Promutuel

Produkt: PolicyCenter, ClaimCenter
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka

Promutuel, jedno z największych towarzystw wzajemnych ubezpieczeń majątkowych i osobowych w prowincji Quebec, stara się promować i oferować usługi ubezpieczeniowe i produkty finansowe, które spełniają lub nawet przekraczają oczekiwania ubezpieczonych członków funduszu i klientów. W tym celu zapewnia ono spersonalizowaną obsługę na najwyższym poziomie i promuje wartości wzajemnego zabezpieczania się, którymi kieruje się w swojej działalności od blisko 160 lat.

Promutuel chciało zapewnić stałą, wysoką jakość obsługi klienta i zwiększyć swoje możliwości zarządzania sprzedawcami w celu podwyższenia poziomu obsługi klienta. Aby zapewnić możliwość realizacji tych celów, firma zdecydowała się wykorzystać aplikację Guidewire ClaimCenter do ujednolicenia swojego systemu i procesów obsługi szkód w ramach ubezpieczeń oferowanych osobom fizycznym, firmom i gospodarstwom rolnym przez wszystkie swoje 27 niezależne spółki członkowskie.

Po wdrożeniu ClaimCenter w kilku etapach realizacji projektu, Promutuel użytkuje już ClaimCenter do wszystkich ubezpieczeń oferowanych osobom fizycznym, firmom i gospodarstwom rolnym. Ostatnio towarzystwo Promutuel zdecydowało się wdrożyć aplikację Guidewire PolicyCenter® jako nowe rozwiązanie do wyceny ryzyka i zarządzania polisami.

Wiedzieliśmy, że nowy system obsługi szkód byłby dla nas korzystny, ale musieliśmy zademonstrować znaczące korzyści, aby uzyskać poparcie naszych spółek członkowskich. Zespół doradczy Guidewire Value Consulting pomógł nam zbudować argumentację za wdrożeniem projektu, używając ich metodologii Wedge Business Case. Grupa naszych członków skorzystała z tego narzędzia i stwierdziła znaczne korzyści. To był bardzo cenny proces, który doprowadził do powstania scenariusza biznesowego, którym będziemy się kierować w trakcie realizacji projektu, aby zagwarantować pojawienie się tych korzyści. Skłonienie naszych pracowników do przejścia przez proces Guidewire Wedge Business Case i osiągnięcia tych wyników na własną rękę było bardzo przekonujące i z dumą mogę powiedzieć, że dało w efekcie 100% wsparcia ze strony naszych członków dla decyzji wdrożenia oprogramowania Guidewire.
Benoit Duchesne, dyrektor departamentu szkód, Promutuel
Jesteśmy zadowoleni z obrotów i korzyści już uzyskanych dzięki ClaimCenter. Nasz zespół musiał wcześniej wykonywać wiele czynności administracyjnych w ramach przyjmowania zgłoszenia szkody, a teraz – dzięki automatyzacji tych czynności przez ClaimCenter – zespół ten może skupić się na usługach o wyższej wartości dla klientów. Dzięki ClaimCenter udało się nam zlikwidować około 75% pracy biurowej.
Daniel Carrier, dyrektor ds. rozwoju IT, Promutuel
Podejście Guidewire do samowystarczalności klienta – umożliwienie nam samodzielnego utrzymania i rozszerzania aplikacji – było dla nas bardzo atrakcyjne. Niecierpliwie oczekujemy realizacji projektu i wykorzystywania aplikacji na rzecz członków naszego towarzystwa i naszych klientów.
Serge Pinard, Dyrektor ds. Architektury IT, Promutuel

Powiązane historie klientów