Santam

Produkt: PolicyCenter, BillingCenter
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka

Santam Limited (Santam) jest wiodącą w RPA spółką ubezpieczeniową, oferującą krótkoterminowe ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia dla firm i osób fizycznych. Firma oferuje specjalistyczne produkty i usługi na poszczególnych rynkach poprzez sieć pośredników. Zapewnia ubezpieczenia dla osób fizycznych, firm, gospodarstw rolnych, ubezpieczenia korporacyjne, ubezpieczenia specjalistyczne, ubezpieczenia ryzyka finansowego i od wielu ryzyk.

W ramach szerszej inicjatywy modernizacji systemów podstawowych, spółka Santam zaczęła szukać nowego oprogramowania do szacunków ryzyka i zarządzania polisami, które miałoby wzmocnić jej ofertę produktów i usług dla klientów – zarówno ubezpieczających, jak i pośredników. Santam poszukiwała systemu, który podniósłby jej zdolność do szybszego reagowania na potrzeby rynku poprzez nowe produkty, pomógłby usprawnić i ulepszyć procesy i infrastrukturę systemową oraz umożliwiałby utrzymywanie kontaktów z klientami za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji.

Firma wdrożyła PolicyCenter jako nową aplikację do szacunków ryzyka i zarządzania polisami oraz BillingCenter do zarządzania rozliczeniami. Santam wdrożyła również moduł Guidewire Rating Management™, aby uzyskać bardziej precyzyjną kontrolę i zwiększyć szybkość reakcji na ratingi i wyceny, moduł Guidewire Reinsurance Management™ w celu zmniejszenia nadmiernej ekspozycji na ryzyko i straty do odzysku przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności operacyjnej, oraz moduł Guidewire Client Data Management™ do efektywnego zarządzania danymi kontaktowymi klientów.

Wybraliśmy Guidewire jako partnera mającego nas wspomóc przy transformacji naszych operacji wyceny ryzyka i zarządzania polisami z wielu powodów. Ponieważ jesteśmy pierwszym użytkownikiem oprogramowania Guidewire w Afryce, zróżnicowana lokalizacja geograficzna klientów Guidewire była dla nas bardzo ważna. Istotne było to, że Guidewire odnosił sukces w innych wdrożeniach będących pierwszymi w danym kraju, ponieważ istnieją subtelne różnice w podejściu miedzy Stanami Zjednoczonymi a Południową Afryką. Pomyślne wdrożenia aplikacji PolicyCenter i BillingCenter dla naszych ubezpieczeń dla osób fizycznych jest ogromnym przełomem dla naszego zespołu", powiedział John Melville, dyrektor wykonawczy Risk Services, Santam. „Guidewire był dla nas prawdziwym partnerem w trakcie wdrożenia i cieszy nas perspektywa dalszej współpracy nad kolejnymi wdrożeniami.
John Melville, dyrektor wykonawczy, Risk Services, Santam

Powiązane historie klientów