Kierownictwo

Członkowie zespołu kierowniczego Guidewire mają głęboką wiedzę na temat ubezpieczeń i instytucji finansowych, połączoną z szerokim doświadczeniem w budowaniu i realizacji aplikacji dla firm z listy Fortune 1000.

Zarząd

Marcus Ryu jest dyrektorem generalnym (CEO) i prezesem firmy Guidewire. Od chwili wejścia w skład założycieli firmy w 2001 r. zajmował różne stanowiska, łącznie z odpowiedzialnością za relacje z kluczowymi klientami oraz za tworzenie naszej strategii produktowej. Podczas kadencji Marcusa w roli CEO, firma rozrosła się znacząco zarówno pod względem przychodów, jak i skali działania, zwiększyło się jej znaczenie na rynku międzynarodowym, gdzie obsługuje ubezpieczycieli w ponad 20 krajach, z powodzeniem weszła na giełdę w 2012 r., znacznie rozszerzyła swoją ofertę produktową i została uznana za wiodącą markę w branży. Przed założeniem Guidewire, Marcus był wiceprezesem ds. strategii w Ariba i menadżerem ds. zaangażowania w McKinsey & Company. Marcus jest obecnie członkiem zarządu w Bloomreach, spólce zajmującej się personalizacją na platformach w chmurze. Uzyskał licencjat z nauk humanistycznych na Uniwersytecie Princeton i magisterium z filozofii w New College uniwersytetu w Oxfordzie, gdzie był stypendystą Fundacji Marshalla.

W Guidewire Priscilla Hung odpowiada za ogólny zarząd i administrację, w tym rozwój i strategię przedsiębiorstwa, sojusze technologiczne, systemy i technologie informatyczne, zasoby ludzkie, usługi korporacyjne oraz obsługę nieruchomości. Jest również członkiem zarządu Trov, Inc. oraz ContractRoom. Priscilla posiada bogate doświadczenie w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw zarówno w start-upach, jak i w spółkach publicznych. Przed dołączeniem do firmy w 2005 roku, Priscilla zajmowała kilka stanowisk kierowniczych w Ariba Inc., w tym stanowisko Dyrektora Operacyjnego oraz Dyrektora ds. Globalnych Kanałów Dystrybucji i Sojuszy. Również wcześniej Priscilla zajmowała stanowiska kierownicze w dziedzinach kanałów dystrybucji, rozwoju biznesu oraz marketingu produktów w firmach Sun Microsystems, Uniface/Compuware, Pyramid/Siemens Nixdorf i Oracle Corporation. Priscilla posiada tytuł magistra inżyniera produkcji oraz dyplom Uniwersytetu Cornell w dziedzinie zarządzania operacyjnego.

Curtis Smith is Guidewire’s Chief Financial Officer and has overall global responsibility for our finance operations. From 2014 to 2018, he served as Chief Financial Officer at Infusion Software, a cloud-based sales and marketing automation company. From 2010 to 2013, he was Chief Financial Officer at Keynote Systems, a publicly traded cloud-based digital performance management software company. Previously, he held leadership positions at investment banks focused on the software industry, including Credit Suisse First Boston Technology Group. Curtis holds an M.B.A. degree from the University of Southern California and a B.A. from Brigham Young University.

Steven Sherry odnosił sukcesy w zarządzaniu sprzedażą aplikacji korporacyjnych u dużych producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw. Jak pierwszy wiceprezes Guidewire ds. globalnej sprzedaży, odpowiada za wydziały spółki ds. globalnej sprzedaży, działań sprzedażowych, zarządzania relacjami z klientami i sojuszy partnerskich. Jego zespoły koncentrują się na osiągnięciu zgodności między rozwiązaniami Guidewire do operacji podstawowych, obsługi danych i cyfryzacji a planami przekształceniowymi spółek ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Na poprzednio piastowanym stanowisku wiceprezesa grupy Guidewire ds. sprzedaży w regionie Ameryki, Steve przez dekadę kierował zespołami ds. sprzedaży Guidewire w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Ameryce Południowej. Przed przejściem do Guidewire, Steve pełnił funkcję wiceprezesa ds. sprzedaży regionalnej w Oracle Corporation oraz wiceprezesa ds. sprzedaży globalnej w Siemens Corporation. Steve ma licencjat w dziedzinie marketingu i biznesu, przyznany przez Arizona State University.

