Amerisure Mutual Insurance Company

Produkt: ClaimCenter
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka

Amerisure Mutual Insurance Company, ubezpieczyciel działający na rynku akcji, jest firmą ubezpieczeń majątkowych i osobowych z doświadczeniem ubezpieczania amerykańskich firm od 1912 roku Amerisure i jej podmioty zależne obsługują średniej wielkości spółki prawa handlowego w przemyśle wytwórczym, budownictwie i ochronie zdrowia za pośrednictwem strategicznie rozlokowanych na terenie USA Centrów Usług Podstawowych.

Amerisure zdecydowała się na wdrożenie Guidewire ClaimCenter™ jako nowego systemu zarządzania szkodami. ClaimCenter zostanie wdrożony dla wszystkich obszarów działalności Amerisure, w tym ubezpieczeń pracowniczych NNW, we wszystkich Centrach Usług Podstawowych. Firma Amerisure poszukiwała nowoczesnego systemu, który dałby jej nowe możliwości podniesienia efektywności i sprawności usług świadczonych na rzecz klientów (agencji), zarówno z punktu widzenia biznesu, jak i technologii.

Wybraliśmy aplikację ClaimCenter z różnych powodów, obejmujących m.in. jej rozbudowany zestaw funkcji, wszechstronność oraz fakt, że będziemy mogli ją skonfigurować do naszych potrzeb i wspierać nasz nietypowy model usług.
Shawn O'Rourke, wiceprezes i dyrektor ds. informatyki, Amerisure Mutual Insurance Company

Powiązane historie klientów