BillingCenter

Zapewnia obsługę rozliczeń i zarządzania należnościami poprzez automatyzację cyklu rozliczeniowego, umożliwienie projektowania niestandardowych planów rozliczeniowych i zarządzanie prowizjami agentów.

Pakiet Guidewire BillingCenter™ został opracowany w celu umożliwienia spółkom ubezpieczeń majątkowych i osobowych większego zaangażowania i podniesienia kompetencji klientów poprzez efektywne zarządzanie rozliczeniami. Przy wyjątkowej elastyczności rozliczania i zarządzania wierzytelnościami, BillingCenter posiada następujące funkcje: 

  • Automatyzacja cyklu rozliczeniowego
  • Możliwość projektowania różnorodnych planów rozliczeń i płatności
  • Zarządzanie prowizjami agentów
  • Łatwy dostęp do informacji, których ubezpieczyciele potrzebują, by zapewnić szybką i dokładną obsługę klientów i agentów

BillingCenter – korzyści
 

Elastyczność biznesowa
Uproszczona konfiguracja dzięki umożliwieniu użytkownikom biznesowym definiowania i utrzymania zachowań aplikacji na podstawie doświadczeń użytkownika i ulepszonych modeli interakcji. Dzięki elastycznej konstrukcji i wsparciu BillingCenter dla produktów, procesów i kanałów komunikacyjnych, można zwiększyć szybkość komunikacji, szybciej reagować na zmiany na rynku, wykorzystywać pojawiające się szanse i współpracować z klientami.

Silniejsza orientacja na klienta
Poprawa jakości obsługi klienta w całym cyklu rozliczeń – od elastycznych planów rozliczeniowych do szybkiego reagowania na zapytania i problemy.

Zwiększona wydajność operacyjna
Podniesiona wydajność poprzez automatyzację skomplikowanych procesów rozliczeniowych dzięki elastycznym przepływom dokumentów, kontroli opartej na regułach biznesowych i intuicyjnemu dostępowi do informacji.

Skuteczniejsze zarządzanie środkami pieniężnymi
Identyfikacja niepobranych należnych składek w celu zmniejszenia strat rozliczeniowych, łączenie faktur w celu zmniejszenia kosztów i wykorzystanie kapitałowej metody rozliczeń, by uniknąć nieodpłatnej odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

Tworzenie dokumentów
 

Dowiedz się więcej o tworzeniu dokumentów w pakiecie Guidewire InsuranceSuite™.