FCCI Insurance Group

Produkt: ClaimCenter, Guidewire Live Analytics
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka

FCCI Insurance Group (FCCI) rozpoczęła działalność w Sarasota na Florydzie w 1959 roku jako fundusz odszkodowawczy samoubezpieczenia pracowniczego. Obecnie FCCI jest wiodącą spółką ubezpieczeń majątkowych i osobowych dla firm w stanach południowego wschodu i środkowego zachodu USA, wykazującą przypis składek przekraczający 450 mln USD z różnych rodzajów ubezpieczeń. Poza siedzibą w Sarasota na Florydzie, FCCI posiada biura regionalne w Carmel (Indiana) i Duluth (Georgia) oraz dla regionu Zatoki Meksykańskiej w Jackson (Missisipi), jak również oddział w Lake Mary na Florydzie. FCCI uzyskała ocenę „A„ (doskonała) od firmy ratingowej A.M. Best i prowadzi działalność w 14 stanach.

FCCI szukała jednego, nowoczesnego systemu do obsługi szkód, który miał zastąpić trzy dotychczasowe systemy i zapewnić funkcjonalność i elastyczność, umożliwiającą kompleksową obsługę szkód dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Projekt obejmował 12 kluczowych punktów integracji między Guidewire ClaimCenter™ oraz wewnętrznymi procesami i systemami FCCI, w tym dla aplikacji do obsługi polis, zarządzania dokumentami, drukowania czeków i dla hurtowni danych, jak również między FCCI i jej partnerami zewnętrznymi, takimi jak ISO i wybrani dostawcy.

Wygodny kalendarz zadań wbudowany w ClaimCenter zaleca, monitoruje – i przekazuje dalej w miarę potrzeb – zadania i harmonogramy szacunków szkód. Dalsze ulepszenia i oszczędności są osiągane dzięki w pełni zintegrowanej funkcjonalności ISO ClaimSearch, która zapewnia uporządkowaną metodologię żądania i otrzymywania raportów ISO. Gdyby w trakcie obsługi szkody doszło do sporu sądowego, możliwości zarządzania sporami oferowane przez ClaimCenter zapewniają potężne scentralizowane narzędzie do śledzenia i obsługi wszystkich spraw związanych z postępowaniami sądowymi - w tym możliwość utworzenia kalendarza dla konkretnego postępowania. 

Konsolidacja operacji FCCI do jednego systemu obsługi szkód usprawnia wycenę szkód, podnosząc jej wydajność, spójność, dokładność i szybkość – co zapewnia korzyści dla likwidatorów FCCI, niezależnych agentów i ubezpieczających. ClaimCenter umożliwia również FCCI uzyskanie wglądu w czasie rzeczywistym w bieżącą ewidencję szkód i ich statusów; reagowanie na zmiany prawne i rynkowe w krótszym czasie; skrócenie czasu szkolenia likwidatorów od kilku tygodni (w przypadku mnogich systemów) do dwóch lub trzech dni dla ClaimCenter; a wreszcie redukuje koszty utrzymania poprzez konsolidację systemu.

FCCI ceni posiadaną renomę szybkiego i sprawiedliwego rozpatrywania wniosków szkodowych. Wdrożenie ClaimCenter pozwoliło nam uzyskać jeszcze większą wydajność, co przekłada się na jeszcze lepszą obsługę naszych klientów.
Garth Crow, wiceprezes ds. obsługi szkód, FCCI Insurance Group
W uzupełnieniu do ich rozwiązania ClaimCenter, Guidewire wniósł do naszego projektu bardzo kompetentny i profesjonalny zespół. Przy pomocy Guidewire, FCCI mogła ponosić rzeczywistą odpowiedzialność za realizację tego projektu. Zdobyliśmy doświadczenie w konfiguracji, utrzymywaniu i dalszej integracji naszego nowego systemu. Dzięki Guidewire, FCCI stała się samowystarczalna i może dostosowywać system do zmieniających się potrzeb firmy. Po przeprowadzeniu starannych poszukiwań odpowiedniego systemu, byliśmy zaskoczeni odkryciem zakresu i bogactwa funkcji, oferowanych przez Guidewire ClaimCenter dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Jako nowoczesny system internetowy, ClaimCenter stanowi dla naszych likwidatorów pracujących na miejscu i w terenie potężne narzędzie do konsekwentnej i efektywnej obsługi szkód, a także elastyczność w dostosowywaniu się do zmian biznesowych bez ponoszenia ogromnych kosztów.
Brenda Davis, dyrektor ds. informatyki, FCCI Insurance Group

Powiązane historie klientów