Jako dyrektor ds. rozwoju, Eileen Maier ponosi globalną odpowiedzialność za strategię biznesową naszych linii produktów, przedsprzedaż, marketing produktów i doradztwo w zakresie wartości dodanej. Jej zespoły są odpowiedzialne za zapewnienie, że oferowane przez Guidewire linie produktów opierają się na zorientowanych rynkowo, ambitnych, wieloletnich strategiach, jak również za zapewnienie systemów komunikacji, szkolenia i demonstracji potrzebnych do powodzenia sprzedaży. Wcześniej, jako starszy wiceprezes ds. doradztwa w zakresie rozwiązań informatycznych, Eileen stworzyła najlepsze w branży zespoły Guidewire ds. globalnej obsługi przedsprzedażowej, odpowiedzialne za zaangażowanie naszych klientów w proces doboru produktów. Przed rozpoczęciem pracy w Guidewire Eileen pracowała w pionach przedsprzedaży w PeopleSoft i Oracle, a także różne stanowiska w pionach szacowania ryzyka i zarządzania w Liberty Mutual Insurance. Eileen ma tytuł licencjata filologii angielskiej wydany przez Uniwersytet Loyola oraz dyplom MBA z Suffolk University w Bostonie.

Jako dyrektor ds. marketingu, Brian Desmond odpowiada za przygotowanie i realizację globalnych działań marketingowych Guidewire, w tym tworzenie popytu, strategię rynkową, pozycjonowanie marki i komunikację. Brian dołączył do Guidewire w 2006 roku, a podczas jego kadencji firma stała się marką wiodącą w branży, zbudowała bazę klientów w ponad 20 krajach i z powodzeniem weszła na giełdę. Brian ma ponad 25 lat doświadczenia w branży high-tech. Przed rozpoczęciem pracy w Guidewire, pełnił funkcję wiceprezesa ds. marketingu rozwiązań łańcucha dostaw PeopleSoft i zajmował różne stanowiska kierownicze w dziedzinie marketingu i marketingu produktów w firmach Ketera, Ariba i Tradex Technologies. Brian rozpoczął karierę w Accenture. Posiada licencjat w zakresie ekonomii i marketingu, nadany przez University College Cork w Irlandii.

Mike Polelle jest dyrektorem ds. usług, odpowiedzialnym za dostarczanie profesjonalnych usług Guidewire w dziedzinie doradztwa, edukacji i wsparcia technicznego. Jego stanowisko obejmuje odpowiedzialność za zapewnienie klientom maksymalnej wartości dodanej i udanego korzystania z rozwiązań Guidewire. Mike wniósł do firmy 25-letnie doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu aplikacjami usługowymi na poziomie korporacyjnym, zarówno w organizacjach wyłącznie usługowych, jak i u dostawców rozwiązań end-to-end. Przed przyjściem do Guidewire, Mike był starszym wiceprezesem Americas Services for JDA, wiodącego dostawcy aplikacji obsługujących korporacyjne łańcuchy dostaw, przeprowadzając firmę przez kilka przekształceń właścicielskich, w tym fuzję z Red Prairie. Przed przejściem do JDA, Mike pełnił funkcję wiceprezesa ds. usług północnoamerykańskich w firmach Manugistics i QAD oraz różne funkcje kierownicze w firmach Accenture, Grant Thornton i TDS. Mike posiada dyplom licencjata w dziedzinie matematyki stosowanej, inżynierii i fizyki, nadany przez University of Wisconsin, oraz MBA w zakresie zarządzania operacyjnego, uzyskany na University of Minnesota.

