Kierownictwo

Członkowie zespołu kierowniczego Guidewire mają głęboką wiedzę na temat ubezpieczeń i instytucji finansowych, połączoną z szerokim doświadczeniem w budowaniu i realizacji aplikacji dla firm z listy Fortune 1000.

Zarząd

Marcus Ryu jest dyrektorem generalnym i prezesem firmy Guidewire. Od chwili wejścia w skład założycieli firmy w 2001 r., zajmował w niej różne stanowiska, łącznie z odpowiedzialnością za relacje z kluczowymi klientami oraz za tworzenie naszej strategii produktowej. Marcus jest również członkiem naszej Rady Dyrektorów i zarządzał działami technologii, sprzedaży, usług i strategii. Przed wejściem w skład założycieli Guidewire, Marcus był wiceprezesem ds. strategii w Ariba i menadżerem ds. zaangażowania w McKinsey & Company. Marcus jest obecnie członkiem Rady Dyrektorów firmy Cornerstone on Demand (NASDAQ: CSOD) oraz prywatnych spółek Checkr i Bloomreach. Uzyskał licencjat z nauk humanistycznych na Uniwersytecie Princeton i magisterium z filozofii w New College uniwersytetu w Oxfordzie, gdzie był stypendystą Fundacji Marshalla.

Priscilla Hung nadzoruje działalność Guidewire na całym świecie, w tym rozwój produktów, strategię korporacyjną i produktową, przedsprzedaż, marketing produktów, sojusze, technologie i bezpieczeństwo systemów informatycznych, działania w chmurze oraz obsługę klienta. Priscilla ma bogate doświadczenie w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw w start-upach i spółkach publicznych. Przed dołączeniem do Guidewire w 2005 roku zajmowała kilka stanowisk kierowniczych w Ariba Inc., będąc między innymi dyrektorem operacyjnym oraz dyrektorem ds. globalnych kanałów i sojuszy. Wcześniej zajmowała się kanałami sprzedaży, rozwojem biznesu i marketingiem produktów w Sun Microsystems, Uniface/Compuware, Pyramid/Siemens Nixdorf i Oracle Corporation. Priscilla jest absolwentką Uniwersytetu Cornella, gdzie uzyskała tytuł magistra inżynierii przemysłowej i badań operacyjnych. Priscilla jest członkiem zarządu ContractRoom – prywatnej spółki, która udostępnia w chmurze platformę do zarządzania cyklem negocjowania i zawierania umów. Pełni również rolę doradcy zarządu HumanAPI – prywatnej spółki, która oferuje scentralizowany system obsług wszystkich informacji medycznych wykorzystywanych w konwencjonalnych ubezpieczeniach.

Curtis Smith is Guidewire’s Chief Financial Officer and has overall global responsibility for our finance operations. From 2014 to 2018, he served as Chief Financial Officer at Infusion Software, a cloud-based sales and marketing automation company. From 2010 to 2013, he was Chief Financial Officer at Keynote Systems, a publicly traded cloud-based digital performance management software company. Previously, he held leadership positions at investment banks focused on the software industry, including Credit Suisse First Boston Technology Group. Curtis holds an M.B.A. degree from the University of Southern California and a B.A. from Brigham Young University.

Diego Devalle pełnił szereg funkcji kierowniczych nadzorujących rozwój technologii i produktów w rejonie Zatoki San Francisco, Indii i Europy.Jako wiceprezes ds. rozwoju oprogramowania w SAP Labs w Bangalore, Diego kierował lokalnym zespołem programistów pracujących nad kolejnymi wydaniami oprogramowania SRM SAP.Jako wiceprezes ds. produktów i inżynierii w SAP Labs w Palo Alto w Kalifornii kierował rozproszonym zespołem specjalistów zlokalizowanych w Szanghaju, Montrealu i Palo Alto, który dostarczał rozwiązania SAP Business Suite.Jako starszy wiceprezes ds. rozwoju produktu w Monitise, po przejęciu przez spółkę macierzystą firmy Clairmail zintegrował oba zespoły projektowe firmy i wprowadził metodologię Agile.Diego rozpoczął karierę we Włoszech, gdzie realizował swoje pasje technologiczne i w 1992 r. został współzałożycielem pierwszej włoskiej społeczności online, Znort.it, gdzie był pionierem marketingu cyfrowego i e-commerce, a następnie przeprowadził się do Holandii, by tam dołączyć do zespołu firmy Baan i rozpocząć karierę w branży oprogramowania dla firm.

