PolicyCenter

Zarządza pełnym cyklem życia polisy, od definiowania produktów przez ocenę ryzyka, kalkulację składek, łączenie polis, ich rozszerzenia i wznowienia

Pakiet Guidewire PolicyCenter został zaprojektowany z myślą o wyposażeniu spółek ubezpieczeń majątkowych i osobowych realizujących potrzeby szybko zmieniającej się branży w sprawne narzędzie do oceny ryzyka i zarządzania polisami i produktami. Jego solidny zestaw funkcjonalności umożliwia:

  • Zaawansowaną ocenę ryzyka
  • Zarządzanie pełnym cyklem życia polisy, od definiowania produktów przez ocenę ryzyka, kalkulację składek, łączenie polis, ich rozszerzenia i wznowienia
  • Dostęp do informacji potrzebnych ubezpieczycielom do rentownego świadczenia wysokiej jakości usług

​PolicyCenter – korzyści
 

Elastyczność biznesowa
Prostsza konfiguracja dzięki umożliwieniu użytkownikom biznesowym definiowania i utrzymania zachowań aplikacji na podstawie doświadczeń użytkownika i ulepszonych modeli interakcji. Dzięki elastycznej architekturze i wsparciu PolicyCenter dla produktów, procesów i kanałów komunikacyjnych można zwiększyć szybkość komunikacji, szybciej reagować na zmiany na rynku, wykorzystywać pojawiające się szanse i współpracować z klientami.

Silniejsza orientacja na klienta
Lepsza jakość obsługi klienta w całym cyklu życia polisy i oceny ryzyka – od dynamicznych i adaptacyjnych procesów składania wniosków do dostosowywania oferty do potrzeb rynku docelowego.

Doskonała ocena ryzyka
Osiągnięcie rentowności szacunków ryzyka na szybko zmieniającym się rynku wymaga pogłębionej analizy ryzyka i zoptymalizowanego przepływu dokumentów, co pozwala skupić się na umowach o dużej wartości.

Zwiększona wydajność operacyjna​
Wyższa wydajność i redukcja kosztów całego procesu oceny ryzyka jest możliwa dzięki następującym cechom PolicyCenter:

  • Uproszczenie procesów biznesowych i obsługi
  • Intuicyjny interfejs użytkownika
  • Sprawny dostęp do danych​​

Tworzenie dokumentów

Dowiedz się więcej o tworzeniu dokumentów w pakiecie InsuranceSuite™.