Amica Mutual Insurance Company

Produkt: InsuranceSuite, PolicyCenter, BillingCenter, ClaimCenter, Guidewire Live Analytics, Guidewire Digital, Guidewire for Salesforce
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka

Amica Mutual Insurance Company jest bezpośrednim dostawcą różnorodnych ubezpieczeń dla osób fizycznych. To założone w 1907 roku towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jest dobrze znane w branży z doskonałej kondycji finansowej oraz z wyjątkowego poziomu obsługi ubezpieczających. Firma uzyskała ocenę „A++” (najwyższy) od firmy ratingowej A.M. Best i wielokrotnie zajmowała pierwsze miejsce w rankingu jakości obsługi klienta wiodącego wydawnictwa dla konsumentów. Amica zatrudnia ponad 3000 osób w 39 oddziałach na terenie Stanów Zjednoczonych.

Dążenie Amica do doskonałości obsługi klienta doprowadziło do ​​decyzji, by znaleźć nowe systemy obsługi polis, zarządzania szkodami oraz rozliczeniami, które zapewniłyby Amica elastyczność umożliwiającą szybkie reagowanie na zmiany w branży oraz intuicyjny interfejs dla pracowników obsługi klienta i specjalistów ds. wyceny ryzyka.

Amica rozpoczęła realizację tego przedsięwzięcia od obsługi szkód. Firma wybrała system Guidewire ClaimCenter™ ze względu na jego funkcjonalność i zdolność do wsparcia jej w osiągnięciu celu, jakim jest przejście do elektronicznej ewidencji szkód przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności pracy likwidatorów. Amica osiągnęła fazę produkcyjną wdrożenia Guidewire ClaimCenter dla wszystkich transakcji i działań szkodowych we wszystkich obsługiwanych rodzajach ubezpieczeń. Obecnie ClaimCenter obsługuje w Amica wszystkie nowe zgłoszenia szkód komunikacyjnych, mieszkaniowych, morskich i podwyższaniem kwot ubezpieczeń dla osób fizycznych. Łącznie 2500 aktywnych użytkowników Amica, w tym specjaliści ds. wycen, zespoły wsparcia i 1100 specjalistów obsługi szkód, korzysta z ClaimCenter w fazie produkcyjnej.

Amica obecnie wykorzystuje umiejętności nabyte w trakcie udanego wdrożenia ClaimCenter przy realizacji wdrożenia Guidewire PolicyCenter™. PolicyCenter ułatwi pracownikom Amica wypełnianie wniosków podczas kontaktów telefonicznych z klientami, skróci czas szkolenia pracowników obsługi klienta o około 50%, skróci czas wprowadzania zmian produktowych i zapewni wyższą jakość danych, tym samym podnosząc jakość decyzji ubezpieczeniowych.

Ponadto w ramach dalszego doskonalenia poziomu obsługi klienta Amica ostatnio wybrała Guidewire BillingCenter™ do wdrożenia jako nowy system zarządzania rozliczeniami dla wszystkich obsługiwanych rodzajów ubezpieczeń we wszystkich stanach.  Wybraliśmy BillingCenter z powodu naszego zaufania do architektury Guidewire, jakości oprogramowania i osiągnięć Guidewire we wdrożeniach już uruchomionych aplikacji BillingCenter," powiedział Peter Moreau, wiceprezes i dyrektor ds. informatyki w Amice. „Dzięki doświadczeniu z pierwszej ręki w zakresie łatwości obsługi systemu oraz zakresu i bogactwa jego funkcji, stało się dla nas jasne, że BillingCenter najlepiej nadaje się do naszych celów i pomoże nam podnosić poziom obsługi potrzeb i preferencji klientów, obecnie i w przyszłości.
  Peter Moreau, wiceprezes i dyrektor ds. informatyki, Amica Mutual Insurance Company
  Nasza decyzja wdrożenia Guidewire PolicyCenter była oparta w równej mierze na naszych pozytywnych doświadczeniach z Guidewire w przeszłości, jak i na zaletach samego produktu PolicyCenter. Mamy zaufanie do zdolności Guidewire do zastosowania technologii zapewniającej efektywność rozwiązań biznesowych, a dodatkowo byliśmy pod wrażeniem postępów, poczynionych w najnowszej wersji PolicyCenter.
  Lou Peranzi, pierwszy wiceprezes ds. informatyki, Amica Mutual Insurance Company
  Aplikacja ClaimCenter została zintegrowana z ponad 20 systemami zewnętrznymi i wewnętrznymi o różnym stopniu zaawansowania. Technologia Guidewire, ich metodologia integracji, wykorzystanie modelu Agile oraz połączone talenty zespołu projektowego sprawiły, że integracja była realizowana bezproblemowo. Nasz zespół informatyków jest teraz samowystarczalny i bez problemu dokonuje zmian systemowych i integracji na własną rękę.
  Robert Bergeron, kierownik sekcji, Centrum Kompetencji Integracyjnych, Amica Mutual Insurance Company

  Powiązane historie klientów