Steven Sherry odnosił sukcesy w zarządzaniu sprzedażą aplikacji korporacyjnych u dużych producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw. Jak pierwszy wiceprezes Guidewire ds. globalnej sprzedaży, odpowiada za wydziały spółki ds. globalnej sprzedaży, działań sprzedażowych, zarządzania relacjami z klientami i sojuszy partnerskich. Jego zespoły koncentrują się na osiągnięciu zgodności między rozwiązaniami Guidewire do operacji podstawowych, obsługi danych i cyfryzacji a planami przekształceniowymi spółek ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Na poprzednio piastowanym stanowisku wiceprezesa grupy Guidewire ds. sprzedaży w regionie Ameryki, Steve przez dekadę kierował zespołami ds. sprzedaży Guidewire w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Ameryce Południowej. Przed przejściem do Guidewire, Steve pełnił funkcję wiceprezesa ds. sprzedaży regionalnej w Oracle Corporation oraz wiceprezesa ds. sprzedaży globalnej w Siemens Corporation. Steve ma licencjat w dziedzinie marketingu i biznesu, przyznany przez Arizona State University.

Jako Dyrektor ds. Transformacji, Eileen Maier ponosi całkowitą odpowiedzialność za inicjatywy dotyczące zmian w całym przedsiębiorstwie.Zespół Eileen dba o to, by inicjatywy zmieniające Guidewire były zgodne z ogólną strategią biznesową i zachęca do stosowania w ich ramach systematycznego i uporządkowanego podejścia do komunikacji, współpracy, planowania i realizacji.Od momentu dołączenia do Guidewire w 2005 roku pełniła ona funkcje kierownicze w zakresie sprzedaży, marketingu i wprowadzania produktów na rynek.Wcześniej pracowała w pionach przedsprzedaży w PeopleSoft i Oracle, a także różne stanowiska w pionach szacowania ryzyka i zarządzania w Liberty Mutual Insurance.Eileen ma tytuł licencjata filologii angielskiej wydany przez Uniwersytet Loyola oraz dyplom MBA z Suffolk University w Bostonie.

Brian Desmond odpowiada za globalną działalność marketingową Guidewire, w tym tworzenie popytu, zarządzanie markami, marketing produktów i rozwiązań, wsparcie sprzedaży i komunikację.Brian dołączył do Guidewire w 2006 roku, a podczas jego kadencji firma została uznana za wiodącą w branży markę obsługującą klientów w ponad 30 krajach. Brian ma ponad 25 lat doświadczenia w branży high-tech. Przed rozpoczęciem pracy w Guidewire, pełnił funkcję wiceprezesa ds. marketingu w pionie łańcucha dostaw PeopleSoft i piastował stanowiska kierownicze w dziedzinie zarządzania marketingiem i marketingu produktów w firmach Ketera, Ariba i Tradex Technologies.Brian rozpoczął karierę w Accenture.Posiada tytuł licencjata w zakresie handlu, nadany przez University College Cork w Irlandii.

Mike Polelle jest dyrektorem ds. usług, odpowiedzialnym za dostarczanie profesjonalnych usług Guidewire w dziedzinie doradztwa, edukacji i wsparcia technicznego. Jego stanowisko obejmuje odpowiedzialność za zapewnienie klientom maksymalnej wartości dodanej i udanego korzystania z rozwiązań Guidewire. Mike wniósł do firmy 25-letnie doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu aplikacjami usługowymi na poziomie korporacyjnym, zarówno w organizacjach wyłącznie usługowych, jak i u dostawców rozwiązań end-to-end. Przed przyjściem do Guidewire, Mike był starszym wiceprezesem Americas Services for JDA, wiodącego dostawcy aplikacji obsługujących korporacyjne łańcuchy dostaw, przeprowadzając firmę przez kilka przekształceń właścicielskich, w tym fuzję z Red Prairie. Przed przejściem do JDA, Mike pełnił funkcję wiceprezesa ds. usług północnoamerykańskich w firmach Manugistics i QAD oraz różne funkcje kierownicze w firmach Accenture, Grant Thornton i TDS. Mike posiada dyplom licencjata w dziedzinie matematyki stosowanej, inżynierii i fizyki, nadany przez University of Wisconsin, oraz MBA w zakresie zarządzania operacyjnego, uzyskany na University of Minnesota.

