing roles at Siebel Systems and spent five years serving in the U.S. Navy as a submarine officer onboard the USS Nevada.

Mike is a graduate of the United States Naval Academy where he earned a bachelor’s degree in Systems Engineering and The Haas School of Business at the University of California Berkeley where he earned an MBA. He is passionate about building great teams and delivering innovative products and platforms that deliver value for customers, partners and shareholders. 

Andy Brown jest członkiem naszej Rady Dyrektorów od 2013 roku. Pan Brown obecnie pełni funkcję dyrektora generalnego spółki Sand Hill East, LLC, która świadczy usługi w zakresie zarządzania strategicznego, inwestycji i marketingu dla wschodzących firm. Pan Brown jest również członkiem rad dyrektorów w Zscalera, Inc., spółce notowanej w obrocie publicznym, działającej w obszarze usług bezpieczeństwa w chmurze, w LMRKTS LLC, firmie dostarczającej narzędzia do kompresji transakcji wymiany walut i swapów, w Moogsoft, spółce zajmującej się sztuczną inteligencją (AI) nowej generacji, oraz w SiteHands, firmie zapewniającej „nadzór inżynieryjny jako usługę" oraz Pure Storage, Inc., spółce notowanej w obrocie publicznym zajmującej się rozwiązaniami w zakresie przechowywania danych Software-Defined. Jest także dyrektorem generalnym i współwłaścicielem prywatnej firmy konsultingowej Biz Tectonics LLC. Między wrześniem 2010 r. a październikiem 2013 r. pan Brown pełnił funkcję głównego technologa grupy w banku inwestycyjnym UBS. Wcześniej pan Brown pełnił różne funkcje kierownicze w największych firmach sektora bankowego, takich jak Bank of America, Merrill Lynch i Credit Suisse. Pan Brown posiada dyplom licencjata z wyróżnieniem w zakresie fizyki chemicznej, przyznany przez University College w Londynie.

Margie Dillon has served on our board since 2019. From December 1993 to September 2017, Ms. Dillon served in various roles at Liberty Mutual Insurance Company, including as Senior Vice President and Chief Financial Officer, Personal Insurance, and as Executive Vice President and Chief Customer Officer, U.S. Consumer Markets. Ms. Dillon holds a B.S. in Computer Science and an M.S. in Finance from Boston College.

Mike Keller has served on our board since 2019. Mr. Keller currently serves as a consultant for MCK Consultants, LLC, an organization which he also owns and serves as principal of, which focuses on technology solutions for the insurance and financial services industries. Since April 2019, he has served as chairman of the Company’s customer Strategic Advisory Councils. From June 2001 to June 2018, Mr. Keller served as the Executive Vice President and Chief Information Officer at Nationwide Insurance and Financial Services, From January 1998 to May 2001, Mr. Keller served as Chief Technology Officer at JPMorgan Chase & Co. (formerly Bank One), a commercial banking and financial services company. Mr. Keller holds a B.S. in Mathematics from the University of Michigan.

Cathy Lego has served on our board since 2019. Ms. Lego is currently a member of the board of directors of Cypress Semiconductor Corporation, a publicly traded semiconductor design and manufacturing company, where she serves as the chair of the audit committee and a member of the nominating and corporate governance committee; IPG Photonics Corporation, a publicly traded producer of high-power fiber lasers, where she has been the chair of the compensation committee since 2017 and a member of the audit committee since 2016; and Lam Research Corporation, a publicly traded  wafer fabrication equipment company, where she has been the chair of the compensation committee since 2015 and a member of the nominating and governance committee since 2014, and was chair of the audit committee from 2009 to 2014. From 2013 to 2016, she was a member of the board of directors of Fairchild Semiconductor International Inc., a fabricator of power management devices, where she was a member of the compensation committee and nominating and governance committee. From 1989 to 2002 and 2004 to 2016, she was a member of the board of directors of SanDisk Corporation, a publicly traded global developer of flash memory storage solutions, where she was the chair of the audit committee. From June 1992 to December 2018, Ms. Lego was an angel investor and financial consultant to early stage technology companies via Lego Ventures, LLC, where she served as its principal and owner. She previously practiced as a certified public accountant with Coopers & Lybrand (now PricewaterhouseCoopers). Ms. Lego holds a B.A. in Economics and Biology from Williams College and an M.S. in Accounting from the New York University Stern School of Business.