Jako dyrektor ds. aplikacji chmurowych i klientów, Alex Naddaff kieruje zespołami Guidewire ds. sukcesu klienta, doradztwa w zakresie wartości dodanej (Value Consulting) oraz wsparcia technicznego. Jego zespoły współpracują z klientami w celu maksymalizacji wartości ich inwestycji w oprogramowanie Guidewire oraz w celu zapewnienia, że interesy klientów pozostają priorytetem dla firmy. Alex pełnił w Guidewire funkcję wiceprezesa ds. usług specjalistycznych od 2002 do 2014 roku, budując grupę od poziomu firmy jednoosobowej do liczącej 500+ osób, globalnej organizacji działającej w ponad 21 krajach. W trakcie kariery zawodowej odegrał kluczową rolę w projektowaniu rozwiązań technologicznych dla branży ubezpieczeniowej oraz w zapewnianiu powodzenia wdrożeń u klientów. Alex wniósł do firmy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i zarządzaniu systemami o znaczeniu krytycznym dla dużych instytucji finansowych. Jako wiceprezes ds. technologii obsługi szkód w Hartford Financial Services, Alex stworzył jej wieloletnią strategię i kierował wdrożeniem technologii obsługi szkód dla liczącego ponad 6000 osób zespołu obsługi szkód z tytułu ubezpieczeń pojazdów, nieruchomości, odpowiedzialności cywilnej i pracowniczych ubezpieczeń NNW. Przed podjęciem pracy w Hartford, pełnił funkcję pierwszego wiceprezesa ds. systemów kredytowych w MBNA America, gdzie opracował systemy zarządzania liniami kredytowymi, przetwarzania wniosków kredytowych i obrazowania. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa JP Morgan. Mike posiada dyplom licencjata z Wagner College.

Winston King odpowiada za sprawy prawne i organizacyjne Guidewire jako radca prawny. Przed podjęciem pracy w Guidewire, Winston pracował jako wiceprezes, radca prawny i sekretarz międzynarodowej spółki Infogroup Inc., zajmującej się obsługą danych, usługami marketingowymi i pracą badawczą. Przed staniem się etatowym radcą prawnym, Winston pracował w międzynarodowej kancelarii prawniczej WilmerHale, gdzie zajmował się głównie prawem handlowym, fuzjami i przejęciami oraz prawem giełdowym. Pracował także jako asystent sędziego Bruce Selya w Federalnym Sądzie Apelacyjnym Obwodu Pierwszego. Winston jest absolwentem Wydziału Prawa Vanderbilt University, gdzie został wybrany do Bractwa Coif, a dodatkowo uzyskał dyplom z wyróżnieniem w dziedzinie ekonomii na Duke University.

Before joining Guidewire in 2018, Paul Mang served as the Global CEO of Analytics at Aon plc, a leading professional services firm providing a broad range of risk, retirement, and health solutions around the globe. Paul was also the Managing Partner at Avarie Capital LLC, a strategic advisory and investment firm focused on new ventures in fintech. He was a Partner at McKinsey & Company and a leader in its North American Insurance practice. During his 14 years at McKinsey's offices in both Chicago and London, he counseled numerous clients on issues of strategy, organization, and operations. Prior to McKinsey, Paul was on the faculty of the Graduate School of Business at the University of Texas at Austin. His research in technology strategy, entrepreneurship, and innovation management has been published in journals such as Strategic Organization, Journal of Economic Behavior and Organization, Research Policy, and McKinsey Quarterly. Paul holds a doctorate from Harvard University and both an MS in Engineering and a BA in Economics from Stanford University.

Jako wiceprezes ds. strategii Guidewire, Neil Betteridge odpowiada za kształtowanie strategicznych kierunków rozwoju Guidewire. Poprzednio pełnił funkcję dyrektora Guidewire ds. marketingu produktów i na tym stanowisku odegrał kluczową rolę w tworzeniu strategii marketingowej, pozycjonowania i kształtowaniu linii produktów Guidewire. Neil ma ponad 25 lat doświadczenia zawodowego, a w ciągu ostatnich dwóch dekad koncentruje się na opracowywaniu, wdrażaniu, zarządzaniu i marketingu rozwiązań technologicznych dla branży ubezpieczeniowej. Przed przejściem do Guidewire, Neil pracował w Skywire Software (obecnie Oracle) jako wiceprezes ds. zarządzania produktami. Neil był także wiceprezesem ds. marketingu w InSystems. Na wcześniejszym etapie swojej kariery w branży ubezpieczeń, Neil zajmował różne stanowiska w działach marketingu i technicznych u innych dostawców oprogramowania. Oprócz doświadczenia zawodowego, Neil posiada tytuł licencjata w dziedzinie matematyki i informatyki, nadany przez Uniwersytet McGill.

Regional Sales Leadership

Keith Stonell dołączył do Guidewire w styczniu 2013 roku jako nowy dyrektor zarządzający regionu EMEA. Keith pracuje w naszym biurze w Londynie i ma bardzo ważne zadanie zarządzania kolejnym cyklem inwestycyjnym w celu dalszego rozwoju działalności Guidewire w regionie EMEA. Keith przeszedł do Guidewire z Temenos Software, gdzie kierował częścią ich działalności na rynkach europejskich i wschodzących. Przed pracą dla Temenos, Keith pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. regionu EMEA w Wydziale Usług Finansowych firmy Misys PLC. Zarówno Temenos, jak i Misys to duże firmy produkujące oprogramowanie dla przedsiębiorstw z branży usług finansowych. Wcześniej Keith kierował działem oprogramowania w regionie Azji i Pacyfiku. Uzyskał dyplom w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie w Southampton.

