BillingCenter

Zapewnia obsługę rozliczeń i zarządzania należnościami poprzez automatyzację cyklu rozliczeniowego, umożliwienie projektowania niestandardowych planów rozliczeniowych i zarządzanie prowizjami agentów.

Pakiet Guidewire BillingCenter został opracowany w celu umożliwienia spółkom ubezpieczeń majątkowych i osobowych większego zaangażowania i podniesienia kompetencji klientów poprzez efektywne zarządzanie rozliczeniami. Przy wyjątkowej elastyczności rozliczania i zarządzania wierzytelnościami, BillingCenter posiada następujące funkcje: 

  • Automatyzacja cyklu rozliczeniowego
  • Możliwość projektowania różnorodnych planów rozliczeń i płatności
  • Zarządzanie prowizjami agentów
  • Łatwy dostęp do informacji, których ubezpieczyciele potrzebują, by zapewnić szybką i dokładną obsługę klientów i agentów

BillingCenter – korzyści

Elastyczność biznesowa

Uproszczona konfiguracja dzięki umożliwieniu użytkownikom biznesowym definiowania i utrzymania zachowań aplikacji na podstawie doświadczeń użytkownika i ulepszonych modeli interakcji. Dzięki elastycznej konstrukcji i wsparciu BillingCenter dla produktów, procesów i kanałów komunikacyjnych, można zwiększyć szybkość komunikacji, szybciej reagować na zmiany na rynku, wykorzystywać pojawiające się szanse i współpracować z klientami.

Silniejsza orientacja na klienta

Poprawa jakości obsługi klienta w całym cyklu rozliczeń – od elastycznych planów rozliczeniowych do szybkiego reagowania na zapytania i problemy.

Zwiększona wydajność operacyjna

Podniesiona wydajność poprzez automatyzację skomplikowanych procesów rozliczeniowych dzięki elastycznym przepływom dokumentów, kontroli opartej na regułach biznesowych i intuicyjnemu dostępowi do informacji.

Skuteczniejsze zarządzanie środkami pieniężnymi

Identyfikacja niepobranych należnych składek w celu zmniejszenia strat rozliczeniowych, łączenie faktur w celu zmniejszenia kosztów i wykorzystanie kapitałowej metody rozliczeń, by uniknąć nieodpłatnej odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

Tworzenie dokumentów

Dowiedz się więcej o tworzeniu dokumentów w pakiecie InsuranceSuite.

Wyszukiwanie klientów

Rodzaj ubezpieczenia:

Ameryka

Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Accident Fund
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia dla firm
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Nationwide Insurance
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Pekin Insurance
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm
Region: Ameryka

Europa, Bliski Wschód i Afryka

Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia dla firm
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia dla firm
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka

Azja i Pacyfik

Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Azja i Pacyfik
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Azja i Pacyfik
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Azja i Pacyfik
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Azja i Pacyfik
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Azja i Pacyfik
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Azja i Pacyfik
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Azja i Pacyfik