NFU Mutual

GW-Customer-Logos 3x 0026 logo nfu vertical

NFU Mutual

Cyfrowe rozwiązania zorientowane na klienta

  • Własna sieć wykonawców napraw jest ściślej powiązana z procesem obsługi szkód.

  • Wdrożono platformę cyfrową, która sprzyja lepszemu reagowaniu na potrzeby klientów i agentów.

Nasi agenci są zarazem naszymi klientami i technologia Guidewire umożliwi nam podniesienie spójności i wydajności procesów, które oni realizują. Zarówno klienci, jak i agenci będą mogli w nowy sposób wchodzić w interakcje, a NFU Mutual będzie w stanie obsługiwać klientów lepiej niż dotychczas

Steve Bower

dyrektor ds. obsługi klienta
NFU Mutual

Jak NFU Mutual zwiększa zaangażowanie, wprowadza innowacje i skutecznie rozwija działalność 

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych National Farmers Union Mutual Insurance Society Limited (NFU Mutual) utrzymało pozycję wiodącego brytyjskiego ubezpieczyciela na obszarach wiejskich dzięki temu, że aktywnie reaguje na innowacje technologiczne i stale ich poszukuje. Klientom spoza terenów miejskich NFU Mutual oferuje ubezpieczenia ogólne, na życie, emerytalne, na inwestycje i zarządzanie ryzykiem, dla osób fizycznych i firm. Po wdrożeniu Guidewire BillingCenter firma wraz ze swoją siecią agencji zaczęła odnotowywać oszczędności pochodzące z wyższej wydajności procesów, ulepszonych usług pobierania składek i mniejszego obciążenia obsługą płatności.

Siedziba: Stratford-upon-Avon/London
Obszar działania: Wielka Brytania
Rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia dla klientów indywidualnych i firm

Produkty Guidewire

product insurancesuite (1)
InsuranceSuite

Zwiększ zaangażowanie, wprowadzaj innowacje i skutecznie rozwijaj działalność dzięki najbardziej zaawansowanej platformie ubezpieczeniowej na świecie.

product insurancesuite (1)
InsuranceSuite

Zwiększ zaangażowanie, wprowadzaj innowacje i skutecznie rozwijaj działalność dzięki najbardziej zaawansowanej platformie ubezpieczeniowej na świecie.

product policycenter
PolicyCenter

Szybsza obsługa szkód, przekraczanie oczekiwań klientów i wprowadzanie innowacji dzięki najbardziej wiarygodnemu rozwiązaniu do zarządzania szkodami w branży ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

ClaimCenter - Introduction Image
ClaimCenter

Szybsza obsługa szkód, przekraczanie oczekiwań klientów i wprowadzanie innowacji dzięki najbardziej wiarygodnemu rozwiązaniu do zarządzania szkodami w branży ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Billing Center
BillingCenter

Zapewnij wyjątkową jakość obsługi klienta dzięki połączeniu wstępnie opracowanych modeli i elastycznej architektury, będącej w stanie obsłużyć wszelkie metody płatności – dziś, jutro i w przyszłości.

analytics-icon-150w
Analytics

Guidewire Live umożliwia optymalizację procesów likwidacji szkód, zwiększenie rentowności zawieranych umów i wspieranie inteligentnego podejmowania decyzji w zakresie podstawowych procesów.