Jako dyrektor ds. aplikacji chmurowych i klientów, Alex Naddaff kieruje zespołami Guidewire ds. sukcesu klienta, doradztwa w zakresie wartości dodanej (Value Consulting) oraz wsparcia technicznego. Jego zespoły współpracują z klientami w celu maksymalizacji wartości ich inwestycji w oprogramowanie Guidewire oraz w celu zapewnienia, że interesy klientów pozostają priorytetem dla firmy. Alex pełnił w Guidewire funkcję wiceprezesa ds. usług specjalistycznych od 2002 do 2014 roku, budując grupę od poziomu firmy jednoosobowej do liczącej 500+ osób, globalnej organizacji działającej w ponad 21 krajach. W trakcie kariery zawodowej odegrał kluczową rolę w projektowaniu rozwiązań technologicznych dla branży ubezpieczeniowej oraz w zapewnianiu powodzenia wdrożeń u klientów. Alex wniósł do firmy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i zarządzaniu systemami o znaczeniu krytycznym dla dużych instytucji finansowych. Jako wiceprezes ds. technologii obsługi szkód w Hartford Financial Services, Alex stworzył jej wieloletnią strategię i kierował wdrożeniem technologii obsługi szkód dla liczącego ponad 6000 osób zespołu obsługi szkód z tytułu ubezpieczeń pojazdów, nieruchomości, odpowiedzialności cywilnej i pracowniczych ubezpieczeń NNW. Przed podjęciem pracy w Hartford, pełnił funkcję pierwszego wiceprezesa ds. systemów kredytowych w MBNA America, gdzie opracował systemy zarządzania liniami kredytowymi, przetwarzania wniosków kredytowych i obrazowania. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa JP Morgan. Mike posiada dyplom licencjata z Wagner College.

Winston King odpowiada w Guidewire za funkcje administracyjne, w tym za zasoby ludzkie, obsługę prawną, rekrutację i usługi korporacyjne, a jednocześnie jest głównym radcą prawnym i sekretarzem spółki. Przed zatrudnieniem w Guidewire, Winston pełnił funkcję wiceprezesa, głównego radcy prawnego i sekretarza w Infogroup Inc., firmie zajmującej się danymi, usługami i badaniami marketingowymi. Wcześniej pracował w międzynarodowej kancelarii prawnej – WilmerHale – gdzie zajmował się przede wszystkim sprawami korporacyjnymi, fuzjami i przejęciami oraz egzekwowaniem prawa papierów wartościowych. Winston był asystentem Bruce'a Selyi, sędziego w amerykańskim Sądzie Apelacyjnym Pierwszego Okręgu. Jest absolwentem Vanderbilt University School of Law i uzyskał dyplom z wyróżnieniem w dziedzinie ekonomii na Duke University.

Kirk Sanford jako Chief Information Security Officer (CISO) odpowiada w Guidewire za bezpieczeństwo informatyczne. Ma ponad 20 lat doświadczenia w kierowaniu zespołami ds. technologii i bezpieczeństwa w spółkach z listy Fortune 500, takich jak eBay, PayPal i Qualtrics, które korzystają z modelu SaaS. W eBay był odpowiedzialny za wszystkie działania z zakresu projektowania i zapewniania bezpieczeństwa w środowiskach produkcyjnych i korporacyjnych. Nadzorował powstanie działu polityki bezpieczeństwa informacji i zgodności. W trakcie swojej kariery Kirk współpracował z dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami jako konsultant w zakresie bezpieczeństwa, architektury i zarządzania na najwyższym poziomie. Jest również współautorem czterech patentów dotyczących bezpieczeństwa.