Przed nominacją na obecne stanowisko wiceprezydenta Grupy w obu Amerykach, Ken Shapiro przez sześć lat pełnił funkcję wiceprezesa ds. sprzedaży dla regionu Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej. Zajmował stanowiska kierownicze w pionach sprzedaży Oracle Corporation, Skyware Software, Docucorp International i ITC. Ken posiada tytuł licencjata w dziedzinie finansów wydany przez University of Texas w Austin.

Rada Dyrektorów

Peter Gassner jest członkiem naszej Rady Dyrektorów od 2015 r. Pan Gassner założył Veeva Systems Inc w 2007 roku i jako dyrektor generalny spółki odpowiada za jej ogólny rozwój i zarządzanie. Jest członkiem rady dyrektorów Veeva i od dwudziestu lat pracuje w branży oprogramowania. Przed założeniem spółki Veeva pan Gassner był starszym wiceprezesem ds. technologii w salesforce.com, gdzie odpowiadał za budowę platformy salesforce.com, w tym produkty, marketing i relacje z programistami. Podczas pracy pana Gassnera w spółce, salesforce.com weszła na giełdę i rozwinęła swoją technologię do postaci najbardziej udanej platformy SaaS w branży. Przed przejściem do salesforce.com pan Gassner przez dziewięć lat był zatrudniony w PeopleSoft na stanowiskach zarówno głównego architekta, jak i dyrektora naczelnego PeopleTools. Pan Gassner kierował zespołem ponad 450 specjalistów zajmujących się opracowaniem, strategią, marketingiem i obsługą klienta platformy technologicznej PeopleSoft. PeopleTools była powszechnie uważana w branży za najlepszą platformę aplikacyjną swoich czasów. Pan Gassner rozpoczął karierę zawodową w IBM przy tworzeniu relacyjnych baz danych oraz prowadzeniu badań w laboratorium IBM w Dolinie Krzemowej, a następnie przeniósł się do centrum badawczo-rozwojowego IBM w Almaden, gdzie miał szczęście ściśle współpracować z niektórymi z wynalazców technologii relacyjnych baz danych. Pan Gassner posiada dyplom inżyniera w dziedzinie informatyki, przyznany przez Uniwersytet Stanowy Stanu Oregon.

Marcus Ryu jest dyrektorem generalnym (CEO) i prezesem firmy Guidewire. Od chwili wejścia w skład założycieli firmy w 2001 r. zajmował różne stanowiska, łącznie z odpowiedzialnością za relacje z kluczowymi klientami oraz za tworzenie naszej strategii produktowej. Podczas kadencji Marcusa w roli CEO, firma rozrosła się znacząco zarówno pod względem przychodów, jak i skali działania, zwiększyło się jej znaczenie na rynku międzynarodowym, gdzie obsługuje ubezpieczycieli w ponad 20 krajach, z powodzeniem weszła na giełdę w 2012 r., znacznie rozszerzyła swoją ofertę produktową i została uznana za wiodącą markę w branży. Przed założeniem Guidewire, Marcus był wiceprezesem ds. strategii w Ariba i menadżerem ds. zaangażowania w McKinsey & Company. Marcus jest obecnie członkiem zarządu w Bloomreach, spólce zajmującej się personalizacją na platformach w chmurze. Uzyskał licencjat z nauk humanistycznych na Uniwersytecie Princeton i magisterium z filozofii w New College uniwersytetu w Oxfordzie, gdzie był stypendystą Fundacji Marshalla.

