MACIF

Produkt: InsuranceSuite, CustomerEngage, ProducerEngage, DataHub, InfoCenter
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka

MACIF to grupa ubezpieczeniowa działająca na zasadzie ubezpieczeń wzajemnych. Zatrudniająca ponad 10 000 pracowników, Grupa MACIF działa w wielu sektorach, zapewniając ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe, zdrowotne i na życie dla ponad 5,4 miliona członków. Oferuje również usługi finansowe, takie jak rachunki bankowe, kredytowe i oszczędnościowe. W 2018 r. MACIF osiągnęła przychody w wysokości 6,2 miliarda euro.

Będąc pierwszym użytkownikiem Guidewire Cloud we Francji i w Europie, MACIF podjęła decyzję o zastąpieniu wcześniej używanych systemów przez Guidewire InsurancePlatform™ i przekształceniu całego portfela klientów, a także umożliwieniu oferowania jej rozwiązań pod marką własną. Wsparcia w realizacji tego programu udzieliła firma GFT – członek sieci konsultingowej Guidewire PartnerConnect™.

Dążymy do zbudowania nowoczesnej, sprawnej organizacji opartej na koncepcji ubezpieczeń wzajemnych i uznawanej za konkurencyjną. Chcemy, aby rozwiązania ubezpieczeniowe były codziennie dostępne dla naszych członków. Guidewire InsurancePlatform wspiera ten cel, a nasz wybór umocnił ambitny program aktualizacji Guidewire Cloud oraz łatwość wdrażania produktów cyfrowych i ich doskonałe dopasowanie do naszych potrzeb biznesowych.
Yann Arnaud, Head of P&C Products‒Economics, Performance, and Risks, Groupe MACIF, MACIF
Przeprowadziliśmy szczegółową analizę ofert dostawców rozwiązań do obsługi ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych we Francji i wybraliśmy Guidewire ze względu na kompleksowość technologii oraz pozycję lidera na rynku francuskim w porównaniu z innymi rozwiązaniami. Słuszność naszego wyboru została już potwierdzona, gdy we współpracy z GFT, w ciągu 10 miesięcy przeprowadziliśmy pomyślne wdrożenie produktów Core i Digital w dziedzinie ubezpieczeń komunikacyjnych dla przedsiębiorstw, co obejmowało pełne wprowadzenie dostępnych fabrycznie funkcji.
Yann Arnaud, Head of P&C Products‒Economics, Performance, and Risks, Groupe MACIF, MACIF

Powiązane historie klientów