Before joining Guidewire in 2018, Paul Mang served as the Global CEO of Analytics at Aon plc, a leading professional services firm providing a broad range of risk, retirement, and health solutions around the globe. Paul was also the Managing Partner at Avarie Capital LLC, a strategic advisory and investment firm focused on new ventures in fintech. He was a Partner at McKinsey & Company and a leader in its North American Insurance practice. During his 14 years at McKinsey's offices in both Chicago and London, he counseled numerous clients on issues of strategy, organization, and operations. Prior to McKinsey, Paul was on the faculty of the Graduate School of Business at the University of Texas at Austin. His research in technology strategy, entrepreneurship, and innovation management has been published in journals such as Strategic Organization, Journal of Economic Behavior and Organization, Research Policy, and McKinsey Quarterly. Paul holds a doctorate from Harvard University and both an MS in Engineering and a BA in Economics from Stanford University.

Jako wiceprezes ds. strategii Guidewire, Neil Betteridge odpowiada za kształtowanie strategicznych kierunków rozwoju Guidewire. Poprzednio pełnił funkcję dyrektora Guidewire ds. marketingu produktów i na tym stanowisku odegrał kluczową rolę w tworzeniu strategii marketingowej, pozycjonowania i kształtowaniu linii produktów Guidewire. Neil ma ponad 25 lat doświadczenia zawodowego, a w ciągu ostatnich dwóch dekad koncentruje się na opracowywaniu, wdrażaniu, zarządzaniu i marketingu rozwiązań technologicznych dla branży ubezpieczeniowej. Przed przejściem do Guidewire, Neil pracował w Skywire Software (obecnie Oracle) jako wiceprezes ds. zarządzania produktami. Neil był także wiceprezesem ds. marketingu w InSystems. Na wcześniejszym etapie swojej kariery w branży ubezpieczeń, Neil zajmował różne stanowiska w działach marketingu i technicznych u innych dostawców oprogramowania. Oprócz doświadczenia zawodowego, Neil posiada tytuł licencjata w dziedzinie matematyki i informatyki, nadany przez Uniwersytet McGill.

Regional Sales Leadership

Larry Chlebeck rozpoczął pracę w Guidewire w 2005 r. i przez sześć lat pełnił funkcję Regionalnego Wiceprezesa ds. Sprzedaży w USA i Kanadzie, zanim został mianowany na swoje obecne stanowisko. Odpowiada za sprzedaż w Japonii, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej. Wcześniej zajmował stanowiska związane ze sprzedażą i zarządzaniem sprzedażą w Oracle Corporation i byłej Control Data Corporation. Absolwent UofM – Politologia

Steve Dobbs odpowiada za naszą globalną strategię wprowadzania do obrotu produktów wyspecjalizowanych, w tym komunikacji cyfrowej, analityki danych i usług obsługi danych. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu zarządzania sprzedażą w branży zaawansowanych technologii, Steve ma szerokie doświadczenie we wspieraniu firm w osiąganiu wartości dodanej dzięki najlepszym na rynku, innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym. Przed dołączeniem do Guidewire na początku 2018 r., stworzył i nadzorował wiele struktur sprzedaży bezpośredniej i pośredniej w Google, Vlocity, ServiceSource i Oracle. Posiada tytuły licencjata z zarządzania finansowego oraz z ekonomii, nadane przez University of St. Thomas.

Keith Stonell dołączył do Guidewire w styczniu 2013 roku jako nowy dyrektor zarządzający regionu EMEA. Keith pracuje w naszym biurze w Londynie i ma bardzo ważne zadanie zarządzania kolejnym cyklem inwestycyjnym w celu dalszego rozwoju działalności Guidewire w regionie EMEA. Keith przeszedł do Guidewire z Temenos Software, gdzie kierował częścią ich działalności na rynkach europejskich i wschodzących. Przed pracą dla Temenos, Keith pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. regionu EMEA w Wydziale Usług Finansowych firmy Misys PLC. Zarówno Temenos, jak i Misys to duże firmy produkujące oprogramowanie dla przedsiębiorstw z branży usług finansowych. Wcześniej Keith kierował działem oprogramowania w regionie Azji i Pacyfiku. Uzyskał dyplom w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie w Southampton.