Andy Brown jest członkiem naszej Rady Dyrektorów od 2013 roku. Pan Brown obecnie pełni funkcję dyrektora generalnego spółki Sand Hill East, LLC, która świadczy usługi w zakresie zarządzania strategicznego, inwestycji i marketingu dla wschodzących firm. Pan Brown jest również członkiem rad dyrektorów w Zscalera, Inc., prywatnej spółce działającej w obszarze usług bezpieczeństwa w chmurze, w LMRKTS LLC, firmie dostarczającej narzędzia do kompresji transakcji wymiany walut i swapów, w Moogsoft, spółce zajmującej się sztuczną inteligencją (AI) nowej generacji, oraz w SiteHands, firmie zapewniającej „nadzór inżynieryjny jako usługę". Jest także dyrektorem generalnym i współwłaścicielem prywatnej firmy konsultingowej Biz Tectonics LLC. Między wrześniem 2010 r. a październikiem 2013 r. pan Brown pełnił funkcję głównego technologa grupy w banku inwestycyjnym UBS. Wcześniej pan Brown pełnił różne funkcje kierownicze w największych firmach sektora bankowego, takich jak Bank of America, Merrill Lynch i Credit Suisse. Pan Brown posiada dyplom licencjata z wyróżnieniem w zakresie fizyki chemicznej, przyznany przez University College w Londynie.

Guy Dubois jest członkiem naszej Rady Dyrektorów od 2012 r. Pan Dubois obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Grupy Access, prywatnej spółki i wiodącego dostawcy oprogramowania dla firm średniej wielkości w Wielkiej Brytanii. Jest on także członkiem rady dyrektorów ANSYS Inc., spółki giełdowej tworzącej i sprzedającej na rynku globalnym symulacyjne oprogramowanie inżynieryjne oraz technologie powszechnie używane przez inżynierów i projektantów w szerokim spektrum branż. Od 2013 roku pełni on funkcję prezesa NewVoiceMedia, prywatnej brytyjskiej firmy specjalizującej się w tworzeniu centrów kontaktu opartych na technologii chmurowej. W latach 2013-2014 pełnił funkcję starszego doradcy w spółce Silver Lake, będącej wiodącym prywatnym inwestorem w branży technologicznej. W okresie od lipca 2011 do lipca 2012 roku piastował stanowisko dyrektora generalnego spółki TEMENOS, dostawcy oprogramowania bankowego. W latach 2009-2011 pan Dubois pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego Grupy MACH, dostawcy mobilnych rozwiązań komunikacyjnych na bazie hubów. W latach 2007-2008 pan Dubois był wiceprezesem wykonawczym i prezesem działu produktów globalnych w Amdocs. Od 2005 do 2007 roku był prezesem i dyrektorem generalnym firmy Cramer Systems. W latach 2001-2005 był wiceprezesem wykonawczym w PeopleSoft, gdzie kierował strategią i rozwojem biznesu poza Ameryką Północną. We wcześniejszym okresie pan Dubois zajmował wysokie stanowiska w Vantive, Sybase oraz Digital Equipment Corporation. Pan Dubois uzyskał tytuł Master of Science & Business na uniwersytecie w Lille. Jest również absolwentem wydziału technicznego uniwersytetu w Lille.

Paul Lavin jest członkiem naszej Rady Dyrektorów od 2014 r. Jest prezesem i dyrektorem generalnym spółki American Health, wiodącej firmy zarządzającej w branży medycznej i spółki zależnej Aetna. Przed przejściem do American Health w 2008 roku, pan Lavin był dyrektorem zarządzającym BearingPoint/KPMG Consulting, gdzie koncentrował się na usługach finansowych, głównie ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Pan Lavin był wcześniej wiceprezesem w Prudential, kierownikiem średniego szczebla w Aleksandra & Alexander oraz właścicielem Mercer Management Consulting. Posiada zarówno licencjat w dziedzinie ekonomii, jak i tytuł MBA nadany przez University of Pennsylvania, Wharton School of Business.

Clifton Thomas Weatherford jest członkiem naszej Rady Dyrektorów od 2007 r. Od roku 2003 pan Weatherford pełni funkcję członka zarządu i doradcy finansowego kilku firm. W latach 1997-2003 był wiceprezesem wykonawczym i dyrektorem finansowym w Business Objects S.A., spółce będącej dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Obecnie pan Weatherford jest członkiem rady dyrektorów i przewodniczącym komisji audytu Mellanox Technologies Ltd. oraz członkiem Komitetu Doradczego SEC ds. Standardów Rachunkowości. W ciągu ostatnich pięciu lat pan Weatherford był również członkiem rad dyrektorów Advanced Analogic Technologies, Inc., SMART Modular Technologies, Inc., Tesco Corporation oraz Spansion, Inc. Pan Weatherford posiada dyplom BBA przyznany przez University of Houston.