ClaimCenter

Zarządzanie szkodami od początku do końca we wszystkich rodzajach ubezpieczeń dla firm, w tym przyjmowaniem zgłoszeń szkodowych, procesami likwidacji szkód i tworzeniem raportów operacyjnych.

Pakiet Guidewire ClaimCenter jest systemem zarządzania szkodami, który obsługuje wszystkie rodzaje ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz ubezpieczenia pracownicze. ClaimCenter umożliwia kompleksowe zarządzanie cyklem życia szkody, w tym:

  • Intuicyjne wprowadzanie zgłoszeń szkód
  • Zaawansowane procesy likwidacji szkód
  • Zintegrowane raporty operacyjne
  • Śledzenie wszystkich niezbędnych danych finansowych związanych ze szkodami

​ClaimCenter - korzyści​​

 

Silniejsza orientacja na klienta
​Wyższa jakość obsługi klienta w całym cyklu życia szkody – od dynamicznych i adaptacyjnych procesów przyjmowania zgłoszeń szkodowych definiujących obsługę szkody do specjalnego traktowania klienta, mobilnego dostępu itd.

Zwiększona wydajność operacyjna
Osiągnięcie wyższej wydajności całego procesu obsługi szkód dzięki następującym funkcjom:

  • Zautomatyzowane tworzenie i śledzenie zadań
  • Wspieranie współpracy w czasie rzeczywistym
  • Bezproblemowa integracja z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi
  • Natychmiastowy dostęp do danych

​Zmniejszenie kosztów szkód
Personel obsługi szkód może skupić się na zarządzaniu szkodami o najwyższej wartości dzięki automatyzacji prostych zadań. ClaimCenter pozwala osiągnąć wymierną redukcję kosztów pokrycia szkód i skrócić czas trwania cyklu poprzez konsekwentne stosowanie i monitorowanie najlepszych praktyk.

Potencjał dostosowawczy
System obsługi szkód należy traktować jako strategiczne aktywa, które można dostosować do swoich obecnych i przyszłych potrzeb, niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość. Należy wykorzystywać elastyczność rozwiązania, która umożliwia przyszłe uaktualnienia, chroniące nie tylko inwestycje firmy w technologię, ale także jej charakterystyczne cechy rynkowe.