Przed nominacją na obecne stanowisko wiceprezydenta Grupy w obu Amerykach, Ken Shapiro przez sześć lat pełnił funkcję wiceprezesa ds. sprzedaży dla regionu Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej. Zajmował stanowiska kierownicze w pionach sprzedaży Oracle Corporation, Skyware Software, Docucorp International i ITC. Ken posiada tytuł licencjata w dziedzinie finansów wydany przez University of Texas w Austin.

Rada Dyrektorów

Peter Gassner jest członkiem naszej Rady Dyrektorów od 2015 r. Pan Gassner założył Veeva Systems Inc w 2007 roku i jako dyrektor generalny spółki odpowiada za jej ogólny rozwój i zarządzanie. Jest członkiem rady dyrektorów Veeva i od dwudziestu lat pracuje w branży oprogramowania. Przed założeniem spółki Veeva pan Gassner był starszym wiceprezesem ds. technologii w salesforce.com, gdzie odpowiadał za budowę platformy salesforce.com, w tym produkty, marketing i relacje z programistami. Podczas pracy pana Gassnera w spółce, salesforce.com weszła na giełdę i rozwinęła swoją technologię do postaci najbardziej udanej platformy SaaS w branży. Przed przejściem do salesforce.com pan Gassner przez dziewięć lat był zatrudniony w PeopleSoft na stanowiskach zarówno głównego architekta, jak i dyrektora naczelnego PeopleTools. Pan Gassner kierował zespołem ponad 450 specjalistów zajmujących się opracowaniem, strategią, marketingiem i obsługą klienta platformy technologicznej PeopleSoft. PeopleTools była powszechnie uważana w branży za najlepszą platformę aplikacyjną swoich czasów. Pan Gassner rozpoczął karierę zawodową w IBM przy tworzeniu relacyjnych baz danych oraz prowadzeniu badań w laboratorium IBM w Dolinie Krzemowej, a następnie przeniósł się do centrum badawczo-rozwojowego IBM w Almaden, gdzie miał szczęście ściśle współpracować z niektórymi z wynalazców technologii relacyjnych baz danych. Pan Gassner posiada dyplom inżyniera w dziedzinie informatyki, przyznany przez Uniwersytet Stanowy Stanu Oregon.

Marcus Ryu jest dyrektorem generalnym i prezesem firmy Guidewire. Od chwili wejścia w skład założycieli firmy w 2001 r., zajmował w niej różne stanowiska, łącznie z odpowiedzialnością za relacje z kluczowymi klientami oraz za tworzenie naszej strategii produktowej. Marcus jest również członkiem naszej Rady Dyrektorów i zarządzał działami technologii, sprzedaży, usług i strategii. Przed wejściem w skład założycieli Guidewire, Marcus był wiceprezesem ds. strategii w Ariba i menadżerem ds. zaangażowania w McKinsey & Company. Marcus jest obecnie członkiem Rady Dyrektorów firmy Cornerstone on Demand (NASDAQ: CSOD) oraz prywatnych spółek Checkr i Bloomreach. Uzyskał licencjat z nauk humanistycznych na Uniwersytecie Princeton i magisterium z filozofii w New College uniwersytetu w Oxfordzie, gdzie był stypendystą Fundacji Marshalla.

Andy Brown jest członkiem naszej Rady Dyrektorów od 2013 roku. Pan Brown obecnie pełni funkcję dyrektora generalnego spółki Sand Hill East, LLC, która świadczy usługi w zakresie zarządzania strategicznego, inwestycji i marketingu dla wschodzących firm. Pan Brown jest również członkiem rad dyrektorów w Zscalera, Inc., prywatnej spółce działającej w obszarze usług bezpieczeństwa w chmurze, w LMRKTS LLC, firmie dostarczającej narzędzia do kompresji transakcji wymiany walut i swapów, w Moogsoft, spółce zajmującej się sztuczną inteligencją (AI) nowej generacji, oraz w SiteHands, firmie zapewniającej „nadzór inżynieryjny jako usługę". Jest także dyrektorem generalnym i współwłaścicielem prywatnej firmy konsultingowej Biz Tectonics LLC. Między wrześniem 2010 r. a październikiem 2013 r. pan Brown pełnił funkcję głównego technologa grupy w banku inwestycyjnym UBS. Wcześniej pan Brown pełnił różne funkcje kierownicze w największych firmach sektora bankowego, takich jak Bank of America, Merrill Lynch i Credit Suisse. Pan Brown posiada dyplom licencjata z wyróżnieniem w zakresie fizyki chemicznej, przyznany przez University College w Londynie.

