Guild Insurance Limited

Produkt: InsuranceSuite, PolicyCenter, ClaimCenter, BillingCenter, Guidewire Live Analytics
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Azja i Pacyfik

Spółka Guild Insurance jest jednym z największych australijskich dostawców ogólnych produktów ubezpieczeniowych i usług na rynki niszowe, zwłaszcza w sektorach opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi. Guild oferuje profesjonalistom i ich spółkom obszerny asortyment produktów i usług o dużej wartości dodanej, dostosowując je do ich potrzeb. Guild działa w ścisłej współpracy z odpowiednimi stowarzyszeniami zawodowymi, aby zaspokoić potrzeby ubezpieczeniowe ich członków.

Guild wybrało oprogramowanie Guidewire, aby zmodernizować swoje podstawowe systemy ubezpieczeniowe. Po zakończeniu tego wieloetapowego i wieloletniego wdrożenia, oprogramowanie Guidewire w pełni zastąpi obecne systemy Guild do kompleksowej likwidacji szkód, zarządzania polisami, rozliczeniami i umowami reasekuracyjnymi.

Realizacja wdrożenia rozpoczęła się od wymiany systemu obsługi szkód, który obecnie jest już w fazie produkcyjnej. Guild jest już w kolejnej fazie modernizacji swoich podstawowych systemów, obejmującej wdrożenie aplikacji Guidewire BillingCenter™ i Guidewire PolicyCenter™.

Wdrożenie Guidewire ClaimCenter™​ zapewniło Guild możliwość obsługi likwidacji szkód przy użyciu technologii wspierającej pożądane przez spółkę procesy, możliwość jednorazowego przechwytywania danych, co zapewnia długoterminowy przyrost wydajności wykraczający poza długość życia szkody, usystematyzowanie i ujednolicenie procesów obsługi szkód dla podniesienia sprawności i dokładności działania i zachowania zgodności ze zmieniającymi się przepisami oraz monitorowania obciążenia pracą poszczególnych zespołów w trybie online i odpowiedniego przypisywania obsługi kolejnych szkód.

Wybraliśmy Guidewire jako naszego strategicznego partnera biznesowego, który pomoże nam modernizować i przekształcać nasze podstawowe operacje ubezpieczeniowe zgodnie z naszą strategiczną wizją. Zakończyliśmy realizację pierwszego etapu naszego projektu, co pozwoliło nam uzyskać poczucie słuszności naszego wyboru i drogi naszego rozwoju. Guild jest organizacją szczególnie mocno zorientowaną na klienta, a nasze obecne systemy obniżały naszą zdolność do pełnej realizacji naszej wizji strategicznej. Oprogramowanie Guidewire pozwoli nam przekształcić i rozwijać naszą działalność, prowadzić operacje i dodawać nowe produkty w sposób bardziej elastyczny, a przede wszystkim zapewnić jeszcze lepszą obsługę posiadaczom naszych polis.
David Brown, dyrektor , Guild Insurance Limited
Uproszczenie naszej architektury IT było głównym celem naszego planu modernizacji. Aplikacja Guidewire ClaimCenter spełniła nasze wysokie oczekiwania co do elastycznej konfiguracji w połączeniu z solidną architekturą, co czyni ją idealną platformą technologiczną, spełniającą potrzeby naszej działalności ubezpieczeniowej oraz klientów. Z punktu widzenia Guild jest to znaczące przedsięwzięcie w skali całego przedsiębiorstwa. Na potrzeby wyboru odpowiedniego dostawcy, na samym początku naszego projektu opracowaliśmy „Model decyzyjny selekcji”. Model ten okazał się nieoceniony podczas oceniania siły ofert potencjalnych dostawców w kategoriach procesów (funkcjonalności), oferowanej architektury i jakości partnerstwa. Dokonaliśmy wyboru Guidewire jako naszego partnera biznesowego - z uwagi na jakość ich zespołu, ich silne wartości korporacyjne, solidność produktu i elastyczność jego architektury.
Robert Tepe, dyrektor ds. informatyki, Guild Insurance Limited
Uzyskujemy już korzyści z użytkowania ClaimCenter. ClaimCenter jest aplikacją bardzo intuicyjną, więc nowo zatrudnieni pracownicy bardzo szybko uczą się ją obsługiwać. Mamy też o wiele lepszy wgląd w nasze operacje obsługi szkód, co z czasem umożliwi nam dalsze udoskonalanie procesów, aby jak najlepiej służyć naszym klientom.
Kim Taylor, manager ds. reengineeringu procesów, Guild Insurance Limited

Powiązane historie klientów