Guy Dubois jest członkiem naszej Rady Dyrektorów od 2012 r. Pan Dubois obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Grupy Access, prywatnej spółki i wiodącego dostawcy oprogramowania dla firm średniej wielkości w Wielkiej Brytanii. Jest on także członkiem rady dyrektorów ANSYS Inc., spółki giełdowej tworzącej i sprzedającej na rynku globalnym symulacyjne oprogramowanie inżynieryjne oraz technologie powszechnie używane przez inżynierów i projektantów w szerokim spektrum branż. Od 2013 roku pełni on funkcję prezesa NewVoiceMedia, prywatnej brytyjskiej firmy specjalizującej się w tworzeniu centrów kontaktu opartych na technologii chmurowej. W latach 2013-2014 pełnił funkcję starszego doradcy w spółce Silver Lake, będącej wiodącym prywatnym inwestorem w branży technologicznej. W okresie od lipca 2011 do lipca 2012 roku piastował stanowisko dyrektora generalnego spółki TEMENOS, dostawcy oprogramowania bankowego. W latach 2009-2011 pan Dubois pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego Grupy MACH, dostawcy mobilnych rozwiązań komunikacyjnych na bazie hubów. W latach 2007-2008 pan Dubois był wiceprezesem wykonawczym i prezesem działu produktów globalnych w Amdocs. Od 2005 do 2007 roku był prezesem i dyrektorem generalnym firmy Cramer Systems. W latach 2001-2005 był wiceprezesem wykonawczym w PeopleSoft, gdzie kierował strategią i rozwojem biznesu poza Ameryką Północną. We wcześniejszym okresie pan Dubois zajmował wysokie stanowiska w Vantive, Sybase oraz Digital Equipment Corporation. Pan Dubois uzyskał tytuł Master of Science & Business na uniwersytecie w Lille. Jest również absolwentem wydziału technicznego uniwersytetu w Lille.

Paul Lavin zasiada w naszym zarządzie od 2014 roku. Jest dyrektorem wykonawczym American Health Holding i First Health Network, czołowych firm z branży ubezpieczeń zdrowotnych, które są spółkami zależnymi Aetna, zajmując te stanowiska odpowiednio od 2008 i 2017 roku. Przed dołączeniem do Grupy Aetna, Paul Lavin był dyrektorem zarządzającym w KPMG Consulting/BearingPoint, gdzie zajmował się usługami finansowymi, a w szczególności ubezpieczeniami. Wcześniej pełnił rolę wiceprezesa spółki Prudential, dyrektora w Alexander & Alexander, dyrektora w Mercer Management Consulting oraz audytora w Price Waterhouse, gdzie pracował jako biegły księgowy. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii i dyplom M.B.A. Wharton School of Business, która jest prowadzona przez Uniwersytet Pensylwanii.

Clifton Thomas Weatherford jest członkiem naszej Rady Dyrektorów od 2007 r. Od roku 2003 pan Weatherford pełni funkcję członka zarządu i doradcy finansowego kilku firm. W latach 1997-2003 był wiceprezesem wykonawczym i dyrektorem finansowym w Business Objects S.A., spółce będącej dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Pan Weatherford był członkiem Komitetu Doradczego SEC ds. Standardów Rachunkowości. W ciągu ostatnich pięciu lat pan Weatherford był również członkiem rad dyrektorów Mellanox Technologies, Ltd., Advanced Analogic Technologies, Inc., SMART Modular Technologies, Inc., Tesco Corporation oraz Spansion, Inc. Pan Weatherford posiada dyplom BBA przyznany przez University of Houston.